Header Ads

24 Ιουνίου 2018 : ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ


ΤΗΣ ΣΤΕΙΡΑΣ ΤΟ ΒΛΑΣΤΗΜΑ
Η Εκκλησία μας, εκτός από τη Γέννηση του Χριστού, μόνο δύο ανθρώπων γιορτάζει τα γενέθλια: της Υπεραγίας Θεοτόκου και του Τιμίου Προδρόμου. Και είναι φυσικό να τιμάται η γενέθλιος ημέρα εκείνου, που ο ίδιος ο Κύριος τον δόξασε ως τον μεγαλύτερο «έν γεννητοίς γυναικών».
Καρπός προσευχής
Πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι η αγωγή ενός παιδιού αρχίζει... πολύ προτού γεννηθεί. Για να πέσει «το μήλο κάτω από τη μηλιά», χρειάζεται πρώτα η μηλιά πολλή φροντίδα και σωστή ανάπτυξη. Οι γονείς που μας χάρισαν τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ήταν «και οι δύο δίκαιοι και άμεμπτοι ενώπιον του Θεού, τηρώντας όλες τις εντολές του». Μόνον ο Θεός ξέρει πόσων κόπων και ποσών δακρύων προσευχής ήταν καρπός ο Ιωάννης.
Ο άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, αναφερόμενος στη χαρούμενη υπόσχεση του αρχαγγέλου Γαβριήλ στον Ζαχαρία ότι θα αποκτήσει γιό, αναφωνεί: «Ω αγγελοφερμένη υπόσχεση, που είσαι καρπός τόσων επίμονων προσευχών! Πέτυχε ο Ζαχαρίας εκείνο, για το οποίο παρακαλούσε με τόση θέρμη! Έγινε μετά από καρποφόρα προσευχή το ξανάνιωμα της άγονης μήτρας της Ελισάβετ και ικανοποιήθηκε η λαχχάρα της να κάνει παιδί!»
Και φυσικά η ανθρώπινη δυσπιστία του Ζαχαρία στην αναγγελία του Αρχαγγέλου δεν μειώνει ούσιαστικά την ευλάβειά του και την εμπιστοσύνη του στην παντοδυναμία του Θεού. Ο άγιος Θεόδωρος τον δικαιολογεί λέγοντας ότι «επειδή ταράχτηκε, τήρησε επιφυλακτική στάση. Διότι οι χαρούμενες άγγελίες, που μηνύουν την πραγματοποίηση ασυνήθιστων προσδοκιών της ψυχής, όταν ακουστούν ξαφνικά, φέρνουν συνήθως ταραχή». Η ερώτηση «πώς θα βεβαιωθώ γι’ αυτό που μου λες» δεν προέρχεται από απιστία, αλλά από την ανάγκη εξακρίβωσης της αλήθειας.
Υπάρχει γονίδιο αγιότητας;
Ο Αρχάγγελος είπε και κάτι στον Ζαχαρία, το οποίο θα μπορούσε μερικούς να τους σκανδαλίσει: «Ο γιός σου θα γίνει μεγάλος ενώπιον του Θεού... και θα γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα, ενώ ακόμα θα βρίσκεται στην κοιλία της μητέρας του», θα ήταν μεγάλο λάθος, από αυτή την προφητεία να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι -έστω μερικοί- έχουν προοριστεί από τον Θεό να είναι άγιοι και άρα να πάνε έν δόξη στον παράδεισο χωρίς να τους ρωτήσει και προφανώς χωρίς καμία δική τους προετοιμασία! Αυτό θα σήμαινε ότι ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους καταργεί το αυτεξούσιο και άρα δεν τους έπλασε όλους κατ’ εικόνα του! Άπαγε της βλασφημίας!
Για ποιο λόγο, τότε, ο αγιος Ιωάννης επέλεξε να περάσει όλη του τη ζωή στην έρημο; Ο άγιος Ιγνάτιος ο Μπριαντσιανίνωφ τονίζει ότι ο Τίμιος Πρόδρομος ακολούθησε αυτόν τον τόσο ασκητικό τρόπο ζωής, ακριβώς για να περιφρουρήσει και να διατηρήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που έλαβε ώς δώρο από την άγια ζωή των γονέων του. Το ότι ο άγιος Ιωάννης είναι ο μεγαλύτερος άγιος μετά την Παναγία, δεν ήταν δεδομένο, αλλά ήταν καρπός της συνεργασίας της χάριτος του Θεού με τον δικό του σκληρό αγώνα. Και αυτό το μεγαλείο της αγιότητάς του επισφραγίστηκε από την εκούσια έκ μέρους του αποδοχή να φυλακιστεί και να σφραγίσει μέ το μαρτυρικό του αίμα την υπακοή του στο θέλημα του Θεού.
Και ο Ιούδας είχε λάβει πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος από τον Χριστό, και στην αρχή αξιώθηκε και θαύματα να επιτελέσει στό όνομα του διδασκάλου του. Αφήνοντας όμως εκούσια τον εαυτό του να υποδουλωθεί στο πάθος της φιλαργυρίας, τα έχασε όλα! Και πολλοί άλλοι μεγάλοι αγωνιστές της πνευματικής ζωής και πρώην χαρισματούχοι εξέπεσαν από τη χάρη του Θεού, γιατί δεν πρόσεξαν την προειδοποίηση του αποστόλου Παύλου: «όποιος νομίζει ότι στέκεται καλά, άς προσέχει να μην πέσει» (Α’ Κορ. 10,12).
Ο προδρομικός ρόλος της οικογένειας
Αξιοπρόσεκτο είναι και το τέλος της προφητείας του αρχαγγέλου Γαβριήλ προς τον Ζαχαρία: «Το παιδί που θα γεννηθεί θα κάνει εκείνους τους πατέρες, που έξ αιτίας της αμαρτίας κατάντησαν άστοργοι πρός τα παιδιά τους, να αποκτήσουν πάλι καρδιά γεμάτη στοργή γι’ αυτά. Και αυτούς που εξαιτίας της αμαρτίας έγιναν απειθείς, θα τους κάνει να αποκτήσουν τη φρόνηση των δικαίων. Και έτσι θα προετοιμάσει ένα λαό να υποδεχθεί τον Κύριο ώς σωτήρα του».
Είναι εντυπωσιακό ότι βασικό στοιχείο της προετοιμασίας της υποδοχής του Μεσσία είναι το χτίσιμο σωστής οικογένειας, και κυρίως η εξασφάλιση υγιούς στοργής των γονέων πρός τα παιδιά τους. Μόνον έτσι οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν υγιή αισθητήρια για να αναγνωρίσουν τον ερχόμενο Σωτήρα του κόσμου και αληθινό Πατέρα τους και να τον αγαπήσουν.
Οι πρεσβείες των αγίων γονέων Ζαχαρία και Ελισάβετ, που προβάλλονται από την Εκκλησία σήμερα, στη γενέθλια ημέρα του αγίου παιδιού τους, ας στηρίζουν και ας φωτίζουν τους σημερινούς γονείς στην οικοδομή σπιτιών, που θα έχουν ως πρώτιστο στόχο τους την πρόθυμη φιλοξενία του Κυρίου, ο οποίος «επεσκέψατο και εποίησε λύτρωσιν τω λαώ αυτού». Αμήν.
Αρχιμ. Β.Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια