Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΙΛΙΑΛΗ (Φ.1868)

 Η βουλευτής Κορινθίας της Ν.Δ., κ. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών
 
Η βουλευτής Κορινθίας της Ν.Δ., κ. Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη, την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023, κατά την συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών, τοποθετήθηκε για το δημογραφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί μια άκρως σημαντική παράμετρο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Η βουλευτής τόνισε ότι το δημογραφικό ζήτημα αποτελεί δείκτη κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και για τις Περιφερειακές Ενότητες μας, και ότι απαιτείται συνεκτική πολιτική για την στρατηγική αντιμετώπιση ενός τόσο κομβικού ζητήματος, που αγγίζει κάθε πτυχή εφαρμοσμένης πολιτικής.

Αναλυτικότερα η βουλευτής δήλωσε ότι: "Το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας πραγματικά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στις επόμενες δεκαετίες και γι’ αυτό η χάραξη μιας αποτελεσματικής στρατηγικής, αποτελεί αδήριτη προτεραιότητα και για την κυβέρνησή μας, αλλά και για όλους εμάς. Τα δημογραφικά δεδομένα τα ξέρουμε όλοι. Δεν είναι καθόλου θετικά. Το αποδεικνύουν και οι αριθμοί της τελευταίας απογραφής, αλλά δυστυχώς, το επιδεικνύουν συνεχώς και όλες οι επιστημονικές μελέτες. Όλοι οι κύριοι δείκτες, όπως της γονιμότητας, της θνησιμότητας των μεταναστευτικών ροών, δείχνουν πως ο πληθυσμός της χώρας βαίνει μειούμενος και θα γηράσκει. Δυστυχώς, αυτό έχει τεράστιες συνέπειες σε όλα τα πεδία εφαρμοσμένης πολιτικής. Υπάρχουν σημαντικές δημογραφικές διαφοροποιήσεις και στους δήμους της χώρας μας. Οξύ το πρόβλημα και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επίσης η βουλευτής δήλωσε ότι : ''Στο νομό Κορινθίας, ο δήμος Σικυωνίων, ο δήμος Ξυλοκάστρου Ευρωστίνης, είχανε μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις πληθυσμού κι αυτό γιατί είναι οι δύο δήμοι που έχουν και τα περισσότερα χωριά του νομού Κορινθίας μας. Πρέπει να φτιάξουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων που γηράσκουν και να επεκτείνουμε τη διαβίωσή τους.

Οι πολιτικές στήριξης της γονιμότητας με πυρήνα την στήριξη της οικογένειας που έχει υιοθετήσει η κυβέρνησή μας και την τετραετία που πέρασε, αλλά και τώρα με την δημιουργία του Υπουργείου της Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ένα Υπουργείο πυλώνα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού όπως πρόσφατα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, δηλώνουν, ότι οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά σίγουρα απαιτούνται παράλληλες στοχεύσεις και συνδεδεμένες δράσεις και προτάσεις.

Επειδή το δημογραφικό δεν είναι μόνο οικογενειακή υπόθεση, σίγουρα χρειάζεται η συνεργασία του συγκεκριμένου Υπουργείου πυλώνα (Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας) και με συμβατά με τους στόχους που θα θέσουμε Υπουργεία, όπως είναι κατά τη γνώμη μου και το Εργασίας και το Υγείας και το Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά επιτρέψτε μου να πω και το Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τουρισμού και το Παιδείας, αλλά βεβαίως και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.''

Η βουλευτής τόνισε ότι χρειάζονται δράσεις και μέτρα, όπως είναι η Στέγη για όλους, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, τα ΚΑΠΗ, οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, οι Νταντάδες της γειτονιάς και, γενικά, πολιτικές φιλικές προς την οικογένεια και πολιτικές που αφορούν την ισορροπία της επαγγελματικής με την προσωπική και την οικογενειακή ζωή. Αλλά, σίγουρα, χρειάζονται και συγγενείς πολιτικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές, οικονομικές, που αφορούν και θα τονώσουν την απασχόληση, την ασφάλιση, την υγεία και σίγουρα και την αποκέντρωση.

Η βουλευτής έθεσε το ζήτημα της τάσης της εσωτερικής μετακίνησης προς τα αστικά κέντρα, κυρίως, των νέων ανθρώπων που αφήνουν μεγάλα δημογραφικά κενά σε ορισμένες περιοχές, δυστυχώς και στην Ελλάδα, με τεράστιο κίνδυνο και την οικονομική, αλλά και την κοινωνική συνοχή μας.

Η βουλευτής υπερθεμάτισε ότι η αποκέντρωση και η αντιστροφή της έντονης αστικοποίησης της χώρας, αποτελεί κριτήριο ανάπτυξης και προόδου και πρέπει να είναι απαραίτητος στρατηγικός στόχος για την αποφυγή των χωρικών διαφοροποιήσεων.

Τέλος συνοψίζοντας, η Βουλευτής τόνισε ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υιοθετώντας σειρά μέτρων με επίκεντρο τη στήριξη της οικογένειας, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση με στόχο την αντιστροφή των αρνητικών δεδομένων της δημογραφικής κατάστασης της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια