Header Ads

«Παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την προστασία του Δελφικού Τοπίου»


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑ­ΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑ­ΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» 

Αίγιο, 15 Φεβρουαρίου 2019 

«Παρέμβαση του Σ.Π.Ο.Α.Κ. για την προστασία του Δελφι­κού Τοπίου» 

Με απόφαση που συνυ­πέγραψαν ο Υπουργός και Α­ναπληρωτής Υπουργός Πε­ριβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης - Σωκράτης Φάμελλος εγκρίθηκε το ανα­θεωρημένο από την Περιφέ­ρεια Στερεάς Ελλάδας «Περι­φερειακό Χωροταξικό Πλαίσι­ο» (ΠΧΠ), το οποίο μέσα από τις διατάξεις του υποβαθμίζει περιβαλλοντικά και πολιτιστι­κά την ευρύτερη περιοχή των Δελφών, αφού επιτρέπει αδι­ακρίτως εγκαταστάσεις εξο­ρυκτικών εργασιών και αιολι­κά πάρκα, αλλοιώνοντας ακό­μη και την προστατευόμενη έως σήμερα περιοχή του Δελ­φικού Τοπίου. 
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογι­κής Ανάπτυξης του Κορινθια­κού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) « Ο Α­ΡΙΩΝ» σε συνεννόηση με τον Δήμο Δελφών αποφάσισε την ανάθεση σε πληρεξούσιο δι­κηγόρο της κατάθεσης αίτη­σης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατεί­ας κατά της ανωτέρω από­φασης. Η κατάθεση της αίτη­σης ακύρωσης έγινε σήμερα 15.2.2019. 
Ευθύνη και καθήκον όλων μας είναι να αγωνιστούμε ε­νάντια σε ότι και όσους προ­τάσσουν το ιδιαίτερο συμφέ­ρον, υπεράνω της προστασίας του περιβαλλοντικού και πο­λιτιστικού αποθέματος, ενά­ντια στην βιώσιμη ανάπτυξη. 

Σ.Π.Ο.Α.Κ. «Ο ΑΡΙΩΝ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια