Header Ads

Δηλώσεις προσχώρησης στο Συνδυασμό του Π.Καλλίρη : Ο Υποψήφιος Δήμαρχος Πελοπίδας Καλλίρης επικεφαλής του Συνδυασμού ΔΥΝΑΜΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ανακοίνωσε τους παρακάτω Υποψηφίους Δημοτικούς Συμβούλους για τις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές
Ο Αντώνης Φλέσσας υποψήφιος με τον Πελοπίδα Καλλίρη 


Μια ακόμα σημαντική και αξιόλογη προσωπι­κότητα στο πλευρό του Πελοπίδα Καλλίρη. 
Όπως ο Αντώνης Φλέσσας δηλώνει: «Ασχο­λούμαι για πρώτη φορά με την αυτοδιοίκηση με­τά από προσωπική προτροπή του νυν Αντιπερι­φερειάρχη Πελοπίδα Καλλίρη, πιστεύοντας πως ήρθε η στιγμή νέοι άνθρωποι με ήθος και αποδε­δειγμένη όρεξη για δημιουργία να βγουν μπρο­στά και να δείξουν έργο για το κοινό καλό του τόπου μας.» 
Ο Αντώνης Φλέσσας, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986 και μεγάλωσε στην Ιωνία Κορίνθου. Εί­ναι υιός του συνταξιούχου του δημοσίου,πρώ­ην προϊσταμένου του τμήματος Εντελόμενων Ε­σόδων του υπ. Οικονομικών, Παναγιώτη Φλέσ­σα και της οδοντιάτρου Χριστίνας Αποστολοπού­λου- Φλέσσα. 
Είναι παντρεμένος από το 2015 με την Ευαγ­γελία Ιουστίνη Αλεξοπούλου και πατέρας δυο παιδιών, της Αμαλίας και του Κωνσταντίνου. 
Φοίτησε στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. 
Διετέλεσε εξωτερικός συνεργάτης στην εται­ρία Galanis Sports Data για πέντε χρόνια, και μέ­σω αυτής ανέλαβε το υπεύθυνο πόστο του Δια­χειριστή Τεχνολογίας Εγκατάστασης (VTM) του Ο­λυμπιακού Κολυμβητηρίου στα Special Olympics 2011 Test Events που διοργανώθηκαν στην Αθή­να.
Πιστεύοντας ότι μόνο η παραγωγή θα βοηθή­σει την Ελλάδα να βγει από την κρίση και γνωρί­ζοντας την δυναμική του πρωτογενή τομέα και την σημασία του στην οικονομία μας, οραματί­στηκε μαζί με την οικογένειά του την δημιουργία μιας σύγχρονης και πρότυπης μονάδος παραγω­γής και επεξεργασίας πρόβειου γάλακτος. Μετά από διαρκή έρευνα και σχεδιασμό, ξεκίνησε υπό την διεύθυνση του η λειτουργία της το 2015 ό­που εργάζεται με αφοσίωση συμμετέχοντας σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, επιδιώκοντας μέσω της διαρκούς του εμπειρίας, της μόρφω­σης και της δημιουργικής σκέψης, την γενετική βελτίωση των παραγωγικών του ζώων αλλά και την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας σε τοπικό και ε­θνικό επίπεδο. 
Ασχολείται ερασιτεχνικά με τον αθλητισμό α­πό παιδί και το 2015 πήρε δίπλωμα προπονητι­κής ποδοσφαίρου UEFA Β’. Υπήρξε προπονητής στις ακαδημίες της Κόρινθος 2006 και ΠΑΣ Κόριν­θος, και στο παιδικό αλλά και Αντρικό ποδοσφαι­ρικό τμήμα του Αστέρα Κορίνθου. 
Έχει λάβει εκπαίδευση στην ευρωπαϊκή και την βυζαντινή μουσική, καθώς επίσης και στους παραδοσιακούς χορούς. 
Είναι Ιεροψάλτης, και μέλος της χορωδίας στο δεξί ψαλτήρι του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κάτω Άσσου Κορινθίας. 
Επιπλέον, είναι γνωστός για την ενεργή συμ­μετοχή του τόσο στις πνευματικές, φιλανθρωπι­κές και αθλητικές δράσεις του Πνευματικού και Πολιτιστικού Κέντρου Νεότητας Ι.Ν. Κοιμήσε­ως της Θεοτόκου Συνοικισμού Κορίνθου, όσο και στις Θεατρικές του παραστάσεις, όπως “Παύλος Μελάς” και “Ο Κατσαντώνης” όπου ήταν ο πρω­ταγωνιστής αλλά και “Ιωάννης Καποδίστριας”, “Γρηγόριος ο Ε’ “παπα- Θύμιος Βλαχάβας” κ.α. 


ΔΗΛΩΣΗ  ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

Είμαι νέος. Είμαι οικογενειάρχης. Είμαι πατέ­ρας. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. 
Αγαπώ την Τεχνολογία. Αγαπώ τον τόπο μου. Θέλω να γίνει ο τόπος που οι νέοι θα θέλουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν σε αυτόν. 
Να κάνουμε την Κόρινθο πόλη-υπόδειγμα χρήσης της Τεχνολογίας και το Δήμο Κορινθίων πρωτοπόρο στις έξυπνες προτάσεις και λύσεις. 
Να κάνουμε πράξη το αυτονόητο. Την εξέλι­ξη του τόπου. 
Και αυτό πιστεύω ότι θα το πετύχω με τη συμμετοχή μου στην προσπάθεια του Αντιπερι­φερειάρχη Κορινθίας και υποψηφίου Δημάρ­χου Κορινθίων, Πελοπίδα Καλλίρη. 

Κωνσταντίνος Πανουργιάς 

Ελεύθερος Επαγγελματίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια