Header Ads

ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΠΑΝΤΟΥΝ Και καταγγέλλουν τον πόλεμο που δέχεται η Ομάδα του Α.Σ. Κόρινθος 2006 Που είναι αήττητη σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο της ΕΠΣ Κορινθίας με 135 γκολ σε 30 επίσημους αγώνες ΚΑΥΤΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΚΩΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

 Δείτε την Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΄06 Δημήτρη Μπινιάρη 
Πηγή: korinthosnews | 29-03- 2018 
Δείτε την Συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πρόεδρος του Α.Σ. Κόρινθος ΄06 κ. Δημήτρης Μπινιάρης μετά τα τελευταία γεγονότα που ή­ταν η αιτία να διακοπεί το πρωτά­θλημα της Α΄ Κατηγορίας ΕΠΣ Κοριν­θίας. 
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ | ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ 06 
Τα κυριότερα αποσπάσματα: 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΝΙΑΡΗ 

Κυρίες και Κύριοι σας ευχαριστού­με πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας. Είναι η πρώτη φορά που η διοίκηση του σωματείου Κό­ρινθος 2006 δίνει συνέντευξη τύπου. Πολλοί ακόμα και από εσας θεωρεί­ται ότι αργήσαμε να το κάνουμε και αφήσαμε τόσα χρόνια να μας προπη­λακίζουν, να μας κατηγορούν και να μας διαβάλουν. 
Όμως ΜΕΧΡΙ ΕΔΩ. Σήμερα θα τα πούμε ΟΛΑ και για όλους. Κόρινθος 2006 δεν είναι μόνο η μεγάλη ομά­δα που πρωταγωνιστεί στα Κορινθια­κά πρωταθλήματα. Κόρινθος 2006 εί­ναι τα περισσότερα από 1500 παιδιά που μέσα από τις Ακαδημίες μας ό­λα αυτά τα χρόνια γνώρισαν τον α­θλητισμό, ποδόσφαιρο και διαμόρ­φωσαν ήθος. Απέναντι στις οικογέ­νειες των παιδιών αλλά και στα ίδια οφείλουμε να μιλήσουμε για να προ­στατεύσουμε, πολύ περισσότερα α­πό την μπάλα. 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΗ Ξέρουμε ότι είμαστε το ε­μπόδιο σε κύκλους που έχουν το πο­δόσφαιρο ως μοναδικό επάγγελμα και που πρόσκαιρα πουλάνε οπαδι­λίκι για να επιβιώνουν από αυτό. Α­πό εμάς κανείς δεν ζεί από το ποδό­σφαιρο. Ολοι έχουμε τις δουλειές και με αυτές ζούμε τις οικογένειες μας. 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ; Κόριν­θος 2006 σημαίνει μία ομάδα με μι­κρή ιστορία, ΑΛΛΑ:(που η ιστορία της τώρα γράφεται) 
-Που δεν χρωστά σε κανένα αθλη­τή, προπονητή ή επαγγελματία (προ­μηθευτή)και δεν χρωστούσε ποτέ και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κ.Λόντρα και τα συμβούλια του. 
-Που έχει Ασφαλιστική και Φορο­λογική ενημερότητα και δεν οφείλει ούτε μισό ευρώ στο δημόσιο, τα α­σφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες. 
-Που δεν έχει τιμωρηθεί ποτέ για επεισόδια εντός και εκτός των αγωνι­στικών χώρων. 
-Που έχει καλύτερες των σχέσε­ων με όλες τις ομάδες πλην μίας, που μας θεωρεί εχθρούς της και θέ­λει την αγωνιστική, αθλητική και ηθι­κή εξόντωση της ομάδας και των πα­ραγόντων της. 
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ;; Όχι βέβαια. 
Είναι τα 150 και πλέον παιδιά που κάθε χρόνο φοιτούν στις Ακαδημίες μας με επιστήμονες προπονητές και ανήκουν μαζί με λίγες ακόμα ομάδες της Ελλάδας στις Ακαδημίες του Ο­ΠΑΠ. Είναι η ομάδα Παίδων που κά­θε χρόνο πρωταγωνιστεί. Είναι η ο­μάδα νέων που όχι μόνο πρωταγωνι­στεί αλλά και βγάζει ταλέντα έτοιμα για την μεγάλη ομάδα. Είναι η κοινω­νική συνεισφορά μας σε όποιο θεσμό έχει ζητήσει την βοήθεια μας και εί­ναι τέλος, η ομάδα που μας θεωρούν κάποιοι «ανόητους», «λίγους» και «ά­μπαλους» γιατί δεν έχουμε δικό μας λόμπυ διαιτητών, γιατί δεν βρίζουμε, δεν εκβιάζουμε και δεν έχουμε προ­πηλακίσει κανένα. 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ Τα λε­φτά στις Ακαδημίες, την ομάδα νέων, παίδων και Ανδρών και την ανδρική καλύπτονται από την τσέπη του Προ­έδρου, της διοίκησης και των χορη­γών της διαμορφώνοντας μία σχέση υγείας με όλους. 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΡ­ΚΩΣ ΣΠΕΡΝΕΙ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ Εδώ και δύο χρόνια πολύ τακτικά δε­χόμαστε επιθέσεις από τον προπο­νητή της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος, ο οποίος σε ρόλο διοικητικού παρά­γοντα ιδιοκτήτη, προσπαθεί με κάθε τρόπο, να πυροδοτήσει μίσος στην κοινωνία της Κορίνθου εναντίον μας, χρησιμοποιεί εκφράσεις και υπονο­ούμενα που μειώνουν την αξιοπρέ­πεια και το κύρος της Κορίνθου 2006 
Ο κύριος προπονητής, δεν υπήρ­χε στην Κόρινθο όταν η διοίκηση και οι παίκτες της Κορίνθου 06, πριν 4 χρόνια μετά από παραίνεση του προ­έδρου της Ενώσεως κ.Τσιχριτζή, Ε­ΔΩΣΕ το παιχνίδι στο Δημοτικό στά­διο Κορίνθου στον ΠΑΣ Κόρινθο για να μην πέσει στην Β’ κατηγορία Κο­ρινθίας. Μας ανταποδίδει το ευχαρι­στώ…! 
Δεν θα ανεχθούμε πλέον την συ­μπεριφορά του κ. προπονητή και ζη­τάμε τόσο από την Ένωση όσο και α­πό το σύνδεσμο προπονητών να πά­ρουν θέση για την συμπεριφορά αυ­τή, που και μέσα από το προσωπικό του προφίλ στο facebook, διχάζει και προκαλεί μίσος εναντίον μας. Όταν δεν μας προκαλεί με τον υπέρμε­τρο ανδρισμό του δημόσια. Εχει ασυ­λία επειδή όλη μέρα κατοικοεδρεύει στα γραφεία της Ένωσης;;; Νομίζου­με ότι και για αυτά υπάρχουν εισαγ­γελείς, αστυνομική υπηρεσία ενάντι­α στην Αθλητική βία κλπ. Από εδώ και πέρα για όποιον επιτίθεται στην ομά­δα μας, χωρίς στοιχεία ή χρησιμοποι­ώντας ψεύτικα στοιχεία θα υπάρχει μόνο ένας δρόμος ο δρόμος της δι­καιοσύνης. Κάναμε 12 χρόνια υπομο­νή και δεν έχουμε άλλη πλέον. 
ΜΕ ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΣ ΑΣΤΥ­ΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΚΟΨΕ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ. 
ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΡΙΝ­ΘΙΑΣ 
Από την πρώτη στιγμή που δέχθη­κε επίθεση ο αρχιδιαιτητής κ. Γκρού­τσης βγήκαμε και καταγγείλαμε την αλήτικη και άθλια αυτή επίθεση και ζητήσαμε να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά, ό­πως και αυτοί που βρίσκονται με τον ένα ή άλλο τρόπο από πίσω τους. 
Εμείς φέτος δεν έχουμε κανέ­να απολύτως παράπονο από τον ο­ρισμό των διαιτητών που κάνει η ε­πιτροπή του κ. Γκρούτση στους αγώ­νες της ομάδας και για να λέμε όλη την αλήθεια ούτε χρειαστήκαμε βο­ήθεια σε κανένα αγώνα γιατί η ο­μάδα είναι σε εξαιρετικό στάδιο και αυτό το δείχνουν τα 135 επίσημα γκολ που έχει βάλει σε 30 αγώνες. Ούτε φυσικά διατυπώσαμε παράπο­νο για κανένα διαιτητή που μας έπαι­ξε, πλην του κ. Νεοφυτιάδη για συ­γκεκριμένους λόγους και το κάναμε δημόσια.(δεν σχολιάζουμε την διαι­τησία και όσα έχουμε να πούμε το έ­χουμε κάνει με ανακοίνωση μας και στα αρμόδια όργανα της διαιτησίες) Όσα ακολούθησαν όμως την επίθεση στον κ.Γκρούτση μας έχουν δημιουρ­γήσει εύλογα ερωτηματικά και κανείς υπεύθυνος δεν μας λύνει. Πως ο α­στυνομικός που συνέταξε το έγγρα­φο για το επεισόδιο, το συσχέτισε με τον αγώνα ΠΑΣ Κόρινθος- Κόρινθος 06; Με τι στοιχεία; Επίσης θα επιθυ­μούσαμε την απάντηση του Ταξιάρ­χου αστυνομικού διευθυντή Κορινθί­ας (της αστυνομίας) να μας υποδείξει πότε πάλι, σε ποιο σημείο της Ελλά­δας και ποια εποχή, η αστυνομία, εγ­γράφως ζητά να διακοπεί ένα πρω­τάθλημα , με αφορμή ένα περιστα­τικό; Έχει διακόψει πρωταθλήματα η ΕΛΑΣ σε αγώνες που έχουν υπάρξει σοβαρά τραυματίες, συγκρούσεις με τα ΜΑΤ και εκτεταμένη βία; 
Υπάρχει παρόμοιο περιστατικό στην Ελλάδα; Τι συνέβη και η Κόριν­θος πρωτοτύπησε; Με ποια δικαιοδο­σία ο αστυνομικός της διεύθυνσης Κορινθίας ζήτησε την διακοπή του πρωταθλήματος;;; Σας φαίνονται όλα αυτά φυσιολογικά;; 
Εμείς κάναμε δημόσια τις καταγ­γελίες μας και ήδη το νομικό μας τμήμα εξετάζει πολλά πράγματα. 
Η ΣΧΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Δεν παίξαμε κανένα διπλό παιχνίδι σε κα­νέναν. Από την πρώτη στιγμή στις ε­κλογές ταχθήκαμε με τον γιατρό κ.Στάθη Γκουρβέλο και πήγαμε μα­ζί του μέχρι το τέλος. Δεν πειράξα­με όμως τον κ.Τσιχριτζή, δεν κάνα­με προσωπικό πόλεμο όπως δεν κά­νουμε σε κανένα. Αυτή η καθαρή μας στάση δεν εκτιμήθηκε και το είδαμε στον τελικό του κυπέλου με τον Πέ­λοπα όταν ο κ. Πρόεδρος που συνή­θως είναι κόσμιος(συγκρατεί τα νεύ­ρα του) δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα αρνητικά του αισθήματα για την ο­μάδα μας και χαρούμενος που χάσα­με το κύπελλο είπε το γνωστό…» τώ­ρα κλάστε τα αρ…..» 
Σας ενημερώνω λοιπόν ότι το βί­ντεο με την αντιαθλητική συμπερι­φορά του προέδρου έχει κατατεθεί ήδη στην ΕΠΟ όπου κάναμε επίσημη καταγγελία εναντίον του και θα κα­τατεθεί και σε άλλα αρμόδια Εθνικά όργανα.. 
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΙΤΣΑΚΗ Έχου­με πάρει θέση ότι εμείς προσφέρου­με σήμερα κιόλας τα βιβλία μας, το καθαρό μας ΑΦΜ αλλά και το έμψυχο και άψυχο υλικό μας, με την προϋπό­θεση , που έχει θέσει και το Επιμελη­τήριο, ότι στην μία ομάδα να μην υ­πάρχουν όσοι έχουν δηλητηριάσει το ποδόσφαιρο της πόλης. 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΛΥ­ΣΟΥΝ Έχουμε αντιληφθεί ότι είμαστε εμπόδιο. 
Αφού δεν μπορούν να μας δια­λύσουν αγωνιστικά και οικονομικά, προσπαθούν να μας απογοητεύσουν και να μας κάνουν να πάμε σπίτι μας. Μπορεί και να το καταφέρουν. Εμείς είμαστε σωματείο και όχι μαγαζί. Δεν πουλάμε ιστορία και δεν καπηλευό­μαστε καμία ιστορία πολύ περισσό­τερο της ομάδας που μας έκανε πε­ρήφανους στα παιδικά μας χρόνια και διαλύθηκε το 1999. Είμαστε ερασιτέ­χνες του ποδοσφαίρου και δεν μας πέρασε από το μυαλό ότι μπορού­με να ζήσουμε τις οικογένειες μας α­πό το γήπεδο.(ποδόσφαιρο) Έχουμε τις δουλειές μας και έχουμε κάνει υ­πέρβαση , ακούγοντας εμετικά συν­θήματα, διαβάζοντας εμετικά σχόλι­α και χυδαία κουτσομπολιά. Όμως ό­σο αντέχουμε θα παλέψουμε με κά­θε νόμιμο μέσο και με τα παιδιά μας στα γήπεδα, να αντισταθούμε σε αυ­τό το κλίμα μίσους που έντεχνα καλ­λιεργείται στην πόλη της Κορίνθου. 
Η Κόρινθος 2006 αυτή την στιγμή στην ανδρική ομάδα έχει. 17 Κορίνθι­ους ποδοσφαιριστές και όλο το προ­πονητικό τημ είναι Κορίνθου, πόσους αλήθεια Κορίνθιους ποδοσφαιριστές έχει ο ΠΑΣ Κόρινθος, που δηλώνει ι­διοκτήτης της πόλης, της ιστορίας και του μέλλοντος;;; 

Σας ευχαριστώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια