Header Ads

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - Tufe 2018 : διεπιστημονική συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής


Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο του ΤΕΕ για την Οικονομία, την Κοινωνία και την Κλιματική Αλλαγή.
Εκτεταμένη επιστημονική συζήτηση για τη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας.
Κοινή δήλωση τριών μεγάλων διεθνών φορέων του τεχνικού κόσμου
Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή απήχηση ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Πρώτου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου «Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των μέγα τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική βιομηχανία και την αγορά ακινήτων», που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΤΕΕ, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA - Working Party on Land Administration, με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Οι τρεις αυτοί μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί του τεχνικού κόσμου, αμέσως μετά, υπέγραψαν κοινή δήλωση στο πλαίσιο της θεματικής του συνεδρίου του ΤΕΕ που υπογραμμίζει το κοινό όραμα των επαγγελματιών μηχανικών να ακολουθήσουν τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.
Στο συνέδριο περισσότεροι από εξήντα (60) διακεκριμένοι ομιλητές από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας 5 ηπείρους του πλανήτη. Μηχανικοί, εκπρόσωποι Φορέων και Διεθνών Οργανισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν επαγγελματικές εμπειρίες και επιστημονικές γνώσεις ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας. Εξετάστηκαν σύγχρονα και επίκαιρα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα και οι τάσεις που επικρατούν στην Ευρώπη, η τυποποίηση BIM (Building Information Modeling), οι έξυπνες πόλεις, η αειφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη διαχείριση γης και ακίνητης περιουσίας, η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών αλλά και θέματα λιγότερο προβεβλημένα όπως η αρχιτεκτονική στην Αφρική και στην Κορέα, οι γυναίκες τοπογράφοι μηχανικοί στον Αραβικό κόσμο κλπ
Στασινός: Χρειάζεται επιστημονική γνώση και επάρκεια για την άσκηση αναπτυξιακών πολιτικών
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Το ΤΕΕ ανέλαβε πρωτοβουλία να φέρει στην Ελλάδα διακεκριμένους επιστήμονες και να συζητήσουμε σε ένα εξειδικευμένο συνέδριο θέματα αιχμής για την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Το πως δηλαδή αυτοί οι τομείς της ζωής μας επηρεάζονται και επηρεάζουν σήμερα το δομημένο περιβάλλον συνολικά, την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό κλάδο. Πιστεύω βαθιά ότι η επιστημονική έρευνα ανοίγει δρόμους ανάπτυξης. Ειδικά στην Ελλάδα, που έχει καθυστερήσει πολύ σε αυτές τις πολιτικές και έχει χτυπηθεί πολύ έντονα από την κρίση, η επιστημονική έρευνα πάνω στην αποδοτικότητα και τη σημασία συγκεκριμένων μέτρων και δράσεων μπορεί να χαράξει νέους δρόμους για μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι χρειάζεται επιστημονική γνώση και επάρκεια για την άσκηση τέτοιων πολιτικών και για αυτό τον λόγο αναλαμβάνει συνέχεια πρωτοβουλίες τόσο για την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου όσο και για την πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων τάσεων της επιστήμης και του επαγγέλματος του μηχανικού, όπως, μεταξύ άλλων, τα ηλεκτρονικά συστήματα για το δομημένο περιβάλλον, την ενιαία και διαλειτουργική χρήση γεωχωρικών δεδομένων, τον σχεδιασμό βέλτιστων πολιτικών στην εξοικονόμηση ενέργειας. Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς είναι ήδη εδώ και θα εξαπλωθούν, ως πραγματικές εφαρμογές τα επόμενα χρόνια. Τα εργαλεία δίνουν πλέον τη δυνατότητα τα σχέδια που εκπονούνται σε κάθε επίπεδο να είναι διαρκώς εξελισσόμενα και προσαρμοζόμενα στις ανάγκες μιας κοινωνίας, μικρής ή μεγάλης. Δημιουργούν όμως και νέες προκλήσεις, με κυριότερη την ανάγκη ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στις αποφάσεις. Το ΤΕΕ στη χώρα μας και οι φορείς των μηχανικών παντού στον κόσμο οφείλουμε και μπορούμε να στηρίξουμε τα κράτη και τις κυβερνήσεις να κάνουν γρήγορα και σωστά τις κατάλληλες πολιτικές επιλογές». Υπογραφή κοινής δήλωσης τριών διεθνών φορέων
Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, στον απόηχο των δεκάδων υψηλού επιπέδου επιστημονικών παρουσιάσεων, οι Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers, υπέγραψαν για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο κοινό κείμενο διακήρυξης με το οποίο δηλώνουν ότι: «Έχουμε κοινό όραμα να αναπτύξουμε βιώσιμα επαγγέλματα, να ενημερωνόμαστε για τις τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και κλιματικές αλλαγές και την επίδραση αυτών στα επαγγέλματά μας, να είμαστε περιεκτικοί χωρίς αποκλεισμούς, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και να αναπτύξουμε δυνατές συνέργειες ακολουθώντας τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.»

Γραφείου Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια