Header Ads

Μάχη Ανακοινώσεων μετά τον αγώνα : Η Καλλιθέα ισχυρίζεται κακή διαιτησία και ο ΠΑΣ Κόρινθος καταρρίπτει τον ισχυρισμό με VIDEO


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ(ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ ΑΓΓΕΛΟ,ΠΗΤΑ ΑΓΓΕΛΟ ΚΑΙ ΑΔΑΜΟ­ΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟ) ΓΙΑ ΤΗΝ Α­ΨΟΓΗ ΔΙΑΤΗΣΙΑ ΤΟΥΣ. 
ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΕΣ ΚΟΣΜΟΥΝ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Τα παράπονα της Καλ­λιθέας μετά το 3-3 με την Κόρινθο 

Η ενημέρωση της ομάδας

Ισόπαλη αναδείχθη­κε χθες η Καλλιθέα στην ε­κτός έδρας αναμέτρηση για την 15η αγωνιστική του 7ου Ο­μίλου της Γ΄ Εθνικής με την Κόριν­θο με σκορ 3-3. 
Η ομάδα μας κατάφερε να προ­ηγηθεί 2 φορές. 
Αρχικά, ανατρέποντας το 1-0 της Κορίνθου και στη συνέχεια το 2-2 στο δεύτερο ημίχρονο με εξαι­ρετικό γκολ – φάουλ του Διονύση Μπέλη. 
Παρά όμως την εξαιρετική εμ­φάνιση των ποδοσφαιριστών μας στο μεγαλύτερο διάστημα του α­γώνα καθώς και την άψογη συ­μπεριφορά των 100 φιλάθλων μας που βρέθηκαν στο Δημοτικό Γή­πεδο Συνοικισμού και έδωσαν την ψυχολογική ώθηση στην ομάδα μας να προηγηθεί 2 φορές, τα δι­αιτητικά λάθη έγιναν ο καταλύτης, ώστε η Καλλιθέα να μην γευθεί τε­λικά τη χαρά της νίκης. 
Και αυτό γιατί ανεξάρτητα α­πό το γεγονός ότι στο δεύτερο η­μίχρονο, οι γηπεδούχοι κέρδιζαν πολύ εύκολα φάουλ, με αποτέλε­σμα να βρίσκονται συνέχεια στην περιοχή μας, το δεύτερο και τρίτο γκολ που σημείωσε η Κόρινθος θα έπρεπε ν’ ακυρωθούν. 
Στο δεύτερο γκολ γίνεται ο ο­ρισμός του επιθετικού φάουλ στον τερματοφύλακα μας, μέσα στη με­γάλη περιοχή, ενώ το τρίτο γκολ προήλθε, αρχικά από ανύπαρκτο κόρνερ και στη συνέχεια από ε­πιθετικό φάουλ στον τερματοφύ­λακα μας, στον οποίο έπεσαν πά­νω δύο παίκτες της Κορίνθου, πα­ρεμποδίζοντάς τον να ολοκληρώ­σει την «έξοδο» και το διώξιμο της μπάλας. 
Είναι η πρώτη φορά την τρέ­χουσα αγωνιστική περίοδο που εκ­δίδουμε ανακοίνωση – διαμαρτυ­ρία, αλλά τα συνεχόμενα σε βά­ρος της ομάδας μας λάθη των διαι­τητών από την πρώτη κιόλας αγω­νιστική του Πρωταθλήματος, γεν­νούν εύλογα ερωτηματικά αφού δεν είναι δύσκολο να θεωρηθούν ότι απεικονίζουν την προαποφασι­σμένη πορεία μας στο Πρωτάθλη­μα.
Θα θέλαμε ακόμη να ευχαρι­στήσουμε τη Διοίκηση της Κορίν­θου, που εξασφάλισε την «εντυ­πωσιακή είσοδο» της αποστολής της ομάδας μας, στο γήπεδο, είσο­δο που συνοδεύθηκε από απειλές, ύβρεις, αυγά, πέτρες και βαρελότα που εκτόξευαν τριάντα άτομα που προφανώς δεν είχαν συγκεντρω­θεί τυχαία 1,5 ώρα πριν την έναρ­ξη του αγώνα, καθώς και τον Πα­ρατηρητή που δεν είδε τίποτα. 
Θα θέλαμε όμως πραγματι­κά να ευχαριστήσουμε τον Αστυ­νομικό Διευθυντή της Κορίνθου, ο οποίος με τις εύστοχες παρεμ­βάσεις του, βοήθησε την αποστο­λή της ομάδας μας και τους φιλά­θλους μας να γλιτώσουν τα χειρό­τερα… 
Καλούμε τον υπεύθυνο ορι­σμού διαιτητών της Κεντρικής Ε­πιτροπής Διαιτησίας της ΕΠΟ, να συμμερισθεί τους προβληματι­σμούς μας και να προχωρήσει σε ενέργειες τέτοιες που θα εξασφα­λίζουν τουλάχιστον από εδώ και στο εξής την εύρυθμη και ασφα­λή διεξαγωγή των αγώνων και τη στοιχειώδη ισονομία. 
Και η Διοίκηση του ΠΑΣ Κό­ρινθος παρουσιάζει στοιχεία με video εξέδωσε νέα ανακοίνωση που καυτηριάζει αυτήν της Καλλι­θέας και αναφέρει τα εξής: 
Με μεγάλη έκπληξη διαβάσα­με την ανακοίνωση της Καλλιθέ­ας η οποία περιέχει πολλές ανα­κρίβειες και ο συντάκτης της πρέ­πει να ομολογήσουμε ότι διαθέτει πολλή φαντασία. 
Θα σταθούμε μόνο στα <<ΔΥΟ>> γκολ που δέχεται η Καλλιθέα και στα οποία η ανακοί­νωση ‘’ΕΙΔΕ’’ επιθετικά φάουλ. 
Επειδή η εικόνα είναι αδιάψευ­στος μάρτυρας, παραθέτουμε στο φίλαθλο κοινό τα βίντεο από τα δύο γκολ που πετυχαίνει η ομά­δα μας και στα οποία βγαίνουν δύ­ο συμπεράσματα. 
1ον:Και στα δύο γκολ κανένας ποδοσφαιριστής της Κορίνθου δεν έρχεται σε επαφή με τον τερματο­φύλακα. 
2ον: Κανένας ποδοσφαιριστής της Καλλιθέας ούτε ο τερματοφύ­λακας διαμαρτύρεται για υποτιθέ­μενο φάουλ. 
Κύριοι της διοίκησης της Καλλι­θέας αποτύχατε και εκτίθεστε πα­νελλαδικά. 
Η ανακοίνωση σας πλέον σας χαρακτηρίζει ως μυθομανής και ε­πικίνδυνους για το ίδιο σας το σω­ματείο που διοικείται. 
Καλή συνέχεια στο «καθαρό» και «έντιμο» αγώνα που κάνετε.. 

Από τη διοίκηση του ΠΑΣ Κό­ρινθος 

Δεν υπάρχουν σχόλια