Header Ads

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - Π - ΑΘ
Συνεδριακός Τουρισμός


Ο συνεδριακός τουρισμός αντι­προσωπεύει μια σημαντική αγορά του Δήμου, καθώς διαθέτει τις α­παραίτητες υποδομές και υπηρεσί­ες καταλυμάτων και εγκαταστάσε­ων για να φιλοξενήσουν και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. Επί­σης, η εύκολη πρόσβαση στην πε­ριοχή είναι κρίσιμος παράγοντας για την προσέλκυση επισκεπτών. Οι υ­ποδομές της πόλης περιλαμβάνουν το δημοτικό Αλεξάνδρειο Συνεδρια­κό Κέντρο στην είσοδο του Λουτρα­κίου, καθώς επίσης, συνεδριακές αί­θουσες υψηλών προδιαγραφών που διατίθενται στα περισσότερα ξενο­δοχεία, όπως το Club Hotel Casino Loutraki και το Hotel Poseidon Resort.
Κινδύνεψε γυναίκα από πυρκαγιά σε διαμέρισμα,
αλλά χάρη σε έγκαιρη επέμβαση πυροσβεστών απέφυγε τα χειρότερα.


Λουτράκι, 22-12-2018
Σύμφωνα με πληροφορίες συμ­βάντων πυρκαγιά ξέσπασε από ά­γνωστη αιτία σε διαμέρισμα στον 1o όροφο πολυκτοικίας της οδού Σπυ­ρογιαννάκη στο Λουτράκι Κορινθίας, ενώ μέσα στο διαμέρισμα βρισκόταν μια γυναίκα 38 ετών, η οποία κιν­δύνεψε από το συμβάν. Χάρη όμως στην ετοιμότητα, την έγκαιρη επέμ­βαση, εμπειρία και την υπεύθυνότη­τα των πυροσβεστών του Πυροσβε­στικού Σταθμού Περαχώρας της Πυ­ροσβεστικής Υπηρεσίας, περισυνε­λέγη, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υ­γείας Λουτρακίου όπου της παρα­σχέθηκαν οι Πρώτες Βοήθειες και α­πό εκεί στο Νοσοκομείο Κορίνθου για να της παρασχεθεί Κλινική Διά­γνωση και Ιατρική φροντίδα.
Στο συμβάν επιχείρησαν 9 πυρο­σβέστες με 4 οχήματα.ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αποκαταστάθηκε η βλάβη που προκάλεσε διακοπή ρεύματος 
στην Κόρινθο και την Ορεινή Κορινθία


Σικυωνία, Ιανουαρίου 01, 2019 
Τέσσερις ώρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεναν περιοχές της πό­λης της Κορίνθου και χωριά στην πε­ριοχή του Φενεού της Ορεινής Κοριν­θίας, λόγω βλάβης του Δικτύου από τις κακές καιρικές συνθήκες. Συνερ­γεία της ΔΕΗ, που κινητοποιήθηκαν από τη διοίκησή της αποκατέστησαν πλήρως τις βλάβες, που προκλήθη­καν λόγω ακραίων καιρικών συνθη­κών στην ηλεκτροδότηση σε περι­οχές της πόλης Κορίνθου και χωριά στην περιοχή του Φενεού της Ορει­νής Κορινθίας και η διακοπή σημειώ­θηκε γύρω στις 14:25 και η αποκα­τάσταση γύρω στις 18:00 με υπεύ­θυνη και σοβαρή παρέμβαση των Συνεργείων αποκατάστασης…ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
Ο Δήμος τίμησε τους μαθητές που πέρασαν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ 


Δεκεμβρίου 29, 2018
Τους νέους φοιτητές του Δήμου Βέλου Βόχας που πέρασαν στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας στις φετινές ε­ξετάσεις βράβευσε ο δήμος και το Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΕΛΙΞΗ» του Δήμου Βέ­λου Βόχας, σε μια όμορφη εκδήλω­ση που πραγματοποιήθηκε στο ξε­νοδοχείο Alkyon στο Βραχάτι Κοριν­θίας.Ένταξη στο Πρόγραμμα Φιλόδημος του έργου Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από τον οικισμό Μάννα έως τη διασταύρωση με την επαρχιακή οδό Χαρτσιάνικα Ρέθι 

Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018
Ο Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης κ. Ηλίας Ανδρικόπου­λος ευχαριστεί θερμά τον Υπουρ­γό Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση και τα στελέχη του Υπουργείου για την πρόσφατη ένταξη στο Πρόγραμ­μα «Φιλόδημος Ι» του έργου «Βελτί­ωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από τον οικισμό Μάννα έ­ως τη διασταύρωση με την επαρχι­ακή οδό Χαρτσιάνικα – Ρέθι », προ­ϋπολογισμού 830.000€ Η χρηματο­δότηση του συγκεκριμένου έργου αποτελούσε χρόνιο αίτημα του Δή­μου και των κατοίκων και η υλοποί­ηση του θα βελτιώσει σημαντικά τις συνθήκες και το επίπεδο ασφάλειας στη διέλευση των οχημάτων. Θα δι­ευκολύνει δε ιδιαίτερα τους κατοί­κους, τους αγρότες, τους επαγγελ­ματίες αλλά και τους επισκέπτες της περιοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια