Header Ads

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ φ.1747

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ


Διαβούλευση για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
  

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021, διεξήχθη προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη με θέμα την Δημόσια Διαβούλευση του Περιφερειακού Προγράμματος 2021-2027 της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, με την συμμετοχή του κ. Περιφερειάρχη, των κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών του νομού, του Εντεταλμένου Συμβούλου της Π.Ε. Κορινθίας, των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Αρκαδίας & Λακωνίας, του εκπροσώπου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των Δημάρχων των Δήμων του νομού ή των εκπροσώπων τους.

Τον Δήμο Κορινθίων λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου Β. Νανόπουλου, εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νεκτάριος Σπηλιόπουλος, ο οποίος μετέφερε αναλυτικά τις απόψεις του Δημάρχου Κορινθίων και πιο συγκεκριμένα:

«Ο Δήμος Κορινθίων ως Μητροπολιτικός Δήμος στα πλαίσια ενεργής συμμετοχής του σε όλα τα χρηματοδοτικά «εργαλεία» & Προγράμματα και σε συνέχεια του Προγράμματος «Α. Τρίτσης» στο οποίο κατέθεσε χρηματοδοτικές προτάσεις ύψους 28.000.000 €, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την συμμετοχή του και στο Περιφερειακό Πρόγραμμα 2021-2027 και στην εξασφάλιση των αναλογούντων (με βάση το πληθυσμιακό μέγεθός του και την εδαφική του έκταση) χρηματοδοτήσεων έργων και λοιπών δράσεων σε όλους τους Άξονες του Προγράμματος.

Ειδικότερα δε στους Άξονες Προτεραιότητας:

•ΑΠ2: Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιμη διαχείριση (Περιβάλλον & Ενέργεια) 
•ΑΠ4: Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και Ανάπτυξη/Βελτίωση Κοινωνικών Υποδομών 
•ΑΠ5: Κοινωνική Ένταξη και Αντιμετώπιση της Φτώχειας 
•ΑΠ6: Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών (Δράσεις Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης-ΣΒΑΑ)» 

Επίσης ο Δήμος Κορινθίων εντός των επόμενων 15 ημερών που είναι και η καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, θα καταθέσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις του επί του υφιστάμενου πλαισίου, έτσι ώστε όλοι μαζί (Δήμοι-Περιφέρεια Πελοποννήσου) να συνδιαμορφώσουν το τελικό πλαίσιο του Προγράμματος πριν την έναρξη υλοποίησής του.

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμών
  


“Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), της υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1346/τεύχος Β/25.4.12) και στα πλαίσια λήψης προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς, ο Δήμος Κορινθίων γνωστοποιεί ότι κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου, «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες του Δήμου θα προβούν στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες και κυρώσεις:

• επιβολή προστίμου πενήντα (50) λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο.

• βεβαίωση εις βάρος των ιδιοκτητών της ισόποσης σχετικής δαπάνης του Δήμου προς καθαρισμό.” Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι εις βάρος του περιβάλλοντος ,της περιουσίας και της ζωής των πολιτών.
Δήμος Για Όλους – Αμφίβιο αμαξίδιο στην Παραλία “Καλάμια”

  


Τοποθετήθηκε σήμερα το πρωί στην κεντρική παραλία της Κορίνθου «Καλάμια» υποδομή πρόσβασης στην θάλασσα για τους συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα. Το αμφίβιο αμαξίδιο βρίσκεται στην συμβολή της Μεγάλου Αλεξάνδρου με την οδό Θέμιδος.

«Αναβαθμίζουμε τις παραλίες μας, βελτιώνουμε συνεχώς τις υποδομές, κάνουμε πράξη την φράση του Δημάρχου Βασίλη Νανόπουλου “Δήμος για όλους” ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Τιμολέων Πιέτρης.


Πρόσκληση προς όλα τα σωματεία και τους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιχορήγηση τους από την Τ.Α
  

Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια της στήριξης του έργου των σωματείων που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά του όρια και με γνώμονα την ισότητα και την δικαιοσύνη στην απόδοση και κατανομή των κονδυλίων, Καλεί Όλα τα σωματεία και τους φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις για την επιχορήγηση τους από την Τ.Α να καταθέσουν στο πρωτόκολλο του δήμου αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει τις δράσεις και τους σκοπούς για τους οποίους ζητείται η επιχορήγηση, το ποσό επιχορήγησης και βεβαίως τα δικαιολογητικά που καταδεικνύουν την δυνατότητα επιχορήγησης τους από το δήμο.

Οι αιτήσεις, εξαιτίας των συνθηκών πανδημίας, μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@korinthos.gr

Οι δημότες έχουν λόγο 
Ο Δυτικός Τομέας του Οικισμού Καλλιθέας αποκτά σύγχρονη ρυμοτομία

  


Οι εργασίες του Δήμου Κορινθίων, στον τομέα της πολεοδομίας είναι κάτι το απίστευτο και πρωτόγνωρο για τους κατοίκους της περιοχής Καλλιθέας. Για σαράντα πέντε χρόνια περίπου περίμεναν να κατασκευαστούν έργα οδοποιίας σύγχρονων προδιαγραφών.

Ο σημερινός Δήμαρχος Κορινθίων , που οι δημότες τον επέλεξαν για τη θέση αυτή, με ποσοστό 62% το επιχείρησε με απόλυτη επιτυχία. Κατασκεύασε και ασφαλτόστρωσε δρόμους, που διασχίζουν οριζόντια και κάθετα τους εγκεκριμένους τοπογραφικά χώρους, με σωστό προσανατολισμό και ορατότητα. Οι κάτοικοι της περιοχής εξεπλάγησαν ευχάριστα με την ποιότητα των έργων και την ταχύτητα της κατασκευής.

Το ιδεώδες ασφαλώς θα ήταν, αν το έργο αυτό, συνοδευόταν με συμπληρωματικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης .

Ο σημερινός Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος, βρέθηκε ομολογουμένως μπροστά στο μεγάλο δίλημμα, αφού είχε να διαλέξει μεταξύ δύο επιλογών. Η πρώτη να συνεχίσει την προηγούμενη τραγική οικοδομική δραστηριότητα και να υιοθετήσει το σύνθημα ‘‘ ΄Εχεις χώρο χτίζεις !.. ’’ και η δεύτερη, να καινοτομήσει. Να επιλέξει το δικό του δρόμο, που θα τον οδηγούσε με ασφάλεια στο ξέφωτο, όπερ και έπραξε κεραυνοβόλα, αποφεύγοντας συγκρούσεις και ατέρμονους δικανικούς αγώνες Ο Δήμαρχος με την κίνηση αυτή απεδείχθη αρκετά οξυδερκής και σώφρων .

΄Ηθελε στα έργα αυτά τα βάλει τη δική του υπογραφή και ταυτότητα. Να διαχωρίσει τα δικά του ποιοτικά έργα, που αντέχουν στο χρόνο και στη διάκριση, αλλά και να στείλει τρία μηνύματα: Το πρώτο προς τους όμορους κτηματίες και να τους δηλώσει ξεκάθαρα: Ο καιρός που επέλεγαν στο πού θα γίνουν οι δρόμοι και ποιες θα είναι οι διαστάσεις αυτών, παύουν του λοιπού να είναι προνόμιο τους. Τούτο είναι αναφαίρετο δικαίωμα της Δημοτικής Αρχής και μόνο αυτής. Τους καλεί δε σε μελλοντική και γόνιμη συνεργασία, για συζήτηση και τη συμμετοχή στην προσπάθεια για αναμόρφωση της πόλης, σε ευρύτερα πλαίσια .Δεύτερο μήνυμα, σύμφωνα με την φιλοσοφία που πρεσβεύει για τα κοινά του Δήμου, είναι ότι σε θέματα υποδομών δε χωρούν παρέες, γειτονιές και συντρόφια πάσης φύσεως, τελεία και παύλα. Το τρίτο είναι παιδαγωγικού περιεχομένου και αφορά τους μελλοντικά επίδοξους Δημοτικούς ΄Αρχοντες. Στέλνει με τον τρόπο αυτό ένα ξεκάθαρο μήνυμα , κάπως νωρίς βέβαια , να κάνουν λίγη υπομονή για τη θέση αυτή και δεύτερο να είναι πολύ προσεκτικοί σε θέματα – προβλήματα, που άπτονται της επέκτασης του σχεδίου πόλης, που σήμερα περιοχές του Δήμου υποφέρουν είτε από ολιγωρία είτε από δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου. Η όλη κίνηση του νυν Δημάρχου στον τομέα εκτέλεσης δημοτικών έργων θυμίζει πολιτικό πρόσωπο ευρωπαϊκών αντιλήψεων. Είναι πλέον σίγουρο ότι οι δημότες το συζητούν πλέον φωναχτά, πιστώνουν στον ίδιο τα συγκεκριμένα έργα και θα καταβάλουν πλουσιοπάροχα τις ευχαριστίες τους στον κατάλληλο χρόνο. Υποψιαζόμαστε ότι οκ. Δήμαρχος, πάντα νουνεχής, θα τιμήσει έναν από τους πολλούς και καλούς δρόμους, που κατασκευάζει και θα δώσει το όνομα, που ταιριάζει στις μέρες μας. ‘‘ Οδός 25ηςΜαρτίου ’’.Η κίνηση αυτή ασφαλώς θα σηματοδοτήσει και τη δική του μελλοντική ανοδική πορεία. Για τους λίγους Θωμάδες, λόγω ημερών, αν υπάρχουν, καλό θα είναι να επισκεφτούν το χώρο και να κάνουν, ευπρόσδεκτα και καλόπιστα, την όποια κριτική τους, Δημοκρατία έχουμε.

Ο κ. Λίκκας Γεώργιος είναι σ. εκπαιδευτικός από την Κόρινθο

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ


Τηλεδιάσκεψη για την οργάνωση και λειτουργία Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης (Info Kiosk) στον Δήμο

  


Στο πλαίσιο της Προγραμματικής σύμβασης για την «Οργάνωση και λειτουργία του Περιπτέρου Τουριστικής Πληροφόρησης στον Ισθμό» μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «Πελοπόννησος Α.Ε.», πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 2 Ιουνίου 2021, η συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με κυρίαρχο θέμα την έγκριση της 2ης εκταμίευσης προς τον φορέα υλοποίησης.

Στην τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε, έλαβαν μέρος: η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Άννα Καλογεροπούλου, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού – Πολιτισμού – Τουρισμού του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της «Πελοπόννησος Α.Ε.» κ. Σωτήριος Μουρίκης.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Παπαθανασίου ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των φορέων για την έμπρακτη στήριξή τους στο εγχείρημα και τόνισε πως:

«Στο πλαίσιο των ενεργειών και των δράσεων που υλοποιεί η δημοτική Αρχή Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη για την ανάπτυξη του τουρισμού, αναδεικνύουμε την Πύλη της Πελοποννήσου, το δεύτερο τοπόσημο σε επισκεψιμότητα μετά την Ακρόπολη, τον Ισθμό, σε ένα πολυσυλλεκτικό σημείο συνάντησης των τουριστών που αναβαθμίζει την εμπειρία του επισκέπτη για ολόκληρη την Πελοπόννησο και τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ειδικότερα. Βρισκόμαστε σε αγαστή και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την εταιρεία «Πελοπόννησος Α.Ε., την Α.Ε.ΔΙ.Κ. και τον Τουριστικό Οργανισμόα Λουτρακίου (LTO), για τη δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία του InfoKiosk σε έναν κομβικής σημασίας, ουσιαστικά και χωροταξικά, χώρο που εξυπηρετεί χιλιάδες επισκέπτες από 20 και πλέον διαφορετικές χώρες και λειτουργεί με επαγγελματισμό και με την τήρηση των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου λόγω του Covid-19».


Συνάντηση Υφυπουργού Χρ. Δήμα Δημάρχου Λουτρακίου Γ. Γκιώνη με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας

  


Χρίστος Δήμας: «Παραχώρηση μηχανημάτων έργου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συνδράμουνστον καθαρισμό και την ταχύτατη αποκατάσταση της περιοχής του Σχίνου.»


Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας Χρίστος Δήμας και ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης, επισκέφτηκαν σήμερα Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κυρίαρχο θέμα της συζήτησης ήταν το αίτημα για την παραχώρηση μηχανημάτων έργου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκειμένου να συνδράμουν στον καθαρισμό και την ταχύτατη αποκατάσταση της περιοχής του Σχίνου που έχει πληγεί από την πυρκαγιά και κυρίως της αγροτικής οδοποιίας.

Όπως είναι γνωστό η καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Σχίνου το βράδυ της Τετάρτης 19 Μαΐου 2021 προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον, το οδικό δίκτυο και σε κατοικίες.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης δήλωσε:

«Σήμερα με τον Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη επισκεφτήκαμε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, προκειμένου να του μεταφέρουμε το αίτημά μας.

Ο Υπουργός απάντησε θετικά για την παραχώρηση μηχανημάτων έργου για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του δικτύου και την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων που ενδέχεται να προκληθούν από την καταστροφή της βλάστησης στην καμένη έκταση, η οποία εκτιμάται σε 20.000 στρέμματα εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την Υπηρεσία FireHub του Κέντρου Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).» Να σημειωθεί πως η καμένη έκταση εκτιμάται σε 20.000 στρέμματα εντός χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου - Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, σύμφωνα με την Υπηρεσία FireHub του Κέντρου Αριστείας BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). Ο Δήμαρχος κ. Γκιώνης ευχαρίστησε θερμά τον Υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας, καθώς επίσης, τον Υφυπουργό κ. Δήμα για την αμέριστη συμβολή και συμπαράστασή του στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, εξασφαλίζοντας πάντα τις διόδους για να πετύχουμε όλοι μαζί θετικά αποτελέσματα για τον τόπο μας.

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ


Μετά τα 12 εκατομμύρια στα αρδευτικά, 70 εκατομμύρια στο «Αντώνης Τρίτσης»

  
  


Ρεκόρ στην κατάθεση προτάσεων χρηματοδότησης – Εικοσιπέντε κύρια έργα και 57 υποέργα στον ογκώδη φάκελο που έφτασε στο Υπουργείου Εσωτερικών Πριν λίγο καιρό ο δήμαρχος Σικυωνίων Σπύρος Σταματόπουλος άφησε σύξυλη την τοπική αυτοδιοίκηση με την ένταξη στο ΠΕΠ Πελοποννήσου αρδευτικών έργων για το δήμο του ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Τώρα ο «συνήθης ύποπτος» των χρηματοδοτήσεων ξαναχτυπά με την κατάθεση ογκωδέστατων προτάσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Εικοσιπέντε κύρια έργα και 57 υποέργα απαρτίζουν τα αιτήματα χρηματοδότησης που κατατέθηκαν πριν λίγες μέρες από τον δήμαρχο Σικυωνίων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Βέβαια σύμφωνα με την πληθυσμιακή κατηγορία που ανήκει ο δήμος, υπάρχει πλαφόν 12 εκατομμυρίων ευρώ στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων από το «Αντώνης Τρίτσης» κάτι το οποίο αναγνωρίζει βέβαια ο δήμαρχος αλλά δεν φαίνεται να τον πτοεί ιδιαίτερα.

«Σταδιακά όλα θα χρηματοδοτηθούν», σημειώνει με νόημα για τα έργα που κατέθεσε και αφορούν σε αθλητικές εγκαταστάσεις, υδατοφράγματα, δράσεις προστασίας από covid-19, ύδρευση, αποχέτευση, προμήθεια μηχανολογικού Εξοπλισμού, πυρασφάλεια, ενεργειακή αναβάθμιση, αγροτική οδοποιία, διαχείριση απορριμμάτων, προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ψηφιακή σύγκλιση και άλλα πολλά.

Και πώς θα γίνει αυτό; Με τη διαδικασία της «γέφυρας» σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης κ.λπ. Το κλειδί σε όλα αυτά είναι ότι τα έργα που κατατέθηκαν για χρηματοδότηση είναι ώριμα και έτσι αργά ή γρήγορα θα βρουν το δρόμο τους προς διάφορες και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης. Ο Σπύρος Σταματόπουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες του δήμου Σικυωνίων, που εκπόνησαν περίπου το 95% των μελετών, τις ωρίμασαν μέσα δύσκολες υγειονομικές συνθήκες και προετοίμασαν άρτιους φακέλους-προτάσεις για υποβολή.

πηγή atnews4 Ιουνίου 2021

Δήμος Σικυωνίων

Εδώ και χρόνια έχει ξεκινήσει - χωρις καμία επιβάρυνση για το Δήμο - στο πλαίσιο ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων: 
1) Η υπογειοποίηση των ηλεκτροφορων καλωδίων επιτυγχάνοντας τη μέγιστη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση, 
2) Η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με νέας τεχνολογίας τύπου LED με κύριο πλεονέκτημα την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων χωρίς να μειώνεται η φωτεινότητα. 

Η χρηματοδότηση είναι από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ και ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στον άξονα «αναπλάσεις» όπου είναι επιλέξιμα η ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, η υπογειοποίηση καλωδίων και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων. Η εξοικονόμηση εσόδων που προκύπτουν κάθε χρόνο επαναχρησιμοποιουνται για νέες αντικαταστάσεις φωτιστικών σωμάτων με αποτέλεσμα την γεωμετρική πρόοδο του έργου και την περαιτέρω εξοικονόμηση οικονομικών πόρων

Οι δημότες έχουν λόγο Οικολογικές επισημάνσεις για το Δήμο Σικυωνίων

  

Ο Δήμος Σικυωνίων πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος λόγω ανικανότητας και ανυπαρξίας της Δημοτικής αρχή.

-Η τοξική βόμβα του ΧΥΤΑ Κιάτου είναι η μεγαλύτερη απειλή για την υγεία των κατοίκων, το περιβάλλον, τη θάλασσα και τον υδροφόρο ορίζοντα.

-Απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πόλης του Κιάτου και της ευρύτερης περιοχής από τα τοξικά απόβλητα και τοξικά αέρια από τη παράνομη λειτουργία του ΧΥΤΑ και τις φωτιές στον χώρο του ΧΥΤΑ το 2013, ΤΟ 2016 και το 2019.

-Απειλή από την καταστροφή του Περιβάλλοντος, στον χώρο του ΧΥΤΑ Κιάτου από την άντληση τεράστιων ποσοτήτων αδρανών υλικών, χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις.

-Απειλή από την τεράστια καταστροφή του περιβάλλοντος, της χλωρίδας και της πανίδας, πρόσφατα, στην λίμνη Στυμφαλίας.

-Απειλή για την υγεία των κατοίκων της πόλης του Κιάτου και της ευρύτερης περιοχής από την έκρηξη πυρκαγιάς χθες [4-6-2021], την καταστροφή του περιβάλλοντος και την εκπομπή τοξικών αερίων στην περιοχή «Φραγγίστα», στον χώρο του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου.

