Header Ads

Διορισμός του Χρήστου Μελέτη , ως νέου αντιδημάρχου καθαριότητας στο Δήμο Κορινθίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
Κόρινθος, 25 Απριλίου 2018. 
Αριθμ. Πρωτ.: 13526 
Ταχ. Διεύθ.: Κολιάτσου 32. Τ. Κ.: 20131 Κόρινθος. 
Τηλ.: 27413 61000 Fax: 27413 61057 Θέμα: «Ορισμός Αντιδημάρχου Καθαριότητας». 


Α Π Ο Φ Α Σ Η 


Ο Δήμαρχος Κορινθίων, έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & 
της Απο- κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 58, 59, 92, 93 και 282. 
2. Τον ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/ 29.02.2012), «Ρυθμίσεις συνταξιοδο­τικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Μνημο­νίου Συνεννόησης του ν. 4046/12», άρθρο 3. 
3. Την Πράξη Νομοθετι­κού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31.12.2012), «Ρυθμίσεις κατε­πειγόντων θεμάτων αρμοδιότη­τας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρ­νησης και του Υπουργού Επικρα­τείας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26.04.2013). 
4. Την υπ’ αριθμ. 13526/23-04-2018 δήλωση παραίτησης του Αντι­δημάρχου Καθαριότητας κου Παναγιώτη Δράκου του Γεωργίου, από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου. 


Αποφασίζει: 

1. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Δράκου του Γεωργίου από τα καθήκοντα του Αντι- δημάρχου Καθαριότητας. 

2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων τον Δημο­τικό Σύμβουλο της πλειοψη- φίας κ. Χρήστο Μελέτη του Ιωάννη. 

3. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 25-04-2018 έως 31-08-2019. 

4. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Μελέτη του Ιωάννη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. β υποπερ.4, 5 του ν. 3463/2006 καθώς επίσης στο άρθρο 94 § 1 περ. 25, 26 § 2 περ. 25 του ν. 3852/2010. 

5. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία. 

6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Με­λέτης του Ιωάννη δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δη­μοτικού Συμβουλίου.

7. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρο­νται στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρ­χου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο: Ο Αντιδήμαρ­χος. Χρήστος Μελέτης 

8. Μεταβιβάζει στον ανωτέρω τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότη­τας Τενέας του Δήμου Κοριν- θίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 59 § 4 του ν. 3852/2010. 

9. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου κατά το μέρος που αντίκειται στις ρυθ- μίσεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορε­τικά τα θέματα που διέπονται από αυτήν. 

10. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νο­μού Κορινθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων. 
Ο Δήμαρχος 
Αλέξανδρος Πνευματικός 

Δεν υπάρχουν σχόλια