Header Ads

Πολιτική δραστηριότητα Χρίστου Δήμα (Φ.1839)

 Επιδιώκουμε μια Ελλάδα high-tech και πρωταγωνίστρια στην καινοτομία

 

Χρ. Δήμας στο Liberal


Για το σύνολο των δράσεων του υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας και την έμπρακτη στήριξη στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) μέσω του Elevate Greece, μίλησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας σε συνέντευξή του στο Liberal.

Δήλωσε πως στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η καλύτερη διασύνδεση της έρευνας και της καινοτοµίας µε την επιχειρηµατικότητα. Πιστεύει ακράδαντα πως το οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον που διαµορφώνεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έλκει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των ξένων πολυεθνικών κολοσσών που δροµολογούν ή έχουν ήδη ξεκινήσει σηµαντικές τεχνολογικές επενδύσεις.

Στη συνέχεια εξέφρασε την άποψή του για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία καθίσταται πλέον απαραίτητη για την προσαρμογή της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. 

Συνέντευξη στην Κέλλυ Σαουάχ - Μαραγκουδάκη 

Κύριε Υφυπουργέ, τέσσερα χρόνια που η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στην κυβέρνηση, πείτε μου πόσα και ποια είναι τα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα στον τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας; Ποιοι είναι οι στόχοι για την επόμενη τετραετία -αν και εφόσον- λάβετε τη λαϊκή εντολή να κυβερνήσετε ξανά;

Ένας από τους κεντρικούς στόχους που είχαμε θέσει εξαρχής ως Κυβέρνηση ήταν η ενίσχυση της Έρευνας και της Ανάπτυξης (Ε&Α), καθώς και η σύνδεση τους με το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Απλοποιήσαμε τις διαδικασίες ώστε οι ερευνητές και οι καθηγητές να ιδρύουν πολύ πιο εύκολα εταιρείες τεχνοβλαστούς (spin-off) στα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, με στόχο να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τον χώρο έρευνας στην Ελλάδα.

Παράλληλα, χρηματοδοτήσαμε μέσω ΕΣΠΑ, δράσεις όπως οι Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters), τα Κέντρα Ικανοτήτων (Competence Centers) και τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας, για την προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα. Επίσης, ιδρύσαμε το Elevate Greece, το εθνικό μητρώο των νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου οι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να γνωρίζουν πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο από την Ελλάδα και να μην αναγκάζονται να φεύγουν στο εξωτερικό για να κυνηγήσουν τα όνειρα τους.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί, ακόμη, ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας στην έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, με τη χρηματοδότησή του να υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε και στην αύξηση των υπερεκπτώσεων για δαπάνες σε Ε&Α από το 130% στο 200%, γεγονός που αποτελεί ένα σημαντικό φορολογικό κίνητρο ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο στο R&D, αλλά και να προσελκύσουμε περισσότερες εταιρείες από το εξωτερικό. Και πράγματι, τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας έχει καταστεί ένας ανερχόμενος επενδυτικός προορισμός που προσελκύει ολοένα και περισσότερο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον κολοσσών όπως οι Microsoft, EY, Applied Materials, Pfizer, Cisco, Amazon Web Services, Digital Realty κ.ά., συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία χιλιάδων ποιοτικών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Επόμενος στόχος μας είναι να αποκτήσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην καινοτομία στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη έχουμε δρομολογήσει τη δημιουργία δύο φυσικών χώρων καινοτομίας υψηλών προδιαγραφών, ανάλογους με αυτούς που διαθέτουν σύγχρονες πόλεις του εξωτερικού: την πρώτη Πολιτεία Καινοτομίας στην Αττική και το Τεχνολογικό Πάρκο 4ης γενιάς - ThessINTEC στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για δύο έργα - πρότυπα για τα ελληνικά δεδομένα, όπου θα εγκατασταθούν ερευνητές, νεοφυείς επιχειρήσεις και τμήματα Ε&Α εταιρειών και βιομηχανιών, δημιουργώντας επιχειρηματικές συνέργειες και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Την τετραετία από τη θέση που αναλάβατε δώσατε έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις με απώτερο σκοπό την ανάδειξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας. Τα καταφέρατε; Γνωστοποιήστε μας τις σημαντικότερες επιτυχίες του έργου σας σχετικά με τις start up εταιρείες και την υποστήριξη αυτών.

