Header Ads

ΒΛΑΣΗΣ ΠΥΡΓΑΚΗΣ: Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ! φ.1720

 

ΒΛΑΣΗΣ ΠΥΡΓΑΚΗΣ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΟΥ ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ!


Με την Επιστημονική του κατάρτιση, τον ανθρωπιστικό του χαρακτήρα, διακόνησε την Ιατρική Επιστήμη και τον άνθρωπο σε επίζηλες θέσεις, ως Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής σε διάφορα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, ως Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας και ως Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας με πλήθος άλλες διακρίσεις, συνταξιοδοτήθηκε, αλλά δεν εγκατέλειψε την Επιστήμη του Ιπποκράτη. Ανέλαβε επιλεγείς από τον ΟΜΙΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ της Οικογένειας του Συμπολίτη μας Γ. Αποστολόπουλου, ως διευθυντής τη Β΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ...


ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ


  

Η επιδημία τού Κορωνοιού έφερε καί πάλι στήν κορυφή τού κοινωνικού ενδιαφέροντος τά προβλήματα τών Δημοσίων Νοσοκομείων καί γενικώτερα τού ΕΣΥ στήν χώρα μας.

Ενα σύστημα, πού 35 χρόνια μετά τήν θέσπισή του, δέν έχει αναμορφωθεί ουσιαστικά, ώστε προσαρμοζόμενο στίς συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις τής εποχής, μέ κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις, νά μπορεί νά επιτελέσει τόν σπουδαίο ρόλο του.

Αποτέλεσμα. Τά Δημόσια Νοσοκομεία έχουν φθάσει σε οριακά επίπεδα λειτουργίας. Πολλά βρίσκονται σέ τροχιά κατάρρευσης.

Μερικά από τά αίτια :

Λειτουργούν με παρωχημένα συστήματα οργάνωσης, διοίκησης, και χρηματοδότησης. Μηχανισμοί αξιολόγησης, ελέγχου ποιότητας και κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών δέν υφίστανται.

Πανάκριβος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό δεν αξιοποιούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα μεγάλες λίστες, ουρές ασθενών, σπατάλη πόρων.

Η αποδοτικότητα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ κυμαίνεται σέ ποσοστά περίπου 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία, και μόνο τά μεγάλα Νοσοκομεία τού Κέντρου έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα.

Παράγουν συνεχώς ελλείματα, τά οποία καλούνται οι φορολογούμενοι νά καλύπτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός τους δέν ανανεώνεται με τούς ρυθμούς πού απαιτούνται, καί σέ πολλές περιπτώσεις καίριας σημασίας μηχανήματα λειτουργούν μέ ένδειξη «end of life”.

Γεγονός είναι ότι ο αριθμός τών «Γενικών» Δημοσίων Νοσοκομείων μέ τα σημερινά δεδομένα δέν είναι μικρός, ούτε τά χρήματα πού δαπανώνται από τήν Πολιτεία γιά τήν λειτουργία τους λίγα, αφού απορροφούν τό 7,8% τού ΑΕΠ (ΕΛΣΤΑΤ).

Η χωροταξική τους κατανομή δέν είναι ορθολογική. Σε πολλές περιπτώσεις τό κριτήριο ίδρυσής τους δέν ήταν η εξυπηρέτηση τών υγειονομικών αναγκών τού πληθυσμού, αλλά «ανάγκες τοπικής ανάπτυξης», δηλαδή εξυπηρέτηση τοπικών συμφερόντων καί προσώπων. καί ή άσκηση μικροπολιτικής. Καί η κατάσταση διαιωνίζεται, αφού υπερισχύει το «μή θίγετε τά κακώς κείμενα».

Παράδειγμα. Στόν νομό Αργολίδος, έναν σχετικά μικρό νομό, λειτουργούν δύο «Γενικά Νοσοκομεία». Στό Ναύπλιο καί τό Αργος. Απέχουν μεταξύ τους 14 χιλιόμετρα. Κανένα από τά δύο δέν διαθέτει από μόνο του τήν αναγκαία υποδομή γιά τήν εξυπηρέτηση τών υγειονομικών αναγκών τών πολιτών επιτοπίως.

Συνενουμένων τών δύο η κατάσταση θά βελτιωνόταν άμεσα. Τά ίδια παρατηρούνται στήν Μεσσηνία (Καλαμάτα- Κυπαρισσία), τήν Λακωνία (ΣπάρτηΜολάοι), τήν Ηλεία (ΠύργοςΑμαλιάδα) κ.α.

Παρατηρείται επίσης μεγάλη ανισότητα στό είδος, τό εύρος , τό επίπεδο καί τήν ποιότητα τών παρεχομένων υπηρεσιών στά διάφορα Νοσοκομεία τής επικράτειας.

Ιδιαίτερα μεταξύ αυτών τής περιφέρειας και τού κέντρου. Ελάχιστα Νοσοκομεία εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης μπορούν νά προσφέρουν υπηρεσίες τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Εξ ού η ανάγκη μετάβασης πλήθους ασθενών στά Νοσοκομεία τών μεγάλων αστικών κέντρων.

Αλλά ανορθολογισμοί καί ανομοιογένειες παρατηρούνται καί μεταξύ Νοσοκομείων τών ιδίων Υγειονομικών Περιφερειών. Η κοινή λογική υποχωρεί στίς σκοπιμότητες. Πώς αλλοιώς νά ερμηνευθεί η παρουσία 9 (εννέα) Πνευμονολογικών Κλινικών στό «Γενικό» πιά Νοσοκομείο Αθηνών «Η Σωτηρία», όταν στό διπλανό Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γ Γεννηματάς», δυναμικότητας 710 κλινών, πού αποτελεί έναν από τους σημαντικώτερους πυλώνες τού ΕΣΥ, δέν υπάρχει ούτε σύμβουλος Πνευμονολόγος.

Στίς χρόνιες παθογένειες τού ΕΣΥ συγκαταλέγεται η ελλειψη Ιατρικού, Νοσηλευτικού, Διοικητικού κλπ προσωπικού. Ιδιαίτερα, τά τελευταία χρόνια, αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού έμπειρων ιατρών, οι θέσεις τών οποίων δέν καλύπτονται εγκαίρως, έχουν συμβάλλει ώστε πολλά Νοσοκομεία νά έχουν περιέλθει σέ τραγική κατάσταση.

Ενδεικτικά, στήν Παθολογική Κλινική τού Νοσοκομείου Κορίνθου, ενός μεγάλου Νομαρχιακού Νοσοκομείου σέ κομβική θέση, τό οποίο εφημερεύει 365 ημέρες τόν χρόνο, υπηρετούν μόνο 2 (δύο) ειδικοί ιατροί. Τά ίδια ισχύουν καί γιά τήν Χειρουργική Κλινική.

Προκηρύσσονται όμως συνεχώς θέσεις ιατρών σέ Κέντρα Υγείας, τά περισσότερα τών οποίων έχουν πλεονάζον ιατρικό κάι νοσηλευτικό προσωπικό.

Στό ΚΥ Κιάτου υπηρετούν 23 ιατροί καί έχουν προκηρυχθεί 2 ακόμα θέσεις. Αριθμός εξωφρενικός.

Υπάρχει λόγος όμως πού οι ιατροί προτιμούν τά ΚΥ από Νοσοκομεία.

Η ισοπεδωτική φιλοσοφία τού ΕΣΥ έχει οδηγήσει σέ κραυγαλέες στρεβλώσεις.

Ετσι π.χ παρατηρείται το φαινόμενο οι Διευθυντές Νευροχειρουργοί ή Καρδιοχειρουργοί μεγάλων Νοσοκομείων αναφοράς νά αμείβονται τό ίδιο, άν όχι λιγώτερο, από ιατρούς Κέντρων Υγείας πού ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ,καί τά πράγματα ειναι πολύ πιό χαλαρά από ότι στά συνήθως υπερφορτωμένα Νοσοκομεία. Γιά εντελώς διαφορετική δουλειά πού απαιτεί μακροχρόνια εκπαίδευση, εξαιρετικές δεξιότητες, καί συνεπάγεται άλλο επίπεδο ευθυνών, ίδιος μισθός. «Ισότητα ανάμεσα στους άνισους είναι κάτι που αντίκειται στην φύση, και τίποτε που αντίκειται στους νόμους της φύσεως δεν αποφέρει καλό». (Αριστοτέλους «Πολιτικά) Το σημερινό Ελληνικό Δημόσιο δεν αμείβει τους γιατρούς των Νοσοκομείων ανάλογα μέ τίς ικανότητές τους, τίς ευθύνες πού επωμίζονται ούτε αντίστοιχα μέ τίς ώρες εργάζονται.

Οι μισθοί τους καθηλωμένοι επί χρόνια έχουν καταντήσει σήμερα εξευτελιστικοί. Ενδεικτικά. Ενας ιατρός με τόν βαθμό τού Επιμελητή Β, λαμβάνει μισθό 1400 Ευρώ (καθαρά) περίπου. Υποχρεούται νά κάνει έναν αριθμό εφημεριών κάθε μήνα, ο οποίος στά υποστελεχωμένα Νοσοκομεία τής επαρχίας, φθάνει κατά κανόνα τίς 6 (έξη).

Αυτό σημαίνει υπερωριακή απασχόληση 112 ωρών τόν μήνα περίπου (εκ τών οποίων οι 48 εργασία Σαββάτου-Κυριακής). Η αμοιβή του γιά τήν «υπερωριακή» αυτή απασχόληση ανέρχεται στό ποσό τών 650 Ευρώ. !!!!!

Αρα χονδρικά, ένας ειδικευμένος ιατρός, με τό αντίστοιχο εργασίας 12 ωρών ημερησίως , πληρώνεται με 2000 Ευρώ τόν μήνα περίπου. !!!!!!!!

Πιστεύω ακράδαντα ότι η «καλύτερη διαχείριση», η αύξηση τής χρηματοδότησης καί η αύξηση τών προσλήψεων από μόνα τους δέν αρκούν γιά τήν επίλυση τών μεγάλων προβλημάτων τών Δημοσίων Νοσοκομείων.

Γιά τήν οργανωτική καί λειτουργική ανασυγκρότηση τού ΕΣΥ απαιτούνται άμεσα, ευρείας έκτασης θεσμικές μεταρρυθμίσεις.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1). Τα Δημόσια Νοσοκομεία παραμένουν ιδιοκτησία τού Ελληνικού Κράτους καί λειτουργούν ως Οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος. Θα πρέπει να τούς παρασχεθεί αυτονομία διοίκησης, management καί οικονομικής διαχείρησης.

Αυτά ίσως απαιτήσουν αλλαγή της Νομικής τους Μορφής. Θεωρώ ότι η προσφορότερη λύση θά ήταν η μετατροπή τους από “ΝΠΔΔ” σε “ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα” εποπτευομένων από το κράτος, όπως συμβαίνει στην συντριπτική πλειοψηφία των Νοσοκομείων τής Ευρωπαικής Ενωσης.

2) Ειδική διαδικασίας επιλογής των Συμβουλίων Διοίκησης μέ τεχνοκρατικά κριτήρια και αδιάβλητο τρόπο. Στά συμβούλια αυτά υπάρχει θεσμική εκπροσώπηση τών εργαζομένων.

3) Πλήρης λογιστική και διοικητική μηχανοργάνωση των νοσοκομείων

4). Νέο σύστημα προμηθειών πού εξασφαλίζει ευελιξία, διαφάνεια καί αποκλείει τήν διαφθορά.

