Header Ads

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ; φ.1705

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Σχολιάζοντας δημοσίευμα εφημερίδας για υπερωρίες Στρατιωτικών

Κυρία Διευθύντρια,.

Από σχόλιον της ΕΣΤΙΑΣ εις την στήλην» Το περίπτερο» της 4ης Ιουλίου τ.ε , έχον ως τίτλον «Ωράριο» πληροφορούμεθα ανακοίνωσιν της Ομοσπονδίας Στρατιωτικών, έχουσα ούτω: <<Από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες του Έβρου , έχουν γνωστοποιηθεί στο σωματείο μας περιπτώσεις κατά τις οποίες καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού με μεγάλη συχνότητα επαναλήψεως για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου. Κλείνει δε το σχόλιον με την αποστροφή. «Και δεν ντρέπονται λίγο την στολή που φοράνε».

Η είδησις αύτη εις 85χρόνο παλαιό στρατιωτικό , εκτός από εντροπή προκαλεί ανησυχία και οργή διότι αρνείται να πιστέψει ότι εις τον ιερόν χώρον τον Ενόπλων μας Δυνάμεων, εκ των οποίον προήλθον ήρωες και μάρτυρες οίτινες έχυσαν το αίμα των δια το μεγαλείον και τη ν σωτηρία της πατρίδας, εφαρμόζονται σήμερον αι τακτικαί και οιασδήποτε ΔΕΚΟ και έχει εμφανή την παρουσία του ο οποίος και καταστροφικός της απαραιτήτου δια το Στράτευμα ομοψυχίας και ενότητας, απαίσιος συνδικαλισμός

Εις την δήλωσιν των «στρατιωτικών» υπάρχουν οι λέξεις-ονομασία «Ομοσπονδία – σωματείο» οίτινες σαφώς παραπέμπουν εις το γεγονός ότι η ασθένεια του συνδικαλισμού έχει εισχωρήσει εις το σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων μας χρήζουσα άμεσου και μάλιστα χειρουργικής θεραπείας. Η έννοια των λέξεων , ομοσπονδία και σωματείων κατά τα λεξικά της Ελληνικής γλώσσης εισίν; Της μεν πρώτης ή Ένωσις πολλών επί μέρους σωματείων του αυτού επαγγέλματος και των ιδίων επιδιώξεων Της δε δευτέρος « Οργανώμενη ομάς ωρισμένης τάξεως ανθρώπων.»

Εκ των ως άνω και της εν αρχή αναφερομένης ενέργειας της ομοσπονδίας διαφαίνεταιι σαφώς η ύπαρξις πλειόντων σωματείων εντός των Ενόπλων Δυνάμεων συνιστώντων ομοσπονδίαν και κυρίως ότι αυτή επιδιώκει σκοπούς διαφορετικούς από τον ύψιστον σκοπό των Ενόπλων Δυνάμεων όστις δεν είναι άλλος από την υπεράσπισιν και σωτηρίαν της Πατρίδος όταν αυτή ήθελε απειληθή. Επιπλέον τα στελέχη του στρατεύματος ούτε πολιτεύονται , ούτε συνδικαλίζοναι και ως εκ τούτου η ύπαρξης «ομοσπονδία στρατιωτικών» εντός των κόλπων των Ε.Δ εγκυμονεί κινδύνους σοβαρούς δια την ομοψυχία και ομονοιαν, στοιχείων απαραιτήτων προς επιτέλεσιν του υψίστου σκοπού των.

Η Πολιτεία δέον όπως το ταχύτερον , διορθώσει το λάθος της καταργούσα και εκριζώνουσα τα ζηζάνια ,τα οποία ανεφύησαν είς τον χώρον των Ε.Δ δια της ιδικής της αβελτηρίας.

Μετα τιμής

Ανδρέας χρ. Ντάνος 
Αντισμήναρχος ε.α
Δεν υπάρχουν σχόλια