Header Ads

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ φ.1752ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ.
  


Με αφορμή σχετικό δημοσίευμα στα τοπικά μέσα ενημέρωσης για την έκδοση δικαστικής απόφασης περί μη νόμιμης υπόστασης των κλήσεων για παράνομη στάθμευση και με σκοπό την πρόληψη τυχόν αναστάτωσης των δημοτών και αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων ή παρερμηνειών εξαιτίας του ως άνω δημοσιεύματος καθίσταται σαφές πως ο Δήμος Κορινθίων δια των υπηρεσιών του προέβη νομότυπα στη βεβαίωση χρηματικών ποσών που προέρχονταν απο διαπιστωμένες παραβάσεις υπο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας της, δηλαδή από το έτος 1999 και μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2013, οπότε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4172/2013 , οι θέσεις των Δημοτικών Αστυνομικών καταργήθηκαν σε όλους τους Δήμους . Με τροποποίηση του ΟΕΥ (ΦΕΚ 499/Β/28-2-2014), διαγράφηκαν από τον ΟΕΥ οι ανωτέρω θέσεις και κατά συνέπεια η οργανική μονάδα της Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο ανωτέρω ΟΕΥ ισχύει μέχρι σήμερα.

Επισημαίνουμε ότι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αστυνομίας υπήρξε εξαρχής ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη στάθμευση των οχημάτων και εν συνεχεία όπως καθορίστηκε ρητά από τη διατ.του αρ. 1 παρ. 8 του ν.3731/2008 η επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρ. 103 του ν.2696/1999 για την παράνομη στάθμευση οχημάτων .

Αναφορικά με το δημοσίευμα, πράγματι εκδόθηκε η υπ΄αρίθμ.Ν31/2021 απόφαση του προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου μετά από σχετική αίτηση δημότη περί αναστολής εκτέλεσης στρεφομένης κατά του ενημερωτικού εγγράφου περί ρύθμισης οφειλής του, η οποία είναι απολύτως σεβαστή.

Σημειώνουμε ότι η αίτηση επί της οποίας εκδόθηκε η πιο πάνω απόφαση αφορούσε την ανάκληση προηγούμενης όμοιας , σύμφωνα με την οποία είχε απορριφθεί το αίτημα του Δημότη και ενώ εκκρεμούσε και εκκρεμεί η εκδίκαση σχετικής ανακοπής κατά του πιο πάνω ενημερωτικού εγγράφου. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά παραβάσεις ΚΟΚ παράνομης στάθμευσης περιόδου 2008 έως και 2013, οι οποίες βεβαιώθηκαν νομίμως από τα αρμόδια όργανα (Δημοτικούς Αστυνομικούς) και επιβλήθηκαν τα ανάλογα πρόστιμα από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Επισημαίνουμε δε το γεγονός (και αυτό θα κριθεί κατά την επί της ουσίας εκδίκαση της σχετικής ανακοπής), ότι οι ένδικες οφειλές αφορούν παράνομη και όχι ελεγχόμενη στάθμευση.

Παρερμηνεύτηκε δε το αρ.πρωτ.13349/26-5-2021 έγγραφο της Δ/ νσης Διοικητικών Υπηρεσιών περί μη ύπαρξης Δημοτικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι αφορούσε τον παρόντα χρόνο. Στο σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου δεν προσδιοριζόταν το επίμαχο χρονικό διάστημα (2008-2013) , στοιχείο το οποίο εάν είχε τεθεί υπόψη του δικαστηρίου , θα ήταν διαφορετική η έκβαση της δίκης έστω και σε αυτό το πρώιμο στάδιο .

Πέρα όμως των ανωτέρω, δηλαδή πέραν του γεγονότος, ότι για το επίμαχο διάστημα (2008 – 2013), νομίμως λειτουργούσε η Δημοτική Αστυνομία και πέραν του ότι, λόγω του είδους της διαδικασίας και της μη εμφανίσεώς μας ενώπιον του κ. Προέδρου, δεν κατέστη δυνατόν να διευκρινίσουμε το παραπάνω υπ’ αριθμ.13349/26-5-21 έγγραφό μας, είναι προφανές, ότι ο Δήμος μας ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να ζητήσει την ανάκληση της παραπάνω υπ’ αριθμ. Ν.31/2021 απόφασης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Δ., εφ’ όσον και μόνον η σχετική διευκρίνιση επί του 13349/2021 εγγράφου, η μη τεθείσα υπ’ όψη του εκδόντος Δικαστηρίου, αποτελεί σαφέστατα «νεότερο κρίσιμο στοιχείο» Εν κατακλείδι διαβεβαιώνουμε τους δημότες μας ότι η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων λειτουργεί εφαρμόζοντας τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (εν προκειμένω περί βεβαίωσης-είσπραξης εσόδων, διαδικασιών συμψηφισμών χρεών με απαιτήσεις κατά του Δήμου κ.α.) υποκείμενη σε διαρκείς δημοσιονομικούς, διαχειριστικούς και κατασταλτικούς ελέγχους από τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη ερμηνεία που επιχειρείται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.


Ψηφιακό Μουσείο για τα γεγονότα της Επανάστασης αποκτά ο Δήμος Κορινθίων
  


Εγκρίθηκε η 1η εκ των 10 προτάσεων που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» Στην δημιουργία του πρώτου ψηφιακού μουσείου για την Ελληνική Επανάσταση προχωρά ο Δήμος Κορινθίων μετά την απόφαση ένταξης στον άξονα Παιδεία , Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης η οποία υπεγράφη την Παρασκευή. Το έργο έχει τίτλο «Κόρινθος, η Πρώτη Πρωτεύουσα στο δρόμο για την Ελευθερία» και θα παρουσιάσει διαδραστικά την ιστορία και τα γεγονότα που τοποθετούνται χρονικά στην συγκεκριμένη περίοδο ενώ παράλληλα, με την δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να βιώσει, εν μέρει, τα γεγονότα του 1821. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα: (α) Παραγωγή περιεχομένου- Τεκμηρίωση, (β) Χαρτογραφική εφαρμογή- Αναπαραστάσεις και (γ) Δημοσιότητα και ο προϋπολογισμός του είναι 238.080,00 ευρώ.

«Δημιουργούμε το πρώτο ψηφιακό μουσείο στο δήμο Κορινθίων προκειμένου να αναδείξουμε τα ιστορικά γεγονότα της επανάστασης και τον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε ο τόπος μας σε αυτά. Η Αρχαία Κόρινθος ήταν η Πρώτη πρωτεύουσα της Νεότερης Ελλάδας, γνωρίζετε καλά πως από την πρώτη στιγμή , ως δημοτική αρχή αναδεικνύουμε το ιστορικό αυτό γεγονός, το ψηφιακό μουσείο έρχεται να ενισχύσει την προσπάθεια μας αυτή. Η έγκριση του έργου ήταν αποτέλεσμα της άρτιας προετοιμασίας που έγινε από την ομάδα εργασίας, τον Γενικό Γραμματέα κ.Νεκτάριο Σπηλιόπουλο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού Ευάγγελο Παπαιωάννου και τις υπηρεσίες του δήμου .» Η ΑΤ14 ήταν η πρώτη πρόταση που εγκρίθηκε για το δήμο Κορινθίων σε σύνολο 10 που έχουν κατατεθεί στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με προυπολογισμό 28,3 εκ ευρώ.

Ευχαριστήριο από τον Ναυτικό Όμιλο Κορίνθου για το Δήμο Κορινθίων

  


Με αφορμή τα εγκαίνια της μικρής πισίνας στο Κολυμβητήριο της Κορίνθου, που πλέον μπορούν από χθες, να απολαμβάνουν οι μικροί κολυμβητές της πόλης μας, ο Ναυτικός Όμιλος Κορίνθου θέλησε να ευχαριστήσει το Δήμο Κορινθίων.

Εγκαίνια για τη μικρή πισίνα στο Δημοτικό κολυμβητήριο της πόλης μας!

Επαναλειτουργεί από σήμερα-κι έπειτα από αρκετά χρόνια-η μικρή μας πισίνα.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο Κορινθίων Κο Βασίλη Νανόπουλο ,τον πρόεδρο του ΚΕΠΑΠ κο Θέμη Κουτσογκίλα και τον αντιπρόεδρο Γιώργο Μαγκλάρα οι οποίοι συντέλεσαν στο έργο αυτό και μας τίμησαν σήμερα με την παρουσία τους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να έχουμε έναν επιπλέον χώρο για να αθλούνται και να διασκεδάζουν με απόλυτη ασφάλεια οι μικροί μας κολυμβητές!

Σας περιμένουμε!

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω πως από σήμερα το μικρό κολυμβητήριο είναι διαθέσιμο για τους μικρούς μας φίλους, Ο χώρος ήταν κλειστός τα τελευταία 5 χρόνια, είχαμε δεσμευτεί για τις επισκευές και την επαναλειτουργία του κι αυτό κάνουμε απόψε» ανέφερε ο Δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος εξάροντας την δουλειά που έχει γίνει από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του ΚΕΠΑΠ και στον χώρο του Δ.Α.Κ και ανακοινώνοντας πως σύντομα, μέσα από την χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το κόστος λειτουργίας θα μειωθεί σημαντικά.

Ο Πρόεδρος του ΚΕΠΑΠ Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας έκανε λόγο για άψογη συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο Γιώργο Μαγκλάρα και το προσωπικό , το οποίο παρ ότι λιγοστό ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες 3 κλειστών γυμναστηρίων και 11 γηπέδων.

Προανήγγειλε δε σε ένα μήνα από σήμερα αναλυτική παρουσίαση όλων των παρεμβάσεων στους αθλητικούς χώρους.

Ο Αντιπρόεδρος Γιώργος Μαγκλάρας από την πλευρά του ανακοίνωσε πως το στάδιο της Κορίνθου από τις αρχές του Σεπτέμβρη θα διαθέτει, 3 φορές την εβδομάδα, νοσηλευτή.

Μικροί κολυμβητές, γονείς και μέλη του Ναυτικού Ομίλου Κορίνθου έδωσαν το παρόν στην μικρή τελετή.

Loutrakiblog 
  
  


ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣΔημοτικός Κινηματογράφος Δερβενίου «Το Διάλειμμα»
  


Για 15η συνεχή χρονιά και αυτό το καλοκαίρι ο Δημοτικός Κινηματογράφος Δερβενίου «Το Διάλειμμα» ξεκινά τη λειτουργία του την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021, με καθημερινές προβολές που θα διαρκέσουν μέχρι τέλος Αυγούστου.

Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει, όπως κάθε χρόνο, ποιοτικές ταινίες από την παγκόσμια και ελληνική παραγωγή, σύγχρονες και επανεκδόσεις καθώς και πολλές (περισσότερες) παιδικές ταινίες μεταγλωττισμένες στα ελληνικά.

Και φέτος, η λειτουργία του προσαρμόζεται στους κανόνες που επιβάλλει η “νέα κανονικότητα” που διαμορφώθηκε εξαιτίας της νόσου Covid-19 (προβολή χωρίς διάλειμμα, περιορισμένος αριθμός θέσεων, μέγιστος αριθμός ομάδας τα 4 άτομα, σταθερές θέσεις καθισμάτων με απόσταση ασφαλείας-κενό ανά δύο καθίσματα κλπ.). Ακολουθώντας τις προβλεπόμενες οδηγίες του ΥΠΠΟΑ και του ΕΟΔΥ και επιδεικνύοντας όλοι οι εμπλεκόμενοι (προσωπικό και θεατές) την απαραίτητη ατομική ευθύνη προστατεύουμε τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους.

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 10:00 μ.μ., 
Παιδικές ταινίες : 9:30 μ.μ.

Τιμή εισιτηρίου : 5€, Παιδικές ταινίες : 3€ (παιδιά μέχρι 12 ετών) Άνεργοι & ΑΜΕΑ : Δωρεάν Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. : https:// i l i a s k a t s o u l i s . g r / kinimatografos/ Το πρόγραμμα θα διατίθεται και σε έντυπη μορφή στο ταμείο του κινηματογράφου, στο Δημαρχείο στο Δερβένι, στο ΚΕΠ Δερβενίου, στο βιβλιοπωλείο Γκαϊνά, στο ζαχαροπλαστείο «Γλυκιά Συμφωνία».

Καλό κινηματογραφικό Καλοκαίρι!


11 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ... 14.000.000€ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”
    


Ο Δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης κατέθεσε 11 προτάσεις προς έγκριση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, ύψους 14.000.000€.

Οι προτάσεις αυτές αφορούν την κάλυψη αναγκών στρατηγικής σημασίας και πάντα μέσα στα πλαίσια που ορίζει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, κ. Βλάσης Τσιώτος, σημειώνει:

“Εκπονούμε οργανωμένα και έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες μελέτες Διεκδικούμε αποφασιστικά τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις από κάθε δυνατή πηγή Προωθούμε αποτελεσματικά όλα όσα ο Δήμος μας δικαιούται
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για τη Σταφίδα στο Δήμο Βέλου-Βόχας

  


Χρηματοδοτήθηκε η δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για τη Σταφίδα στο Δήμο Βέλου-ΒόχαςΤη χρηματοδότηση ενός σημαντικού έργου, που θα αναδείξει μια σπουδαία ιστορική περίοδο της περιοχής εξασφάλισε ο Δήμος Βέλου-Βόχας. Το έργο αφορά στην δημιουργία ενός Ψηφιακού Μουσείου Σταφίδας, το ο-ποίο θα επικεντρώνει στο ρόλο της και την καλλιέργειά της κατά τον 19ο αιώνα, και την περίοδο της Επανάστασης.Το Ψηφιακό Μουσείο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με 74.500€ θα περιλαμβάνει μια τρισδιάστατη παρουσίαση για την καλλιέργεια, την επεξεργασία, την τυποποίηση και την μεταφορά της σταφίδας όπου ο χρήστης θα μπορεί να περιηγηθεί στον εικονικό χώρο ελεύθερα. Ο χρήστης/επισκέπτης του Μουσείου θα έχει τη δυνατότητα με τη χρήση νέων τεχνολογιών (VR γυαλιά, επαυξημένη πραγματικότητα) να εξερευνήσει τα στοιχεία που θα περιλαμβάνει ο ιστότοπος, αλλά και να κοινοποιήσει επιλεγμένες σκηνές της εικονικής περιήγησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Παράλληλα, στο Ψηφιακό Μουσείο Σταφίδας θα παρέχεται ηλεκτρονική αφήγηση, αλλά και δύο παιχνίδια με σχετική θεματολογία προκειμένου να αξιοποιηθεί το περιεχόμενο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Παρασκευή 9 Ιουλίου- Στιμάγκα

  


Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στις κοινότητες του Δήμου Βέλου Βόχας.

Σήμερα εργασίες ασφαλτόστρωσης πραγματοποιήθηκαν στην κοινότητα Στιμάγκας.

Τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν προγραμματισμένες εργασίες και στις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου.ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων
  


Με στόχο τον συστηματικό καθαρισμό της θάλασσας από τα επιπλέοντα απορρίμματα, υλοποιούμε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, τη δράση Καθαρισμού επιπλέοντων σκουπιδιών στην επιφάνεια της θάλασσας του Λουτρακίου με ειδικό σκάφος περισυλλογής.

Η δράση υλοποιείται καθημερινά και θα διαρκέσει όλη τη θερινή περίοδο, όταν οι καιρικές συνθήκες μας το επιτρέπουν.

Να σημειωθεί ότι την προηγούμενη εβδομάδα προχωρήσαμε στον καθαρισμό της θάλασσας με το ειδικό σκάφος περισυλλογής και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης των Αγίων Θεοδώρων, καθώς οι καιρικές συνθήκες και τα θαλάσσια ρεύματα είχαν μεταφέρει απορρίμματα στο θαλάσσιο περιβάλλον σε πολλές περιοχές του Σαρωνικού.

Η παραλία του Λουτρακίου, βραβευμένη όλα τα τελευταία χρόνια με Γαλάζια Σημαία, είναι έτοιμη να υποδεχτεί τους επισκέπτες της!


Με τον Δήμαρχο Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κ.Γιώργο Γκιώνη συναντήθηκε ο επικεφαλής της «Νέας Πελοποννήσου» κ.Πέτρος Τατούλης στο Δημαρχείο στο Λουτράκι

  


Ο κ.Τατούλης ενημερώθηκε από τον κ.Δήμαρχο για τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας καθώς και για την πορεία των έργων που είχαν ξεκινήσει από τη συνεργασία του κ.Δημάρχου με την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή.

Ο κ.Γκιώνης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την προσέλκυση επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επενδύσεις στο τουριστικό τομέα αλλά και στο «Open Mall» το οποίο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του έτους.

Ο κ.Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ.Τατούλη επίσης για την προσπάθεια του Δήμου για τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων μοχλεύοντας διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ.Γκιώνης αναφέρθηκε ιδιαιτέρα στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τον Α’ Βαθμό Αυτοδιοίκησης με επίκεντρο τη μεγάλη γραφειοκρατία, τις συναρμοδιότητες με άλλους φορείς και γενικότερα τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται εξαιτίας διοικητικών προβλημάτων.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ανδρών βρέθηκε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τη Διώρυγα, ζητώντας ο κ.Γκιώνης την άμεση εξεύρεση πόρων για την επίλυση του.

Ο κ.Τατούλης δεσμεύτηκε στον κ.Δήμαρχο ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να εξεταστεί η δυνατότητα ένταξης και χρηματοδότησης του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψης όπου αποτελεί και τη μοναδική λύση για τη χρηματοδότηση του.

Η συνάντηση του κ.Τατούλη με τον κ.Γκιώνη εντάσσεται στο πλαίσιο της επικοινωνίας του πρ. Περιφερειάρχη με θεσμικούς παράγοντες του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης της Πελοποννήσου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Θανάσης Πισιμίσης, Γιώργος Πετρίτσης και Ντίνα Νικολάκου, ο Απόστολος Παπαφωτίου, ο Άγγελος Παπαγγελόπουλος, ο Σωτήρης Γκατζιούφας και η Ευαγγελία Ιωάννου καθώς και ο Αντιδήμαρχος κ.Τάσος Σακελλαρίου.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της «Νέας Πελοποννήσου» επισκέφθηκαν το γήπεδο του Ολυμπιακού Λουτρακίου, έργο το οποίο δημοπράτησε η πρ. Περιφερειακή Αρχή εξασφαλίζοντας τους απαιτούμενους πόρους και ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανακατασκευής του και η τοποθέτηση χλοοτάπητα 6ης γενιάς, όπου και συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του ιστορικού συλλόγου κ.Γιώργο Δέδε.ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ


    


  


  


Δεν υπάρχουν σχόλια