Η Πολιτεία για πρώτη φορά βοηθάει αποφασιστικά τις startups στα πρώτα τους βήματα, μέσω του Elevate Greece, με μέτρα που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους. Μερικά από αυτά είναι η θέσπιση στοχευμένων φορολογικών κινήτρων για Επενδυτικούς Αγγέλους (Angel Investors), η θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) σε εργαζομένους, η παροχή ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας μέσω ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 60 εκατ. ευρώ, καθώς και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες, σεμινάρια και χρηματικά έπαθλα που προσφέρονται από τους επίσημους υποστηρικτές του μητρώου.

Πρόσφατα, μάλιστα, το Elevate Greece μετεξελίχθηκε από πλατφόρμα σε Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου, «Elevate Greece ΑΕ», προκειμένου να κατοχυρώσουμε ακόμα περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες σε επιστήμονες και επιχειρηματίες, ώστε να αναπτύσσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφειά τους. Το Elevate Greece σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Σήμερα ο αριθμός των εγγεγραμμένων νεοφυών επιχειρήσεων που επωφελούνται από τα προνόμιά του ξεπερνά τις 720, απασχολώντας περισσότερους από 7.000 εργαζόμενους, οι οποίοι αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής για την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι πολιτική έχει αναπτύξει το υπουργείο Ανάπτυξης για την υποστήριξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής;

H αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Πολιτεία έχουν θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2030. Ιδρύσαμε τον πρώτο Σταθμό Ανεφοδιασμού Οχημάτων Υδρογόνου της χώρας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος».

Ο σταθμός διαθέτει σύστημα παραγωγής, αποθήκευσης, ανεφοδιασμού και κατανάλωσης υδρογόνου με μία πρωτοποριακή τεχνολογία που αναπτύχθηκε από την CYRUS, την εταιρεία spin-off του Δημόκριτου. Επιπλέον, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) ξεχωρίζει για την δημιουργία του Παρατηρητήριου Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (ΠΑΓΓΑΙΑ).

Παράλληλα, το ΕΑΑ συντονίζει την πρωτοβουλία Climpact, μια εμβληματική, αμιγώς ελληνική ερευνητική-διεπιστημονική δράση για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Πρόκειται για το συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα κλιματικής αλλαγής και για τις επιπτώσεις που σχετίζονται με αυτήν. Μία επίσης, πρόσφατη, πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι και η δημιουργία του Παγκόσμιου Κόμβου για το Κλίμα, του “SDSN Global Climate Hub”, με κύρια αποστολή την παροχή επιστημονικών συμβουλών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την πρόληψη περαιτέρω επιδείνωσης. Ο κόμβος έχει έδρα την Αθήνα και υποστηρίζεται από διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και από το παγκόσμιο δίκτυο του SDSN.

Ποια είναι η εικόνα που θα θέλατε να παρουσιάζει η Ελλάδα στην Ε.Ε. την επόμενη δεκαετία;

Μέσα στην επόμενη δεκαετία, θέλουμε η Ελλάδα να είναι κλιματικά ουδέτερη, high-tech και πρωταγωνίστρια στην καινοτομία. Να χαρακτηρίζεται από ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, σημαντική οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ευημερία και εξωστρέφεια, με χαρούμενους πολίτες.

Ποιο είναι το διακύβευμα των φετινών εκλογών;

Το διακύβευμα των εκλογών δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το εξής: Θέλουμε να πάμε την χώρα μπροστά, με συνεχή τροχιά ανάπτυξης, ευημερίας και προόδου, ή θέλουμε μία χώρα ασταθή με πισωγυρίσματα σε όλα αυτά που έχουμε κτίσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια;

Ενδεικτικά αναφέρω τη διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 650 στα 780 ευρώ, που αποτελεί μεγαλύτερη αύξηση από αυτή που μας ζητούσαν κοινωνικοί εταίροι και προεξοφλούσε η αγορά. Πετύχαμε, επίσης, αξιοσημείωτη αύξηση της απασχόλησης, με τη δημιουργία περίπου 300.000 θέσεων εργασίας, αλλά και τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη, σχεδόν κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, από 17,5% το 2019 στο 10,8%.

Και όλα αυτά τα καταφέραμε με εθνικούς πόρους, χωρίς δάνεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι πετύχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων 18 ετών στις ξένες άμεσες επενδύσεις, της τάξεως του 25%.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα μας ολοένα και αυξάνεται, γεγονός που θα αποφέρει ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα ισχυροποιείται ολοένα και περισσότερο σε επίπεδο αμυντικό, διπλωματικό και οικονομικό. Θέλουμε, λοιπόν, να συνεχιστεί όλη αυτή η θετική πορεία ή θέλουμε να την γκρεμίσουμε, μαζί με την εμπιστοσύνη των εταίρων μας;

Θα είστε υποψήφιος Βουλευτής Κορινθίας. Εν όψει εκλογών ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε στους νέους που θα κληθούν να ψηφίσουν την 21η Μαΐου;

Καταρχάς θα τους έλεγα να παραστούν στις κάλπες και να ψηφίσουν, ώστε να αποφασίσουν οι ίδιοι για το μέλλον τους και να μην αφήσουν αυτή την επιλογή σε άλλους. Θα τους συμβούλευα, ακόμη, να μην ψάχνουν το τέλειο και το ιδανικό, καθώς αυτό μπορεί να μην υπάρχει, να σκεφτούν όμως τι ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα πιστεύω τους.

 

«Κεντρικό σύνθημα «2019-2023: Ανάπτυξη για την Ελλάδα, Ανάπτυξη για Όλους»

 

Με κεντρικό σύνθημα «2019-2023: Ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες, Ανάπτυξη για την Ελλάδα, Ανάπτυξη για Όλους», το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων παρουσίασε χθες το Κυβερνητικό Έργο στους τομείς των επενδύσεων, της ανάπτυξης, της έρευναςκαινοτομίας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Η πολιτική ηγεσία ανέλυσε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του Υπουργείου που οδήγησαν σε ιστορικά ρεκόρ σε επενδύσεις – ιδίως ξένες επενδύσεις -και εξαγωγές, τη σημαντική αύξηση των στρατηγικών επενδύσεων, των ΣΔΙΤ και των υπαγωγών στον Αναπτυξιακό Νόμο καθώς και την πρώτη θέση της Ελλάδας στην ΕΕ-27 τόσο στηναπορρόφηση του ΕΣΠΑ 2014-20 αλλά και στην έγκριση και άμεση υλοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2021-27, όσο και στη βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015-2022προσελκύοντας, παράλληλα, επενδύσεις παγκόσμιας εμβέλειας στον τομέα έρευνας, καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας.

Ο κ. Δήμας εστίασε στο κομμάτι της Έρευνας & Καινοτομίας, που η Ελλάδα κατέλαβε την 1η θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, στην βελτίωση του Δείκτη Καινοτομίας μεταξύ 2015-2022.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, επικυρώνουν τις πολιτικές για την καλύτερη αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας που διεξάγεται στην Ελλάδα, την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την γενικότερη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, τόνισε χαρακτηριστικά, πως«θέλουμε να καλλιεργήσουμε τις συνθήκες και να παρέχουμε όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ώστε οι ταλαντούχοι νέοι επιχειρηματίες και επιστήμονες να νιώθουν σιγουριά πως μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμια κλίμακα από την Ελλάδα.»

Ο στόχος είναι να συνεχιστεί η προσπάθεια με αμείωτο ρυθμό, προκειμένου η Ελλάδα να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στην εκδήλωση, μίλησαν επίσης, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Τσακίρης και εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και παραγωγικοί φορείς.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Χρίστος Δήμας δήλωσε τα εξής:

«Η Ελλάδα των ρεκόρ και των εξαιρετικών επιδόσεων στην οικονομία και στον ρυθμό ανάπτυξης, μπορεί πλέον να ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, έχουμε ολοένα και περισσότερες επενδύσεις εγχώριες και ξένες, οι startup έχουν πλέον σύμμαχο την Πολιτεία, ενώ εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας βρίσκονται πλέον στην Ελλάδα.»

ΒΙΝΤΕΟ | Link: https://youtu.be/5O1-kbTI0CM


 

Δεν υπάρχουν σχόλια