Header Ads

Από τις δραστηριότητες και τις Αναρτήσεις στο facebook της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Μαρίας ΘελερίτηΑνανέωση θητείας εποχικών πυροσβε­στών

Με τροπολογία που υ­περψηφίστηκε στη Βουλή ανανεώνεται η θητεία 1500 πυροσβεστών εποχικής α­πασχόλησης για δύο έτη και με εξάμηνες συμβάσεις -α­ντί των πενταμήνων οι οποί­ες ίσχυαν μέχρι σήμερα.
Συγκεκριμένα, αποφασί­στηκε η διατήρηση της ει­δικής διαδικασίας του Π.Δ. 124/2003 (Α΄ 108) που ορί­ζει τη διαδικασία πρόσλη­ψης των υποψηφίων και που προβλέπει τη δυνατό­τητα της εκ νέου πρόσλη­ψης των επιτυχόντων στο διαγωνισμό του έτους 2003 με την ίδια ειδικότητα μέχρι και το έτος 2017.
Με την τροπολογία προ­στέθηκε εδάφιο το οποίο ο­ρίζει ότι οι πυροσβέστες ε­ποχικής απασχόλησης που συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων ό­πως έχουν διαμορφωθεί α­πό το έτος 2003 έως και σή­μερα, επαναπροσλαμβάνο­νται στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδι­κότητα για το έτος 2018, με δυνατότητα εκ νέου πρό­σληψης και για το έτος 2019 (μέχρι δηλαδή και την συμ­βατική / αντιπυρική περίοδο του 2019). Αυτό, διότι οι ε­ποχικοί πυροσβέστες διαθέ­τουν πολύχρονη εμπειρία και τον κατάλληλο εξοπλι­σμό.

Κατανομή κονδυ­λίων για τα Σχολεία στους Δήμους

Με απόφαση του υ­πουργού Εσωτερικών, Πά­νου Σκουρλέτη, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 28.050.000 ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας, α­ποκλειστικά για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ­σης, χωρικής αρμοδιότητάς τους, με χρέωση του λογα­ριασμού του υπουργείου Ε­σωτερικών «Κεντρικοί Αυτο­τελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Πα­ρακαταθηκών και Δανείων.

Για τα προβλήματα του Σ.ΕΠ.Ε. στην Κό­ρινθο

Δημοσιεύματα των τε­λευταίων ημερών σε ηλε­κτρονικά μέσα, αναφέρο­νται στα προβλήματα του Σ.ΕΠ.Ε. στην Κόρινθο.
Για την πληρέστερη ενη­μέρωση των εργαζομένων και των πολιτών παραθέ­τουμε μερικά βασικά σημεί­α για την κατάσταση που α­ντιμετωπίζει η Επιθεώρηση Εργασίας στην Κόρινθο και έχουν ως εξής:
- Είναι θεσμοθετημέ­νες για την λειτουργία του Σ.ΕΠ.Ε Κορίνθου τρεις θέ­σεις ΠΕ Διοικητικού Οικονο­μικού (Επιθεωρητές) και 2 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΙΔΑΧ)
- Από αυτές είναι καλυμ­μένες οι 2 θέσεις ΔΕ ΙΔΑΧ και η μια ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (προσωρινή α­πουσία λόγω άδειας τοκε­τού)
-Για τις 2 κενές θέσεις Ε­πιθεωρητών η μια θα προ­κηρυχθεί μέσω ΑΣΕΠ το ε­πόμενο διάστημα (έχουν ε­γκριθεί 53 θέσεις για το ΣΕ­ΠΕ και μέχρι τον Ιούνιο θα έχουμε διαγωνισμό) και η άλλη θα καλυφθεί με τον Β΄ κύκλο της κινητικοτητας.
Τέλος για να ενισχύθεί το ελεγκτικό έργο της Υπηρε­σίας έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:
Α) Η Διευθύντρια της Πελλοπονήσου πραγματο­ποιεί ελέγχους και ασκεί τα καθηκόντα Επιθεώρητη.
Β) Στον προγραμματισμό για να καλυφθεί το καλοκαί­ρι λόγω εκτάκτων αναγκών, έχει παρθεί η απόφαση να σταλθούν Ειδικοί Επιθεωρη­τές για να καλύπτεται και το τουριστικό-παραλιακό κομ­μάτι του νομού.
Τέλος ας σημειωθεί πως με το ΠΔ 134/2017 τοποθε­τήθηκε προϊστάμενος μια υ­πάλληλος από το Τμήμα Ε­πιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Αργολίδας, η οποί­α όμως παραιτήθηκε για οι­κογενειακούς λόγους.

Δεν υπάρχουν σχόλια