Header Ads

Πολιτική δραστηριότητα Κων/νου Κόλλια /Φ.1809

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ, ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ, ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΝΔ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
  


Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές επιβατικές μεταφορές, εισήχθη σήμερα το πρωί προς επεξεργασία και συζήτηση, κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησε η αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Εισηγητής του ν/σ έχει οριστεί ο Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας του Ν. Κορινθίας, κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, ο οποίος, μετά την εισήγηση που παρέθεσε, από το βήμα της Βουλής, δήλωσε τα εξής:

«Είναι ιδιαίτερα μεγάλη τιμή για εμένα να εισηγηθώ, ενώπιον της Βουλής, ενός τόσο σημαντικού νομοσχεδίου. Το πόνημα αυτό αποτελεί μια εξαιρετική και ολοκληρωμένη προσπάθεια της Κυβέρνησης, προκειμένου να εναρμονιστεί το εθνικό θεσμικό μας πλαίσιο με τις προβλέψεις του ενωσιακού Κανονισμού 1370/2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές.

Στην εισήγησή μου, αναφέρθηκα στην ανάγκη θεσμοθέτησης ενός τέτοιου νόμου, καθόσον το μέχρι σήμερα υφιστάμενο πλαίσιο για τις οδικές επιβατικές μεταφορές αντιμετώπισε δυσκολίες στην εφαρμογή του και επί της ουσίας παρέμεινε ανενεργό.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε την παροχή υψηλής ποιότητας καθώς και τη συνεχή προσφορά δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Μεταξύ των αξιολογούμενων ρυθμίσεων που πραγματεύεται το νομοσχέδιο, συναντούμε τις διαδικασίες για την ανακήρυξη των αναδόχων και την υπογραφή των συμβάσεων, μέσω ανοικτών διαγωνισμών ή κατ΄ εξαίρεση με απευθείας ανάθεση, προκειμένου να υπάρξει ένα επαρκές και αξιόπιστο σύστημα παροχής συγκοινωνιακών υπηρεσιών.

Επίσης, η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου θα λειτουργεί πλέον ως αρμόδια αρχή, σε άμεση συνεργασία με τις Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, εποπτεύοντας τον σχεδιασμό και έλεγχο του δικτύου υπεραστικών και αστικών γραμμών της επικράτειας.

Παράλληλα, προβλέπεται η χορήγηση είτε αποκλειστικού δικαιώματος παροχής των υπηρεσιών αυτών είτε αποκλειστικού δικαιώματος παροχής των υπηρεσιών και αποζημίωση, ως αντιστάθμισμα, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Κατ΄ εφαρμογή, μάλιστα, του ενωσιακού δικαίου, δίνουμε ιδιαίτερη προτεραιότητα στις προδιαγραφές των υποδομών, δηλαδή των σταθμών και των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών, ώστε να διαθέτουν άνετους, καθαρούς και επαρκείς χώρους υποδοχής και υγιεινής των επιβατών, καθώς και προδιαγραφές προσβασιμότητας σε ΑμεΑ και εμποδιζόμενα άτομα.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παρέχουν εγγυήσεις με τις οποίες θα διασφαλίζεται ότι, κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα διαθέτουν τον απαιτούμενο αριθμό λεωφορείων, τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, συμπεριλαμβανομένων των αμαξοστασίων, καθώς και την αναγκαία στελέχωση και εμπειρία στην εκτέλεση των δρομολογίων.

Τέλος, οι υπόλοιπες προβλέψεις του νομοσχεδίου αφορούν στην κατάργηση της Ρ.Α.Ε.Μ., στην αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., μέσω της μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. από την ΟΣΕ Α.Ε. στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και κάποια ειδικότερα θέματα σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες που αποκτούν οι δύο εταιρείες, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, αλλά και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα.».


Δεν υπάρχουν σχόλια