Header Ads

Νέα προσφυγή για τη συμφωνία των Πρεσπών: Οι κίνδυνοι από τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία


Ζωή Σεργεντάνη

Τους λόγους που ώθησαν ενώσεις και πολίτες να προσφύγουν στο ΣτΕ κατά της Μεικτής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα και την ΠΓΔΜ για τις ενδεχόμενες αλλαγές στα σχολικά βιβλία, εξηγεί με δηλώσεις της στο Sputnik, η δικηγόρος που μαζί με τον κ. Αναστάσιο Καραΐσκο, ανέλαβε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, κυρία Αριάδνη Νούκα.
Για σοβαρότατους κινδύνους αλλοίωσης της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ύλης, και κατ’επέκταση της ιστορί ας της Μακεδονί ας και εν γέ νει της Ελλά δας, κάνει λόγο, μιλώντας στο Sputnik, η κυρία Αριάδνη Νούκα, η δικηγόρος που από κοινού με τον κ. Αναστάσιο Καραΐσκο, ανέλαβαν την πρωτοβουλία της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά της σύστασης της ειδικής επιτροπής με εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα και την πΓΔΜ που μελετά τις αλλαγές στα σχολικά βιβλία.
© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΑΔΝΗ ΝΟΥΚΑ
Οι δικηγόροι Αναστάσιος Καραΐσκος και Αριάδνη Νούκα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη Μεικτή Διεπιστημονική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) Ελλάδας — πΓΔΜ που έχει τεθεί αρμόδια, σε συνέχεια της Συμφωνίας των Πρεσπών, να εξετάσει και να αναθεωρήσει, εάν χρειαστεί, τα σχολικά βιβλία.
Εκφράζοντας ανησυχίες για τον κίνδυνο βλάβης του δημοσίου συμφέροντος που ελλοχεύει, η Παμμακεδονική Συνομοσπονδία, η Παμμακεδονική Ένωση Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδος — Αυστραλίας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δήμου Μουρικίου και ένας γονέας δύο ανήλικων παιδιών που φοιτούν σε Δημοτικό και Γυμνάσιο, άσκησαν αίτηση ακύρωσης και αναστολής, με αίτημα προσωρινής διαταγής, κατά της υπουργικής απόφασης ως προς τον ορισμό του Ελληνικού τμήματος της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής.
Όπως παρατηρεί η δικηγόρος κυρία Νούκα, «η εκτέλεση της υπουργικής απόφασης του κ. Κοτζιά καθώς και του έργου που θα εκτελέσουν παράγει σοβαρότατους κινδύνους αλλοίωσης της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ύλης και σαφέστατα είναι βλαπτική του δημοσίου συμφέροντος».
Ειδικότερα, εξηγώντας τους κινδύνους που ελλοχεύουν, η ίδια αναφέρεται σε κίνδυνο αλλοίωσης της ελληνικής εθνικής αξίας αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων λαογραφικής, εθνολογικής, ιστορικής και επιστημονικής σημασίας.
Η δικηγόρος διαπιστώνει ακραίες και επεκτατικέ ς τά σεις της πΓΔΜ σε βάρος της Ελλάδας, προειδοποιώντας ότι οι «ανιστόρητες και αβάσιμες απαιτήσεις τους» θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «ά κρως επικί νδυνα προηγού μενα» όσον αφορά στη διαμόρφωση του περιεχομένου των ελληνικών βιβλί ων.
«Με δεδομένη τη συμμετοχή στη μεικτή επιτροπή προσώπων από την πλευρά των Σκοπίων με ακραίες και επεκτατικέ ς τά σεις εναντί ον της χώ ρας μας, και τις ήδη παράλογες, ανιστόρητες και αβάσιμες απαιτήσεις τους που είδαν το φως της δημοσιότητας από μεσα μαζικής ενημέρωσης του γειτονικού κρατιδίου, μετά βεβαιότητας θα δημιουργηθούν μοναδικά και ά κρως επικί νδυνα προηγού μενα, από την επιρροή τους, στη διαμόρφωση του περιεχομένου, της σύνταξης και γραμματικής των ελληνικών βιβλί ων, ενώ κά τι τέ τοιο μπορεί να σημά νει την οριστική αλλοί ωση της ιστορί ας και του πνευματικού πολιτισμού της Μακεδονί ας και εν γέ νει της Ελλά δας», τονίζει συγκεκριμένα η κυρία Νούκα.
Η ίδια, άλλωστε, αναφερόμενη στις απαιτήσεις των Σκοπιανών, υπενθυμίζει ότι επιχειρείται, επί της ουσίας, η αλλαγή της ιστορίας σε βάθος 2.500 χρόνων και ο διαχωρισμός της Ελλάδας από την Αρχαία Μακεδονία στα σχολικά βιβλία, την ώρα που ισχυρίζονται ότι οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν μιλούσαν ελληνικά εκτός από τη βασιλική οικογένεια.
«Έφτασαν στο σημείο να αιτηθούν να μην αποκαλείται Βουλγαροκτόνος ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β’ του Βυζαντίου, να διαχωριστεί το Βυζάντιο από τη Μακεδονία, να αναγνωριστεί σλαβική καταγωγή στους Κύριλλο και Μεθόδιο, να γίνει αποδεκτό ότι στη Βόρεια Ελλάδα το 1821 έγινε δήθεν «μακεδονική» επανάσταση…», αναφέρει ακόμη.
Ως προς το πώς ερμηνεύεται στην πράξη αυτή η προσφυγή και το τι θα σημάνει η απόφαση του ΣτΕ, η δικηγόρος επισημαίνει ότι σε περίπτωση θετικής έκβασης αρχικά της προσωρινής διαταγής και στη συνέχεια της αίτησης αναστολής, η ελληνική ομάδα δεν θα δύναται να συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κύριας αίτησης ακύρωσης. Συνεπώς, θα σταματήσουν οι εργασίες της Κοινής Διεπιστημονικής Επιτροπής Ελλάδος — ΠΓΔΜ.

Πηγή: spotnikeΕΛΛΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια