Header Ads

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ 2019 : ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΨάχνοντας το Ανύπαρκτο Έργο της Πενταετίας 2014-2019

Ακούμε πυκνά – συχνά τον κο Δήμαρ­χο να αναφέρει, ότι έχει σηκώσει τα μανί­κια για να ολοκληρώσει το μεγάλο έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής, την τρέχου­σα δημοτική περίοδο 2014-2019. Επειδή απέμειναν λιγότερο από 3 μήνες από τις προσεχείς δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου, είμαστε υποχρεωμένοι να παρα­θέσουμε τα στοιχεία που διαψεύδουν οι­κτρά τους ισχυρισμούς του.
Είναι γεγονός ότι το προεκλογικό πρό­γραμμα του κου Δημάρχου δεν έχει υ­λοποιηθεί ούτε στο 1/10 (δέκα τοις εκα­τό), εκτός και αν θεωρεί ως υλοποίηση τη συσσώρευση των ταμειακών διαθεσί­μων του Δήμου στις τράπεζες με επιτόκι­ο μόλις 1,4%, όταν η χώρα δανείζεται από τους ευρωπαϊκούς και μη μηχανισμούς με 3,9%, για να επιχορηγεί στη συνέχεια και το Δήμο μας μέσω ΚΑΠ.
Εμείς τονίζουμε ότι η πολιτική αυτή εί­ναι εντελώς λανθασμένη για ένα κοινωνι­κό φορέα όπως είναι ο Δήμος μας. Αυτό το γνωρίζει και ο κος Δήμαρχος άλλωστε.
Σημειώνουμε ότι το ταμειακό υπόλοι­πο το 2014 ήταν 10,1 εκατομμύρια Ευρώ και σήμερα ξεπερνά τα 27 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 4,7 εκατομμύρια Ευρώ προέρχονται από ανταποδοτικά έσοδα, α­κριβώς γιατί δεν έγινε τίποτα.
Ιδού λοιπόν τα πολλά έργα του τεχνι­κού προγράμματος που δημοπρατήθη­καν και εκτελέστηκαν ή εκτελούνται α­πό 1/9/2014 μέχρι σήμερα με το συμβατι­κό ποσόν, σε όλη την περιφέρεια του Δή­μου Κορινθίων!!!!!

ΣΟΛΥΓΕΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ Μηδέν (0)
ΣΟΦΙΚΟ 1)Αντικατάσταση χλο­οτάπητα γηπέδου Σοφικού 160.000 €, 
2)Ανακατασκευή παλιού δημοτι­κού σχολείου σε Βρεφονηπιακό Σταθμό 120.000 € (σε φάση υλοποίησης) , 
3)Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου θεάτρου 155.000 € (τώρα εκτελείται)
ΚΟΡΦΟΣ 1)Παραλιακός πεζό­δρομος 90.000 €

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΚΑΛΙ Μηδέν (0)
ΑΛΜΥΡΗ 1)Πεζοδρόμιο από ε­θνική οδό Επιδαύρου μέχρι παραλία 13.000 €
ΓΑΛΑΤΑΚΙ 1)Ανάπλαση Κ.Χ. Γα­λατακίου (σταμπωτά στην εκκλησία και ε­πισκευή 
προβλήτας) 19.350 € (εκτελείται)
ΡΗΤΟ Μηδέν (0)
ΛΟΥΤΡΑ 1)Συντήρηση εθνικής οδού Ισθμού - Επιδαύρου 135.000 € (χρη­ματοδότηση από Υπουργείο Υποδομών- ΠΔΕ) (πεζοδρόμια στα Λουτρά Ωραίας Ε­λένης) εκτελείται
ΑΛΑΜΑΝΟ Μηδέν (0)
ΑΘΙΚΙΑ 1)Αντικατάσταση δι­κτύου ύδρευσης 225.000 € με την έκπτω­ση (ενταγμένο από την Περιφέρεια στο ΕΣΠΑ) (ακόμα εκτελείται)
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1)Αναπλάσεις Κ.Χ. 42.000 € (εκτελείται)
ΑΓΙΟΝΟΡΙ Μηδέν (0)

ΤΕΝΕΑ

ΣΤΕΦΑΝΙ Αγορά ακινήτου 45.000 € για αθλητική εγκατάσταση
ΚΛΕΝΙΑ 1)Πεζοδρόμιο στην είσοδο του χωριού 20.000 € (με την έκπτωση 7.500€)
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 1)Ηλεκτροφωτισμός παλιάς Βρύσης 7.000 € 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ,1)Κατασκευή πεζο­δρομίων στα Χάνια 30.000 €
ΚΟΥΤΑΛΑΣ Μηδέν (0)
ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙ 1)Κερκίδα στο γήπεδο 5.000 €
ΜΑΨΟΣ Μηδέν (0)

ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ Μηδέν (0)
ΑΣΣΟΣ Μηδέν (0)
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 1)Αγορά χώρου για στάθ­μευση 56.000 €
ΛΕΧΑΙΟ 1)Κατασκευή πεζο­δρομίου στην οδό Μιαούλη 47.000 €
2)Συντήρηση ασφαλτόστρωση ΠΕ­Ο Κορίνθου-Πατρών , στο τμήμα του Λε­χαίου και του Περιγιαλίου 330.000 € (χρη­ματοδότηση από Υπουργείο Υποδομών- ΠΔΕ) (ολοκληρώθηκε)

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ Μηδέν (0)
ΣΟΛΟΜΟΣ Μηδέν (0)
ΕΞΑΜΙΛΙΑ Μηδέν (0)
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ 1)Ανάπλαση περιβάλ­λοντος χώρου Πνευματικού κέντρου 40.000 €
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 1)Ανάπλαση πλατεί­ας Παναγ. Τσαλδάρη με την έκπτωση 1.535.000 € (άρχισε η κατασκευή) 
2)Ολοκλήρωση έργου πεζογέφυρας Ξηριά 101.000 € (τώρα εκτελείται,αλλά διέξοδος στην οδό Αράτου δεν υπάρχει)
3)Πεζοδρόμια στο Συνοικισμό 245.000 €
4)Ανάπλαση αύλειων χώρων σχολείων Α’βάθμιας εκπαίδευσης 43.500 €
5)Ανάπλαση αύλειων χώρων σχολείων Β’βάθμιας εκπαίδευσης 45.000 € 
6)Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα ο­δού Πατρών (χρηματοδότηση από Υπουρ­γείο Υποδομών- ΠΔΕ) (ολοκληρώθηκε)
7)Συντήρηση ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους από το ΠΔΕ (πεζοδρόμια οδού Άργους) 112.000 €
8)Μονάδα επεξεργασίας απορριμμά­των 840.000 € (διακόπηκαν οι Εργασίες με δικαστική απόφαση)
9)Κατασκευή πολυδύναμου νηπιαγω­γείου 442.000 € (ενταγμένο από την Πε­ριφέρεια στο ΕΣΠΑ) εκτελείται
Και φυσικά δε μιλάμε για αγροτικές ο­δοποιίες, Ελαχιστότατες. Οι αγρότες πλη­ρώνουν εξ ιδίων για βελτίωση προκειμέ­νου να πάνε στα κτήματά τους.
Απέμειναν οι ασφαλτοστρώσεις που πρόκειται να γίνουν το επόμενο τρίμηνο. Τώρα το θυμηθήκαμε. Δύο μήνες προ των εκλογών. Πέντε χρόνια μηδέν.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 


‘’ΠΝΟΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ’’ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 27/02/2019


Νέα Υποψηφιότητα Δημ/ής Συμβούλου του Συνδυασμού ΠΝΟΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ: ΜΕΛΑ – ΔΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ


Γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά.
Τα τελευταία 20 χρόνια ζει μόνιμα με την οικογένειά της στην Κλένια.
Είναι παντρεμένη με τον Χαράλαμπο Δήμα , με τον οποίο απέκτησαν δύο παιδιά , τον Αντώνη τελειόφοιτο Κλασσικής Φιλολογίας Πατρών και την Ελένη με σπουδές στο Ιστορικό, Αρχαιολογικό Πανεπιστήμιο Καλαμάτας.
Είναι καθηγήτρια Αγγλικών
Είναι ενεργό μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κλένιας «Άγιος Παντελεήμων», λαμβάνοντας μέρος στα χορευτικά γκρουπ και στην θεατρική ομάδα.

Είναι άνθρωπος γεμάτη ενέργεια για συνεισφορά στο τόπο μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια