Header Ads

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ (Φ. 1849)

 Παρεμβάσεις στις υποδομές των ΤΟΕΒ της Κορινθίας δρομολογούνται μετά την σύσκεψη του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα με τους εκπροσώπους τους

Οι άμεσες ανάγκες της Κορινθίας ως προς την άρδευση, προκειμένου να υπάρξουν άμεσες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, αποτέλεσαν αντικείμενο της ευρείας σύσκεψης που ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας είχε το απόγευμα της, Τετάρτης 28 Ιουνίου, με εκπροσώπους από τους 23 ΤΟΕΒ της Π.Ε. στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας, στην Κόρινθο.

Την σύσκεψη απασχόλησαν αποκλειστικά και μόνο οι απαιτούμενες σε τεχνικό επίπεδο άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες άρδευσης, ενώ έγινε λεπτομερής καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν στις υφιστάμενες υποδομές.

Ο περιφερειάρχης Π. Νίκας, αφού διευκρίνισε πως η Περιφέρεια, θεσμικά, δεν έχει την δυνατότητα να αποπληρώσει οφειλές των οργανισμών προς τη ΔΕΗ, τόνισε ότι οι ΤΟΕΒ της Κορινθίας θα λάβουν υποστήριξη ανάλογη με αυτή που θα δοθεί στην Αργολίδα, σημειώνοντας ότι όπου υπάρχει η δυνατότητα μικρών παρεμβάσεων αυτές θα χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ 20%, ενώ οι μεγαλύτερες από το ΠΔΕ.

Κατά την σύσκεψη, διαπιστώθηκε ότι παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν στις υποδομές των ΤΟΕΒ Ανω Διμηνιού, Ξυλοκάστρου, Καμαρίου, Κάτω Λουτρού, Λυγιάς, Μελισσίου, Πασσίου, Ρίζας, Σκουπέικου, Μεγάλου Βάλτου και ΑΟΣΑΚ (Αρδευτικός Οργανισμός Στυμφαλίας – Ασωπού Κορινθίας).

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ζήτησε από τα στελέχη της ΔΑΟΚ Κορινθίας να αξιολογηθούν τα πιο πάνω αιτήματα και να υπάρξουν οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις, ώστε μέχρι τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας να υπάρξει εισήγηση εκ μέρους της πιο πάνω υπηρεσίας προκειμένου το σημαντικό αυτό ζήτημα να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Παράλληλα, ο Π. Νίκας επισήμανε ότι όσον αφορά στην άρδευση στην Κορινθία και στην Αργολίδα -μετά από τις δύο αλλεπάλληλες συσκέψεις του με εκπροσώπους των ΤΟΕΒ στις δύο εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες-, η διαπίστωση που προκύπτει είναι ότι το κόστος της ενέργειας αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Ιδιαίτερα για την Αργολίδα, ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει καμία αύξηση στα τιμολόγια, καθώς στόχος είναι -πρώτ’ απ’ όλα- να αποπληρωθούν αυτά που οφείλονται. Με την αφορμή αυτή, ο Π. Νίκας επισήμανε και στις δύο συσκέψεις -τόσο χθες στην Κόρινθο, όσο και στο Ναύπλιο-, ότι προχωρεί η δημιουργία ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου 2.000 στρεμμάτων στη Μεγαλόπολη, η παραγόμενη ενέργεια από το οποίο θα καλύψει αποκλειστικά τις ανάγκες του πρωτογενή τομέα.

Κατά την σύσκεψη στην Κόρινθο συμμετείχαν επίσης, μεταξύ άλλων, οι αντιπεριφερειάρχες Kορινθίας Χάρης Βυτινιώτης και ΠΕΠ/ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Τάσος Γκιολής, η εντεταλμένη για θέματα Πολιτισμού περιφερειακή σύμβουλος Αθηνά Κόρκα, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.
Πρόσκληση από το ΠΕΠ Πελοποννήσου για την ανάπτυξη και ενδυνάμωση διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027 πρόσκληση με αντικείμενο την ανάπτυξη και ενδυνάμωση διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Η δράση, προϋπολογισμού 5.611.765 ευρώ -δικαιούχος της οποίας είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και θα υλοποιηθεί μέσω μίας πράξης 5ετούς διάρκειας που θα αποτελείται από δύο υποέργα:

Υποέργο Ι

Στο Υποέργο Ι εντάσσεται η ενίσχυση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς οι οποίοι συλλειτουργούν και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτικό της τάξης και υποστηρίζουν τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με εύλογες προσαρμογές στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους. Επίσης, ενισχύεται η υποστήριξη των σχολικών μονάδων με το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για τους μαθητές/τριες που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν και το αναγκαίο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) για όσους μαθητές/τριες χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας.

Υποέργο ΙΙ

Στο Υποέργο ΙΙ εντάσσεται ενίσχυση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ, πρώην ΚΕΣΥ) με εκπαιδευτικούς και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό:

α) για την αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών/τριών με στόχο την συμπερίληψη και ένταξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές στο σχολικό περιβάλλον και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου, και

β) για την υποστήριξη ανάπτυξης Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) και της λειτουργίας των Επιτροπών Διαγνωστικής Υποστήριξης (ΕΔΥ) με στόχο τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών, καθώς και, την παραπομπή τους στα ΚΕΔΑΣΥ για γνωμάτευση όταν, παρά την υποστήριξη στο σχολείο τους, συνεχίζουν να έχουν δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς ή ένταξης στο σχολικό περιβάλλον.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 31 Ιουλίου.Πρόσκληση στο πλαίσιο του νέου ΠΕΠ Πελοποννήσου για αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης σε τέσσερις περιοχές της Περιφέρειας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Π. ΝίκαςΥπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα πρόσκληση, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2021 – 2027, αντικείμενο της οποίας είναι η αναβάθµιση των δικτύων ύδρευσης σε τέσσερις περιοχές της Περιφέρειας, µε εφαρµογή συστηµάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και έξυπνων υδροµέτρων και ο περιορισµός των διαρροών.

Η πρόσκληση, προϋπολογισμού 5.700.000 ευρώ, αφορά ειδικότερα στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστηµάτων τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών και ελέγχου ποιότητας των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και συγκεκριμένα:

– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου –

τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των εσωτερικών δικτύων της πόλης του Ξυλοκάστρου

– Σύστημα τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού, ελέγχου διαρροών και ποιότητας

των δικτύων ύδρευσης στην Δημοτική Ενότητα του Δήμου Τρίπολης

– Τηλεμετρία, τηλεέλεγχος και εξοικονόμηση ενέργειας και αυτοματισμού

στα σημεία δεξαμενών και γεωτρήσεων του Συνδέσμου Μεθυδρίου

– Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου –

τηλεχειρισμού και εντοπισμού διαρροών με τη χρήση ασυρμάτων αισθητήρων του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Κιάτου.

Η υλοποίηση των πιο πάνω έργων, που “ωρίμασαν” τεχνικά και διοικητικά στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020, θα χρηµατοδοτηθεί από το ΠΕΠ 2021 – 2027 της Περιφέρειας.
Δεν υπάρχουν σχόλια