Header Ads

Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας - Μαρία Θελερίτη : Το χτες, το σήμερα και το αύριο της Συνταγματικής Αναθεώρησης


Στην ομιλία της στην Ολομέλεια της Βουλής η βουλεύτρια Μ. Θελερίτη, αναφέρθηκε καταρχάς στους λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για την Συνταγματική Αναθεώρηση στο πλαίσιο της τρέχουσας συγκυρίας. Τόνισε ότι η οικονομική κρίση και η λιτότητα δεν διέλυσαν μόνο την κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, αλλά έφεραν στην επιφάνεια τις παθογένειες του πολιτικού συστήματος, οδήγησαν σε περιθωριοποίηση συνταγματικά όργανα του κράτους και σε μετάλλαξη των πολιτειακών δομών. Παράλληλα, η κρίση απαξίωσε το δικαίωμα στην εργασία, απορρύθμισε την αγορά εργασίας, δημιούργησε σοβαρά ρήγματα στα δικαιώματα, που σε πολλές περιπτώσεις καταργήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες ή και ώρες, και κυρίως οδήγησε σε κρίση αντιπροσωπευτικότητας, κλονίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και στους θεσμούς της Δημοκρατίας.
Στόχος της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και τα τραύματα της κρίσης, μέσα από την υιοθέτησηθεσμικών αντίβαρων που θα αποτρέψουν κάθε δυνατότητα να συμβεί αυτό που συνέβη την περίοδο των μνημονίων. Επίσης στόχος της Αναθεώρησης είναι η δημιουργία συναινέσεων προκειμένου το πολιτικό σύστημα και το κοινοβούλιο να αναστοχαστούν και να απαλείψουν όλους εκείνους τους παράγοντες που διάβρωσαν τον δημοκρατικό και δικαιοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει την εμβάθυνση της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, την ενίσχυση και διεύρυνση των (κοινωνικών, πολιτικών, κ.α.) δικαιωμάτων, την αποκατάσταση της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα και τη Δημοκρατία, καθώς και την ενίσχυση της αποκέντρωσης,προκειμένου η αυτοδιοίκηση να γίνει ισότιμη συνιστώσα του πολιτικού και διοικητικού συστήματος. Ο στόχος για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας και την ενίσχυση της λαϊκής κυριαρχίας αποτυπώνεται στην ιδιαίτερη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας, μέσω της καθιέρωσης της απλής αναλογικής και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, ενισχύεται η άμεση Δημοκρατία και σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο (με τοπικές συνελεύσεις, δημοψηφίσματα και λαϊκές πρωτοβουλίες), ενώ δίνεται η δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας σε πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα. Ίσως μάλιστα θα ήταν σκόπιμο να δοθεί αυτή η δυνατότητα και στους θεσμικούς εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, για θέματα αρμοδιότητάς της.
Σε ό,τι αφορά την διεύρυνση των δικαιωμάτων η Μ. Θελερίτη τόνισε ότι περιλαμβάνει και την προστασία των δημόσιων αγαθών (νερού, ενέργειας, παιδείας, υγείας, κ.λπ.), και την αναγνώριση των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών που κατοικούν και εργάζονται στην Ελλάδα. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στην τοπική αυτοδιοίκηση για τους αλλοδαπούς/τις αλλοδαπές που διαβιούν μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική επικράτεια, είναι ζήτημα Δημοκρατίας και σημαντικός μοχλός για την ουσιαστική κοινωνική ένταξη των μεταναστών και μεταναστριών στις τοπικές κοινωνίες.
Τέλος,σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την αναθεώρηση του άρθρου 101 (παρ.1 και 3) που προτείνει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., η Μ. Θελερίτη ανέφερε ότι με την Αναθεώρηση του 2001 θεσμοθετήθηκαν σημαντικές αλλαγές για τη λειτουργία και οργάνωση των ΟΤΑ, ενισχύοντας την αυτοδιοίκηση με νέες αρμοδιότητες και θεσμικές εγγυήσεις. Από την άλλη όμως, δεν αντιμετωπίστηκαν βασικές δυσλειτουργίες του διοικητικού και πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν έφτασε η στιγμή να προχωρήσουμε σε γενναίες αλλαγές προκειμένου η κεντρική διοίκηση να έχει έναν επιτελικό ρόλο και ο Α’ και Β’ βαθμός αυτοδιοίκησης να μπορούν να υλοποιούν τις αρμοδιότητες που έχουν. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί η αναθεώρηση του άρθρου 101, στην οποία προβλέπεται ότι η κεντρική διοίκηση θα μπορεί με νόμο να ορίζει τον τρόπο συγκρότησης της περιφερειακής οργάνωσης, με πρόβλεψη για την οριζόντια ή κάθετη οργάνωση της κεντρικής διοίκησης στο περιφερειακό επίπεδο.
Από την άλλη, επειδή είναι σκόπιμο η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι φορέας της κατά τόπον αποκέντρωσης, είναι αναγκαίο μέσω της αναθεώρησης να κατοχυρωθεί συνταγματικά ότι οι ΟΤΑ έχουν τεκμήριο αρμοδιότητας για όλες τις δημόσιες υποθέσεις που τους προσιδιάζουν, με βάση τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας, που ορίζει ο Ευρωπαϊκός Τοπικός Χάρτης Αυτονομίας. Με τον τρόπο αυτό ορίζεται εκ νέου και διευρύνεται η έννοια της τοπικής υπόθεσης, η οποία αφορά και περιλαμβάνει τις δημόσιες πολιτικές. Επιπλέον, αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες που προκύπτουν λόγω της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων, οι οποίες σήμερα συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των πολιτών.
Η Μ. Θελερίτη, ολοκλήρωσε την ομιλία της επισημαίνοντας ότι στόχος της Συνταγματικής Αναθεώρησης είναι να απεγκλωβιστεί η τοπική αυτοδιοίκηση από τις συγκεντρωτικές τάσεις του κεντρικού κράτους, και αναβαθμιστεί προκειμένου να καταστεί ισότιμη συνισταμένη του διοικητικού συστήματος της χώρας.

Κόρινθος 13 Φεβρουαρίου 2019

Μ. Θελερίτη, βουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια