Header Ads

ΙΝΚΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ φ.1746

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
  

Καταγγελίες που ζητούν δικαίωση


Μετά από συνεχείς καταγγελίες, τόσο μελών μας, όσο και άλλων Καταναλωτών, διαπιστώθηκε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου, ως μέλος στις επιτροπές επανασυνδέσεις ρεύματος στους δήμους της Κορινθίας, πράττει τα ακόλουθα:

1. Σε αρκετές περιπτώσεις ο ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου εμφανίζει ρευματοκλοπες σε καταναλωτές που αιτούνται την επανασύνδεση του ρεύματος, οι οποίες ρευματοκλοπες , είτε έχουν οδηγηθεί στην δικαιοσύνη και οι καταναλωτές έχουν απαλλαγεί από τις κατηγορίες, είτε δεν μπορούσε να τεκμηριώσει τις κατηγορίες και τις αρχειοθέτησε ο ίδιος (αλλά τις άφησε να εκκρεμούν επί μακρόν), είτε τα ιδιωτικά του κατά βάσει συνεργεία-εργολάβοι είχαν για αδιευκρίνιστους μέχρι στιγμής λόγους κάνει λάθος και δεν υπήρχε ρευματοκλοπή.

2. Ο ΔΕΔΔΗΕ προβαίνει σε ερμηνεία της κοινής υπουργικής απόφασης για την επανασύνδεση του ρεύματος -χωρίς την ερμηνεία αυτή να την υπογράφει δικηγόρος ή νομικός σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ- με την οποία προσπαθεί και πετυχαίνει να αποκλείσει μεγάλη μερίδα Καταναλωτών από την καταβολή αποπληρωμής της οφειλής τους ιδίως προς τη ΔΕΗ.

3. Η ερμηνεία του ΔΕΔΔΗΕ ότι θα πρέπει να παραμένει έως και την ημερομηνία συζήτησης της αιτήσεως έκταση του Καταναλωτή απενεργοποιημένος ο μετρητής του, αποτελεί αφενός αυθαίρετη ερμηνεία, αφετέρου αγνοεί θεληματικά ότι μεγάλη μερίδα των Καταναλωτών αναγκάστηκε να προβεί σε επαχθείς ρυθμίσεις με τον προμηθευτή του ενόψει της αποστερήσεως του κοινωνικού αγαθού του ρεύματος.

Συνεπώς, η παραπάνω ερμηνεία του ΔΕΔΔΗΕ παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας που κατοχυρώνεται συνταγματικά, καθώς και τον ειδικό νόμο περί προστασίας των Καταναλωτών που έχει αυξημένη τυπική ισχύ επειδή εφαρμόζεται σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένο το γεγονός ότι η ενεργειακή φτώχεια όπου έχει καταδικαστεί πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας εξαιτίας τις ιδιωτικοποιήσεως της παραγωγής και διάθεσης του ηλεκτρικού ρεύματος και της αλόγιστης παροχής επιδοτήσεων προς τις λεγόμενες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -που στην ουσία είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες-, θα πρέπει άμεσα οι Δήμαρχοι της Κορινθίας να προβούν στις παρακάτω κατά την κρίση μας ενέργειες:

Α) Να προσκομίζει ο ΔΕΔΔΗΕ σε περίπτωση που επικαλείται ρευματοκλοπή πλήρη φάκελο από τον οποίο να επιβεβαιώνεται αυτή.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζει φάκελο με αποδεικτικά στοιχεία με ταυτόχρονη τήρηση της σχετικής διαδικασίας διαπίστωσης της πράξης, είτε η περίπτωση της ρευματοκλοπής εκκρεμεί, η ένσταση του ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να απορρίπτεται.

Β) Ο προεδρεύων της επιτροπής για την επανασύνδεση του ρεύματος -που τουλάχιστον στην περίπτωση του Δήμου Κορινθίων είναι ο ίδιος ο δήμαρχος- θα πρέπει να απορρίπτει την ως άνω ερμηνεία του ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με το ζήτημα της απενεργοποίησης ή όχι του μετρητή έκαστου Καταναλωτή.

Γ) Να ζητήσουν με απόφαση των δημοτικών Συμβουλίων από τον Υπουργό περιβάλλοντος να εκδώσει σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο της εφαρμοζόμενης υπουργικής απόφασης που θα εφαρμόζει στην αρχή της αναλογικότητας.

5. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κορινθίας είναι στο πλευρό των Καταναλωτών που αντιμετωπίζουν αποστέρηση ρεύματος λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης των αλλεπάλληλων μνημονίων και των συνεχών προκλητικών χρηματοδοτήσεων ενός πτώματος: των τραπεζών.

Κόρινθος 28/5/2021 
Με εξουσιοδότηση ΔΣ 
Ο γραμματέας 
Αναστάσιος Μηλιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια