Header Ads

Χρειάζεται σοβαρός διάλογος για το ενεργειακό μέλλον της Κορίνθου (Φ.1829)

  

Γράφει ο Βλάσης Οικονόμου *


Έχει γίνει αρκετός λόγος σχετικά με την χρησιμότητα του φυσικού αερίου στην Κόρινθο. Οι Ευρωπαϊκές μελέτες και η σχετική μελέτη του Πολυτεχνείου δείχνουν όλες ότι δεν είναι ένας συμφέρον και αποδοτικός τρόπος θέρμανσης για τα νοικοκυριά. Παρόλα αυτά, η δημόσια συζήτηση προβάλει κάποια επιχειρήματα υπέρ της επένδυσης. Η επιστημονική θεώρηση των επιχειρημάτων οδηγεί και στις ακόλουθες απαντήσεις 

Α) ‘Το φυσικό αέριο είναι ένα φθηνό καύσιμο με εξοικονόμηση 40% στον καταναλωτή’. 
Το επιχείρημα αυτό δεν στέκει γιατί ναι μεν είναι τώρα φθηνότερο από το πετρέλαιο (αν και αυξήθηκε η τιμή του όπως αναμενόταν εδώ και 5 χρόνια), σίγουρα δεν είναι φθηνότερο από αποδοτικότερες τεχνολογίες θέρμανσης χώρου και νερού.

Η εξοικονόμηση αυτή δεν υφίσταται πουθενά ακόμα και στα προγράμματα Εξοικονομώ, και είναι λογικό γιατί οι καυστήρες αερίου έχουν μια απόδοση από 90-95% όταν η αντλία θερμότητας πχ έχει απόδοση άνω των 200%. Η εξέλιξη των τιμών του αερίου αντίθετα αναμένεται αυξανόμενη συνεχώς (με βάση και το πρόσφατο σενάριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο RepowerEU) ενώ από το 2026 ξεκινάει και ο μηχανισμός αγοράς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ETS2) για τα καύσιμα στα σπίτια και στις μεταφορές, όπου θα υπάρχει επιβάρυνση στα νοικοκυριά ακόμα μεγαλύτερη αν χρησιμοποιούν αέριο κατά 45 €/t CO2 

Β) ‘Είναι καθαρό καύσιμο’. 
Το καύσιμο είναι σαφώς καθαρότερο από το πετρέλαιο αλλά εκπέμπει μεθάνιο το οποίο είναι 25 φορές ισχυρότερο αέριο του θερμοκηπίου από το CO2 (IPCC). Επιπλέον υπάρχει ήδη προχωρημένη νομοθεσία στην ΕΕ για την ρύθμιση των εκπομπών μεθανίου, κάτι το οποίο θα δυσκολέψει περαιτέρω τη χρήση αερίου. Άρα το ότι είναι καθαρό καύσιμο είναι μύθος σε σχέση με τις ΑΠΕ που θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα στη θέρμανση μέσω του εξηλεκτρισμού.

Γ) θα ανοίξουν θέσεις εργασίας. 
Με βάση και τις πρόσφατες εκτιμήσεις, η συνεισφορά του φυσικού αερίου στις θέσεις εργασίας είναι κατά πολύ μικρότερη από τις αντίστοιχες επενδύσεις σε ΑΠΕ ή εξοικονόμησης ενέργειας (27 θέσεις από αέριο έναντι 75-80 για ΑΠΕ και 77-80 για εξοικονόμηση ενέργειας. Η μεγάλη διαφορά είναι επίσης ότι στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι τοπικά επαγγέλματα με μεγάλο κύκλο εργασιών πολλών κλάδων, πάλι κυρίως τοπικών.

Δ)’ Όλη η Ευρώπη το έχει και το θέλει’. 
Η τάση χρήσης του φυσικού αερίου σε όλη την Ευρώπη για τη θέρμανση (και ειδικά μετά τον πόλεμο) είναι αρνητική και τα σενάρια των Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα των χωρών αναφέρονται σε μείωση χρήσης αερίου. Αντίστοιχα και οι Ευρωπαϊκοί στόχοι (τους οποίους θα ακολουθήσει και η Ελλάδα) μιλάνε πια για μείωση αερίου. Ως ώρας η Ευρώπη έχει μειώσει κατά 20.1% τη χρήση φυσικού αερίου). Στο υπό εξέταση νέο Εθνικό Σχέδιο το φυσικό αέριο θα έχει και σταθερά μειούμενη χρήση στην θέρμανση κατοικιών. Ας μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες χώρες (εκτός ελαχίστων) έχουν ξεκινήσει μεγάλα προγράμματα (εθνικά και δημοτικά) για τον εξηλεκτρισμό της θέρμανσης και την πλήρη αντικατάσταση του αερίου. Αντίστοιχα, ο βαθμός επενδύσεων σε ΑΠΕ και εξοικονόμησης σε σχέση με φυσικό αέριο στην Ευρώπη είναι πολλαπλάσιος.

Δ) Θα ωφεληθούν τα θερμοκήπια και η βιομηχανία από το φυσικό αέριο.

Αυτό το επιχείρημα θα είχε μια βάση αν συζητούσαμε πριν από κάποια χρόνια.

Παρόλα αυτά όμως, ειδικά για τα θερμοκήπια η τάση πια πανευρωπαϊκά (τουλάχιστον αυτά που κατάφεραν να μείνουν ανοικτά λόγω της αύξησης του κόστους του φυσικού αερίου και της ενέργειας) είναι να πάνε προς αντλίες θερμότητας και γεωθερμία με πολύ μεγαλύτερη απόδοση) και σε αγρό-βολταϊκά σχήματα. Το φυσικό αέριο επίσης στη βιομηχανία είναι αρκετά αμφιλεγόμενο πια δεδομένου και της προσπάθειας συγκράτησης και ανθρακοποίησης της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας να απεξαρτηθεί από το φυσικό αέριο. Για την περίπτωση του Δήμου, κάποιες βιομηχανίες (πχ. Γαλακτοβιομηχανίες) ακολουθώντας τη γενική τάση του κλάδου θα έπρεπε σαφώς να κατευθυνθούν προς αντλίες θερμότητας. Έχουμε κατεβάσει και σχετική πρόταση χρηματοδότησης με το Επιμελητήριο Κορίνθου στο πρόγραμμα LIFE για την ενεργειακή αναβάθμιση και μετάβαση των γαλακτοβιομηχανιών και βιομηχανιών τροφίμων όπου οι αντλίες είναι σχεδόν μονόδρομος.

Ενδεχομένως θα έπρεπε να ξεκινήσει και ένας σοβαρός διάλογος στην Κόρινθο για τα ενεργειακά θέματα, δεδομένου και του Εθνικού Κλιματικού Νόμου που απαιτεί από τους Δήμους να υλοποιούν σχέδια κλιματικής ουδετερότητας, και επιπλέον για να συνδιαμορφωθεί σωστά το ενεργειακό μέλλον της περιοχής.

* Βλάσης Οικονόμου, Institute for European Energy and Climate Policy


Δεν υπάρχουν σχόλια