Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ φ.1734

Ομιλία της Αναπληρώτριας Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου ΝΔΒουλευτή Κορινθίας κας Μαριλένας Σούκουλη-Βιλιάλη στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
καλούμαστε σήμερα στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου να τοποθετηθούμε και να εγκρίνουμε το σχέδιο Νόμου για την Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής. Τρεις επιτροπές που μας επιτρέπουν να ισχυριστούμε με βεβαιότητα ότι η Κυβέρνηση μας συνεχίζει σταθερά στον μεταρρυθμιστικό της δρόμο, προσαρμοσμένη δυναμικά στις ανάγκες του Σήμερα διαβλέποντας τις αλλαγές του Αύριο.

Γιατί κυρίες και κύριοι ακριβώς αυτή είναι η φιλοσοφία του κειμένου που έχουμε μπροστά μας. Ένα σχέδιο νόμου που αντιλαμβάνεται ότι η μέρα μετά την πανδημία θα είναι διαφορετική. Που αντιλαμβάνεται ότι με επιταχυντή ακόμα και την ίδια την παγκόσμια υγειονομική κρίση απαιτείται αποτελεσματική προσαρμογή, ώστε να ανταποκριθούμε στις πολύ μεγάλες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας σε σημαντικούς τομείς δημόσιων πολιτικών. Προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την αυξανόμενη ταχύτητα του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, με την δυναμική αλλαγή στο μοντέλο της ανθρώπινης απασχόλησης που προκαλεί η αυτοματοποίηση, με την ραγδαία ανάδυση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής ή με την επιστημονική προσπάθεια για την χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ζητήματα που θα μας θέσουν πρωτόγνωρα ερωτήματα και που απαιτούν κρίσιμες απαντήσεις για το παρόν και το μέλλον μας.

Σε αυτόν τον δρόμο προσαρμογής στα νέα δεδομένα, η Κυβέρνησή μας καλείται να κάνει στρατηγικές επιλογές, που θα οδηγήσουν την χώρα στην αποτελεσματικότερη και ομαλότερη κοινωνική και οικονομική μετάβασή μας στη Νέα Εποχή.

Η επιλογή για την σύσταση μιας εντελώς νέας επιτροπής, όπως αυτή για την προσβασιμότητα των ανθρώπων με αναπηρία, την ανασύσταση μιας προϋφιστάμενης όπως αυτή για τα δικαιώματα του ανθρώπου αλλά και την αναβάθμιση της Επιτροπής για την Βιοηθική φυσικά και δεν είναι τυχαία.

Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί ένα ξεκάθαρο δείγμα ότι η πολιτική μας φιλοσοφία ήταν είναι και θα είναι πάντα ανθρωποκεντρική.

Επιδεικνύει την σαφή μας πολιτική βούληση να παρέμβουμε νομοθετικά ώστε, σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο πλαίσιο, να ενισχύσουμε τον ευρύτερο πυρήνα της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Διότι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως μια διαδικασία δυναμική απαιτεί συνεχή δέσμευση εκ μέρους της πολιτείας. Διότι η επιτυχία ενός σύγχρονου κράτους δικαίου, που επιθυμεί να προσαρμοστεί αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες κρίνεται, καθοριστικά και πρωτίστως, από τον Τρόπο που επιδιώκει να υλοποιήσει τον συγκεκριμένο στόχο. Εάν δηλαδή αυτή η διαδικασία γίνεται με όρους ισότιμης ενσωμάτωσης για όλους τους πολίτες στο νέο λειτουργικό πλαίσιο.

Και πως το πράττουμε αυτό; Το πράττουμε βελτιώνοντας ουσιαστικά την διαδικασία λήψης αποφάσεων για την δημιουργία Δημόσιων Πολιτικών. Υπαγάγοντας αυτές τις νέες συμβουλευτικές επιτροπές υπό τον πρωθυπουργό και κατ’ ουσίαν διασυνδέοντας τες με την κεφαλή αλλά και ολόκληρο το φάσμα της εκτελεστικής εξουσίας και όχι μόνο. Στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε στην άσκηση εφαρμοσμένης πολιτικής την απαραίτητη επιστημονική τεχνογνωσία, για διαρκώς πιο εξειδικευμένα προβλήματα, που απαιτούν σύνθετες λύσεις και αγγίζουν πολλαπλά πεδία της κρατικής ευθύνης.

Μπορούν όμως αυτές οι Επιτροπές να παίξουν αυτόν τον σημαντικό ρόλο που τους αναθέτει η πολιτεία; Σήμερα περισσότερο από πότε και μπορούν και πρέπει.

Αρκεί να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια που θα τους δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο αλλά και την λειτουργική ικανότητα να επιτελούν την καταστατική τους αποστολή. Σε αυτό το νομοσχέδιο παρατηρούμε ότι έχουν τηρηθεί αυτοί οι βασικοί κανόνες, όπως η εξέχουσα επιστημονική κατάρτιση και το κριτήριο της ικανής αντιπροσωπευτικότητας στην διαδικασία σύνθεσής τους, η διεπιστημονική προσέγγιση του τρόπου εργασίας τους , η ανεξαρτησία της διοικητικής τους οργάνωσης, ο υψηλός βαθμός διαλειτουργικότητας με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς ή ακόμα και η οικονομική τους αυτοτέλεια. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν τα εχέγγυα αλλά και τα προαπαιτούμενα, ώστε το παραγόμενο αποτέλεσμα να παρέχει το ζητούμενο ποιοτικό πλεονέκτημα για την πολιτεία αλλά και για την κοινωνία των πολιτών που προέρχεται από την δημιουργική τεκμηρίωση των προτάσεών τους.

Επομένως Ναι εμείς προχωράμε μπροστά, δημιουργούμε σύγχρονες συμβουλευτικές δομές απαλλαγμένες από τις αγκιστρώσεις του παρελθόντος. Με κεντρικό στόχο να μας επιβοηθήσουν στην υλοποίηση της στρατηγικής μας δέσμευσης έναντι του ελληνικού λαού, που δεν είναι άλλη από το να οδηγήσουμε την χώρα στην επόμενη μέρα. Μια μέρα που όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες με θωρακισμένα τα δικαιώματά τους, ενωμένοι στον κοινό στόχο, θα είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν και θα είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε και να πρωταγωνιστήσουμε στα πεδία αιχμής όπου η επιστήμη και η τεχνολογία οδηγούν την εξέλιξη. Προτάσσοντας πάντα όμως σε αυτή την εξελεγκτική διαδικασία τον Άνθρωπο και τα δικαιώματα του όπως ακριβώς επιτάσσει η ιστορική ταυτότητα της ελληνικής κλασσικής φιλοσοφικής σκέψης, η οποία, ήταν είναι και θα παραμένει πάντα επίκαιρη.

Δεν υπάρχουν σχόλια