-Απειλή για την υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον από την έλλειψη καθαριότητας στην πόλη του Κιάτου και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

-Οι υπεύθυνοι αυτού του καταντήματος για τον τόπο μας, αυτής της τραγωδίας, να ξέρουν ότι η υγεία των κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος, είναι πάνω από τα αξιώματα που κατέχουν και σύντομα θα αποδοθούν οι τεράστιες ποινικές και πολιτικές ευθύνες που έχουν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ» 
ΚΙΑΤΟ 5 - 6 - 2021 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ


Επενδύοντας στην καθαριότητα

  


Παρελήφθη και δεύτερο απορριμματοφόρο Επενδύοντας στην καθαριότητα

Παρελήφθη σήμερα και το δεύτερο απορριμματοφόρο από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ, το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής επένδυσης του σχεδιασμού του Δήμου για την αναβάθμιση της καθαριότητας. Σε λίγες ημέρες θα τεθεί στην υπηρεσία των δημοτών μας. Με αξιοποίηση, όπως ήδη έχουμε αναφερθεί, όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων και ιδίων πόρων του Δήμου στοχεύουμε στην καθημερινή βελτίωση της καθαριότητας του Δήμου μας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα διαχείρισης κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον που εφαρμόζει ο Δήμος Βέλου-Βόχας για το έτος 2021

  


Πριν λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία για προνύμφες κουνουπιών και στην συνέχεια εφαρμογή προνυμφοκτονίας σε βαλτώδη σημεία και λιμνάζοντα νερά, στις εκβολές και στην κοίτη του ποταμού Ζαπάντη, αλλά και σε αυλάκια εντός των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, κ.ά.

Επίσης πραγματοποιήθηκαν σε φρεάτια, στο παραλιακό μέτωπο και σε σημεία φυσικής φυτικής βλάστησης που αποτελούν καταφύγια κουνουπιών.

Η προσπάθεια θα συνεχιστεί με νέες εφαρμογές όλη τη θερινή περίοδο. Όλες οι ενέργειες διενεργούνται με την επιστημονική εποπτεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Σημαντική αρωγή στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών ώστε να μην υπάρχουν μικρές εστίες με λιμνάζοντα νερά στις οικίες που θα αποτελέσουν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών εντός του αστικού ιστού. Η υπεύθυνη του προγράμματος Μαρία Καλλίρη δήλωσε: «Η καταπολέμηση των κουνουπιών αποτελεί ζήτημα υψηλής προτεραιότητας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ποιότητα ζωής των πολιτών ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Η συμβολή του κάθε πολίτη ξεχωριστά, είναι πολύ σημαντική, ώστε να μην υπάρχουν εστίες με λιμνάζοντα νερά θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των κουνουπιών».


Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Δήμος Βέλου Βόχας θα υλοποιήσει το Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης κατά τους θερινούς μήνες στο κλειστό γυμναστήριο ΄΄Γ. Τριαντάφυλλος΄΄ στο Βραχάτι και στο κλειστό του Βέλου
  


Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 28 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 6 Αυγούστου και αφορά παιδιά ηλικίας 5 έως και 14 ετών.

Καθημερινά, από τις 08:30 έως και τις 13:30, τα παιδιά θα απασχολούνται δημιουργικά σε διάφορες δραστηριότητες όπως θεατρικά δρώμενα, μουσική, χορός, γυμναστική, ζωγραφική κ.λ.π.

Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να ξεκουραστούν αρχικά από τις σχολικές τους υποχρεώσεις , να δημιουργήσουν νέες φιλίες και να περάσουν τις ώρες τους δημιουργικά και ευχάριστα.

Λόγω της πρωτόγνωρης κατάστασης με την πανδημία θα τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να γίνονται από την Πέμπτη 10 Ιουνίου στο κοινοτικό κατάστημα Βραχατίου στο τμήμα του ΝΠΔΔ ΄΄ΑΝΕΛΙΞΗ΄΄, στο Δημαρχείο στο Ζευγολατιό στο γραφείο Δημάρχου και στο Δημαρχείο στο Βέλο στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια