Header Ads

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ : Δημοπρατήθηκαν έργα Αγροτικής Οδοποιϊας δαπάνης ύψους 88.000 Ευρώ


Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ διακηρύττει ότι την 14η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών, θα διεξαχθεί Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου του έργου με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ». Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20η/02/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00.
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006173647 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ) ΣΤΑ Τ.Δ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΔΙΜΗΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ – Β΄ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ».
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 641.638,07€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Ο προϋπολογισμός του δημοπρατούμενου έργου, με βάση τη αριθ. 11/2011, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 12-09-2017, μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σικυωνίων, ανέρχεται στο ποσό των 645.161,29 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 800.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Δ.Ο. της Ν.Δ. Σικυωνίων

Δεν υπάρχουν σχόλια