Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ φ.1724

 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΙΛΙΑΛΗ Βουλευτής Ν. Κορινθίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

  


Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε να τοποθετηθούμε για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας της χώρας, δηλαδή για έναν δομικό πυλώνα επίτευξης της πολυπόθητης βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ισορροπημένης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής λειτουργίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι αποτελεί κοινό τόπο για όλους μας ότι το σύστημα του χωρικού σχεδιασμού μιας χώρας αποτελεί πολλαπλασιαστικό παράγοντα, τόσο οικονομικής εξέλιξης, όσο και περιβαλλοντικής προστασίας. Και ναι, η επιτυχία ορθής διασύνδεσης και των δύο αυτών στόχων είναι και αναγκαία και εφικτή.

Περιπλοκότητα, απίστευτες καθυστερήσεις στο σχεδιασμό του χώρου, αλλά και των χρήσεων του εμπόδισαν και εμποδίζουν την διαδικασία τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίων επενδύσεων, ενώ παράλληλα δεν επιτυγχάνουν την αυστηρά και ξεκάθαρα οριοθετημένη περιβαλλοντική προστασία. Ως άνθρωπος που υπηρέτησα την αυτοδιοίκηση για πολλά χρόνια χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια δεν μπορώ να βρω για να καταδείξω την υφιστάμενη κατάσταση. Ενώ γνωρίζαμε ότι με τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια οι δήμοι θα αποκτήσουν ένα σημαντικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού με το οποίο θα καθορίζονται οι χρήσεις γης, οι όροι δόμησης, αλλά και οι περιοχές προς πολεοδόμηση μόνο το 20% της χώρας σήμερα καλύπτεται από αυτά.

Στην Κορινθία δυο ΓΠΣ όλα αυτά τα χρόνια, ένα στην πόλη της Κορίνθου και ένα στο Βέλο. Και δεν είμαστε η εξαίρεση στον κανόνα, δυστυχώς, είμαστε ο κανόνας.

Εδώ έρχεται το νέο νομοσχέδιο να θεραπεύσει το πιο δομικό στοιχείο τοπικής ανάπτυξης με σύγχρονους όρους βιωσιμότητας. Μέχρι το 2028 θα υπάρχουν τοπικά πολεοδομικά σχέδια σε ολόκληρη τη χώρα, θα έχουμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κατάρτισης πολεοδομικών σχεδίων και μάλιστα με χρηματοδότηση που δεν θα επιβαρύνει τους δήμους.

Επιπλέον, ως πολιτικός μηχανικός βιώνοντας τα αποτελέσματα ανάλογων νομοθετημάτων προηγούμενων χρόνων χαίρομαι ιδιαίτερα, διότι γίνονται πολλά θετικά βήματα προς την αντιμετώπιση μιας ακατανόητης υπερρύθμισης που επικρατεί στον τομέα και που οδηγεί σίγουρα σε γραφειοκρατία. Και δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένες φορές οδηγεί σε εστίες αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας.

Με το νέο νομοσχέδιο εκσυγχρονίζεται ο οικοδομικός κανονισμός, επιταχύνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και ενισχύεται η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσής τους, ενώ από την αρχή του 2021 προχωρά η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων ιδιοκτησιών. Προχωράμε στην απλοποίηση των χρήσεων γης. Καθιερώνεται η εθνική ονοματολογία χρήσεων γης, εναρμονίζονται οι χρήσεις γης με τους σχετικούς ΚΑΔ και με τις κατηγορίες της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απελευθερώνουμε τόσο την εθνική όσο και την περιφερειακή και τοπική αναπτυξιακή διαδικασία από τα δεσμά ενός χωροταξικού χάους, που πολλές φορές επικρατεί στη χώρα μας, σβήνουμε τις γκρίζες ζώνες που προκαλούν ανασφάλεια στους ιδιοκτήτες περιουσιών, αλλά και οδηγούν σε ένα περιβάλλον αποεπένδυσης ολόκληρες περιοχές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση δεν είναι μια απλή μεταρρύθμιση, βρίσκεται στην καρδιά του αναπτυξιακού μοντέλου που οραματιζόμαστε για την Ελλάδα του μέλλοντος και την πράττουμε με απόλυτη συνείδηση του τεράστιου συγκριτικού πλεονεκτήματος που διαθέτει η χώρα μας σε κάθε άκρη της και δυστυχώς μέχρι σήμερα παραμένει εν πολλοίς αναξιοποίητο. Ο ελληνικός χώρος μέσα στον οποίο διαβιούμε έχει τεράστια αξία που δεν έχει αποδοθεί ακόμα στο βαθμό που θα έπρεπε και με τον τρόπο που θα έπρεπε. Η Ελλάδα έχει αξία, είναι το σπίτι μας και μπορούμε να ζήσουμε καλύτερα στο σπίτι μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια