Header Ads

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΝΕΑ φ.1736

Πίστωση 3 εκ ευρώ από το ΠΕΠ Πελοποννήσου με απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα για έργα συντήρησης και ανάδειξης πολιτιστικών μνημείων
  

Συνολικού προϋπολογισμού 3.005.000 ευρώ είναι οι 7 νέες πράξεις πολιτιστικών παρεμβάσεων που με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Παναγιώτη Νίκα, εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας 3 “Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον” του ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η προστασία και η ανάδειξη επιλεγμένων χώρων και μνημείων, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις, για την ορθολογική και βιώσιμη διαχείριση σημαντικών τόπων και μνημείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Αναμένεται δε να συμβάλλουν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού των συγκεκριμένων περιοχών.

Σε μία από τις επόμενες αποφάσεις, όπως τόνισε ο περιφερειάρχης, θα περιλαμβάνεται και το έργο που αφορά στο Μουσείο της Χώρας.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που εντάχθηκαν στο ΠΕΠ Πελοποννήσου είναι οι εξής:

1) Προστασία, διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ιερού Αμυκλαίου Απόλλωνα, στην Αγία Κυριακή των Αμυκλών, στον Δήμο Σπάρτης, με προϋπολογισμό 530.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Με το συγκεκριμένο έργο αναμένεται, ότι θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα προσβασιμότητας και αναγνωρισιμότητας του, εν λόγω, αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος θα αποδοθεί στους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, πλήρως διαμορφωμένος για περιήγηση. Επίσης, θα αποκατασταθεί ο ναός της Αγίας Κυριακής (τοιχοποιίες, στέγη, ξύλινο στέγαστρο, κουφώματα, κ.ά.).

2) Αποκατάσταση του ναού Ταξιαρχών και του οχυρωματικού του περιβόλου στο κάστρο της Πολίχνης, στον Δήμο Οιχαλίας, με προϋπολογισμό 800.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού καθώς και του οχυρωματικού περιβόλου. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.

3) Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Λέρνας στους Μύλους του Δήμου Αργους – Μυκηνών, με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ και δικαιούχους την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και τον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων.

4) Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη του ναού του Αγίου Νικολάου στο Χαλκί του Δήμου Βέλου – Βόχας, με προϋπολογισμό 200.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών το μνημείο θα στερεωθεί, θα αποκατασταθεί και θα αναδειχθεί κατά τρόπο ανάλογο με την ιστορική, αρχαιολογική και καλλιτεχνική του αξία, ενώ θα αναβαθμιστεί αισθητικά, παράλληλα με την λειτουργική του βελτίωση, ο περιβάλλων χώρος του.

5) Αποκατάσταση του Καθολικού και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου της μονής Ελληνικών Παλαιοκάστρου, στην Άνθεια του Δήμου Καλαμάτας, με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού και θα απομακρυνθούν οι αλλοιώσεις των μεταγενέστερων επεμβάσεων, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του καθολικού και στον περιβάλλοντα χώρο. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.

6) Αποκατάσταση ναού Παναγίτσας στην Αίπεια του Δήμου Μεσσήνης, με προϋπολογισμό 185.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα παθολογίας του ναού. Το μνημείο θα αποδοθεί στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του.

7) Αποκατάσταση ναού Αγίας Κυριακής, στο Πήδημα του Δήμου Καλαμάτας, και συντήρηση τοιχογραφιών του, με προϋπολογισμό 240.000 ευρώ και δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποδοθεί το μνημείο στους επισκέπτες του, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων μεα, έχοντας διασφαλιστεί η προστασία και διατήρησή του. Θα λειτουργεί με ευθύνη της ΕΦΑ Μεσσηνίας και το αρμόδιο προσωπικό της θα αντιμετωπίσει κάθε μελλοντική ανάγκη λειτουργικότητας και συντήρησης.

