Header Ads

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ: ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» φ.1742

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ 
ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ «ΠΑΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
και την Ελλάδα σε επενδύσεις στην καινοτομία ενισχύοντας τον ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης της Χώρας… Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Χρίστος Δήμας, μιλάει στο Business4sdgs.gr, όπου μεταξύ άλλων, αναλύει πως το χαρτοφυλάκιο της καινοτομίας θα θέσει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, τον σχεδιασμό των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνολογίας καθώς και τον ρόλο που θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης.


ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ»

  

Του Κώστα Νούση 

Τον Μάιο του 2020, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ξεδίπλωσε το σχέδιο για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις επιπτώσεις της πανδημίας. Στη συνέχεια ακολούθησαν δύσκολες διαπραγματεύσεις σε επίπεδο αρχηγών κρατών, ώστε η πρόταση αυτή να πάρει το «πράσινο φως» και να τεθεί σε εφαρμογή.


Σχεδόν ένα χρόνο μετά, η μεγαλύτερη ανέκαθεν δέσμη μέτρων ανάκαμψης, το οποίο χαρακτηρίστηκε και ευρωπαϊκό «Σχέδιο Μάρσαλ», αποτελεί το ισχυρότερο καύσιμο για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και αυτό στο οποίο τα κράτη μέλη έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους για την ανάκαμψη και την επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά.

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Χρίστος Δήμας, μιλάει στο Business4sdgs.gr, όπου μεταξύ άλλων, αναλύει πως το χαρτοφυλάκιο της καινοτομίας θα θέσει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης, τον σχεδιασμό των επενδύσεων στον κλάδο της τεχνολογίας καθώς και τον ρόλο που θα διαδραματίσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» είναι η έρευνα και η καινοτομία. Πώς ο συγκεκριμένος τομέας θα αποτελέσει μοχλό ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας; 

Με βάση την τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 αν και η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά τις επιδόσεις της στον τομέα της καινοτομίας, εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως «μετριοπαθής καινοτόμος», σε αντίθεση με τις ικανοποιητικές επιδόσεις της στον τομέα της Έρευνας και των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Οι χαμηλές επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, ο υψηλός κανονιστικός φόρτος και οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, επηρεάζουν αρνητικά την αύξηση της παραγωγικότητας, γεγονός που κατατάσσει την Ελλάδα σε μια από τις χαμηλότερες σε κατάταξη ευρωπαϊκές χώρες της Ε.Ε.

με χαμηλό επιχειρηματικό δυναμισμό. Τόσο η έρευνα όσο και η δημιουργία και ενσωμάτωση της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό αποτελούν βασικό κινητήριο μοχλό της αύξησης της παραγωγικότητας της χώρας.

Προς αυτή τη κατεύθυνση γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία.
 

Το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτηρίστηκε ως το σύγχρονο «Σχέδιο Μάρσαλ» για την επιστροφή της Ευρώπης στην κανονικότητα. Αναφορικά με την έρευνα και καινοτομία, ποια επενδυτικά σχέδια βρίσκονται σε πρώτο πλάνο για χρηματοδότηση από το πακέτο που αναλογεί στην Ελλάδα; 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 20η θέση στον Ευρωπαϊκό πίνακα κατάταξης στην καινοτομία, ενώ είμαστε στην 16η θέση στις δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης ως ποσοστό του ΑΕΠ. Συνεπώς υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και το Ταμείο Ανάκαμψης είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας. Ήδη έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων, τις μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα & ανάπτυξη (R&D) υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας. Οι προτάσεις μας προς το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατατέθηκαν αναλυτικά με επιχειρηματικό πλάνο ως προς τη χρονική διάρκεια και το προβλεπόμενο κόστος υλοποίησής τους μέχρι το 2025, όπως προβλέπεται, ενώ παράλληλα επεξηγείται γιατί κάθε πρόταση κρίνεται αναγκαία και χρήζει της συγκεκριμένης επένδυσης, ποια προβλήματα και δυσλειτουργίες του παρελθόντος και του παρόντος πρόκειται να θεραπεύσουν.

Υπάρχουν συγκεκριμένες επενδυτικές δράσεις οι οποίες λαμβάνουν χαρακτήρα κατ’ επείγοντος στο χαρτοφυλάκιο σας; 

Οι επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα για την κυβέρνηση επειδή με τη σειρά τους, θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Στόχος είναι να βελτιώσουμε την διεθνή κατάταξη της χώρας συγκριτικά με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες.

