Header Ads

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ φ.1687

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Θέμα Πρόταση επίλυσης του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών


Κόρινθος , 23/3/2020: Η κυβέρνηση, στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού στις επιχειρήσεις αλλά και την οικονομία γενικότερα, έχει προχωρήσει στη λήψη μιας σειράς μέτρων που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης. Ένα σημαντικό ζήτημα εξ αυτών, με το οποίο πολλοί επαγγελματίες θα βρεθούν αντιμέτωποι στο τέλος του μήνα, είναι το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου παραθέτει μια σειρά από προτάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν επιπροσθέτως τους επαγγελματίες, προκειμένου να μπορέσουν να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους και να μην επέλθει μοιραία το οριστικό λουκέτο μέσα από όλη αυτή την κρίσιμη κατάσταση. 

Ειδικότερα προτείνεται: 

Να δοθεί η δυνατότητα στους κομιστές των επιταγών, εφόσον το επιθυμούν και κατόπιν συνεννόησης μεταξύ και των δύο μερών, να διατηρούν στην κατοχή τους την επιταγή για διάστημα έως 90 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί παράταση κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της προθεσμίας προς εμφάνιση για πληρωμή και σφράγισμα της επιταγής. 

Σε περίπτωση εμφάνισης μιας επιταγής στην Τράπεζα προς είσπραξη, ενώ το αντίστοιχο ποσό δεν υπάρχει στο λογαριασμό, να σφραγίζεται μεν ,αλλά παράλληλα να δίδεται μια παράταση της προθεσμίας καταχώρισης στον Τειρεσία κατά 90 μέρες επιπλέον, δηλαδή η καταχώρηση να γίνεται 120 μέρες μετά τη σφράγιση. 

Παροχή χρηματοδότησης από τις Τράπεζες στον εκδότη μιας ακάλυπτης επιταγής, που θα ισούται με ποσό της αξίας της, μέσω χορήγησης δυνατότητας υπερανάληψης από τον λογαριασμό από τον οποίο σύρεται η επιταγή, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και με προνομιακό συμβολικό επιτόκιο. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης της τράπεζας οφείλει να αποδείξει την έκδοση της επιταγής πριν την 10η Μαρτίου, προσκομίζοντας το αντίστοιχο παραστατικό προς εξόφληση του οποίου είχε εκδώσει την επιταγή. 

Τέλος, εφόσον ο εκδότης μιας μεταχρονολογημένης επιταγής δεν κάνει χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, τότε ο κομιστής της επιταγής θα δικαιούται άμεση έκτακτη χρηματοδότηση από την Τράπεζά του, ίση με ολόκληρο το ποσό της επιταγής και όλα τα δικαιώματα του επί της επιταγής θα εκχωρούνται στην Τράπεζα. Η χρηματοδότηση αυτή θα έχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Β. ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΓΚΡΟΥΤΣΗΣΕπιστολή Ε.Σ.Κορίνθου σε Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας για λήψη έκτακτων μέτρων ασφαλείας των καταστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου με επιστολή του, ζήτησε από την Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας, τη λήψη έκτακτων μέτρων, αναφορικά με την ασφάλεια των καταστημάτων, κατά την παρούσα περίοδο που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. 

Παρακάτω, παραθέτουμε το κείμενο της επιστολής. 

Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η συγκεκριμένη περίοδος που διανύουμε, με το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων και την «ερήμωση» της αγοράς, βάσει των έκτακτων μέτρων ασφαλείας της κυβέρνησης, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη ως προς την εμφάνιση κρουσμάτων κλοπών και φθοράς των καταστημάτων. 

Για το λόγο αυτό, ζητάμε την αύξηση των περιπολιών, επί εικοσιτετραώρου βάσεως σε όλα τα σημεία όπου βρίσκονται κλειστά καταστήματα. Ευελπιστούμε στα πλαίσια της μέχρι ώρας εξαιρετικής συνεργασίας μας, ότι θα ενεργήσετε κατάλληλα προκειμένου να διασφαλιστούν οι περιουσίες των εμπόρων. 

Τέλος , ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αστυνομικό Διευθυντή, μας διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την πλήρη φύλαξη της πόλης και των καταστημάτων. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Β. ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΓΚΡΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια