Header Ads

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ φ.1719

 

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

Μεθαύριο την 21ην Νοεμβρίου, οι απανταχού ορθόδοξοι Έλληνες εορτάζουν με κατάνυξη, βαθεία πίστη και ευλάβεια την πανάμωμον Παρθένο Μαρία, την Παναγία μας, προσαγομένην τρανώς και προσφερομένην στο κατοικητήριον του παντάνακτος Θεού, την οποίαν υποδέχεται ευφραινόμενος ο μέγας αρχιερεύς Ζαχαρίας.

ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΜΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΙΦΑΝΕΙΑΣ
του Χρήστου Φαραντάτου*


Τα άγια αγάλλονται και ο χορός των Αγγέλων μυστικώς πανηγυρίζει, οι δε ευσεβείς και πανεύφημοι γονείς Της, ο Ιωακείμ και η Αννα, χαίρουν χαρμονικώς και μετ’ ευφροσύνης δια το γεγονός της εισόδου Της εις τα άδυτα μυστήρια. Η πάναγνος και υπέρλαμπρος θεόνυμφος Δέσποινα, ως τριετίζουσα δάμαλις, εισάγεται εις τα άγια των αγίων!

Σήμερα, όμως, σύμπαν το φιλόχριστον έθνος μας τιμά και δοξάζει και τις ευκλεείς και ενδόξους Ενόπλους Δυνάμεις (Ε.Δ.) του, που πάντοτε, τόσον εν πολέμω, όσον και εν ειρήνη, εστάθησαν εις το ύψος της εθνικής αποστολής των. Η σύμπτωσις των δύο εορτών δεν είναι τυχαία. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η προστάτις και βοηθός των Ε.Δ. μας, είναι η μεγάλη και υπέρμαχος στρατηγός του Γένους των Ελλήνων, είναι η οδηγήτρια και κραταιά σκέπη του Εθνους μας, η στοργική μητέρα όλων μας, που πάντοτε επικαλούμεθα την αρωγή και τη βοήθειά της. Επομένως, ορθώς η Πολιτεία καθιέρωσε την εορτή των Ε.Δ. κατά την ημέραν του εορτασμού και της σώτειρας του Γένους ημών, της παναχράντου μητέρας του Υιού και Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού.
  

Οι Ε.Δ. μας πάντοτε εδόξασαν τα όπλα τα ιερά, έδρεψαν δάφνες στα πεδία των μαχών και εφάνησαν άξιες της Πατρίδος. Αποτελούν εκλεκτή μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, επιτελούσες το καθήκον τους με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Η ισχύς και η αποτρεπτική τους δύναμις τις καθιστά ικανές να αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε απειλή, συμβάλλουσες στην άσκηση επιτυχούς εξωτερικής και εθνικής πολιτικής.

Οι Ε.Δ. μας υπερηφανεύονται για την πολεμική αρετή των ανδρών τους, τη μαχητικότητά τους, την ανδρεία και ευψυχία τους, το κύρος και την προσήλωσή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος, την πειθαρχία τους, αλλά και την πολεμική τους ετοιμότητα.

Είναι παγκοσμίως γνωστή η πολεμική αρετή των Ελλήνων μαχητών. Είναι η ψυχική των διάθεσις και προθυμία για τη θυσία προς υπεράσπιση της τιμής, της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητος της Πατρίδος. Είναι η ενεργός πίστις εις τον Θεόν και στη μητέρα του Χριστού μας, αλλά και η αυτοθυσία για τα μεγάλα πατριωτικά και ανθρωπιστικά ιδανικά. Είναι το ρέον αίμα στις φλέβες των Ελλήνων, όλων των τάξεων και όλων των εποχών. Η πολεμική αρετή είναι βαθειά ριζωμένη στη ψυχοσύνθεση των Ελλήνων και θα αποτελεί πάντοτε τον ακρογωνιαίο λίθο του εθνικού μας οικοδομήματος.

Στη μακραίωνη ιστορία της Ελλάδος οι Ε.Δ. μας έδωσαν επικούς αγώνες για την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας. Ουδέποτε η Ελλάς περιεπλάκη σε κατακτητικούς πολέμους, όλοι οι πόλεμοι διά μέσου των αιώνων ήταν ή αμυντικοί ή απελευθερωτικοί. Οι Ελληνες μαχητές αντιμετώπισαν μεγάλους και ισχυρούς εχθρικούς στρατούς με ανδρείαν, αυταπάρνηση, θάρρος, γενναιότητα και περιφρόνηση προς τον θάνατο.

Δεν είναι της παρούσης ώρας να αναφέρομε τους ηρωικούς αγώνες της Ελλάδος, ούτε την μεγάλη προσφορά της στην δημιουργία πολιτισμού που φωτίζει ολόκληρο τον κόσμο. Πώς θα ήτο σήμερα η Ευρώπη, εάν την κατέκλυζε η περσική πλημμυρίς και ποία θα ήτο η έκβασις του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου (Β.Π.Π.) χωρίς την επική 6μηνη αντίσταση της Ελλάδος, όταν όλη η Ευρώπη εστέναζε υπό το πέλμα του Χίτλερ και η Αγγλία μεμονωμένη και μόνη έδιδε αγώνα υπάρξεως;

Η Ελλάς σήμερα, κάτω από συνθήκες πολυπλόκων γεωπολιτικών παραγόντων, ούσα μέλος των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.) από της ιδρύσεώς των, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (NATO) και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (Ε.Ε.) έχει πολλαπλές υποχρεώσεις και δύσκολο έργο, αναθέτουσα στις Ε.Δ. της ποικίλες αποστολές σε διάφορες περιοχές στο Εξωτερικό, τις οποίες εκτελούν κατά τρόπον άριστο και υποδειγματικό, απολαμβάνουσες την εκτίμηση των συμμάχων.

Οι Ε.Δ. μας, όμως, και εν καιρώ ειρήνης πάντοτε συμπαρίστανται εις τον ελληνικό λαό, προσφέρουσες πολύτιμες υπηρεσίες στους διαφόρους τομείς της καθημερινής ζωής, ιδιαιτέρως σε εκτάκτους καταστάσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές και γενικώς, στις πάσης φύσεως θεομηνίες. Είναι αυτές που συμβάλλουν στην πρόοδο και ευημερία του λαού μας. Είναι αυτές που του εξυψώνουν και ενδυναμώνουν το ηθικό και εθνικό του φρόνημα. Είναι αυτές που του προσδίδουν ευγένεια, μεγαλοπρέπεια, λαμπρότητα, υπερηφάνεια, υψηλοφροσύνη και ελπίδα. Γι’ αυτούς δε τους λόγους, ο ελληνικός λαός περιβάλλει τις Ε.Δ. με αγάπη, εκτίμηση και σεβασμό, έχων απεριόριστον εμπιστοσύνη προς αυτές. Το έργο, λοιπόν, των Ε.Δ. είναι πολυσήμαντο, πολυσχιδές και πολύπλευρο.

Είναι εντροπή δια την ανθρωπότητα η πανταχόθεν εκδηλουμένη κωλυσιεργία δια την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος και να ανέχονται οι μεγάλοι μας σύμμαχοι την κατάκτηση της Κύπρου, ούσης μέλους των Η.Ε. και της Ε.Ε. από τις τουρκικές δυνάμεις. Είναι αίσχος να παραμένει η βασανισμένη Βόρ. Ηπειρος, την οποία εντός μιας εικοσιπενταετίας τρις απελευθέρωσεν ο ελληνικός στρατός, υπό το πέλμα του Αλβανικού Κράτους. Αποτελεί κόλαφον διά το Εθνος η αναγνώρισις της ΠΑΙΟΝΙΑΣ (Σκοπίων) με το όνομα της Μακεδονίας μας και, το χείριστον, να ανεχόμεθα να ομιλούν περί μακεδονικής εθνότητος και γλώσσης.

Ποία η δικαίωσις της Ελλάδος, όταν οι Ε.Δ. της ηγωνίσθησαν με ανδρεία, αυταπάρνηση, θάρρος, γενναιότητα και περιφρόνηση προς το θάνατο κατά τον Β΄Π.Π. στο πλευρό των συμμάχων; Σήμερα οι Ε.Δ. μας είναι πανέτοιμες να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε απειλή και να προστατεύσουν την ελευθερία και την ακεραιότητα της πατρίδος.

Η σημερινή Ελλάς δεν μπορεί να περιφρονήσει ή να αγνοήσει ό,τι μας εκληροδότησαν οι πρόγονοί μας με το άγιο αίμα τους και θα φανεί αν χρειασθεί αντάξια της ενδόξου ιστορίας της. Και επειδή η αξία των Ε.Δ. είναι ευθέως ανάλογος προς την αξία των στελεχών τους, απαιτείται η Πολιτεία να επιδεικνύει ανάλογον στοργή και ενδιαφέρον προς αυτά, ώστε να ίστανται πάντοτε εις το ύψος της αποστολής τους και στη μετ’ ευλάβειας εκτέλεση του καθήκοντός τους.

Η ευθύνη των στελεχών των Ε.Δ. καθ’ όλην την κλίμακα της Ιεραρχίας, επιβάλλει την συνεχή επαγρύπνηση διά την ορθή και ρεαλιστική εκπαίδευσή τους, το άοκνον ενδιαφέρον τους διά την διοικητική μέριμνα, την άψογη και στοργική συμπεριφορά τους, αλλά και την συμπαράστασή τους προς αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων που τους απασχολούν. Ετσι εξυψώνεται το ηθικόν και το φρόνημα, δημιουργείται το πνεύμα μονάδων και ενισχύεται η πειθαρχία, που συντελούν στη δημιουργία αρρήκτων δεσμών, μεταξύ διοικούντων και διοικούμενων, αλλά κυρίως, επαυξάνεται και ενδυναμώνεται η αξία και η μαχητικότης των Ε.Δ.. Εστω υπ’ όψιν, ότι η αναξιοκρατία κατά τις κρίσεις και η έλλειψις αντικειμενικότητος τραυματίζουν και απογοητεύουν τα στελέχη, πράγμα που επιδρά δυσμενώς στο ηθικό των Ε.Δ.. Η φυσική τους ηγεσία πρέπει να αφήνεται απερίσπαστος να εκτελεί την αποστολή της και να μη δέχεται απαράδεκτες παρεμβάσεις στο έργο της με πολιτικά και κομματικά κριτήρια.

Οι αξιωματικοί των Ε.Δ. ανήκουν εις το Εθνος και υπηρετούν το Εθνος, δεν βουλεύονται και δεν φατριάζουν πολιτικώς. Τα πολιτικά των πιστεύω τα αφήνουν έξω από τις πύλες των στρατοπέδων, γι’ αυτό και η αντιμετώπισίς των πρέπει να είναι δικαία, άμεμπτος, αντικειμενική και αξιοκρατική, ιδιαιτέρως μάλιστα, όταν η Πατρίς αντιμετωπίζει απειλές και εξωτερικούς κινδύνους. Το ηθικό και το φρόνημα των Ε.Δ. είναι η κινητήριος δύναμις και η προϋπόθεσις κάθε επιτυχίας.

Η Παναγία μας, η σώτειρα του Εθνους των Ελλήνων, η θερμή προστάτις και βοηθός του Γένους ημών και πολιούχος των Ε.Δ. μας, είθε να τις σκέπει και φρουρεί πάντοτε επ’ αγαθόν των ιδίων, αλλά και ολοκλήρου του ενδόξου Ελληνικού Εθνους.

* Ο κ. Χρίστος Φαραντάτος, είναι Υποστράτηγος ε.α. διαμένων στην Αθήν
α.

Δεν υπάρχουν σχόλια