5). Τά Νοσοκομεία ως «δημόσιες κοινωφελείς επιχειρήσεις», δημοσιεύουν ισολογισμούς και αποτελέσματα χρήσεως, κοστολογούν τις υπηρεσίες πού παρέχουν, και παρακολουθούν τά λειτουργικά στοιχεία όλων των υπηρεσιών τους.

6). Κατάρτιση Υγειονομικού Χάρτη, με αποτύπωση των υπαρχουσών δομών, ανθρώπινου δυναμικού καί υλικοτεχνικής υποδομής τους, καί αντιστοίχισή τους με τις ανάγκες του πληθυσμού με κριτήρια, πληθυσμιακά, επιδημιολογικά, εθνικά, γεωγραφικά κλπ.

7). Βάσει αυτού : Aναδιάταξη μονάδων υγείας καί συγχώνευση μικρών Νοσοκομείων που γειτνιάζουν. Ιδρυση νέων Νοσοκομείων όπου είναι απολύτως απαραίτητο (πχ Νοσοκομείο Παίδων στην Β. Ελλάδα).

ορισμός Νοσοκομείων ως Κέντρων Αναφοράς σε ειδικά θέματα (πχ Καρδιοχειρουργικά, Μεταμοσχευτικά , Παιδοκαρδιολογικά Κέντρα κλπ) τα οποία θα μπορούν να υποστηριχθούν από ικανό όγκο περιστατικών Λειτουργία ειδικών Νοσοκομείων Περίθαλψης Χρονίως Πασχόντων, καί Κέντρων αποκατάστασης

8). Τό σύστημα θά πρέπει νά είναι σέ θέση νά εξασφαλίσει τήν λειτουργία ενός πλήρως στελεχωμένου και καλά εξοπλισμένου Νοσοκομείου σε κάθε Νομό της χώρας, ικανού να αντιμετωπίζει επί τόπου την πλειονότητα των περιστατικών της περιφερείας του, συμβάλλοντας έτσι στην αποσυμφόρηση των Νοσοκομείων του Κέντρου.

9). Ενίσχυση τού ηγετικού ρόλου των γιατρών πού κατέχουν θέσεις ευθύνης, που ξεκινά με την θεσμοθέτηση του ετήσιου προϋπολογισμού ανά κλινική και την διαχείριση του από τόν διευθυντή τού τμήματος.

Η ανάληψη της ευθύνης από τους γιατρούς για το κόστος που επισύρουν οι αποφάσεις τους θα οδηγήσει στην εφαρμογή των αλλαγών που απαιτούνται, με στόχο την αύξηση της σχέσης αξίας/ωφέλους των ιατρικών πράξεων , την υιοθέτηση των διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών διάγνωσης και θεραπείας, με συνέπεια την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους ασθενείς, περιορισμό περιττών εξετάσεων - επεμβάσεων και μείωση των δαπανών.

10). Ανοικτή Προκήρυξη, όχι «Ανάθεση Καθηκόντων Προσωρινού Προισταμένου» από τούς διοικητές, τών θέσεων Συντονιστών Διευθυντών πού κενούνται.

11). Οι Συντονιστές Διευθυντές πρέπει νά έχουν κεντρικό ρόλο στην πρόσληψη του προσωπικού των μονάδων ευθύνης τους.

12). Νέο ειδικό μισθολόγιο γιά τούς εργαζόμενους στό ΕΣΥ, όπου πέραν τής αναπροσαρμογής τού βασικού μισθού σε ρεαλιστικά επίπεδα , παράμετροι όπως η θέση ευθύνης και κριτήρια επαγγελματικής απόδοσης θα διαφοροποιούν τις αμοιβές τους.

Παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ) σε ιατρούς και νοσηλευτές πού υπηρετούν σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.

13) Ενίσχυση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Νοσοκομείων.

Με τον τρόπο αυτό θά επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού, των δομών και του εξοπλισμού.

Θά μειωθούν δραστικά οι λίστες αναμονής γιά προγραμματισμένες επεμβάσεις-εξετάσεις, ενώ θα αυξηθούν τά έσοδα των Νοσοκομείων καί τό εισόδημα τών εργαζομένων πού θά απασχολείται υπερωριακά. Διασφαλίζεται επίσης τό δικαίωμα τών ασθενών νά επιλέγουν τον θεράποντα ιατρό τους.

14) Ενθάρρυνση τής συνεργασίας μέ τόν Ιδιωτικό Τομέα (Σύμπραξη Δημόσιου καί Ιδιωτικού Τομέα – ΣΔΙΤ) σέ περιπτώσεις όπου η εκμετάλευση τών συγκριτικών πλεονεκτημάτων αυτού κρίνεται ότι θά επιφέρει βελτίωση τής αποδοτικότητας τού δημοσίου συστήματος.

15) Θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης μέ συμβάσεις συγκεκριμένου χρόνου ιατρικού ή νοσηλευτικού προσωπικού από τόν ιδιωτικό χώρο, εις «αναπλήρωσιν» (locum) ευρισκομένου εν αδεία, ασθενούντος, συνταξιοδοτηθέντος κλπ προσωπικού, ή γιά τήν κάλυψη επιτακτικών αναγκών εφ’ όσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.

16) Παροχή τού δικαιώματος σέ ιδιώτες ιατρούς να μπορούν, υπό προϋποθέσεις, μετά από αξιολόγηση και με αμοιβές προσδιοριζόμενες από το κράτος να έχουν πρόσβαση στις δομές των δημοσίων νοσοκομείων.

17).Εργασιακή εξίσωση των Νοσοκομειακών γιατρών με τους Πανεπιστημιακούς, μέ παραχώρηση καί στους ιατρούς τού ΕΣΥ τού δικαιώματος να επιλέγουν τις εργασιακές τους σχέσεις (αποκλειστική η μή απασχόληση) και να ασκούν υπό προυποθέσεις νόμιμα - και φυσικά φορολογούμενα – ιδιωτικό έργο. Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θά έχουν την συμπαράσταση της συντριπτικής πλειοψηφίας των Νοσοκομειακών γιατρών αφού θα μπορούν να βελτιώσουν με νόμιμο τρόπο το εισόδημά τους, θα επιφέρουν βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση των εσόδων των Νοσοκομείων, και θα μειώσουν την παραοικονομία

Θά έχουν καί τήν υποστήριξη τής κοινωνίας , αφού θα απαλλάξουν τους πολίτες από την ανάγκη να καταφεύγουν σε αδιαφανείς τρόπους παράκαμψης των αγκυλώσεων του σημερινού συστήματος .

Θά υπάρξουν αντιδράσεις από όλους εκείνους πού βολεύονται από την έλλειψη σαφών κανόνων λειτουργίας και την αδιαφάνεια του συστήματος.

Ελπίζω ότι η σημερινή Κυβέρνηση πού έχει εκλεγεί διακηρύσσοντας τήν πρόθεσή της γιά μεταρρυθμίσεις, δέν θά διστάσει νά προχωρήσει στίς αλλαγές εκείνες πού θά οδηγήσουν σέ αναβάθμιση τού ΕΣΥ μέ στόχο τήν παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στούς πολίτες, όπου κι άν βρίσκονται, όταν τις χρειάζονται.

Βλάσης Ν. Πυργάκης
MD FESC FACC 
 Διευθυντής τής Β΄Καρδιολογικής Κλινικής τού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 
 Τ.Συντονιστής Διευθυντής τού Καρδιολογικού Τμήματος τού Γ Ν Α «Γ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» καί τού Γ Ν ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 τ. Πρόεδρος τής Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας 
κινητο : 6932216281  

Δεν υπάρχουν σχόλια