Οι προτεινόμενες επενδύσεις ευθυγραμμίζονται με τις προτεραιότητες που ορίζονται στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη όσον αφορά την καινοτομία και την έρευνα. Αναλυτικότερα ευθυγραμμίζεται με τις οδηγίες για την ενίσχυση της βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, την ενίσχυση της καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις στους τομείς της μεταποίησης, βιομηχανίας, αγροδιατροφής, ενέργειας και τεχνολογιών περιβάλλοντος κ.α. και της ανάπτυξης μέσω Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Παράλληλα, ενθαρρύνει την ανάπτυξη υποδομών μέσω δημόσιων επενδύσεων και κινητοποίηση ιδιωτικών, κατά προτεραιότητα σε:

α) ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα β) πράσινη ανάπτυξη & περιβαλλοντική αναβάθμιση γ) διαχείριση αποβλήτων δ) μεταφορές & logistics ε) τουρισμό – πολιτισμό και δημιουργικές βιομηχανίες.

Από την παρουσίαση του «Ελλάδα 2.0» διακρίνεται ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση με ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές «πράσινες» επενδύσεις, οι οποίες προσανατολίζονται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Μπορείτε να μας περιγράψετε συνοπτικά τις πτυχές του δικού σας σχεδιασμού; 

Όπως προανέφερα, η έρευνα και η καινοτομία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρωτοβουλία «Ελλάδα 2.0». Πρώτον, η αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών Ερευνητικών Κέντρων που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας.

Δεύτερον, η ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας με εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό. Τρίτον, η αύξηση του προϋπολογισμού σε κάποιες πετυχημένες δράσεις όπως το Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ που χρηματοδοτεί προτάσεις συνεργατικών έργων Ε&Α μεταξύ επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων που αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «αριστείας». Τέταρτο, η χρηματοδότηση σε ποσοστό έως 70% των 13 έργων που διακρίθηκαν στο πρόγραμμα EIC του HORIZON 2020 και έλαβαν τη “Σφραγίδα Αριστείας” με στόχο να ενισχυθούν κορυφαίες καινοτόμες εταιρείες για την παραγωγή εξαιρετικά προηγμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

Πέμπτο, η περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας ELEVATE GREECE, της ψηφιακής πύλης για διαπιστευμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις με ισχυρά χαρακτηριστικά καινοτομίας και επεκτασιμότητας και την αναβάθμιση της σε καταλύτη της ανάπτυξης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στη χώρα, αλλά και φορέα εξωστρέφειας. Αυτές είναι μόνο κάποιες από τις δράσεις μας που θα χρηματοδοτηθούν από τις επιχορηγήσεις του ταμείου ανάκαμψης, ενώ για το εμβληματικό έργο της Πολιτείας Καινοτομίας στη ΧΡΩΠΕΙ προβλέπεται ένα χαμηλότοκο δάνειο διευκόλυνσης.
    

Πώς η υλοποίηση των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων; 

Σύμφωνα με τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος ο σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην σημαντική ενίσχυση του ΑΕΠ, μέχρι τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου. Οι επενδύσεις που θα γίνουν συνοδεύονται με νέες, μόνιμες θέσεις εργασίας, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα είναι καλά αμειβόμενες, αφού θα αξιοποιούν καίριες επενδύσεις και θα απαιτούν σημαντικές δεξιότητες. Συνεπώς πολλοί θα έχει την ευκαιρία να βρουν δουλειά.

Πέρα από αυτό, επειδή πολλές επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης αφορούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, όλοι μας θα δούμε την ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στην σχέση μας με το κράτος και τις υπηρεσίες του να εκσυγχρονίζονται. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες επενδύσεις στην υγεία, στην παιδεία, στην κοινωνική προστασία ελπίζουμε πως θα βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος στους τομείς αυτούς. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι η απάντηση σε όλα τα προβλήματα μας, είναι όμως αναμφισβήτητα η καλύτερη και μεγαλύτερη ευκαιρία μετά το Σχέδιο Μάρσαλ, την οποία οφείλουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. 

Newsroom Απρίλιος 26, 2021Δεν υπάρχουν σχόλια