Header Ads

Η Κόρινθος έχει ανάγκη το Βασίλη Νανόπουλο! Το όραμα, το σχέδιο, το ήθος, τις γνώσεις και το μεράκι του!


Το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής δίνει το μήνυμα με σαφήνεια! Η Κόρινθος έχει ανάγκη την ΑΛΛΑΓΗ! Την επιζη­τά και πλέον με την ψήφο της την πιστοποιεί!
«Κουρασμένη» από έναν Δήμαρχο που έδωσε ο,τι είχε να δώσει στις πρώτες 2 τετραετίας και μια τρίτη ανύπαρκτη, προσυ­πογράφει με την ψήφο της πως ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!
Πώς ΉΡΘΕ Η ΏΡΑ του ΒΑΣΙΛΗ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ!
Ενός ανθρώπου με κύρος,με ήθος,με γνώσεις, με στοχευ­μένο πρόγραμμα,υλοποιήσιμο και μια πλειάδα συνεργατών που και θέλουν και μπορούν να βγάλουν την πρωτεύουσα του νο­μού και τα χωριά της 
Από το τέλμα
Την Μιζέρια
Την βρώμικη καθημερινότητα της! 
Η Κόρινθος επιζητά να σηκωθεί ψηλά! Να δείξει το ανάστη­μα της! Να συζητηθεί ξανά στον κόσμο που τα τελευταία 4 χρό­νια την ξέχασε γιατί ο πρώτος πολίτης της στάθηκε αδύναμος να σχεδιάσει και να υλοποιήσει, να λειτουργήσει προς όφελος της, να βάλει σε 1η μοίρα το συμφέρον και την πρόοδο της! Για­τί κουράστηκε και κούρασε!
Η ΑΛΛΑΓΗ είναι πια μονόδρομος! Το 2014 είχε δοθεί το σύνθημα! Το 2019 θα δοθεί η εντολή! Η ΙΣΧΥΡΗ εντολή στο Βα­σίλη Νανόπουλο ν αλλάξει το ρουν της ιστορίας του δήμου Κο­ρινθίων!
Μπροστά σ’ αυτήν την μεγάλη πρόκληση, την μεγάλη ευ­θύνη ο ίδιος στέκεται με ήθος, με πρόγραμμα, με σχεδιασμό τον οποίον καταθέτει χωρίς μισόλογα στους πολίτες!
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την υλοποίηση τους!Με «οδηγό» τις απαράβατες αρχές 
️Της Απόλυτης διαφάνειας στη διαχείριση, στα οικονομικά, τις προμήθειες και τα έργα.
️ Της Ισοτιμίας των δημοτών, τις ίσες ευκαιρίες για ό­λους. 
️Την Αλληλεγγύη στους συνδημότες που έχουν ανάγκη.
️ Την Συμμετοχή όλων των δημοτών με ειλικρινή και εποι­κοδομητική συνεργασία μαζί τους
Πορεύεται στο δρόμο της υλοποίησης ενός σχεδιασμού α­πόλυτα μελετημένου, εφικτούς, αναγκαίου! 
Στο πρόγραμμα της «Συμμαχίας Πολιτών» δεν θα δει κα­νείς παρεμβάσεις ουτοπικές! Δεν θα διαβάσει μεγάλες υποσχέ­σεις ,συνήθως ανεκπλήρωτες.
Θα δει έναν δήμο Κορινθίων ευρωπαϊκό!
Έναν δήμο Κορινθίων λειτουργικό με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον!
Έναν δήμο που δεν επαναπαύεται στην υλοποίηση του αυτονόητου ούτε και στην απλή διαχείριση καθημερινότητας. 
Θα δει την γνώση των ανθρώπων που το κατήρτισαν ανα­φορικά με τις ανάγκες του δήμου, θα δει την ικανότητα να το υ­λοποιήσουν, θα δει κυρίως την ζέση και το μεράκι τους να ερ­γαστούν για να τον καταστήσουν πρότυπο! 
Οι 12 άξονες της Αλλαγής! 
1. Υλοποίηση αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδιασμού μα­κράς πνοής, αλλά και άμεσες ενέργειες για να φέρουμε εισόδη­μα στην περιοχή. Νέες θέσεις εργασίας με αξιοποίηση δημοτι­κής περιουσίας από τον ίδιο τον δήμο, προσέλκυση νέων επεν­δύσεων με την λειτουργία του επιχειρηματικού πάρκου. 
2. Πρόγραμμα δράσεων για τουρισμό και πολιτισμό σε ό­λη τη διάρκεια του χρόνου με επίκεντρο την αξιοποίηση της Αρ­χαίας Κορίνθου, του λιμανιού της Κορίνθου, των ιαματικών λου­τρών της Ωραίας Ελένης, των Αρχαίων Λιμένων Κορίνθου και Κε­χρεών. Ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και ανάπλαση του παραλιακού μετώ­που. 
3. Καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη με σύγχρονη και α­ποτελεσματική διοίκηση με σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Ά­μεση βελτίωση στον τομέα της καθαριότητας- διαχείριση απο­βλήτων με συνειδητή κοινωνική συμμετοχή και πολλαπλά οφέ­λη για τον Δήμο. Ρυθμίσεις της κυκλοφορίας οχημάτων και δη­μιουργία χώρων στάθμευσης που να εξυπηρετούν την αγορά και τις δημόσιες-δημοτικές υπηρεσίες 
4. Επαρκές πόσιμο νερό αποκλειστικά από τη Στυμφαλία σε ασφαλές δίκτυο καθώς και αποχέτευση για όλο το Δήμο. 5. Έργα σε όλα τα χωριά του Δήμου μας με προτεραιότητα την α­γροτική 
5. Έργα σε όλα τα χωριά του Δήμου μας με προτεραιότητα την αγροτική οδοποιία, το φωτισμό, τα πεζοδρόμια και την άρ­δευση. Δημιουργούμε σημεία που να είναι πόλοι έλξης, αναψυ­χής κλπ σε κάθε χωριό. 
6. Παραχώρηση και αξιοποίηση των στρατοπέδων, του πε­δίου βολής και άλλων ακινήτων του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται στα όρια του Δήμου μας. 
7. Δημοτικά ιατρεία για ανασφάλιστους δημότες - Στήριξη όλων των κοινωνικών δομών. 
8. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας για ανέργους και κοινωνικά αδύναμες ομάδες με συντονισμό των εθελοντικών δράσεων και αξιοποίηση των υποδομών του Δή­μου. Λειτουργία των ΚΑΠΗ αποκεντρωμένα, καλύτερα και ου­σιαστικά. 
9. Στήριξη των αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και της ντόπιας παραγωγής με την ουσιαστική λειτουργία του τμήματος γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας της Δνσης Τοπικής Ανάπτυ­ξης του Δήμου, και μετατροπή του σε Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυ­ξης, ώστε να παρέχει πλήρεις και ουσιαστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες. 
10. Ενίσχυση της ασφάλειας και καταπολέμηση της μάστι­γας των κλοπών σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία - έ­λεγχος παράνομου εμπορίου, καλύτερος φωτισμός, διεκδίκηση για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε αστυνομική δύναμη και εξοπλισμό. Διεκδίκηση για σύσταση Αστυνομικού Τμήματος Εξα­μιλίων και αποτελεσματική λειτουργία της επιτροπής πρόληψης της εγκληματικότητας. 
11. Ανοιχτό εμπορικό κέντρο (Οpen mall) στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου με διευρυμένα όρια, για την στήριξη της α­γοράς και οργάνωση σε ζώνες επαγγελματικών δραστηριοτή­των. 
12. Αξιοποίηση της δημοτικής αγοράς ως πόλο έλξης αγο­ραστικού κοινού και στήριξης της κορινθιακής νεανικής επιχει­ρηματικότητας, καθώς και κάθε πολιτιστικής δράσης. 
Σε αδρές γραμμές το πρόγραμμα της Συμμαχίας επιδιώ­κει 
• να αλλάξει τον τρόπο διοίκησης εισάγοντας μοντέλο α­ποκεντρωμένης διοίκησης και κοινωνικής συμμετοχής 
• Να δημιουργήσει υποδομές και ανάπτυξη σε όλο τον Καλλικρατικό δήμο 
• Να αξιοποιήσει στο έπακρον το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 
• Να παράσχει ουσιαστική πρόνοια και αλληλεγγύη 
• Να παρέμβει ουσιαστικά στον Πολιτισμό και τον Αθλητι­σμό, στο Περιβάλλον 
«Έχουμε μπροστά μας τη μεγαλύτερη, απ’ όλες τις προ­σκλήσεις. Αυτή της ανάπτυξης. Γιατί η ανάπτυξη θα φέρει επεν­δύσεις, δουλειές και εισόδημα στον τόπο μας. Από εδώ πρέ­πει να ξεκινήσουμε για να είμαστε στη συνέχεια περισσότερο α­ποτελεσματικοί και στην διαχείριση των προβλημάτων της κα­θημερινότητάς μας, στα έργα υποδομών για την μεγιστοποίη­ση της παροχής υπηρεσιών προς τους δημότες και τέλος στην αισθητική αναβάθμιση του Δήμου. Στον στόχο αυτό, είναι προ­σανατολισμένο το πρόγραμμά μας. Βάζει τον πήχη των στόχων μας αλλά και των προσδοκιών της κοινωνίας του δήμου, ψηλό­τερα. Και μας ενώνει όλους σε μια δημιουργική προσπάθεια για­τί, απλά, αξίζουμε καλύτερα και περισσότερα. 
Στόχος μας δεν είναι τα αυτονόητα, γιατί αυτά θα υλοποιη­θούν αμέσως μετά την αλλαγή ηγεσίας στο δήμο Κορινθίων με­τά τις εκλογές του Μαΐου σε σύντομο χρονικό διάστημα . Το ό­ραμα και οι στόχοι μας είναι πολύ πιο ψηλά, «να κάνουμε το δή­μο Κορινθίων ένα δήμο σύγχρονο και αποτελεσματικό, έναν δή­μο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και να δρομολογήσουμε τα με­γάλα έργα που θα φέρουν επενδύσεις, οικονομική ανάπτυξη, εισόδημα και θέσεις εργασίας στην περιοχή». Οι υποψήφιοι μας, που με την ψήφο σας θα κληθούν να υλοποιήσουν το πρόγραμ­μά μας, είναι επαγγελματίες που θέλησαν να ασχοληθούν με τα ζητήματα του Δήμου μας και την επίλυσή τους και όχι «επαγ­γελματίες» της πολιτικής» θα καταλήξει ο Βασίλης Νανόπουλος, ο υποψήφιος που με σαφήνεια και συγκεκριμένο πρόγραμμα α­πευθύνεται στους δημότες και ορίζει τον τρόπο που η Αλλαγή την οποίαν πρεσβεύει μπορεί να γίνει πράξη!


Ελήφθη Δ.Τ. τελευταία ώρα

Δεν υπάρχουν σχόλια