Επισημάνσεις του περιφερειάρχη Π. Νίκα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για για το πρόγραμμα νέων γεωργών

  

Τις προτάσεις της υπέβαλε η Περιφέρεια Πελοποννήσου προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την εγκατάσταση νέων γεωργών, σύμφωνα με την 3η σχετική πρόσκληση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020.

Στο σχετικό έγγραφό του, ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας επισημαίνει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από την πολιτεία, όσον αφορά τα μεγέθη των εκμεταλλεύσεων και των κινήτρων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αγροτικού κλήρου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Σημειώνει, ειδικότερα, ο περιφερειάρχης μεταξύ άλλων:

“Το αναφερόμενο ελάχιστο μέγεθος τυπικής απόδοσης των 14.000 ευρώ είναι πολύ υψηλό για τα δεδομένα της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ειδικά στις ελαιοκομικές περιοχές είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν νεοεισερχόμενες εκμεταλλεύσεις της τάξης των 75 στρεμμάτων. Προτείνεται να μειωθεί στα 10.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση βρίσκεται σε ορεινή περιοχή και στις 12.000 ευρώ, όταν μέρος της εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται σε ορεινή περιοχή.

Για τους ίδιους λόγους, το μέγεθος της εκμετάλλευσης κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος προτείνεται να μειωθεί στα 14.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση βρίσκεται σε ορεινή περιοχή και στις 16.000 ευρώ, όταν μέρος της εκμετάλλευσης δεν βρίσκεται σε ορεινή περιοχή.

Οι επίσπορες καλλιέργειες πρέπει να προσμετρούν στον υπολογισμό της τυπικής απόδοσης αφού αφενός αυξάνουν το εισόδημα και αφετέρου βοηθούν στην αντιμετώπιση εδαφογενών ασθενειών και γενικότερα στην αειφορική διαχείριση των εδαφών.

Στα κριτήρια βαθμολογίας πρέπει να προβλεφθεί μοριοδότηση με βάση τόσο τον τόπο μόνιμης κατοικίας (ορεινή τοπική κοινότητα), όσο και την θέση (ορεινή ή όχι) των κτημάτων της εκμετάλλευσης ανεξάρτητα του τόπου μόνιμης κατοικίας.

Λαμβάνοντας υπόψη την μεγάλη δυσκολία συγκράτησης νέων κτηνοτρόφων αλλά και τις εν γένει δυσκολίες των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, η προσαύξηση των 2.500 ευρώ κρίνεται πολύ μικρή και πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον σε 10.000 ευρώ”.

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΑΨΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

  

Στα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν στη διασταύρωση του δρόμου στο Μαψό με την εθνική οδό Κορίνθου – Άργους, τόσο στο δρόμο, όσο και στο παρακείμενο ρέμα, πραγματοποίησαν αυτοψία ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας Τάσος Γκιολής και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Κορινθίας – Αργολίδας Χάρης Βυτινιώτης, την Πέμπτη 11 Μαρτίου.

Στο συγκεκριμένο σημείο, όπου η κακοκαιρία «Ζορμπάς» το Σεπτέμβριο του 2018 είχε προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, γίνεται κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου, με προϋπολογισμό 350.000 ευρώ.

Ικανοποιημένος για το εν λόγω έργο δήλωσε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Τ.Κ. Μαψού Χ. Οικονόμου, ο οποίος εξέφρασε ευχαριστίες για το ενδιαφέρον της περιφερειακής Αρχής να δοθεί λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα, καθώς -όπως σημείωσε- στο συγκεκριμένο ρέμα καταλήγουν πολλά μικρότερα ρέματα από περιοχές όπως τα Αθίκια και το Χιλιομόδι με συνέπεια να πλημμυρίζει συνιστώντας κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές και για περιουσίες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΚΙΟΛΗ
  

Την Πέμπτη 11 Μαρτίου συναντήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ο χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Αναστάσιος Γκιολής με τον Πλωτάρχη (ΛΣ) Παναγιώτη Παπακωνσταντίνου όπου συζήτησαν θέματα που αφορούν το Λιμενικό Σώμα.

Αναφέρθηκαν στην λειτουργία του Λιμενικού Σώματος στο νομό Κορινθίας και στην ενίσχυση από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού.

Ο κ. Γκιολής ευχήθηκε υγεία και καλή δύναμη στο πολύπλευρο και σημαντικό έργο του Λιμενικού Σώματος, μετέφερε τη στήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα καθώς «βρισκόμαστε δίπλα σας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο σας» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ κ. ΑΝ. ΓΚΙΟΛΗ & ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ κ. Β. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821.

  

Τον Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας κ. Αναστάσιο Γκιολή επισκέφτηκε σήμερα Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021, στα Γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος σε κοινή συνάντηση και με τον Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης των τριών επικεφαλής των Θεσμικών Φορέων του Τόπου μας συζητηθήκαν οι τρόποι με τους οποίους θα πραγματοποιηθούν καλύτερα οι προγραμματισμένες Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Ιστορική Επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟ


ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΠΕΚ δικτυακές, διαδικτυακές και τηλεπικοινωνιακές ανάγκες

  


Στην Αρχαία Κόρινθο και στις εγκαταστάσεις στο «Χαμόγελο του Παιδιού» παρευρέθηκε την Παρασκευή 12 Μαρτίου ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ . Αναστάσιος Γκιολής, ολοκληρώνοντας τη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην αναβάθμιση των δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών αναγκών του «Χαμόγελου του Παδιού», καλύπτοντας τις ανάγκες των 32 παιδιών που φιλοξενούνται στα κτήρια της Αρχαίας Κορίνθου, σε συνέχεια της προσπάθειας από την cosmote και άλλων χορηγών σε όλη την Ελλάδα.

Παρόντες ήταν ο Ιατρός - Γενικός Γραμματέας Χρήστος κ. Χρήστος Καμμιλάτος, η Υπεύθυνη κα Άννα Τσαντήλα και ο κ. Βασίλης Μπαλάφας από το τμήμα πληροφορικής της ΠΕ Κορινθίας.

Ο κ. Γκιολής ανέφερε πως «ολοκληρώθηκε μία σύγχρονη, αποδοτική και αποτελεσματική υποδομή για τις δικτυακές, διαδικτυακές και τηλεπικοινωνιακές ανάγκες του «Χαμόγελου του Παιδιού» σε αίθουσες όπου μπορούν τα παιδιά να παρακολουθούν τα διαδικτυακά τους μαθήματα, να μελετούν και να δημιουργούν. Τέλος, εκσυγχρονίστηκε και όλη η εσωτερική τηλεπικοινωνιακή υποδομή» «Στηρίζουμε το «Χαμόγελο του Παιδιού», στηρίζουμε τα παιδιά, δανειζόμαστε και εμείς λίγο από το χαμόγελό τους, φωτίζοντας τις ψυχές μας σε αυτές τις δύσκολες καταστάσεις που όλοι βιώνουμε»

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΜΕΑΣ

  


Το Κέντρο Υγείας Νεμέας επισκέφθηκε την Τρίτη 16 Μαρτίου ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής μαζί με το Δήμαρχο Νεμέας κ. Κώστα Φρούσιο.

Τους υποδέχθηκε ο Διευθυντής κ. Ευστάθιος Σκληρός, τον οποίο ο κ. Γκιολής ενημέρωσε για την πορεία μελέτης προκειμένου να αναβαθμιστεί το Κέντρο Υγείας μέσω σχετικής πρόσκλησης για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027, σύμφωνα και με επιθυμία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα καθώς και «των προγραμματισμό προτεραιοτήτων για την υγεία των συμπολιτών μας» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης.

Τέλος ενημερώθηκε για την επιτυχημένη συμμετοχή του κόσμου στον εμβολιασμό η οποία διεξάγεται χωρίς προβλήματα και ευχαρίστησε το ανθρώπινο δυναμικό του Κ.Υ για το δύσκολο έργο τους, ιδίως κατά το τελευταίο προηγούμενο έτος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια