Header Ads

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ


ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: Κύριοι της καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων έχουμε επισημάνει εδώ και δύο χρόνια δύο τρεις φορές την ανάγκη να τοποθετηθεί ένας κάδος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ σκουπι­διών στη μεγάλη στροφή πριν την Αγία Άννα και δεν βλέπου­με χαϊρι και προκοπή. Όλη η πόλη έχει διπλούς κάδους για κοινά απορρίμματα και για Ανακύκλωση. Γιατί αυτή η επιλο­γή σε μας που ερχόμαστε την ανηφόρα για να εναποθέσουμε τις σακούλες μας; Μας έχετε εντάξει σε δεύτερης κατηγορί­ας πολίτες; Αφού τα ίδια ποσοστά πληρώνουμε όλοι στα δη­μοτικά τέλη. Σας παρακαλώ, ειδικά εσάς κύριε Δήμαρχε, φρο­ντίστε το θέμα γιατί δεν πάει άλλο, ούτε πρέπει να επανερχό­μαστε κάθε λίγο στην ίδια επισήμανση…

ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ: Πάει, σχεδόν πέρασε και αυτή η χρονιά και α­κόμη να δούμε εμείς οι Κιατανιώτες νερό πόσιμο στις βρύ­σες των σπιτιών μας. Πολύ κουβέντα γίνεται, κάτι από υπεύ­θυνους της Δημοτικής Αρχής ότι προσπαθούνε, αλλά και α­πό δημότες που διαλαλούν και καταγγέλλουν στα Μέσα Μα­ζικής Επικοινωνίας την απαράδεκτη κατάσταση να πίνει όλη η Ελλάδα από νερό που βγαίνει από τα σπλάχνα της δικής μας γης κι΄εμείς να μην μπορούμε να χαρούμε αυτό το δημόσιο αγαθό που είναι στην αυλή μας. Νισάφι πια. Ο Δήμαρχος να φροντίσει με σκληρές υποδείξεις την ανάγκη να λήξει αυτό το θέμα. Τώρα που πάμε για νέες εκλογές…

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ: Τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή Λουτρα­κίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων διοργανώνει υψηλού περιεχομένου Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις κατά την θερινή περίοδο των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου. Ανακοι­νώνει δε τη σειρά των εκδηλώσεων σε πρόγραμμα που κοι­νοποιεί ευρέως στο κοινό. Ας αρχίσει από τώρα να το παρου­σιάζει, ώστε να προγραμματίζουμε κι εμείς οι δημότες ανά­λογα το πρόγραμμα της ίδιας χρονικής περιόδου. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολύ γρήγορα, αλλά οι ημέρες κυλούν χω­ρίς να το καταλαβαίνουμε από τις ενασχολήσεις μας, ως εργαζόμενοι…

ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: Κύριοι της εφημερίδας μας, διάβασα στο προ­ηγούμενο φύλλο κάποιες δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο κοινο­ποιήσεων ή αναρτήσεων δύο Δημάρχων του νομού μας, με­ταξύ των οποίων και του δικού μας Δημάρχου. Αυτές οι ειδή­σεις ήτα μικρές σε αριθμό λέξεων και πολύ κατανοητές. Για­τί δεν τις δίνουν και στα Τοπικά ΜΜΕ ακριβώς έτσι, ώστε να πληροφορούμεθα κι εμείς τα Αυτοδιοικητικά δρώμενα; Κάπο­τε κάποτε κι εσείς συστήνετε σε αναγνώστες της εφημερίδας να μην αναγράφουν και συντάσσουν μεγάλα κείμενα. Παρα­καλώ να επαναλάβετε αυτή την παρότρυνση γιατί είναι πο­λύτιμος ο χρόνος μας…

ΒΕΛΟΥ- ΒΟΧΑΣ: Κυρία Διευθύντρια, είμαι Κορίνθιος, κάτοικος Αθηνών, αλλά διαθέτω το πατρικό μου σπίτι στην Βόχα και έρχομαι τακτικά στη αγαπημένη μας Κορινθία. Ενώ έρχομαι γεμάτος ενθουσιασμό και χαρά γιατί θα βρεθώ στα πατρικά και νεανικά μου στέκια επιστρέφω γεμάτος προβληματισμό και μεγάλο σκεπτικισμό από τα προβλήματα που αντιμετω­πίζω. Όσο βρίσκομαι έξω στην Παραλία απολαμβάνω και του πουλιού το γάλα, όπως λέγει και ο Α. Βασιλόπουλος, γιατί οι κάθε είδους επιχειρήσεις δεν παίζονται με τίποτα. Όταν όμως επιστρέφω στο σπίτι, το πρώτο και μεγάλο πρόβλημα είναι η έλλειψη πόσιμου νερού. Στον 21ον αιώνα;

ΝΕΜΕΑΣ: Άντε, πάει και αυτή η χρονιά. Πολλά λόγια ακού­σαμε εμείς οι Νεμεάτες από στόμα Νομάρχη και Περιφερει­άρχη, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Ακούμε για διευθε­τήσεις και αναπλάσεις του Επαρχιακού οδικού δικτύου, αλλά δεν βλέπουμε να διευθετείται το θέμα της οδού Αρχαία Νε­μέα – Χαλκί – Σουληνάρι – Βοχαϊκό – Βραχάτι, που θα μας έδι­νε ταχύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στον Κορινθιακό και στις Εθνικές οδούς Κορίνθου – Πατρών. Γνωρίζω ότι ο Δήμαρ­χος προσπαθεί να πετύχει αυτό τον στόχο. Έχει κάτι να μας πει πιο φρέσκο για την ίδια υπόθεση, έχει κάτι χειροπιαστό και νεώτερο;

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ: Κύριοι της εφημερίδας Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙ­ΑΣ παρακολουθώ και διαβάζω τακτικά και ανελλιπώς τις ει­δήσεις που δημοσιεύονται. Έχουν, πολύ σωστά, τοπικό αλ­λά και γενικότερο ενδιαφέρον. Έχω όμως σχηματίσει την ε­ντύπωση ότι δεν δημοσιεύονται πλέον ειδήσεις προειδοποι­ητικές και ενημερωτικές για την επικρατούσα κατάσταση στο πρώην Στρατόπεδο του 6ου Σ.Π. όπου κρατούνται εκεί εκα­τοντάδες λαθρομετανάστες. Μήπως θα πρέπειι να είμαστε ε­νημερωμένοι στο τι συμβαίνει εκεί και άλλα στοιχεία; Ψάξ­τε το θέμα και κάτι θα βρείτε να μας πείτε γιατί η κυβέρνη­ση κρύβει πολλά…

Δεν υπάρχουν σχόλια