Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΙΛΙΑΛΗ (Φ.1890)

 

Η βουλευτής κα. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ορίσθηκε εισηγήτρια κατά την συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας 

 

Η βουλευτής κα. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ορίσθηκε εισηγήτρια κατά την συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής Και Οικογένειας  με τίτλο: «Αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και άλλες ρυθμίσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας -Σύσταση οριζόντιων υποστηρικτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας». 

Στην εισήγηση της στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, τόνισε την απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την δημιουργία ενός αυτόνομου Υπουργείου για θέματα κοινωνικής πρόνοιας και ισότητας, για την στήριξη της ελληνικής οικογένειας, την προστασία ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και κυρίαρχα για το μέγιστο θέμα του δημογραφικού προβλήματος. Απόφαση που αποδεικνύει έμπρακτα την πολιτική  βούληση της κυβέρνησης να ασχοληθεί ενεργά και μεθοδικά με ένα πεδίο εφαρμοσμένης πολιτικής που αφορά το παρόν και το μέλλον της πατρίδας μας.  Το δε νεοσύστατο αυτό υπουργείο, όπως είπε η βουλευτής, κάνει σταθερά και αποτελεσματικά βήματα ώστε να επιτευχθεί ο στρατηγικός αυτός στόχος. Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμα έμπρακτό νομοθετικό βήμα, που στοχεύει στην αντιμετώπιση σειράς θεμάτων που αφορούν στην δημιουργία ίσων ευκαιριών κοινωνικής ένταξης και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην στήριξη της ελληνικής οικογένειας, στην κινητροδότηση των ΟΤΑ για την συμπερίληψη και συμμετοχή νέων ανθρώπων στην διαμόρφωση πολίτικών δράσεων, στην ενίσχυση του πλαισίου παιδικής προστασίας αλλά και στην ενίσχυση της διοικητικής λειτουργίας του υπουργείου για την αποδοτικότερη επιτέλεση της σημαντικής αποστολής του.

Εν συνεχεία, η βουλευτής κ. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ανέλυσε όλους τους στόχους και το αντικείμενο του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, όπως η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και για νέες ομάδες ωφελούμενων με την συμπερίληψη ολόκληρων νοικοκυριών-οικογενειών και ατόμων που διαβιούν σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, η προσθήκη φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και οργανισμών, που ασχολούνται με την πρόληψη, θεραπεία καθώς και την κοινωνική επανένταξη εξαρτημένων ατόμων από ναρκωτικά, αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας.

Επίσης με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος χρηματοδότησης για την δημιουργία νέων τμημάτων βρεφικής φροντίδας πέραν από αυτούς της αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και σε νομικά πρόσωπα κάθε μορφής,  δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε δήμους και νομικά πρόσωπα αυτών. Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί την κυρίαρχη στρατηγική της κυβέρνησης επιλογή για την αντιμετώπιση του δημογραφικού αλλά και σειράς άλλων προβλημάτων, όπως της ισότιμης ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως δήλωσε η βουλευτής.

 

Ένα επιπλέον μέτρο του νέου νομοσχεδίου για την στήριξη των πολιτών, όπως τόνισε η βουλευτής είναι η καταβολή ειδικών παροχών ως επιπλέον οικονομική ενίσχυση στους ωφελούμενους του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης αλλά και των Παραρτημάτων Προστασίας Παιδιού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Παράλληλα με το σχέδιο Νόμου, ανέφερε στην ομιλία της η βουλευτής, θεσμοθετείται  η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας σε ετήσια βάση προκειμένου να κινητροδοτηθούν και να επιβραβευθούν οι ΟΤΑ, που προχωρούν σε καινοτόμες δράσεις που προωθούν την ενεργή συμμετοχή των νέων ανθρώπων στα τοπικά θέματα.  Με αυτόν τον τρόπο καλλιεργείται μια γόνιμη σχέση με την νεολαία μας, για θέματα που τους αφορούν άμεσα και για τα οποία οφείλουμε να τους δίνουμε δημιουργικό χώρο προκειμένου να μπορούν να εκφράσουν τις ιδέες και τις σκέψεις τους.

Επιπροσθέτως,  μείζονος σημασίας είπε η βουλευτής, κ. Μαριλένα Σούκουλη- Βιλιάλη, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής κοινωνικής έρευνας σε θέματα ανάδοχης και υιοθεσίας από την κατά τόπο υπεύθυνη κοινωνική  υπηρεσία σε αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία όμορης Περιφερειακής  Ενότητας. 

Παράλληλα ρυθμίζεται ανάμεσα σε άλλα η υπαγωγή του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής – Υιοθεσίας στην Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής όπως και το Εθνικό Συμβούλιο Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης αλλά και ο Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης , Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται και η υπαγωγή του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, στην Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αποτέλεσμα των ανωτέρω, δήλωσε η βουλευτής είναι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της νέας Γραμματείας, ώστε να επιτευχθεί  καλύτερος συντονισμός στην υλοποίηση των πολιτικών μας δράσεων και κυρίως στην βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

 Δημιουργούνται επίσης οι απαραίτητες οργανικές μονάδες διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας με την σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και συστήνεται αυτοτελές Νομικού Γραφείου του Κράτους για την αποτελεσματική υποστήριξη των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Τέλος, η βουλευτής κ. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, ανέφερε  ότι «Σε μια περίοδο όπου οι αλλεπάλληλες και πρωτοφανείς κρίσεις  χτύπησαν και την δική μας χώρα καταφέραμε να τις ξεπεράσουμε με την κοινωνία όρθια, μιλώντας πάντα την γλώσσα της αλήθειας για τις πραγματικές προκλήσεις και δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε στην επίτευξη των στόχων μας. Και στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής προσπαθήσαμε με στοχευμένες πολιτικές να σταθούμε δίπλα στους πολίτες που το είχαν περισσότερο ανάγκη, ώστε να τους δώσουμε τα εφόδια να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους και να συμμετέχουν ομαλά στην κοινωνική και οικονομική ζωή  του Τόπου. Με το σημερινό σχέδιο νόμου συνεχίζουμε την υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου που είναι στοχοπροσηλωμένο στους ωφελούμενους και τα πραγματικά τους προβλήματα. Βήμα - βήμα μακριά από τον λαϊκισμό των εύκολων και ανέξοδων υποσχέσεων δημιουργούμε μια σύγχρονη, πολυεπίπεδη και κυρίαρχα αποδοτική κοινωνική πολιτική με μετρήσιμα αποτελέσματα προς όφελος όλων πολιτών», και κάλεσε όλους τους βουλευτές να υπερψηφίσουν το σχέδιο νόμου.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια