Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ (Φ. 1885)

 

Χρ. Δήμας: «Στόχος της συγχώνευσης του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ είναι η ενίσχυση του οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού τομέα στην Ελλάδα»

 

 

Σε δημόσια διαβούλευση θα βρίσκεται μέχρι και τις 28 Μαρτίου το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου φορέα ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ). Ο υφυπουργός Πολιτισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού Χρίστος Δήμας, δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο φορέας, που θα ονομάζεται Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, θα «ενοποιήσει τις διάσπαρτες δομές που σχετίζονται με την πολιτική της στήριξης του πολιτιστικού, δημιουργικού και οπτικοακουστικού τομέα, διατηρώντας ακέραιες όλες τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς των ενοποιούμενων δομών».

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Δήμας δήλωσε ότι η δημιουργία του νέου φορέα «προκύπτει από την ανάγκη να αναδιοργανωθεί ο διοικητικός μηχανισμός, με στόχο να καταπολεμηθούν παθογένειες του παρελθόντος και να απλοποιηθούν διαδικασίες, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μέσων». Στόχος του νέου φορέα είναι να βοηθήσει τόσο την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή όσο και τις διεθνείς παραγωγές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο νέος φορέας «θα αποτελεί σύμμαχο της Πολιτείας στον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής για την κινηματογραφική, οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία της χώρας και την υποστήριξη των επαγγελματιών του χώρου», ενώ παράλληλα θα σχεδιάσει μεταρρυθμίσεις αναφορικά με το πρόγραμμα Cash Rebate τόσο για διοικητικούς όσο και για δημοσιονομικούς λόγους. Ακόμη, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε σε μία σειρά πρωτοβουλιών που σχεδιάζει το ΥΠΠΟ για την ανάπτυξη, ενίσχυση και προστασία του ελληνικού κινηματογραφικού τομέα.

Με το καινούριο νομοσχέδιο συγχωνεύονται δυο μεγάλοι οργανισμοί του οπτικοακουστικού χώρου (ΕΚΚ και ΕΚΟΜΕ). Ποια ήταν η ανάγκη που ώθησε στη συγχώνευση του;

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τη συγχώνευση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου (ΕΚΚ) με το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα στην Ελλάδα για τον κινηματογράφο. Η νέα δομή με την ονομασία «Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας» προκύπτει από την ανάγκη να αναδιοργανωθεί ο διοικητικός μηχανισμός, με στόχο να καταπολεμηθούν παθογένειες του παρελθόντος και να απλοποιηθούν διαδικασίες, ιδίως με τη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μέσων. Έτσι, με τη δημιουργία του νέου φορέα θα υλοποιηθεί μια σύγχρονη πολιτική για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και των επιμέρους τομέων, προκειμένου να προσαρμόζονται συνεχώς στις εξελίξεις και να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας. Ταυτόχρονα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας θα αποτελεί σύμμαχο της Πολιτείας στον σχεδιασμό της εθνικής πολιτικής για την κινηματογραφική, οπτικοακουστική και δημιουργική βιομηχανία της χώρας και την υποστήριξη των επαγγελματιών του χώρου.

Ο νέος οργανισμός από τη μία θα ενώσει τις δυνάμεις των δυο προηγούμενων και θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες να απευθύνονται σε έναν, ενώ από την άλλη ενδέχεται να είναι πιο «δυσκίνητος». Πώς έχετε αντιμετωπίσει αυτό το ενδεχόμενο;

Δεν θεωρώ ότι ο νέος φορέας θα είναι δυσκίνητος. Αντιθέτως, αναμένεται να αναδείξει μία ενιαία σύγχρονη πολιτιστική ταυτότητα της χώρας μας. Συγκεκριμένα, θα ενοποιήσει τις διάσπαρτες δομές που σχετίζονται με την πολιτική της στήριξης του πολιτιστικού, δημιουργικού και οπτικοακουστικού τομέα, διατηρώντας ακέραιες όλες τις αρμοδιότητες και τους σκοπούς των ενοποιούμενων δομών. Παράλληλα, ο φορέας θα διευρύνει την πολιτική αυτή σε όλους τους επιμέρους πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους. 'Αλλωστε, στόχος της συγχώνευσης του ΕΚΚ και του ΕΚΟΜΕ είναι η συντονισμένη δράση για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του δημιουργικού, οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού τομέα στην Ελλάδα, με τον εξορθολογισμό και την ενοποίηση αρμοδιοτήτων εξ ολοκλήρου από έναν αρμόδιο και ικανό φορέα, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και δυσλειτουργίες.

Μέσω του ΕΚΟΜΕ έχουν γυριστεί στην Ελλάδα πολλές διεθνείς παραγωγές. Ο καινούριος οργανισμός θα βοηθήσει ώστε να αυξηθούν αυτές οι παραγωγές; Θα βελτιώσει τις υπηρεσίες και θα διευκολύνει τις εκταμιεύσεις;

Το ΕΚΟΜΕ αποτελεί τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, ενώ αποτελεί και μοναδικό φορέα καταβολής της ενίσχυσης, η οποία πραγματοποιείται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης των έργων. Κατά το διάστημα 2020-2023 έγιναν πάνω από 200 υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων - διεθνείς και εγχώριες - από τον ΕΚΟΜΕ, σε σύγκριση με τις 33 που έγιναν το 2018-2019, ενώ 85 διεθνείς παραγωγές και συμπαραγωγές έχουν λάβει χρηματοδότηση ύψους 67.612.548 ευρώ. Στα επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί, 40 αφορούν διεθνείς παραγωγές, με εκτιμώμενη δημόσια δαπάνη ύψους 64.460.039 ευρώ.

Η προσπάθεια να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε περαιτέρω τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί κατά την τελευταία τριετία στην χώρα μας, απαιτεί μια νέα προσέγγιση στη δημόσια πολιτική για τον πολιτιστικό-δημιουργικό και τον οπτικοακουστικό τομέα. Ο νέος φορέας θα σχεδιάσει μεταρρυθμίσεις αναφορικά με το πρόγραμμα Cash Rebate τόσο για διοικητικούς, όσο και για δημοσιονομικούς λόγους. Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο έχει υποστεί κατά καιρούς αρκετές τροποποιήσεις, γεγονός που σήμερα καθιστά ανάγκη τον εξορθολογισμό και το ξεκαθάρισμα βασικών διατάξεών του, προκειμένου αφενός να γίνει πιο φιλικό και προσβάσιμο στους επενδυτές, και αφετέρου να διορθωθούν ερμηνευτικές δυσχέρειες που έχουν δημιουργηθεί.

Τι άλλα μέτρα έχετε σχεδιάσει για την ενίσχυση του ελληνικού κινηματογράφου που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει άλματα; Δεδομένου ότι οι ελληνικές ταινίες συμμετέχουν και συχνά διακρίνονται σε όλα τα μεγάλα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, πωλούνται σε πλατφόρμες και βρίσκουν διανομή σε χώρες του εξωτερικού

Πέρα από την προώθηση και προβολή του διεθνώς, την στήριξη εγχώριων και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, σχεδιάζουμε μία σειρά πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη, ενίσχυση και προστασία του ελληνικού κινηματογραφικού τομέα. Ενδεικτικά, θεσμοθετείται το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας του Οπτικοακουστικού Τομέα, με βασικό στόχο την οργάνωση ενός ορθολογικού πλαισίου χρηματοδότησης και στήριξης της συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνή και ευρωπαϊκά φεστιβάλ και εκδηλώσεις, καθώς και τη στήριξη των εγχώριων φεστιβάλ του χώρου. Παράλληλα, προχωρούμε στην οργάνωση και λειτουργία Εθνικού Ψηφιακού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Έργων, ενώ θεσμοθετούνται δομές και προγράμματα για την ενδυνάμωση του οπτικοακουστικού τομέα και την θωράκισή του απέναντι στις τεχνολογικές εξελίξεις, ακολουθώντας τις βέλτιστες, ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές. Επιπλέον, προσβλέπουμε στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως και στην προώθηση της οπτικοακουστικής παιδείας. Τέλος, δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών στην Ελλάδα, στις Περιφέρειες και σε μεγάλους Δήμους.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί πολλά σχέδια που τρέχουν με το Ταμείο Ανάκαμψης τα οποία βοηθούν σε πολλούς τομείς τους εποπτευόμενους οργανισμούς. Ποια είναι τα σημαντικότερα;

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί ένα εξαιρετικό χρηματοδοτικό εργαλείο που προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο για την ενίσχυση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σε όλη την επικράτεια. Συνολικά υλοποιούμε περισσότερα από 65 έργα για τον σύγχρονο πολιτισμό στην Ελλάδα, με χρηματοδότηση από το ΤΑΑ συνολικού ύψους άνω των 145 εκατ. ευρώ.

Μία εμβληματική δράση είναι τα «Προγράμματα Ενίσχυσης της Κινηματογραφίας» που υλοποιείται από το ΕΚΚ, συνολικού ύψους άνω των 9,5 εκατ. ευρώ. Τα προγράμματα αφορούν την ενίσχυση διεθνών συμπαραγωγών και εξωστρέφειας ταινιών μεγάλου ή μικρού μήκους, την ενίσχυση του σταδίου ανάπτυξης κινηματογραφικού σχεδίου ταινιών μεγάλου μήκους, την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους micro budget-short και ταινιών micro budget-plus. Παράλληλα, η δράση «Ταινίες με προσβασιμότητα» του ΕΚΚ που υλοποιείται με προϋπολογισμό περίπου 400.000 ευρώ από το ΤΑΑ, προσβλέπει στη δημιουργία αντιγράφων κινηματογραφικών έργων για άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης. Ουσιαστικά το έργο αφορά στη δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε ο κινηματογράφος στην Ελλάδα να γίνει περισσότερο συμπεριληπτικός και να μην αποκλείονται από αυτόν τα 'Ατομα με Αναπηρία. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΚ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ενίσχυσης ελληνικών κινηματογραφικών έργων, προκειμένου αυτά να καταστούν προσβάσιμα σε άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης.

Συνέντευξη στη Νάντια Μπακοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια