Header Ads

UNICS - ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (Φ. 1880)

 

 

 

Συνεχίζω στην αναζήτηση για το "Νόημα της Ζωής" με αποσπάσματα της σοφίας των Ορθόδοξων νηπτικών πατέρων και ασκητών των ερήμων, μέσα από το Μέγα Γεροντικό

Στο παρόν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Σωτήριο Γεγονός της Πίστης στο Χριστό, δια του οποίου ευλογείται και αγιάζεται ο Κόσμος και έκαστος ημών και στη βοήθεια που λαμβάνουμε όταν αποκτούμε Χριστιανικά βιβλία, γιατί και μόνον η όρασή τους μας ωφελεί, πολύ περισσότερο η ανάγνωση της Αγίας Γραφής!

Πόσο μακριά είμαστε από την Αλήθεια και της Οδό προς Αυτήν, με όσα μαθαίνουμε και συνηθίζουμε ως αυτονόητα και επιβαλλόμενα μέσα στη ζωή μας!

Ποιά η άποψή σας;

Πληροφορίες για το Μέγα Γεροντικόν

πιό συγκλονιστική κφραση τς πίστης καί τς γάπης τς πρώτης κκλησίας γιά τόν Κύριο ταν τό μαρτύριο τν πιστν κατά τήν περίοδο τν διωγμν. Στά ερηνικά χρόνια πού κολούθησαν τό «μαρτύριο το αματος» παρεχώρησε τή θέση του στό ξίσου πώδυνο «μαρτύριο τς συνειδήσεως», δηλαδή στόν σόβιο γώνα κάθε Χριστιανο νά πιτύχει στόν κόσμο ατόν τήν ν Χριστ τελείωση καί τόν ξαγιασμό του.

Πρωτοποριακό καί χαρακτηριστικό παράδειγμα εναι Μ. ντώνιος. ζησε σέ μιά μεταβατική περίοδο, δηλαδή στό τέλος τν διωγμν καί στά πρτα χρόνια πού πικράτησε Χριστιανισμός. φλογερή του γάπη γιά τόν Χριστό τόν παρακινοσε νά πομείνει τ «παθήματα» το Υο το Θεο, στε συσταυρούμενος καί συνταφιαζόμενος μ᾿ ατόν, νά ξιωθε νά γίνει πραγματικός μιμητής του. Μέ τό τέλος μως τν διωγμν, πόθος του γιά τό μαρτύριο δέν μπόρεσε νά κανοποιηθε καί γι᾿ ατό σπάσθηκε τό «μαρτύριο τς συνειδήσεως» φεύγοντας στήν ρημο «κα ν κε καθ᾿ μέραν μαρτυρν τ συνειδήσει κα γωνιζόμενος τος τς πίστεως θλοις».

Τό παράδειγμα το Μ. ντωνίου κολούθησαν πλήθη πιστν, πού ποσύρθηκαν στίς ρήμους τς Αγύπτου, το Σιν καί τς Παλαιστίνης, συγκεντρώθηκαν γύρω πό γίους ρημίτες Γέροντες καί τσι «πολίσθη ρημος».

Τά ποφθέγματα

δίψα τν Χριστιανν γιά τό «μαρτύριο τς συνειδήσεως» καί θαυμασμός τους γιά τούς Πατέρες τς ρήμου, τούς πρωτοπόρους στόν δρόμο ατό, τούς θοσε μέ πνεμα μαθητείας νά πομνημονεύουν καί νά καταγράφουν τά πολύτιμα λόγια τν Πατέρων, τ γνωστά ς ποφθέγματα. τσι μέ τό πέρασμα το χρόνου ρχισαν νά παρουσιάζονται διάφορες συλλογές, πού περιεχαν χι μόνο τά ποφθέγματα τν γνωστν Πατέρων, λλά καί 400 περίπου ποφθέγματα λλων νωνύμων, πού μπορε μες νά μή γνωρίζουμε τά νόματά τους, εναι μως γνωστά καί «πογεγραμμένα ν ορανος».

«Σ᾿ ατό δ τό βιβλίο χουν καταγραφε σκητικοί γνες γιά τήν ρετή καί ξιοθαύμαστος τρόπος ζως γίων καί μακαριστν Πατέρων, καθώς καί ποφθέγματά τους, μέ σκοπό νά κεντρίσουν τόν ζλο καί νά δώσουν τήν νάλογη γνώση γύρω πό τά θέματα ατά, στε νά τούς μιμηθον ατοί πού θέλουν νά πραγματοποιήσουν τόν οράνιο τρόπο ζως καί πιθυμον νά βαδίσουν τόν δρόμο πού δηγε στήν Οράνια Βασιλεία.

Πρέπει λοιπόν νά γνωρίζουμε τι ο γιοι Πατέρες πού μέ ζλο κολούθησαν ατόν δ τόν μακάριο μοναχικό βίο καί ναδείχθηκαν κατόπιν καί δάσκαλοι, φο μιά γιά πάντα ναψε καρδιά τους πό τή φλόγα το θείου καί οράνιου ρωτα καί λα, σα γιά τούς νθρώπους εναι ραα καί πολύτιμα, ατοί τά θεώρησαν ς να μηδέν, τό σπουδαιότερο π᾿ λα εναι τι δέν φρόντισαν νά κάνουν τίποτε πολύτως γιά νά προβληθον. ντίθετα, πέρασαν τή ζωή τους σέ φάνεια καί τά περισσότερα πό τά κατορθώματά τους τά κάλυψε ξεχωριστή τους ταπείνωση. Μέ τέτοιον τρόπο βάδισαν τόν δρόμο το Θεο.

Γι᾿ ατόν τόν λόγο κανείς δέν μπόρεσε μέ πληρότητα νά μς περιγράψει τόν βίο τους. στόσο κάποια σύντομα γραπτά πό τούς θαυμαστούς λόγους τίς πράξεις τους μς παρέδωσαν κενοι πού μέ πολλή γάπη δούλεψαν γύρω πό τό θέμα ατό. χι γιατί θελαν νά κάνουν χάρη σ᾿ κείνους, λλά γιατί ννοια τους ταν νά ποκινήσουν τόν ζλο τν γενεν πού θά κολουθοσαν.

τσι, πολλοί σέ διάφορους καιρούς ατά τά λόγια καί τά κατορθώματα τν γίων Γερόντων τά ξέθεσαν σέ μορφή διήγησης μέ πλό καί νεπιτήδευτο τρόπο. Γιατί σ᾿ να μόνο πέβλεπαν, νά φελήσουν τόν πολύ κόσμο…».

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια