Header Ads

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ : ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ


Αλέξ. Τσίπρας :  Ο τροχός της ιστορίας έχει αλλάξει φορά


Παρασκευή, 03 Μαΐου 2019 : «Ηχηρό μή­νυμα νίκης και αναγέννησης της πατρί­δας μας» έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας από τα Χανιά «και την Κρήτη των μεγάλων δη­μοκρατικών αγώνων, έναν τόπο συνυφα­σμένο με τη διαρκή μάχη για τη συλλογι­κή πρόοδο, τον τόπο του Ελευθέριου Βενι­ζέλου και των μεγάλων αγωνιστών της ε­θνικής αντίστασης, αλλά και τον τόπο του Ελ Γκρέκο και των Ξυλούρηδων», όπως εί­πε μιλώντας στο κλειστό Γυμναστήριο του Εθνικού Σταδίου.
«Είναι μικρά πλέον αυτά τα γήπεδα για να χωρέσουν τον εθουσιασμό για τον αγώνα που έχουμε μπροστά μας» ανέφερε ο πρό­εδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος τόνισε ότι «η ε­τυμηγορία του λαού είναι πολύ πιο βαριά έναντι εκείνων που πορεύονται με θράσος και αλαζονεία, που δεν είχαν τη στοιχειώ­δη εντιμότητα και ευθύτητα να αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις τους, για το βά­ρος μιας τεράστιας κρίσης που σήκωσε ο λαός».
Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «αυτοί που για δεκαετίες συμπεριφέρθηκαν ως σαν να τους άνηκε η χώρα, βρέθηκαν το 2015 τρεις φορές μπροστά στη λαϊκή ε­τυμηγορία και με την ψήφο του βρέθηκαν στο περιθώριο της πολιτικής ιστορίας. Και αυτό ήταν τελικά το μεγάλο, το αποφασι­στικό βήμα για να σηκώσει ξανά η χώρα α­νάστημα παρά τις πρωτοφανείς δυσκολί­ες στις οποίες βρέθηκε. Εμείς, δεν πήρα­με το τιμόνι της χώρας γιατί μας το χάρι­σαν οι ισχυροί ή μας το κληρονόμησαν οι ξακουστοί πρόγονοί μας. Εμάς μας έφερε στη θέση αυτή η συλλογική δύναμη των Ελλήνων και των Ελληνίδων, που μας ε­μπιστεύτηκε για να κάνουμε πράξη τα δί­κια του λαού» σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως συμπλήρωσε, οι ανάγκες του λα­ού είναι η μοναδική έγνοια με την οποία εργάζεται η κυβέρνηση αυτή επί τέσσερα χρόνια.
Παράλληλα, υποστήριξε πως ο ίδιος και η κυβέρνησή του δέχτηκαν σκληρό πόλε­μο τόσο από αυτούς στο εξωτερικό, «αλλά και αυτούς στο εσωτερικό, που δεν χώνε­ψαν ποτέ την πολιτική τους ήττα και επέ­λεξαν τον φανατισμό, το ψέμα, τον διχα­σμό για να υπονομεύσουν όχι το έργο της κυβέρνησης, αλλά την ίδια την ανάκαμψη της χώρας».Κυριάκος Μητσοτάκης:  Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη 


Κυριακή, 05 Μαίου 2019: Ο κ. Μητσοτάκης από τη Δράμα -πρώτο σταθμό της επίσκεψής του στην Ανατολική Μακεδο­νία- μετά την ενημέρωση που είχε από την πρόεδρο της Έ­νωσης Κυριών Δράμας Αλί­κη Τσιαμούρα και τη ξενάγη­ση που του έγινε στον ξενώ­να ανοιχτής φιλοξενίας κακο­ποιημένων γυναικών και παι­διών, εξήρε το σημαντικό έρ­γο που επιτελεί όλα αυτά τα χρόνια το σωματείο στην α­κριτική πόλη της Δράμας αλ­λά και στη δυναμική που α­πέκτησε καταφέρνοντας ό­πως είπε με αξιοπρέπεια, απο­τελεσματικότητα και διακριτι­κότητα να βοηθήσει όσους έ­χουν ανάγκη.
Χαρακτήρισε την λειτουργί­α του σωματείου «φάρο αισι­οδοξίας για το μέλλον» αλ­λά και «πιλότο» για το πώς θα πρέπει να λειτουργούν και να οργανώνονται οι κοινωνικές δομές στη χώρα μας και κυρί­ως εκείνες οι δομές που προ­έρχονται από τη βάση του κοι­νωνικού συνόλου. Επισήμα­νε ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώ­ρα θα πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να κάνουν ό,τι τους αναλογεί ενώ απευθυνόμενος προς την κ. Τσιαμούρα σημεί­ωσε «εσείς κάνατε με το πα­ραπάνω αυτό που σας αναλο­γούσε».
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποσχέθη­κε πως η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει θεσμικά όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες της κοινω­νίας που έχουν μετρήσιμα α­ποτελέσματα και στοχεύουν στην προσφορά βοήθειας και ανακούφισης προς τους συ­νάνθρωπους μας. Τόνισε μάλι­στα ότι η πραγματική αναγνώ­ριση του σωματείου δεν είναι οι έπαινοι και οι αναμνηστικές ταμπέλες στους τοίχους των γραφείων του αλλά το χαμό­γελο των εκατοντάδων πολι­τών από τη βοήθεια που δέ­χονται. Αμέσως μετά ο κ. Μη­τσοτάκης επισκέφθηκε τον Σεβασμιότατο μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο στο επισκο­πείο. Στην εγκάρδια συνάντη­ση που είχαν οι δυο άντρες ο αρχηγός της Νέας Δημοκρα­τίας ευχαρίστησε και συνεχά­ρη το μητροπολίτη για το αξι­όλογο κοινωνικό και πνευμα­τικό έργο που επιτελεί η τοπι­κή εκκλησία.
Λίγο πριν αναχωρήσει από την πόλη της Δράμας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια βόλ­τα στην κεντρική πλατεία ό­που συνομίλησε και χαιρέτη­σε πολύ κόσμο που είχε συ­γκεντρωθεί για να τον συ­ναντήσει και φωτογραφήθη­κε με αρκετούς νέους όταν του το ζήτησαν. Αμέσως με­τά περπατώντας επισκέφθηκε τη Λέσχη Αξιωματικών Φρου­ράς Δράμας, όπου έτυχε θερ­μής υποδοχής από συγκε­ντρωμένο κόσμο που τον α­νέμενε. Νωρίτερα το πρωί, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρα­τίας επισκέφθηκε το μαρτυ­ρικό χωριό του Δοξάτου, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πό­λη της Δράμας, όπου κατέθε­σε στεφάνι στο μνημείο πεσό­ντων αποτείνοντας φόρο τι­μής στους ανθρώπους που έ­χασαν τη ζωή τους την περίο­δο της βουλγαρικής κατοχής, συμμάχων της Γερμανίας.
Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μη­τσοτάκης επισκέφθηκε την πόλη της Καβάλας όπου μίλη­σε σε ανοιχτή συγκέντρωση.
Φώφη Γεννηματά:  Μια λύση υπάρχει για αυτούς που θέλουν να τελειώσουν με τον κ. ΤσίπραΚυριακή, 05 Μαίου 2019: Ταυτόχρονα, η κ. Γεννη­ματά κάλεσε τους προ­οδευτικούς πολίτες να ψηφίσουν το ΚΙΝΑΛ για να εφαρμοστεί μια προο­δευτική πολιτική που θα οδηγήσει οριστικά στην έξοδο από την κρίση. «Ήρθαν, ως πρώτη φορά αριστερά και δημιούργη­σαν τη νέα δεξιά. Παρέ­λαβαν μια χώρα έτοιμη να βγει από τα μνημόνι­α και παραδίδουν μια χώ­ρα αιχμάλωτη για τα επό­μενα πολλά (99) χρόνια, βυθισμένη στην κρίση, την ανασφάλεια και την αμηχανία. Καθηλώνουν την χώρα, υπονομεύ­ουν επιπλέον τις προο­πτικές της, φτωχοποιούν τον λαό. Φεύγουν αφή­νοντας πίσω τους μεγά­λη ζημιά και βαριά κλη­ρονομιά. Ο κ. Τσίπρας ό­μως, ό,τι και να κάνει, θα κριθεί από τα έργα και τις ημέρες του. Η χώρα χρει­άζεται πολιτική ανατρο­πή και προοδευτική αλ­λαγή» ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ κατηγορώντας τον ΣΥΡΙΖΑ για «πολακισμό» και καταλόγισε ευθύνες στη κυβέρνηση για τη τραγωδία στο Μάτι.
«Η παρέα του Μαξίμου α­ποδείχθηκαν κυνικοί και αδίστακτοι. Δεν είναι α­πλά ο Πολάκης, είναι ο πολακισμός. Η αναλγησί­α και ο κυνισμός τους δι­απερνά. Τσίπρας και Πο­λάκης είναι ένα και το αυτό. Δεν είναι τυχαία η κάλυψη που του παρέ­χει ο πρωθυπουργός. Έ­χουν ταυτόσημες αντι­λήψεις που δεν έχουν καμιά σχέση με τις αρχές και τις αξίες της αριστε­ράς. Είναι αποδεδειγμέ­νη η ανικανότητα και το μπάχαλο με τους χειρι­σμούς που επικράτησε. 102 νεκροί. Είναι όμως και η προσπάθεια εξαπά­τησης των Ελλήνων με την απόκρυψη των νε­κρών, που γνώριζαν ήδη ότι υπάρχουν όταν έστη­σαν το σόου με τον πρω­θυπουργό, που τους εκ­θέτει ανεπανόρθωτα. Ε­κείνη η φωνή που ακού­γεται να λέει «υπάρχουν νεκροί αλλά δεν τους α­νακοινώνουν» τους στιγ­ματίζει και θα τους βα­ραίνει για πάντα. Όπως και το γεγονός ότι την ώρα που αποκαλύπτο­νταν στην τηλεόραση τα ντοκουμέντα για το Μά­τι και τους νεκρούς, εκεί­νοι χόρευαν… Ανατριχια­στικό», τόνισε η κ. Γεννη­ματά…


«Μαχαιρώματα» στη Χρυσή Αυγή για σόγια και μαύρα ταμεία


Με κατηγορίες κατά Μιχα­λολιάκου αποχώρησαν ό­λοι οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής, καθώς προ­ωθεί τον υπόδικο Λαγό. Καρφιά για τα «μαύρα τα­μεία» του αρχηγού
ΤοΒΗΜΑ Team 04.05.2019
Ισχυροί κλυδωνισμοί κα­ταγράφονται το τελευταί­ο διάστημα στους κόλπους της Χρυσής Αυγής, την ώ­ρα που η πολύκροτη υπό­θεση της δίκης για τη δο­λοφονία του Παύλου Φύσ­σα βαίνει προς την ολο­κλήρωσή της με αργούς ρυθμούς.
Οι εξελίξεις είναι ραγδαί­ες, με το κόμμα του Νίκου Μιχαλολιάκου να εγκαλεί­ται από παλαιούς συνοδοι­πόρους όχι μόνο ως αρχη­γικό, αλλά και ως σχηματι­σμός που έχει στον πυρήνα του την οικογενειοκρατία που διαχειρίζεται το «μαύ­ρο ταμείο» του κόμματος. Παράλληλα, το γεγονός ό­τι η δίκη είναι σε εξέλιξη έ­χει απενεργοποιήσει πολ­λά στελέχη της από ακρό­τητες των παρελθόντων ε­τών, υπό τον φόβο ποινι­κών κυρώσεων, ενώ πλέ­ον αντιμετωπίζεται και με πιο επιθετικό τρόπο ακόμα και εντός της Βουλής από τα κόμματα του συνταγμα­τικού τόξου. Το ΒΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ αναλύει πολλές ενδιαφέρουσες περιπτώ­σεις, που αποτελούν αίτια της αναταραχής.

Κατάργηση  της διάταξης για τη μείωση του αφορολόγητου ζητά το ΚΚΕ


Παρασκευή, 03 Μαίου 2019: Με τροπολογία που κατέθε­σε στη Βουλή η κοινοβουλευ­τική ομάδα του ΚΚΕ με επικε­φαλής τον γενικό γραμματέ­α Δημήτρη Κουτσούμπα, ζη­τείται η ουσιαστική αύξηση του αφορολόγητου σε επί­πεδα που να καλύπτει τις βα­σικές λαϊκές ανάγκες και να προστατεύει τα λαϊκά εισοδή­ματα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρε­ται στην αιτιολογική έκθε­ση «με το άρθρο 10 του Ν. 4472/2017 προβλέπεται η μείωση του αφορολόγητου από 9.500 ευρώ σε λιγότε­ρο από 6.000 ευρώ, από την 01/01/2020, για τα εισοδήμα­τα των μισθωτών και συνταξι­ούχων, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα μια περαιτέ­ρω αφαίμαξη στα ήδη συρρι­κνωμένα λαϊκά εισοδήματα. 
Το ΚΚΕ ζητά την ουσιαστι­κή αύξηση του αφορολόγη­του σε επίπεδα που να καλύ­πτει τις βασικές λαϊκές ανά­γκες και να προστατεύει τα λαϊκά εισοδήματα.

Η Ένωση Κεντρώων ζητάει δικαιολογημένα της σύγκλιση Προέδρων υπό τον Προέδρο της Δημοκρατίας για αποφάσεις σε έκνομες ενέργειες της Τουρκίας


Μετά τις θρασύτητες ενέρ­γειες της Τουρκίας στην κυ­πριακή ΑΟΖ, η Ένωση Κε­ντρώων ζητά την άμεση σύ­γκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
05/05/2019 @ 16:50
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕ­ΝΤΡΩΩΝ 05.05.2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗ­ΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ­ΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ
Μετά τις θρασύτητες ενέρ­γειες της Τουρκίας στην κυ­πριακή ΑΟΖ, η Ένωση Κε­ντρώων ζητά την άμεση σύ­γκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Πάν. Καμμένος:  Να αναβληθεί η συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης της κυβέρνησης


Κυριακή, 05 Μαίου 2019: Την αναβολή της συζήτησης στη Βου­λή για την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, ζήτησε, με δη­λώσεις του από τον Έβρο, ο πρόεδρος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Πάνος Καμ­μένος, ο οποίος τόνισε ότι προέχει η ενό­τητα του ελληνικού λαού και του συνό­λου των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, για την αντιμετώπιση της κρίσης την οποί­α δημιούργησε «η τουρκική προκλητικότητα». 
«Η τουρκική προκλητικότητα έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα. Συ­νεχείς παραβιάσεις οδηγούνται σε εμπλοκές και αερομαχίες. Στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, έχουμε παραβίαση του Διεθνούς Δι­καίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας, με την παρουσία παράνομα τουρκικών πλοίων στην κυπριακή ΑΟΖ. Οι σύμμαχοί μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίγυπτος, το Ισραήλ κα­ταδικάζουν την προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας. Βρισκό­μαστε σε μία κρίση. Αυτό που απαιτεί, αυτή τη στιγμή, η κατά­σταση, είναι την ενότητα του ελληνικού λαού. Την ενότητα του έθνους, την ενότητα του λαού και του κλήρου, την ενότητα των πολιτικών δυνάμεων» είπε ο πρώην υπουργός Άμυνας. 
Να αναβληθεί η συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης της κυ­βέρνησης. Ο ελληνικός λαός και οι Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτούν αυτή τη στιγμή τη συμπαράσταση όλων μας.


Ελλάς- Γαλλία, Συμμαχία»:  Γιατί το Ποτάμι στηρίζει την ατζέντα Μακρόν


Σάββατο, 04 Μαΐου 2019: «Η Ευρώπη είναι υπο­χρεωμένη να κάνει βήματα μπροστά, εάν δεν κινη­θεί, θα σαπίσει», είπε από την Ξάνθη ο Σταύρος Θεοδωρά­κης, σε συνέντευξη που παρα­χώρησε στο Κανάλι 6. Ο επικε­φαλής του Ποταμιού επιτέθηκε σε ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ κατη­γορώντας τους για αντιευρωπα­ϊκό κλίμα και καλλιέργεια της λογικής πως για όλα φταίει η Ευρώπη, την ίδια ώρα που οι υπουργοί των κυβερνήσεων τους έλεγαν στους Έλληνες: «Εγώ δεν θα σου έκοβα τίποτα, η Ευρώπη μου λέει να τα κόψω».Eπαναδιακήρυξε την συστράτευση του Πο­ταμιού με την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση του Προέ­δρου Μακρόν στην οποία πρόσφατα εντάχθηκαν και οι φιλελεύθεροι δημιουργώντας μια μαγιά στην Ευρώπη από μεγάλες και μικρότερες δυνάμεις με πίστη στις ίδιες οικονομικές αρχές. «Μας ενδιαφέ­ρει η ενίσχυση του ρεύματος Μακρόν στην Ε.Ε.», είπε και αποκάλυψε πως είναι οπαδός του παλιού συνθήματος «Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία». 

Δεν υπάρχουν σχόλια