Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΛΙΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ - ΒΙΛΙΑΛΗ φ.1719

 

ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΙΛΙΑΛΗ 
Βουλευτής Ν. Κορινθίας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ-ΒΙΛΙΑΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  


Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

σε μια δύσκολη συγκυρία τόσο για την ελληνική κοινωνία όσο και την ελληνική οικονομία, η κυβέρνηση, αυτονόητα, επέλεξε για μια ακόμη φορά να προστατεύσει το υπέρτατο Αγαθό της Δημόσιας Υγείας, ώστε να μη ζήσουμε τραγικές στιγμές, σαν αυτές που δυστυχώς έζησαν άλλες γειτονικές χώρες. Παράλληλα, προσπαθούμε και στεκόμαστε σταθερά δίπλα σε όλες τις παραγωγικές δυνάμεις, ώστε να ξεπεράσουν το πλήγμα που προκάλεσε και προκαλεί η παγκόσμια πανδημία.

Ο τουρισμός είναι ένας σημαντικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας που επλήγη ιδιαίτερα από την διακοπή της οικονομικής διαδικασίας. Γι’ αυτό ακριβώς, όση σημασία έχει να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του κλάδου σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή, άλλη τόση σημασία έχει και να προετοιμάσουμε την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού.

Ολα τα δεδομένα που έχουμε, ακόμα και από την περιορισμένη προηγούμενη τουριστική περίοδο, μας υποδεικνύουν ότι ο Τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Επομένως, οφείλουμε σήμερα περισσότερο από ποτέ να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε όλες τις αναπτυξιακές ευκαιρίες συνεργασίας με όλα τα φιλικά κράτη στο πεδίο της τουριστικής αγοράς, καθώς και να αναζητούμε καινοτόμους τρόπους αποτελεσματικής αξιοποίησης του τουριστικού μας προϊόντος. Ή κύρωση των 3 διεθνών συμβάσεων που εισηγούμαι στον τομέα του τουρισμού με την Δημοκρατία του Καζακστάν και με την Πορτογαλική Δημοκρατία και στην κρουαζιέρα με την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου και την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελούν συνέχεια μιας διακομματικής, θα έλεγα, συναντίληψης για την σημασία ανάδειξης αναπτυξιακών ευκαιριών προς όφελος των λαών των εν λόγω κρατών του τουριστικού πεδίου.

Ή 1η Κύρωση αφορά την κύρωση Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας.

....το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας θα αφορά μια σειρά τομέων όπως η ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για τις εξελίξεις στην τουριστική αγορά, στα νέα τουριστικά προϊόντα και στις τουριστικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί σε ειδικές μορφές Τουρισμού, όπως ο θρησκευτικός τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο Ναυτιλιακός τουρισμός, ο Οινοτουρισμός, ο Γαστρονομικός τουρισμός, ο Συνεδριακός τουρισμός, καθώς και ο Αθλητικός τουρισμός.

Παρόμοια συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών θα αφορά στον τομέα των τουριστικών επενδύσεων, της τουριστικής προβολής, της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. (άρθρα 5 – 8)

Παράλληλα δημιουργείται μια μικτή επιτροπή για την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. (άρθρο 9)

...η παρούσα Συμφωνία έχει διάρκεια 5 ετών και θα ανανεώνεται αυτόματα για μεταγενέστερες πενταετείς περιόδους.

Ή 2η Κύρωση αφορά την συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Καζακστάν.

Συγκεκριμένα αφορά και την συνεργασία των Εθνικών Οργανισμών Τουρισμού των δύο χωρών, των εθνικών συνδέσμων των ταξιδιωτικών και τουριστικών γραφείων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού στις δύο χώρες.

...Σύμφωνα με τα άρθρα της συμφωνίας, επιδιώκεται η ενίσχυση της τουριστικής συνεργασίας προχωρώντας σε ανταλλαγή πληροφοριών αναφορικά με την νομοθεσία που ρυθμίζει τον τουριστικό τομέα στις δυο χώρες, τα προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης στον εν λόγω τομέα, την τουριστική προβολή καθώς και τις τουριστικές επενδύσεις (άρθρο 2). Τα μέρη διοργανώνουν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, διμερείς συναντήσεις σε χρόνο και τόπο που θα συμφωνείται αμοιβαίως (άρθρο 3).

Τα δύο κράτη ,σύμφωνα με την συμφωνία, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αυξήσουν την τουριστική κίνηση μέταξύ τους (άρθρο 4).

Ή παρούσα Συμφωνία έχει διάρκεια 5 ετών και θα ανανεώνεται σιωπηρά για μεταγενέστερες πενταετείς περιόδους.

Ή 3η Κύρωση αφορά το Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον Τουρισμό Κρουαζιέρας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Τουρισμού της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και εντάσσεται στο πλαίσιο του Τριμερούς Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφτηκε 29 Οκτωβρίου 2014 και κυρώθηκε με τον νόμο 4421/ 2016 για την συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού.

Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αναφέρεται στην ανάπτυξη δράσεων για την στενότερη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού κρουαζιέρας αναγνωρίζοντας ότι και οι τρεις χώρες αποτελούν σημαντικούς προορισμούς στην ανατολική Μεσόγειο, με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των τουριστικών ροών, γεγονός που άλλωστε αποτελεί τον κοινό στρατηγικό στόχο του πρωτοκόλλου και για τις τρεις χώρες.

Τα πεδία εφαρμογής που ορίζονται από την συγκεκριμένη συμφωνία και θα συζητούνται στις τριμερείς συναντήσεις των ενδιαφερομένων μερών θα αφορούν στην επικοινωνία με τουριστικούς πράκτορες για την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος για την δημιουργία δρομολογίων μεταξύ λιμένων των τριών χωρών και θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ελκυστική επιλογή για τους τουρίστες που προτιμούν την κρουαζιέρα.

Ή ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων λιμενικών αρχών, των οικονομικών εταίρων που θα μπορούσαν να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση της εν λόγω συνεργασίας, εμπορικών επιμελητήριων, περιφερειακών και τοπικών αρχών και τοπικών κοινωνιών.

Ενώ, πολύ σημαντική κρίνεται και η υποβολή πορίσματος για την δημιουργία ενός πιλοτικού προγράμματος τουριστικής κρουαζιέρας μεταξύ των τριών χωρών.

Θα ήθελα να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, αναδεικνύοντας και την γεωπολιτική σημασία των συγκεκριμένων κυρώσεων των διεθνών συμβάσεων. Απέναντι ιδιαίτερα στην τουρκική προκλητικότητα και την αδυναμία της Τουρκίας να λειτουργήσει παραγωγικά μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Αντίθετα η Ελλάδα θα επιμείνει σταθερά πάντα προς αναζήτηση λύσεων που προωθούν την ευημερία των λαών μας, θα συνεχίζουμε σταθερά να καλλιεργούμε σχέσεις ειρηνικής συνύπαρξης και προώθησης των αμοιβαίων συμφερόντων των κρατών μας με στόχο την χάραξη μιας κοινής πορείας ευημερίας και προόδου.

Ή Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερός πυλώνας ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή. Σε αυτό το πνεύμα κινούνται και τα παραπάνω Σχέδια Νόμου και γι’ αυτό εισηγούμαι την ψήφισή τους

Δεν υπάρχουν σχόλια