Header Ads

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 2019

Δευτέρα, 8 Ιουλίου έως και  το Σάββατο, 31 ΑυγούστουΣύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου 4177/2013, οι θερινές εκπτώσεις έτους 2019 θα διαρκέσουν από τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου έως και  το Σάββατο, 31 Αυγούστου.
Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διενέργεια των εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται, οπότε θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία, ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Κατά την διενέργεια των τακτικών εκπτώσεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της παρ. 1 άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης 56885/10-11-2014 «κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης».  Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι η αναγραφή παλιάς και νέας τιμής είναι επιβεβλημένες, ενώ συμπληρωματικά δίνεται η δυνατότητα αναγραφής ποσοστού έκπτωσης.  Έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχουν επιχειρηματίες μέλη, οι οποίοι καλοπροαίρετα και στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τον σχετικό φόρτο εργασίας, δεν αναγράφουν στα υπό έκπτωση προϊόντα διπλές τιμές αλλά καταφεύγουν στην χρήση γενικευμένου ποσοστού μείωσης.  Χρειάζεται να τονίσουμε ότι, η συγκεκριμένη πρακτική είναι παράνομη και επισύρει αυστηρές κυρώσεις.  Επιβάλλεται λοιπόν προσοχή από τους καταστηματάρχες, ώστε να αναγράφουν πρώτα απ’ όλα την παλιά και νέα τιμή των προϊόντων και κατόπιν γενικευμένο ποσοστό έκπτωσης.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.  Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.
Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 16 ν. 4177/2013, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων, ήτοι την Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019. 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β.ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ                        Α.ΚΑΪΛΑΝΗΣ

                                                                                                                                               

Εγκρίθηκε το πρόγραμμα “Open Mall
που θα δώσει ζωή στην αγορά της ΚορίνθουΚόρινθος , 27/6/2019:  Το Open Mall επί σειρά πολλών ετών αποτελούσε πρωταρχικό στόχο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου. Ένα έργο που με την συνολική αναβάθμιση που θα φέρει στην πόλη ,μέσω των  αισθητικών παρεμβάσεων , την απόκτηση ενιαίας ταυτότητας για την τοπική αγορά και την χρήση και  εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης, θα ενισχύσει και θα τονώσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική δραστηριότητα συνολικά στην Κόρινθο.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου από τον Μάιο του 2018, έκανε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προχωρώντας στις απαραίτητες τροποποιήσεις του Καταστατικού που απαιτούσε το πρόγραμμα και τελικώς τον Νοέμβριο του 2018 κατάφερε να καταθέσει τον ολοκληρωμένο φάκελο του προγράμματος στο οποίο Δικαιούχος είναι ο Δήμος Κορινθίων και Συνδικαιούχος ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου. Κατά την πρώτη αξιολόγηση η πρόταση δεν εντάχθηκε στην πρώτη φάση ,όμως στη συνέχεια με ένσταση που κατατέθηκε στις  24/5/2019 από τον Δήμαρχο Κορινθίων κο Αλέξανδρο Πνευματικό και από τον Πρόεδρο του Ε.Σ.Κορίνθου κο Β.Γεώργαρη και ύστερα από παρεμβάσεις στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του προγράμματος και εντάχθηκε η Κόρινθος  στον οριστικό πίνακα των αξιολογημένων προτάσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Ανταγωνιστικότητα , Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η Διοίκηση του Ε.Σ.Κορίνθου εκφράζει την ικανοποίησή της για το αποτέλεσμα που είχαν οι πολλές ώρες εργασίας για την προετοιμασία του φακέλου και ευχαριστεί θερμά όλους όσους βοήθησαν για την υποβολή του.
Είμαστε σίγουροι ότι με το έργο αυτό η πόλη της Κορίνθου θα αποκτήσει νέα μορφή, που θα δώσει μια πνοή αισιοδοξίας στους εμπόρους της Κορίνθου, που τα τελευταία έτη εντός της οικονομικής κρίσης, με δυσκολία παλεύουν να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους.
Επιπλέον πέρα από την ήδη ενταγμένη περιοχή παρέμβασης, ο Ε.Σ.Κορίνθου είχε προτείνει και οι υπόλοιπο οδοί –πεζόδρομοι να ενταχθούν και αυτοί, με τη συμβολή του Δήμου Κορινθίων στο άμεσο μέλλον , ώστε όλες οι επιχειρήσεις να ανήκουν στο Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου.
Δήλωση Προέδρου Ε.Σ.Κορίνθου κ. Β. Γεώργαρη : «Προσωπικά, δεν έκανα τίποτα περισσότερο από αυτό που έπρεπε, ώστε μέσα από τον θεσμικό μου ρόλο να βοηθήσω την πόλη μας αυτά τα δύσκολα χρόνια της κρίσης. Η ειλικρίνεια είναι το μόνο όπλο που διαθέτω και γι αυτό  αναφέρω τα παραπάνω για να μην υπάρχουν διαστρεβλώσεις. Όμως,τελειώνοντας θέλω να τονίσω ότι θα  πρέπει να αφήσουμε «τα εγώ» και να πάμε στα «εμείς» και όλοι μαζί ,ο καθένας στο βαθμό που μπορεί, να αλλάξουμε την πόλη μας .Δεν θα πρέπει να μείνει κανένας έξω από αυτό ,αλλά να είναι μια συλλογική προσπάθεια για την Κόρινθο που αγαπάμε και θέλουμε να την δούμε να αλλάζει».

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Β.ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ                        Α.ΚΑΪΛΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια