Header Ads

Ερώτηση της βουλευτού Αναστασίας - Αικατερίνης Αλεξοπούλου Φ.1780

Συνεχής οικονομική υποβάθμιση των συνταξιούχων της χώρας

  


Αθήνα, 17/2/2022

Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Συνεχής οικονομική υποβάθμιση των συνταξιούχων της χώρας»

Κύριε Υπουργέ, 

Είναι γεγονός, αυτό που λέει η Κυβέρνηση, περί του ότι, υπό συνθήκες διαρκούσης οικονομικής κρίσης, επιδεινωμένης, μάλιστα, λόγω των «lockdown» που επέφερε η πανδημία του «Covid-19» και λόγω της πρόσφατης ενεργειακής όξυνσης, επιβάλλεται η ακολούθηση μιας πιο κοινωνικής πολιτικής, ώστε οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες να βρουν κάποιο μόνιμο στήριγμα από πλευράς Πολιτείας και να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις δύσκολες συνθήκες της καθημερινότητας. Μία τέτοια κατηγορία συνανθρώπων μας, είναι οι συνταξιούχοι της χώρας, οι οποίοι, πράγματι αποτελούν μία ευαίσθητη κατηγορία της κοινωνίας, για προφανείς λόγους. Δυστυχώς, όμως, η ακολουθούμενη από την Κυβέρνηση πολιτική απέναντί τους, εδώ και πάνω από δύο χρόνια, έρχεται σε αντίθεση με τις περί κοινωνικής πολιτικής εξαγγελίες της. Σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν, αναντίρρητα, ορισμένα πολύ ενδεικτικά δεδομένα και αριθμοί.

Η Κυβέρνηση σας είναι που ήδη, από το 2019, πριν δηλαδή από το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, κατάργησε την λειψή, έστω, 13η σύνταξη, που είχε θεσμοθετηθεί προηγουμένως, αν και, προεκλογικά, είχε δεσμευτεί για την διατήρησή της. Επίσης, μετά από κυβερνητική ερμηνεία επί σχετικής Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας («ΣτΕ»), οι συνταξιούχοι στερήθηκαν τα αναδρομικά που δικαιούνταν από τις περικοπές που είχαν γίνει στις επικουρικές συντάξεις και τα Δώρα, κατά τη διετία 2015-2016. Εν συνεχεία, με Εγκύκλιο της 30ής Δεκεμβρίου 2021, η Κυβέρνηση μείωσε δραστικά (έως και 268,8 ευρώ) τη μηνιαία σύνταξη όσων λαμβάνουν μία σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος και μία σύνταξη λόγω θανάτου.

Ακόμη, πρόσφατα, αποφασίστηκε η φορολόγηση των αναδρομικών από τις περικοπές των κυρίων συντάξεων, οι οποίες είχαν κριθεί αντισυνταγματικές, επιβάλλοντας, μάλιστα και θέσπιση προστίμου. Και, τέλος, με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”, Φ.Ε.Κ. Α 14, της 29ης Ιανουαρίου 2022, οι συνταξιούχοι καλούνται να επιστρέψουν σε δόσεις από το 25% έως και το 55% των αναδρομικών, που είχαν λάβει παλαιότερα.

Είναι σαφές, από τις παραπάνω αποδείξεις το ότι, παρά τις εξαγγελίες, στην πραγματικότητα, δεν ακολουθείται καμία κοινωνική πολιτική από την Κυβέρνηση υπέρ των συνταξιούχων, με αποτέλεσμα, αναπόφευκτα να επιδεινώνονται οι συνθήκες ζωής τους, σε μία χρονική συγκυρία, μάλιστα, κατά την οποία, οι τελευταίοι έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη την έμπρακτη αρωγή της Πολιτείας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ως αντίβαρο στα όσα παρατέθηκαν πιο πάνω, τι έχετε να αντιπαραθέσετε, όσον αφορά στα μέτρα πραγματικής στήριξης των συνταξιούχων, που δρομολογήθηκαν στα δύο και πλέον τελευταία χρόνια, που βρίσκεται η κυβέρνησής σας στην εξουσία;

2. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε, άμεσα, προκειμένου να ανακουφιστούν αποτελεσματικά οι συνταξιούχοι της χώρας και να μπορέσουν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, μέσα στο ολοένα και πιο δυσχερές ελληνικό και διεθνές οικονομικό περιβάλλον;

Η ερωτώσα βουλευτής 
Αναστασία – Αικατερίνη ΑλεξοπούλουΔεν υπάρχουν σχόλια