Header Ads

Γιατί οι Κορίνθιοι επιλέγουν για Δήμαρχο Κορινθίων τον Βασίλη Νανόπουλο...


Γιατί έχει τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα με επιτυχημένο παρελθόν, γνώσεις, όραμα, μπορεί και θέλει να το υλοποιήσει!...

Η ψήφος είναι μια επιλογή που καθορίζει το μέλλον του τόπου σου, το δικό σου και των συμπολιτών σου και γι αυτό θα πρέπει να είναι συνειδητή και απόλυτα δικαιολογη­μένη! Μετρώντας αντίστροφα προς την κάλπη λοιπόν, κάθε πολίτης θα πρέπει να προσμετρήσει τους λό­γους εκείνους που ένας υποψήφιος αξίζει την ψήφο του και αναλόγως να πράξει.
Στα εκλογικά του δήμου Κορινθίων, παρ’ ότι οι υπο­ψήφιοι είναι αρκετοί, η επιλογή δεν φαντάζει δύσκολη και τούτο γιατί τα δεδομένα, ο πρότερος Βίος, η στάση και συμπεριφορά αλλά και το ψηφοδέλτιο καθιστούν ως μόνη επιλογή αλλαγής - την πρεσβεύει άλλωστε- τον Επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών Βασίλη Νανό­πουλο.
Ποιοι είναι οι λόγοι που συντείνουν σε αυτήν την ε­πιλογή και την καθιστούν μοναδική;
Μιλούμε καταρχήν για έναν ακέραιο και σταθερό χα­ρακτήρα, με έξωθεν καλή μαρτυρία και βίο έντιμο.
Για έναν άνθρωπο με σημαντική επαγγελματική δια­δρομή 30 ετών στην Διοίκηση πολυεθνικών εταιριών, το περιβάλλον των οποίων όλοι γνωρίζουμε πόσο δύ­σκολο είναι, έναν άνθρωπο που δεν σταμάτησε να εκ­παιδεύεται συνεχώς και να εξελίσσεται ακολουθώντας τις απαιτήσεις των καιρών και της δουλειά του.
Μιλούμε για έναν επιτυχημένο Πρόεδρο Επιμελη­τηρίου, η εξαιρετική πορεία έχει αναγνωριστεί πολλές φορές από το φορείς του επιμελητηριακού θεσμού πα­νελλαδικά.
Για έναν Εθελοντή πλέον των 25 ετών στον Ελληνι­κό Ερυθρό Σταυρό στη θέση του γραμματέα και αντι­προέδρου του παραρτήματος Κορίνθου κάτι που λίγοι γνωρίζουν.
Για έναν αυτοδιοικητικό που έβαλε σε δεύτερη μοί­ρα άλλα αξιώματα και για 5 συναπτά έτη, σεβόμενος την εντολή του Κορινθιακού λαού, κάθισε στο έδρα­νο της μείζονος μειοψηφίας με συνέπεια, λόγο, κριτι­κή και προτάσεις .
Για έναν Υποψήφιο Δήμαρχο που - έχοντας όραμα και σχέδιο για το Δήμο Κορινθίων- στοχεύει στην αλ­λαγή της ποιότητας της ζωής των πολιτών Βάζοντας τον πήχη, όχι στο αυτονόητο, αλλά πολύ ψηλότερα! Έναν Δήμαρχο που θέτοντας την καθημερινότητα και την Ανάπτυξη σε πρώτο πλάνο θα δουλέψει για την ευημερία του τόπου και των πολιτών του!
Με βαθιά γνώση των προβλημάτων- γνώση που ήρ­θε από την συνεχή ενασχόληση και επαφή του με τους πολίτες και τους φορείς- αλλά και των λύσεων τους.
Με συνεργάτες που πιστοποιούν την ανανέωση του συνδυασμού «Συμμαχία Πολιτών» αλλά και τη συνέχει­α με έμπειρους αυτοδιοικητικούς.
Με μακρά εμπειρία του ιδίου στον ιδιωτικό τομέα - είναι ο μόνος εκ των υποψηφίων που έχει αυτό το χα­ρακτηριστικό-που του προσδίδει το πλεονέκτημα της άμεσης παρέμβασης και της αποτελεσματικότητας και αφού χωρίς αυτήν στον ιδιωτικό τομέα δεν επιβιώνεις.
Με καταγεγραμμένη ενωτική διάθεση και πρακτική που θα είναι ο μόνος δρόμος λειτουργίας με την α­πλή αναλογική.
Με αντοχή στις πιέσεις απ όπου κι αν αυτές προέρ­χονται.
Απαλλαγμένος από κομματικές η άλλες εξαρτήσεις - εν κατακλείδι- με θωράκιση έναντι οιονδήποτε συμ­φερόντων, είναι ο άνθρωπος, ο Υποψήφιος, ο Δήμαρ­χος που μπορεί με υπευθυνότητα, σταθερότητα, κύ­ρος και αξιοπιστία να διοικήσει το δήμο Κορινθίων και να τον οδηγήσει στην πολυπόθητη αλλαγή.

Βιογραφικό σημείωμα

Ο Βασίλης Νανόπουλος γεννήθηκε το 1956. Είναι παντρεμένος με την Αγ­γελική Γιώτη και με 2 παιδιά, τον Δημήτρης που είναι διπλωματούχος Πολι­τικός Μηχανικός πολυτεχνείου Πάτρας και την Αθανασία που είναι πτυχιού­χος της Φιλοσοφικής σχολής Πανεπιστημίου Πάτρας
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Χημικών Πανεπιστημίου Αθηνών, έκανε Οικονομικές σπουδές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι κάτοχος διπλώματος από «Henley Management College» σε θέματα Διοίκησης Επιχει­ρήσεων UK, καθώς και Πτυχιούχος ΜΒΑ, Brunel University, UΚ.
Εργάζεται σαν Σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ έχει διετελέσει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Μοndelez International Κόρινθος Παραγωγή ΑΕ, Διευθυντής εργοστασίου, Κraft Foods στην Κόρινθο, Διευθυντής εργοστα­σίων Ελλάδος, Μ. Ανατολής και Αφρικής της Cadbury Schweppes, Διευθυ­ντής Εργοστασίου, Warner - Lambert Α.Ε, Διευθυντής Ποιοτικού Ελέγχου Warner - Lambert Α.Ε
Έχει κάνει εκτεταμένα ταξίδια στην Ευρώπη, Αφρική, Ασία και Αμερική, εκπροσωπώντας το τμήμα παραγωγής της εταιρίας στην Ελλάδα και Μέ­ση Ανατολή σε διάφορες παρουσιάσεις, σεμινάρια, συσκέψεις, στρατηγικό σχεδιασμό και αντιμετώπιση επιχειρηματικών προβλημάτων, ενώ ξέρει ά­πταιστα Αγγλικά
Για Υποψήφιος δήμαρχος έβαλε για πρώτη φορά υποψηφιότητα στο δήμο Κορινθίων στις εκλογές του 2014 όπου έλαβε το 49,98 % των ψήφων με το συνδυασμό συμμαχία πολιτών www.simmaxiapoliton.gr.
Από το 2011 μέχρι 2014 πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών προ­γραμμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου και Ιονίων νήσων με έδρα την Πάτρα www.diaxeiristiki.gr , από το 2014 μέχρι 2017 αντιπρόε­δρος 
στον ίδιο φορέα και στον ΕΦΕΠΑΕ -τον εθνικό φορέα των επιμελητηρίων για την διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων του υπουργείου Ανάπτυξης www.efepae.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια