Header Ads

Δημοτικά νέα Φ.1772

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


Στο ετήσιο συνέδριο της Βιώσιμης Πόλης ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος

  


«Σχεδιάζοντας σήμερα το περιβάλλον του αύριο» ήταν το θέμα του 5ου συνεδρίου του Δικτύου ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στο οποίο συμμετείχε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2021.

Ο Δήμος Κορινθίων ως μέλος του δικτύου υλοποιεί δράσεις και προγράμματα που στόχο έχουν την εφαρμογή μεθόδων και λύσεων που θα προσφέρουν αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και βεβαίως προστασία. «Αξιοποιούμε την ευκαιρία που μας δίνει η «Βιώσιμη Πόλη», συμμετέχουμε ενεργά και αποκομίζουμε σημαντική εμπειρία» σημείωσε στην τοποθέτηση του ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος. «Ο Δήμος Κορινθίων έχοντας ως βάση τα συμπεράσματα από τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιεί προχωρά βήμα – βήμα στην μεταμόρφωσή του, στην ενημέρωση και εκπαίδευση των κατοίκων του, στις αλλαγές που θα αναβαθμίσουν το αστικό του περιβάλλον.»


Μέχρι τέλος Μαρτίου παρατείνονται οι συμβάσεις του προσωπικού που καλύπτει ανάγκες οι οποίες προέκυψαν από την πανδημία
  


Παρατείνονται μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 2022 οι συμβάσεις προσωπικού το οποίο είχε προσληφθεί σε πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους ΟΤΑ με 8μηνες συμβάσεις στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών που δημιούργησε η πανδημία του κορονοϊού covid19.

korinthosTV

Ξεκινά η Διαδικτύωση Β’ από την ΔΕΥΑ Κορίνθου , ύψους 7,2 εκ ευρώ 
Σε 15 μήνες δυνατότητα υδροδότησης των Δ.Ε Άσσου – Λεχαίου και Τενέας από τη Στυμφαλία

  


Το έργο της Διαδικτύωσης Β΄ από τη ΔΕΥΑ Κορίνθου προϋπολογισμού 7,2 εκ ευρώ, ανακοίνωσαν πριν από λίγο σε κοινή συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος, ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Αντώνης Καραμανλής και ο Τεχνικός Προϊστάμενος της υπηρεσίας Δημήτρης Παπαγεωργίου. Το έργο θα επιτρέψει στο πλαίσιο των σχετικών αδειοδοτήσεων , περιορισμού των διαρροών και αντικατάστασης των δικτύων την υδροδότηση με νερό Στυμφαλίας της δημοτικής ενότητας Άσσου – Λεχαίου, αίτημα χρόνων ανεκπλήρωτο, αλλά και της Δημοτικής ενότητας Τενέας. Παράλληλα θα δώσει την δυνατότητα και εναλλακτικής παροχής στην πόλη της Κορίνθου ώστε να μην καταγράφονται κανενός είδους προβλήματα διακοπής και η υδροδότηση να είναι συνεχής και απρόσκοπτη.

Είναι ένα έργο που έρχεται από την προηγούμενη δημοτική αρχή όμως οι αδειοδοτήσεις και οι Περιβαλλοντικές μελέτες δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Ως ΔΕΥΑΚ προχωρήσαμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και σήμερα ανακοινώνουμε πως προχωρούμε στην υλοποίηση του» ανέφερε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Βασίλης Νανόπουλος.

Το έργο αφορά 49 χιλιόμετρα δικτύου αγωγών μεταφοράς νερού. Οι προσφορές θα ανοιχτούν τον Ιανουάριο μήνα και αμέσως μετά θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι οι 15 μήνες. «Μαζί με το έργο της αποχέτευσης η Δημοτική Ενότητα Άσσου – Λεχαίου θα τύχει αναβάθμισης που δεν είχε καταγραφεί τα τελευταία 20 χρόνια» σημείωσε ο τεχνικός προϊστάμενος Δημήτρης Παπαγεωργίου.

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Αντώνης Καραμανλής επεσήμανε το πλεονέκτημα του έργου της διαδικτύωσης, την δυνατότητα δηλαδή των εναλλακτικών τροφοδοσιών για την πόλη ώστε να μην παρατηρούνται διακοπές.

Στις παραπάνω περιοχές ο δήμος το 2022 , εκτελώντας έργο επεξεργασίας νερού θα δώσει την δυνατότητα υδροδότησης τους με πόσιμο νερό προσωρινά, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικτύωση Β και επιτευχθεί η υδροδότηση από τη Στυμφαλία.

Στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου ανακοινώθηκε και έργο μικρότερης εμβέλειας εξίσου όμως σημαντικό για την περιοχή του Σοφικού, αφορά στην διαχείριση των ομβρίων υδάτων και έχει προυπολογισμό 250 χιλιάδες ευρώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δ. Κορινθίων

  


Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Κορινθίων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορινθίων στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κορινθίων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

    


Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου. Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης : κ. Α. Στεργιοπούλου 
Τηλ.:2741361000/61016 
Ταχ. Διεύθυνση: Κολιάτσου 32 Τ.Κ.20131 
Email: a.stergiopoulou@korinthos.gr 

Αιτήσεις διατίθενται καθημερινά 8.30 π.μ. έως 13.30 μ. στο τμήμα πρωτοκόλλου του Δήμου Κορινθίων 
Δύνανται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στο email: protokollo@korinthos.gr 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πολεοδομούνται οι Δ.Ε Σαρωνικού και Σολυγείας «Μπαίνουν οι βάσεις για χρήσεις, επενδύσεις και έργα υποδομής. 
Ευχαριστούμε θερμά τον Υφυπουργό κ.Νίκο Ταγαρά για την καθοριστική υποστήριξή του» δηλώνει ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος

  


Ανακοινώθηκε χθες από τον Υφυπουργό Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ.Νίκο Ταγαρά η ένταξη εκπόνησης τοπικών πολεοδομικών σχεδίων για τις δημοτικές ενότητες Σαρωνικού και Σολυγείας του δήμου Κορινθίων στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ήδη από τον Σεπτέμβριο «τρέχουν» το Ειδικό Πολεοδομικό του δήμου Κορινθίων και το Γενικό Πολεοδομικό της δημοτικής κοινότητας Κορίνθου. « Με τις ενέργειες αυτές μπαίνουν οι βάσεις για τις χρήσεις γης (δημόσιας και ιδιωτικής),τις επενδύσεις και τα έργα υποδομής.

Η τάξη θα φέρει την ανάπτυξη που επιδιώκουμε στο δήμο Κορινθίων λύνοντας χρόνια προβλήματα και δίνοντας ουσιαστική διέξοδο σε εκατοντάδες ιδιοκτήτες και επιχειρηματίες » δήλωσε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανοπουλος εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την εξέλιξη και βεβαίως τις ευχαριστίες του προς τον Υφυπουργό που προχώρησε τις διαδικασίες και έδωσε λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε όχι μόνο το δήμο Κορινθίων αλλά δεκάδες περιοχές της χώρας.

Η εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των δυο ενοτήτων εντάσσεται στο Πρόγραμμα Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα πρόγραμμα που αφορά το 70% των περιοχών της χώρας και με την ολοκλήρωσή του θα αποδώσει στις τοπικές κοινωνίες σύγχρονο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό με κανόνες ασφάλειας και δικαίου για όλους.

Ο Υπουργός τόνισε την σπουδαιότητα των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων όπως και των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σημειώνοντας πως «πρόκειται για τις πλέον σύγχρονες και πλήρεις μελέτες που καθορίζουν χρήσεις γης, όρους δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 401,05 εκατ. € εκ των οποίων τα 3,5 εκατ. € αφορούν τα Τοπικά Πολεοδομικά των δήμων της Κορινθίας περιλαμβανομένου και του δήμου Κορινθίων.

Το ΦΕΚ με τη σχετική Υπουργική Απόφαση 
h t t p : / /w w w. e t . g r / i d o c s - n p h / s e a r c h / pdfViewerForm.html...

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
Ξεκινάει το έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων

  


Με γοργούς ρυθμούς προχωράει πλέον η Ανάπλαση της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης Αγίων Θεοδώρων, προϋπολογισμού 360.000,00€, με πόρους του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, μετά τη δημοπράτηση του έργου.

Πρόκειται για ένα έργο που θα αλλάξει ριζικά τη συνολική εικόνα και λειτουργία του χώρου, ενώ ταυτόχρονα θα επιτευχτεί η βιοκλιματική αναβάθμισή του. Με τη διατήρηση του Μνημείου και των υφιστάμενων δέντρων, πρόθεση του έργου είναι η δημιουργία μίας Πλατείας με τα κατάλληλα ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά με στόχο την αναζωογόνηση του δημόσιου χώρου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και του περιβάλλοντος.

Βασική αρχή της μελέτης που εκπονήθηκε, είναι η πλατεία και τα πεζοδρόμια να βρίσκονται στην ίδια υψομετρική στάθμη ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα του χώρου. Τα υλικά για την επίστρωση της πλατείας θα είναι τσιμεντόπλακες και κυβόλιθοι με προσθήκη τεχνολογίας ψυχρών υλικών στη σύσταση τους. Επίσης, για τον φωτισμό της πλατείας θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

Ο Δήμαρχος Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης δηλώνει: “Συνεχίζουμε να υλοποιούμε μικρά και μεγάλα έργα που αποτυπώνουν το όραμα της δημοτικής Αρχής για έναν Δήμο σύγχρονο, φιλικό και βιώσιμο. Οι διαμορφώσεις που θα υλοποιηθούν συγκροτούν μια συνολική ανάπλαση με ποιοτικά χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και με τη μέγιστη αρμονική προσαρμογή στο φυσικό περιβάλλον”.

18 hours ago korinthosTV


ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Εικονική περιήγηση (VR) 360 ο στο αρχαίο θέατρο της Σικυώνας
  


Με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης υλοποιήθηκε ένα σημαντικό έργο από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου, το οποίο προβάλλει σημαντικά ιστορικά σημεία πέριξ του Κορινθιακού.

Μεταξύ αυτών και το Αρχαίο Θέατρο Σικυώνος, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε εικονικά, 360° και με εικόνα υψηλής ανάλυσης, να δείτε από κοντά τις κερκίδες του θεάτρου, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο. (Δείτε ολόκληρη την εικονική περιήγηση εδώ: https://spoak.gr/vr/ Η υλοποίηση του έργου εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του δήμου Σικυωνίων για την ανάδειξη με ψηφιακά μέσα και καινοτόμες πρακτικές του αρχαιολογικού και ιστορικού πλούτου της περιοχής μας.

Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του ΣΠΟΑΚ κ. Σταμάτης Χαλβατζής και τον εικονολήπτη και τεχνικό υπεύθυνο του έργου κ. Nikos Chountris, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε για την υλοποίηση του έργου.


ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
Έργα 2 εκατ. ευρώ φέρνουν νέα εποχή στην άρδευση
  
  


O εκσυγχρονισμός των αρδευτικών δικτύων σε μια περιοχή, όπως η ευρύτερη περιοχή της Βόχας η οποία είναι κατεξοχήν αγροτική, αποτελεί στις μέρες μας, απόλυτη προτεραιότητα κάθε χρηστής και προνοητικής δημοτικής διοίκησης.

Με αυτό ως δεδομένο ο δήμος Βέλου-Βόχας προχώρησε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου στην χρηματοδότηση ενός πολύ σημαντικού έργου που αφορά στον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων της περιοχής του Βέλου, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ (2.200.000€).

Ο δήμαρχος ΒέλουΒόχας Αννίβας Παπακυριάκος πολλές φορές στις τοποθετήσεις και τις δηλώσεις του έχει τονίσει την ανάγκη να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού άρδευσης, αποβλέποντας στην εξοικονόμησή του, γεγονός το οποίο εξασφαλίζεται με το έργο που θα υλοποιηθεί.

Τι περιλαμβάνει όμως αυτό το έργο;

Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση όλων των απαραίτητων έργων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών άρδευσης του δικτύου του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας, του γνωστού σε όλους μας ΑΟΣΑΚ. Στην παρούσα φάση, τα δύο εκατομμύρια ευρώ, όπως είπαμε αφορούν τα απαραίτητα έργα στην περιοχή του Βέλου, καθώς αυτό είναι το δυτικότερο σημείο και άρα η αρχή του δικτύου ΑΟΣΑΚ στο δήμο Βέλου-Βόχας. Τα έργα είναι απαραίτητο να γίνουν από την αρχή έως το τέλος του δικτύου, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό και η δρομολόγησή τους από την περιοχή του Βέλου, θέτει τις βάσεις για την ολοκλήρωσή τους και στο ανατολικό δίκτυο.

Στόχος των υλοποιούμενων έργων είναι η εφαρμογή τρόπων αποτελεσματικής αξιοποίησης και εξοικονόμησης των υδατικών πόρων μέσω του εκσυγχρονισμού του Δικτύου Άρδευσης, η οποία αναλύεται σε δύο συνιστώσες: α) τη μείωση διαρροών και β)τη μείωση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού άρδευσης που διατίθενται από τον ΑΟΣΑΚ.

Πιο συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω επιμέρους εργασίες και βελτιώσεις:

Εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης. Θα τοποθετηθούν υπόγειοι αγωγοί, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους υφιστάμενους επιφανειακούς (χωμάτινα ή τσιμεντένια αυλάκια), στους οποίους οι απώλειες νερού είναι μεγάλες και αδύνατον να περιοριστούν ή να ελεγχθούν.

Τοποθέτηση παροχόμετρων και υδροληψιών σε όλο το νέο δίκτυο έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης καταγραφή των αντλούμενων ποσοτήτων νερού, καθώς και η κατανάλωσή του ανά καλλιεργούμενη επιφάνεια.

Με βάση τις ψηφιακές πλέον, μετρήσεις παροχής ύδατος σε κάθε καλλιέργεια θα υπάρχει και η ανάλογη χρέωση στους αγρότες.

Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη Τα οφέλη από την υλοποίηση αυτού του έργου είναι πολλαπλά και αφορούν όχι μόνο την περιοχή εφαρμογής αλλά οπωσδήποτε και όλο το ανατολικό κομμάτι της Βόχας που αρδεύεται από το αυλάκι του ΑΟΣΑΚ.

Αρχικά, η αντικατάσταση των τσιμεντένιων και κυρίως των χωμάτινων αυλάκων με κλειστούς υπόγειους αγωγούς μεταφοράς των υδάτων, περιορίζει απόλυτα τις διαρροές και εξασφαλίζει ότι το νερό μεταφέρεται στις καλλιέργειες χωρίς να υπάρχουν ενδιάμεσα σκόπιμες ή τυχαίες «απορροφήσεις» που μειώνουν δραματικά την ποσότητά του.

Επιπλέον, η ακριβής μέτρηση της ποσότητας που καταναλώνει ο κάθε ένας καλλιεργητής για την έκταση που καλλιεργεί, προστατεύει και τον υδάτινο πλούτο, αλλά και τον αγρότη από υπέρογκες ή αυθαίρετες χρεώσεις.

Αυτά τα δύο στοιχεία από την στιγμή που θα λειτουργήσει το έργο, θα διασφαλίσουν ότι θα υπάρξει η μέγιστη δυνατή οικονομία νερού, το οποίο προφανώς δεν χάνεται, αλλά οδηγείται στην ανατολική Βόχα, όπου θα αρδεύει τις υπόλοιπες καλλιέργειες.

Η εξοικονόμηση των υδάτων στην περιοχή του Βέλου, θα οδηγήσει όλο και περισσότερο νερό σε περιοχές του Ζευγολατιού και κυρίως του Άσσου οι καλλιέργειες των οποίων σήμερα, πολλές φορές δεν προλαβαίνουν να πιουν «νερό» γιατί δεν φτάνει!

Επιπλέον και με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση του φράγματος του Ασωπού, η οποία αναμένεται τον επόμενο χρόνο, δεν θα συμβαδίζει με την ολοκλήρωση των κλειστών δικτύων διανομής υδάτων, θεωρείται βέβαιο ότι σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθούν τα υφιστάμενα δίκτυα του ΑΟΣΑΚ για τη διανομή του νερού από το Φράγμα.

Οπότε το έργο θα έχει πολλαπλασιαστικά και κυρίως μακροπρόθεσμα οφέλη.

Γι’ αυτό εξάλλου, το έργο αυτό αποτέλεσε έναν διακαή πόθο του δημάρχου Βέλου-Βόχας Αννίβα Παπακυριάκου, ο οποίος με επιμονή κατάφερε να αποσπάσει από την Περιφέρεια τη σημαντική αυτή χρηματοδότηση και να υλοποιήσει ένα έργο, το οποίο βάζει σε νέα εποχή τη διαχείριση των υδάτων άρδευσης στον κάμπο της Βόχας!

gnomipoliton.com


ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ


Παραδόθηκε στον Δ. Νεμέας από τη ΜΟΔ (Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) μελέτη εφαρμογής με τίτλο: «Εξωτερική Περίφραξη Δημοτικού Σταδίου Νεμέας» και συνολικού προϋπολογισμού 400.000€.
  

Ήδη στο Δημοτικό Στάδιο Νεμέας εκποιείται έργο αλλαγής του χλοοτάπητα και κατασκευής συνθετικού τάπητα στίβου και σε λίγους μήνες θα είναι στη διάθεση των συμπολιτών μας.

Πρέπει όμως αυτό το έργο να διαφυλαχτεί. Μέχρι τώρα από την κατασκευή του Σταδίου (αρχές δεκαετίας ’80) δεν υπήρχε εξωτερική περίφραξη ώστε να είναι φυλασσόμενες οι αθλητικές εγκαταστάσεις ,ενώ στον ίδιο χώρο βρίσκεται και το κλειστό γυμναστήριο, που φιλοξενεί εκατοντάδες παιδιά – αθλητές της περιοχής μας.

Με δεδομένη την ελλιπή στελέχωση του Δήμου μας στον τομέα των Τεχνικών Υπηρεσιών ανέτρεξα στη ΜΟΔ ,όπου βρήκα άμεση συμπαράσταση και σε μικρό χρονικό διάστημα φτάσαμε σήμερα να μας παραδώσει έτοιμες μελέτες που το 2022 θα καταθέσουμε στο πρόγραμμα των ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων.

Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους μηχανικούς της ΜΟΔ και συγκεκριμένα τον κο Αχείμαστο Αναστάσιο , Προϊστάμενο τμήματος Έργων Τεχν. Υπ. της ΜΟΔ, τον κο Χρήστο Γκίζη, Πολιτικό Μηχ., αναπληρωτή προϊστάμενο τμήματος Έργ. Τεχν. Υπ. της ΜΟΔ, τον κο Νικόλαο Κυριακό, Πολ. Μηχ. του Τμήματος Έργων και την κα Μελίνα Κακλαμάνη, Αρχ. Μηχανικό του Τμήματος Μελετών, καθώς επίσης και τον κο Καρμπέρη Κων/νο ,μηχανικό της ΜΟΔ ,ο οποίος ήταν ο βασικός συντελεστής στην εκπόνηση μιας άλλης μελέτης, που μας παραδόθηκε πρόσφατα και αφορά την ανάπλαση της εισόδου της πόλης της Νεμέας ,η οποία θα κατατεθεί εντός των ημερών σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΡΟΥΣΙΟΣ
  
Δεν υπάρχουν σχόλια