Header Ads

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ φ.1766

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αξιοποίηση καινοτομιών για την προσβασιμότητα ΑμεΑ και ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες σε υδάτινο περιβάλλον

  


Αθήνα, 21/10/2021 
Της: Αναστασίας – Αικατερίνης Αλεξοπούλου, Βουλευτού Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών 
Προς: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών 
Τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Υποδομών 
Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
Την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΘΕΜΑ: «Αξιοποίηση καινοτομιών για την προσβασιμότητα ΑμεΑ και ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες σε υδάτινο περιβάλλον» 

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, 

Σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 6, του Συντάγματος της Ελλάδας, το οποίο ρητώς, ορίζει ότι: “τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία τους, την προεπαγγελματική τους εκπαίδευση, την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και την ένταξή τους στην ευρύτερη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας”, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο και συνταγματικό δικαίωμα για τα άτομα με αναπηρίες και κινητικά προβλήματα η πρόσβασή τους στη θάλασσα και εν γένει, σε υδάτινο περιβάλλον. Εν τούτοις, όπως εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην πράξη, με αποτέλεσμα, οι συνάνθρωποί μας με αναπηρία ή/και με κινητικές δυσκολίες να μην έχουν δυνατότητα πρόσβασης και αυτόνομη προσέγγιση στην θάλασσα, και γενικότερα σε υδάτινα περιβάλλοντα, στερούμενοι, έτσι, μαζί με τα αγαπημένα τους πρόσωπα ένα αναφαίρετο δικαίωμά τους, με συνέπεια τον άτυπο, πλην όμως, ουσιαστικό αποκλεισμό τους και την εις βάρος τους δυσμενή σχετική διάκριση.

Η ευθύνη της Πολιτείας, διαχρονικά, είναι τεράστια, ως προς την περιθωριοποίηση που υφίστανται τα ΑμεΑ, αφ’ ής στιγμής δεν έχει κάνει κάτι, προκειμένου να αξιοποιήσει υπάρχουσες ελληνικές ευρεσιτεχνίες και καινοτομίες, όπως για παράδειγμα η μέθοδος “seatrac” που αποτελεί προϊόν επιστημονικής έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, που είναι εφαρμογή κατοχυρωμένη με αντίστοιχα διπλώματα, τόσο στην χώρα μας, όσο και διεθνώς, αποτελεί, δε, τη μοναδική παρόμοια υποδομή σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι φανερό, ότι η αξιοποίηση μιας παρόμοιας ελληνικής έμπνευσης δημιουργίας, που είναι αυτή την ώρα η μοναδική λύση, παγκοσμίως, ικανή να παράσχει την δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα να μπουν αυτόνομα στη θάλασσα, θα αποτελέσει σημαντική πρωτοπορία για τον ελληνικό τουρισμό, ενώ, παράλληλα, θα συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων, που αποδεδειγμένα υφίστανται αυτοί οι συμπολίτες μας σε θάλασσες, ακτές και λοιπά υδάτινα περιβάλλοντα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, Ερωτώνται οι κ.κ
 Υπουργοί:

1. Πώς προτίθεσθε να διασφαλίσετε την ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ και των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες στις θάλασσες και, εν γένει, στους υδάτινους χώρους όλης της ελληνικής Επικράτειας, κινητοποιώντας και συντονίζοντας προς τον σκοπό τούτο τους αρμοδίους εμπλεκόμενους φορείς του ελληνικού Δημοσίου;

2. Έχετε την βούληση και την πρόθεση να αξιοποιήσετε, προς όφελος των ΑμεΑ, ερευνητικά προγράμματα και εργαλεία, όπως η ως άνω μέθοδος “seatrac” που προέκυψε από έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών, έτσι ώστε, όλοι οι συνάνθρωποί μας με κινητικές δυσκολίες να μπορέσουν να εξασκήσουν το δικαίωμα τους για αυτόνομη πρόσβαση στον αιγιαλό και στα λοιπά υδάτινα περιβάλλοντα της χώρας;

3. Με ποιον τρόπο σχεδιάζετε να ενισχύσετε και να δώσετε επιπλέον κίνητρα σε ερευνητικά προγράμματα ελληνικών Πανεπιστημίων να εκπονήσουν μελέτες και να υλοποιήσουν σχετικές με τα τις παρούσας και όχι μόνο εφαρμογές, που αφορούν στην υποβοήθηση των ΑμεΑ;

Η ερωτώσα βουλευτής 
Αναστασία – Αικατερίνη ΑλεξοπούλουΔεν υπάρχουν σχόλια