Header Ads

Δραστηριότητες Περιφέρειας Πελ/σου (Φ. 1832)Σημαντική εξέλιξη για τον οδικό άξονα Κιάτο – Νεμέα
Ενα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση βρίσκεται ο σημαντικός οδικός άξονας Κιάτο – Νεμέα παρά το φράγμα του Ασωπού μετά την υπογραφή την Παρασκευή 3 Μαρτίου, από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, σύμβασης για την εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας και την σύνταξη φακέλου έργου για τη δημοπράτηση όλων των επιμέρους μελετών αναφορικά με την ωρίμανση του εν λόγω έργου.“Αναμένουμε ότι η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στον φετινό χρόνο και ενδεχομένως να δοθεί η δυνατότητα και για την ένταξη του έργου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Είναι ένας στρατηγικός δρόμος που τον επιθυμεί όλη η κεντρική Κορινθία, ένας οδικός άξονας που επιθυμούν διακαώς και στην περιοχή της Νεμέας και στην περιοχή του Κιάτου, καθώς για την μετάβαση από την μια στην άλλη περιοχή οι μετακινούμενοι υποχρεώνονται να ακολουθούν μια μεγάλη διαδρομή” σημείωσε σχετικά ο περιφερειάρχης.Ο Π. Νίκας υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με τους Δήμους Νεμέας και Σικυωνίων, προκειμένου να τους συν-δράμει στην ωρίμανση του έργου αυτού, διαδικασία που έχει αναλάβει ο “Μοριάς Α.Ε.” ΑΟ ΤΑ.
Επιστολή προς τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Π. Νίκα από την Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου
Ευχαριστίες προς τον πεφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα εκφράζει με σχετική της επιστολή προς αυτόν η πρόεδρος του σωματείου Μικρασιατική Στέγη Κορίνθου Βασιλική Ευστρατιάδου.Η πρόεδρος αναφέρεται στην οικονομική στήριξη της Περιφέρειας προς το σωματείο για την εκ μέρους έκδοση του επετειακού ιστορικού ημερολογίου, αλλά ιδιαίτερα επισημαίνει την προγραμματική σύμβαση για την παραχώρηση έκτασης στην Ιωνία Κορίνθου προκειμένου να ανεγερθεί εκεί το Μουσείο Μικρασιατικών Κειμηλίων.Οπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια συνέδραμε σε με-γάλο βαθμό τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν πέρυσι από σωματεία Μικρασιατών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες με αφορμή την θλιβερή επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή.Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επικεφαλής στο σχέδιο SECON του προγράμματος Interreg Europe
 
 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετέχει, ως επικεφαλής, στο σχέδιο SECON (περιφερειακές πολιτικές στήριξης επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας) στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe.Η διάρκεια του σχεδίου είναι τρία χρόνια και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 1.914.046 ευρώ, ενώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου προβλέπονται 301.059 ευρώ.Το SECON συγκροτείται από 10 φορείς, εκ των οποίων οι 9 είναι ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού από 9 διαφορετικές χώρες της Εωρωπαϊκής Ενωσης και συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου (Ελλάδα) ως επικεφαλής, η Περιφερειακή Ενωση Ράιν – Νέκαρ (Γερμανία), η Περιφέρεια της Φλαμανδικής Μπραμπάντ (Βέλγιο), το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Χαργκίθα (Ρουμανία), η Περιφέρεια Μασοβίας (Πολωνία), ο Δήμος Ολιβέιρα ντε Αζεμέις (Πορτογαλία), η Περιφέρεια Ρίγας (Λετονία), η Περιφέρεια Εξτρεμαδούρα (Ισπανία), ο Δήμος Χάσκοβο (Βουλγαρία) και το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (Ελλάδα).Το SECON προτείνει διαπεριφερειακές δράσεις ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών, εκπόνησης μελετών και σύνταξης εκθέσεων για την προ-ώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, προ-βλέπει δύο καινοτόμες πιλοτικές δράσεις για τη βελτίωση των σχετικών μέσων πολιτικής και την προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στις Περιφέρειες που συμμετέχουν στο σχέδιο.Δράσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου Συλλογή τοπικών δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες, τάσεις και διαθέσεις απέναντι στην κοινωνική οικονομία, και ανεύρεση τοπικών βέλτιστων πρακτικών και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων Περιφερειών. Τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν σε μια σειρά ενοποιημένων αναφορών και αναλύσεων περιφερειακών πολιτικών κοινωνικής οικονομίας.Δημιουργία τοπικών ομάδων ενδιαφερομένων και σχετικών συναντήσεων εργασίας.Συμμετοχή σε διαπεριφερειακά συνέδρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις, στην Γερμανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Λετονία, Πολωνία και Ισπανία, με σκοπό α) την προβολή και την ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου και θεσμικών εκπροσώπων απέναντι στα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας και β) την διαβούλευση, μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, για τις κανονιστικές ρυθμίσεις που ενισχύουν ή/και παρεμποδίζουν την ανάδυση και εδραίωση της στις περιφερειακές κοινότητες.Διοργάνωση του τελικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου του SECON.Υπό αξιολόγηση: Πιλοτική δοκιμή εργαλείου εκτίμησης επιπτώσεων πολιτικών. Το SECON προ-τείνει την πιλοτική δοκιμή ενός εργαλείου αξιολόγησης πολιτικής που θα αναλύει, σε επίπεδο Περιφέρειας, τις επιπτώσεις των πολιτικών κοι-νωνικής πρόνοιας και των μέτρων ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και τον αντίκτυπό τους στη λειτουργία και στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων.Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα κατάρτισης αμεα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου “Αγησίλαος”


Δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο ντος για την επιλογή ωφελούμενων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 2 “Συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση” του έργου “Αγησίλαος”.
Το πιο πάνω υποέργο εντάσσεται στην ενταγμένη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου πράξη “Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία, χρονιές παθήσεις και τις οικογένειες τους που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου «Α- γησίλαος»”, δικαιούχος της οποίας είναι η ΕΣΑμεΑ (Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία).
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση (μέ σω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Ως εκ τούτου καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι άνεργοι/ες με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, ηλικίας 30 έως 64 ετών που διαβιούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στις δράσεις του εν λόγω υποέργου 2.
Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθούν στην Περιφέρει- α Πελοποννήσου προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία θα παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και πιστοποίησης σε 120 άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ηλικίας από 30 έως 64 ετών, άνεργους/ες (εγγεγραμμένους/ες στα μητρώα ανεργίας της ΔΥΠΑ) και με πιστοποιημένη αναπηρία ή χρόνια πάθηση από 50% και πάνω.
Το κάθε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης περιλαμβάνει παροχή υπηρεσιών ομαδικής συμβουλευτικής διάρκειας 15 ωρών ανά τμήμα, επαγγελματική κατάρτιση (θεωρητική) 122 ωρών, πρακτική άσκηση 122 ωρών και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.
Τα αντικείμενα κατάρτισης αφορούν στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού και συγκεκριμένα στις ειδικότητες, α) Υπάλληλος Διαχείρισης Συστήματος Ηλεκτρονικού Εμπορίου και β) Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και 5 ευρώ μικτά ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.
Διευκρινίζεται ότι η ένταξη οποιουδήποτε ατόμου με αναπηρία ή / και χρόνια πάθησης στα Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνεπάγει τη διακοπή παροχών που λαμβάνει λόγω της αναπηρίας του (όπως επίδομα πρόνοιας κ.ά.)
Οι ενδιαφερόμενοι δυνητικά ωφελούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση στον δικτυακό τόπο https://katartisi-pel.esamea.gr. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων λήγει την Τρίτη 18 Απριλίου (ώρα 23:59:59).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: katartisi_pel@esaea.gr και στο τηλέφωνο 210 9949837 (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 4 μ.μ.).Στην Π.Ε. Κορινθίας ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Νίκας


Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας μετέβη το πρωί της Δευτέρας 6 Μαρτίου, στα γραφεία της Π.Ε. Κορινθίας, στην Κόρινθο. Η μετάβαση του περιφερειάρχη, ο οποίος συνοδευόταν από υπηρεσιακά στελέχη της έδρας της Περιφέρειας, αφορούσε ζητήματα στα οποία -σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία- φέρεται να υπάρχει εμπλοκή προσωπικού της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κορινθίας.Ο περιφερειάρχης, ειδικότερα, συνοδευόταν από την γενική διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας Αγγελική Πουλοπούλου και τον γενικό διευθυντή Μεταφορών και Επικοινωνιών Παναγιώτη Μισθό τον οποίον και εγκατέστησε επί τόπου προκειμένου να τακτοποιήσει τα θέματα της πιο πάνω υπηρεσίας της Π.Ε. Κορινθίας, η οποία λειτουργεί κανονικά.Παράλληλα έγινε γνωστό ότι μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα γίνουν οι αλλαγές που πρέπει, ενώ στον κατάλληλο χρόνο θα εφαρμοστούν και οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες.Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν πολύμηνη και η περιφερειακή Αρχή ήταν γνώστης, αλλά αποκλειστικά και μόνο όσον αφορά στο καθαυτό γεγονός της διεξαγωγής της.“Αυτή η γκρίζα κατάσταση πρέπει να διαλευκανθεί και μέχρι να γίνει αυτό δεν έχω να κάνω κάποιο περαιτέρω σχόλιο” δήλωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ερωτώμενος σχετικά, προσθέτοντας ότι “η διοίκηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι συμβοηθός και συμπαραστάτης, εδώ και πολύ καιρό, με τις διωκτικές αρχές προκειμένου να διαλευκάνουν τέτοιες υποθέσεις οι οποίες δεν τιμούν τον δημόσιο τομέα”.Σύμβαση για την ενημέρωση σχετικά με την ΣΔΙΤ κεντρικής διαχείρισης απορριμμάτων
και την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Υπογράφηκε την Δευτέρα 6 Μαρτίου από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα, στην έδρα της Περιφέρει-ας, στην Τρίπολη, η σύμβαση με τον ανάδοχο που προέκυψε -μετά την σχετική διακήρυξη- για δράσεις δημοσιότητας, επικοινωνίας, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την ΣΔΙΤ της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επικοινωνιακού προγράμματος με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αφ’ ενός για την δημιουργία των σύγχρονων δομών και ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρει-α και αφ’ ετέρου για τη θεματική προβολή πολιτικών δράσεων και “καλών πρακτικών”, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα και τα οφέλη της μετάβασης σε μια “κοινωνία ανακύκλωσης” με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων και ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς διάθεση.Ο περιφερειάρχης σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι στόχος της εκστρατείας αυτής είναι η ενημέρωση των πολιτών της Περιφέρειας για τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την εξάλειψη του προβλήματος των απορριμμάτων, ενώ έμφαση θα δοθεί και στη σημασία της ανακύκλωσης, τόσο με περιβαλλοντικά, όσο και με οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή της.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην Διεθνή Εκθεση Τουρισμού ΑΤΜ (Arabian Travel Market) Dubai – 2023Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να συμμε τάσχει, μέσω του ΕΟΤ, στην Διεθνή Εκθεση Τουρισμού ΑΤΜ (Arabian Travel Market) Dubai – 2023, που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι από την 1η μέχρι και τις 4 του ερχόμενου Μαΐου.

Η εν λόγω έκθεση είναι μια από τις κορυφαίες διεθνείς εκθέσεις Τουρισμού, μέσω της οποίας ανοίγονται νέες επιχειρηματικές δυνατότητες στη Μέση Ανατολή για επαγγελματίες του εισερχόμενου και εξερχόμενου τουρισμού. Κάθε χρόνο παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη θεματική, καθοριστική για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο τουριστικός κλάδος. Το κύριο θέμα για το 2023 είναι “Working Towards Net Zero”, στο πλαίσιο του ο- ποίου θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθούν οι καινοτόμες τάσεις βιώσιμων ταξιδιών και θα εντοπισθούν στρατηγικές ανάπτυξης σε συγκεκριμένους βασικούς τομείς. Ο μέγιστος αριθμός των επιχειρήσεων – φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ΑΤΜ Dubai – 2023 μέσω της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι 10.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εκδηλώσουν το εν- διαφέρον τους αποστέλλοντας συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση στο e-mail: tourismos@ arcadia.gr, έως και την Παρασκευή 17 Μαρτίου

Δεν υπάρχουν σχόλια