Header Ads

Περί Παιδείας και άλλων τινών… (Φ. 1846)

 


H Παιδεία πρέπει, πρωτίστως, να είναι εθνική-πατριωτική. Τούτο, ουδόλως, σημαίνει εθνικιστική, επιθετική πατριωτική, διότι, έτσι, θα αναιρούσε, αντιφατικώς, την παιδεία ετέρων εθνών. Δεν πρέπει, επίσης, να αρνείται τον κοσμοπολιτισμό, άλλως την παγκοσμιοποίηση. Επ’ ουδενί, όμως, θα υποταχθεί ή χειρότερον, θα αλλοτριωθεί από το καθεστώς παγκοσμιοποίησης. Θα διατηρήσει, πάση θυσία, την ανθυπαρξία και αυτοτέλειά της, συνεισφορά στην βελτιοποίησή της.

Η Παιδεία προϋποθέτει την προπαίδεια-εκπαίδευση. Η εκπαίδευση απαιτεί στελέχωση από αρίστους εκπαιδευτικούς. Η ραχοκοκαλιά της εκπαίδευσης είναι η Δευτεροβάθμιος τοιαύτη. Εκεί το παιδί μετεξελίσσεται σε έφηβο. Εκεί διαμορφώνεται η προσωπικότης του και δομείται η ηθική του υπόσταση, ενώ η αναπτυσσόμενη διάνοιά του δημιουργεί την βάση του «σκέπτεσθαι». Η Πολιτεία υποχρεούται να εξασφαλίσει υποδομή, οργάνωση και σχέδιο εκπαίδευσης. Οι πυλώνες της παιδείας είναι η Γλώσσα, η Ιστορία και η Θρησκεία. Η Γλώσσα δεν συνιστά, μόνον, μέσον επικοινωνίας αλλά και εργαλεία έκφρασης πνευματικών διεργασιών. Η Ιστορία διδάσκει, υπενθυμίζουσα ένα ένδοξον παρελθόν, καθοδηγούσα ένα λαμπρό μέλλον. Η θρησκεία δεν θα αποτελέσει την εγγύηση για την μετά τον τάφον αιωνιότητα αλλά θα συρράξει, ουσιαστικώς, στην διαμόρφωση του ηθικού φρονήματος του ατόμου.

Η επιτυχία του σκοπού παιδεία-εκπαίδευση απαιτεί την άμεσον επανίδρυση του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ Ινστιτούτου, στελεχωμένου από αδιαμφισβήτητου κύρους, προσωπικότητες, άτομα τα οποία θα οργανώσουν άριστα το πρόγραμμα εκπαίδευσης και θα εγγυηθούν την αποτελεσματικήν υλοποίησή του, ελέγχον απόδοση των εκαιδευτικών, για της επαναφοράς του θεσμού των σχολικών επιθεωρητών. Σκέψεις περί εκπαίδευσης των Ανωτάτων Πνευματικών Ιδρυμάτων εκφεύγουν τον σκοπόν του παρόνος άρθρου.

Περί Πολιτισμού

Οι πυλώνες πολιτισμού, στην κοιτίδα του πολιτισμού, η συνέχεια του οποίου, πρέπει να αποτελεί υποχρέωση των Νεοελλήνων είναι η Αρχαιολογία, το θέατρο, η παράδοση, (μουσική-τέχνη). Άμεσος ίδρυση Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, στελεχωμένου από προσωπικότητες αδιαμφητήτου κύρους (κατά πλειοψηφία Ελλήνων), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο (Σχολές Αρχαιολογίας). Ο σκοπός είναι η ανακάλυψη και ανάδειξη του Αρχαιολογικού θησαυρού, της κουκίδαςτου πολιτισμού.

Η πολιτεία θα αναλάβει, αποκλειστικώς, την αναβάθμιση και λειτουργία του εθνικού θεάτρου με αναβαθμισμένη θεατρική Σχολή με επαναφορά την κλασσική θεατρολογία και προβολή της ελληνικής τοιαύτης, το θέατρο της Επιδαύρου δέον να χρησιμοποιείται αποκλειστικώς και μόνον από το Εθνικό Θέατρο. Ο θησαυρός της παραδοσιακής μουσικής της Τέχνης δέον να τεθεί υπό την ευθύνην της πολιτείας, χωρίς να παραγνωρίζεται η συνεισφορά υγιούς, μη κερδοσκοπικής, ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Περί Υγείας

Η ραχοκοκαλιά της εθνικής υγείας και λαϊκής περίθαλψης, είναι κυρίως η Δευτεροβάθμιος τοιαύτη, δηλαδή το νομαρχιακό νοσοκομείο. Κατά την πεποίθησιν του γράφοντος τα σημαντικότερα προβλήματα για τα νομαρχιακά νοσοκομεία είναι η αθρόα ανεξέλεγκτος επιχειρηματικότης εις τα επείγοντα τμήματα και η ανεπάρκεια επιτέλεσης τον έργων των. (Οργάνωση-Υποδομή-Στελέχωση)

Η ανεξέλεγκτος επισκεψιμότης εις τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, δημιουργεί εικόνες χάους και ανασφάλειας του προσωπικού. Εισάγονται στις κλινικές περιστατικά τα οποία θα ημπορούσαν κατόπιν επιλογής να είναι σημαντικώς ολιγότερα. Η κατάστασις αυτή καθιστά την αντιμετώπιση μέσης ή μεγάλης βαρύτητας περιστατικών με διακομιδή εις τα περιφερειακά νοσοκομεία (Πανεπιστημιακά κυρίως).

Υπάρχει λύση;

H απάντηση είναι ΘΕΤΙΚΗ.

Πρέπει, αφενός να αναβαθμιστεί ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού. Ο οικογενειακός ιατρός πρέπει να καλείται πρωτίστως, εις βοήθειαν του πάσχοντος και ο μόνος αρμόδιος να θέσει την ένδειξη μεταφοράς του ασθενούς εις το Νοσοκομείο. Αφετέρου τα νοσοκομεία πρέπει να είναι ικανά προσφοράς αποτελεσματικής περίθαλψης.

Ένα σύγχρονο λειτουργικώς αποτελεσματικό νομαρχιακό νοσοκομείο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

1.       Πλήρως ανεπτυγμένη (υποδομή-στελέχωση) παθολογική κλινική, ικανή να νοσηλεύσει μέσης τουλάχιστον βαρύτητας περιστατικό

2.       Πλήρως ανεπτυγμένη χειρουργική κλινική

3.       Μαιευτική κλινική με τμήμα νεογνολογίας

4.       Σύγχρονη μονάδα εντατικής θεραπείας

5.       Σύγχρονο εργαστήριο απεικονιστικού ελέγχου με τουλάχιστον αξονικό τομογράφο

6.       Σύγχρονο τμήμα εργαστηριακών εξετάσεων (βιοχημικό-αιματολογικό-μικροβιολογικό)

Η στελέχωση απαιτεί πρωτίστως την επιλογήν διευθυντών κλινικών, πέραν της επετηρίδας. Ο Διευθυντής κλινικής πρέπει να είναι καταξιωμένος επιστημονικώς, έμπειρος κλινικός, ικανός να εκπαιδεύσει ειδικευόμενους ιατρούς αλλά και έχων Διοικητικήν ικανότητα και εμπειρία.

Περί Ασφαλείας

Ο πολίτης δικαιούται προσωπική Ελευθερία, προστασία της Ακεραιτότητας του, και της ιδιοκτησίας του. Η συντεταγμένη πολιτεία υποχρεούται να διασφαλίσει αυτά τα αγαθά.

Ο γράφων πιστεύει ακραδάντως το απαραίτητητον την ίδρυση Σώματος Στρατοχωροφυλακής κατά το πρότυπον της Ιταλικής ή καλύτερον της Γαλλικής τοιαύτης. Ένα σώμα με στραιωτικήν εκπαίδευση, ικανό να αντιμετωπίζει ποικίλες ανώμαλες καταστάσεις (κοινό έγκλημα, κοινωνικές συμπεριφορές, προστασία εθνικού χώρου εις επικουρία των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και επικίνδυνων στάσεων εντός των ασπίδων κέντρου..

Δια την υπογραφήν

 

ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ

 

Υ.Γ. Το άρθρον διατίθεται προς προβληματισμόν παντός ενδιαφερομένου, ιδιαιτέρως εκείνων, οι οποίοι θέτουν εαυτόν εις την υπηρεσίαν του Έθνους, όταν και εάν εύρουν χρόνον εν μέσω προεκλογικού αγώνος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια