Header Ads

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ : Πολιτικών Κοινοβουλευτικών Κομμάτων


Τάση των «53»: Απογοήτευση για τη λειτουργία
του Κόμματος
 Μεγάλη γκρίνια επικράτησε στην Πα­νελλαδική Συνδιάσκεψη της τάσης των «53» του ΣΥΡΙΖΑ που έγινε την Κυριακή.Κύ­ριο χαρακτηριστικό των τοποθετήσεων των μελών της τάσης ήταν η απογοήτευση για την κάκιστη λειτουργία του κόμματος και τον οργάνων του. Βασικό σημείο κριτικής αποτέλεσε το γεγονός ότι τα κομματικά όργανα υπολειτουργούν ενώ ακόμα και τα καθοδηγητικά όργανα του κόμματος συνε­δριάζουν πολύ αραιά και χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, τις περισσότερες φορές. 
Παράλληλα, απογοήτευση επικράτησε και για την κατάσταση που βρίσκονται οι τοπικές οργανώσεις μελών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες έχουν απονευρωθεί, όπως χαρα­κτηριστικά ειπώθηκε από αρκετούς ομι­λητές. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί, ότι αρκετές από τις τοποθετήσεις «προσωπο­ποιούσαν» το οργανωτικό πρόβλημα στο πρόσωπο του Γραμματέα του κόμματος, καταλογίζοντάς του ευθύνες και ζητώντας να τηρηθούν οι καταστατικές πρόνοιες. 
Σημαντικό μέρος των τοποθετήσεων α­φορούσε και τα λεγόμενα «εθνικά θέματα» με τους 53 να σημειώνουν ότι η κυβέρνηση πρέπει επιμείνει στην λύση του Σκοπιανού, με κάθε κόστος, αλλά και να αναλάβει συ­γκεκριμένες πρωτοβουλίες εξομάλυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και άρσης του αδιεξόδου στο Κυπριακό. 
Ενδιαφέρον παρουσίασε και το γεγο­νός ότι ο υπουργός Οικονομικών Ευκλεί­δης Τσακαλώτος, ενημέρωσε το σώμα για τη συνάντηση που είχε με τον νέο υ­πουργό Οικονομικών της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και για τη γερμανική στάση για το ζήτημα του ελληνικού χρέους. Σύμφωνα με την εκτίμηση που επικράτησε, ο υ­πουργός Οικονομικών θεωρεί ότι η Εαρινή Σύνοδος του ΔΝΤ θα αποδειχθεί ιδιαιτέρως κρίσιμη για το ελληνικό χρέος καθώς εκεί όλοι οι «παίκτες» αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους.

Κικίλιας: Κυβερνητική ανευθυνότητα στην εξωτερική πολιτική
Στο Σκοπιανό οι εξελίξεις δυστυχώς δι­καιώνουν τη Νέα Δημοκρατία που μιλά για μυστική διπλωματία ανέφερε ο τομεάρχης εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ 
«Στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, η κυβέρνηση έχει επιδείξει ασυνεννοησία και ανευθυνότητα. Και αυτό πληγώνει τους Έλ­ληνες. Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά όλα τα θέματα» τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας, επισημαί­νοντας πως στο Σκοπιανό οι εξελίξεις δυστυ­χώς δικαιώνουν τη Νέα Δημοκρατία που μιλά για μυστική διπλωματία. 
Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 24/7 ο τομεάρχης ‘Αμυνας της ΝΔ αναφέρ­θηκε στις συνεντεύξεις του κ. Ζάεφ και, όπως είπε, με τον τρόπο με τον οποίο απορρίπτει την αλλαγή του Συντάγματος της χώρας του, απορρίπτει το erga omnes. 
«Εάν κάποιους τους ικανοποιεί να μαθαί­νουν τις πιθανές ονομασίες από τον Τύπο των Σκοπίων και το να σέρνεται μια ολόκλη­ρη χώρα πίσω από μυστικές συνεννοήσεις που μόνο ζημιά έχουν κάνει, εμάς στη ΝΔ όπως και τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, δε μας ικανοποιεί. Είναι προφανές ότι υπάρχει ασυνεννοησία μεταξύ Υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας και Υπουργεί­ου Εξωτερικών και του Μεγάρου Μαξίμου. Και αυτό κοστίζει στη χώρα» υποστήριξε ο κ. Κικίλιας, προσθέτοντας πως στα θέματα της οικονομίας, προφανώς έχει γίνει μεγάλη ζημιά στη χώρα. 
«Ευελπιστεί, όμως, κανείς, ότι με εμπρο­σθοβαρείς μεταρρυθμίσεις, τόνωση μέσω επενδύσεων που θα φέρουν νέες θέσεις ερ­γασίας, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η οικονομία θα θεραπευθεί. Αυτά που δεν θε­ραπεύονται είναι σημαντικές κινήσεις και α­ποφάσεις ή τετελεσμένα στα εθνικά μας θέ­ματα. Πολλή μεγάλη προσοχή λοιπόν, γιατί η κυβέρνηση πανηγύριζε για την επίσκεψη Ερντογάν που αποδεικνύεται μια τεράστια διπλωματική και πολιτική ήττα. Πανηγύριζε για τις θέσεις στο Σκοπιανό, γιατί προχωρά μια ατζέντα τέτοια που θα φέρει ισορροπί­α στην περιοχή και θα λύσει ένα πρόβλημά μας. Λέγοντας κουτοπόνηρα να κλείσουμε τα θέματα με τους βόρειους γείτονές μας για να επικεντρωθούμε στην Τουρκία. Δεν το βλέπει έτσι η ελληνική κοινωνία» δήλωσε χαρακτηριστικά.
 Η κατασπατά­ληση κονδυ­λίων του ΥΠΕ­ΘΑ για τους λαθρομετανάστες αποδυ­ναμώνει την αποτρεπτική δυνατότητα της Ελλάδος
Η συνεχής αφαίμαξη από την κομμουνιστική κυβέρνηση ΣΥ­ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ των κονδυλίων που προορίζονται για την απο­τρεπτική δυνατότητα των τρι­ών κλάδων των Ενόπλων Δυ­νάμεων για την σίτιση και κα­λοπέραση των λαθρομετανα­στών που εισβάλλουν σε με­γάλους αριθμούς καθημερινά στην Πατρίδα μας επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά την αμυ­ντική δυνατότητα της Ελλά­δος. Στις 12 Απριλίου 2016 η Υπηρεσία Προμηθειών της Πο­λεμικής Αεροπορίας προκή­ρυσσε την υπ’ αριθμ Δ.27/16 πρόσκληση προς διαπραγμά­τευση για την σίτιση λαθρο­μεταναστών του ποσού του €1,223 εκατομμυρίων ευρώ με διάρκεια σύμβασης για μό­νο 30 ημέρες. Με απλά λόγια ένα τεράστιο κονδύλι αφαιρέ­θηκε από την χρησιμοποίηση του για την αποτρεπτική ικα­νότητα της Πατρίδος μας και προορίστηκε να κατασπατα­ληθεί στην καλοπέραση των λαθροεισβολέων. 
Ένας γρήγορος υπολογισμός δείχνει ότι το ημερήσιο κό­στος για όλους τους λαθρο­μετανάστες είχε υπολογιστεί στα €40796,50 ευρώ την μέ­ρα, άρα με κόστος ανά λαθρο­μετανάστη στα €5,87, η σίτιση αφορούσε το τάισμα 6950 λα­θρομεταναστών για ένα μή­να.Δυστυχώς η παραπάνω κα­τασπατάληση των τακτικών προϋπολογισμών του ΥΕΘΑ γίνεται εξακολουθητικά από τις αριστερές νεοφιλελεύθε­ρες κυβερνήσεις των μνημο­νίων και της τεχνητής οικονο­μικής κρίσης σε όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνά­μεων. Χαρακτηριστικά στις 30 Μαρτίου 2018 με κωδικό δι­αύγειας 949Μ6-ΥΕΔ η Γενική Δ/νση Οικονομικού του ΥΕΘΑ κατένεμε πιστώσεις επί «δα­πανών για μεταναστευτικές ροές» ύψους €1,808 εκατομ­μυρίων ευρώ! 
Οι απαντήσεις της Γεννηματά και τα «πηγαδάκια» για Βενιζέλο
Τι έγινε στην πρώτη συνε­δρίαση της Κεντρικής Επιτρο­πής του Κινήματος Αλλαγής 
H πρώτη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του Κινή­ματος Αλλαγής είχε προγραμ­ματιστεί για τις 11:30. Ξεκίνη­σε αρκετή ώρα νωρίτερα στα καφέ γύρω από το Κάραβελ. Χωρισμένα σε παρέες τα μέλη της κεντρικής επιτροπής συ­ζητούσαν για την επικείμενη συνεδρίαση εστιάζοντας στην πρώτη εμφάνιση του νέου γραμματέα, στις διεργασίες για την σύσταση της εκτελεστικής γραμματείας και το κυριότερο: με ποιο τρόπο θα επέλεγε να απαντήσει η Φώφη Γεννηματά στις επικρίσεις που δέχθηκε ότι με τις επιλογές της «πασοκο­ποιεί» το εγχείρημα και πως θα αντιμετώπιζε τη νέα ηχηρή δι­αφοροποίηση του Ευάγγελου Βενιζέλου. 
Ο πρώην πρόεδρος του Πα­ΣΟΚ, με συνέντευξη του στο «Βήμα της Κυριακής» άσκησε σφοδρή κριτική τόσο στην ορ­γανωτική δομή όσο και στην πολιτική κατεύθυνση του Κινή­ματος Αλλαγής. Ο κ. Βενιζέλος τόνισε ότι το εγχείρημα παρά τη σημαντική συμμετοχή των πο­λιτών αποδυναμώθηκε καθώς επικράτησε μια παλαιοκομμα­τική πρακτική διακανονισμών «κορυφής» και παραγοντισμών που δεν συνέβαιναν ούτε στην Ένωση Κέντρου ενώ εξέφρασε και πάλι την κατηγορηματική του αντίθεση στην πολιτική των ίσων αποστάσεων.
Αντιπολεμική πορεία με σφραγίδα ΚΚΕ 
Με τη σφαγίδα του Περισσού, φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές διοργανώνουν σήμε­ρα το μεσημέρι αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και πορεία στην αμερικανική πρεσβεί­α. Μάλιστα μέχρι χθες είχαν δηλώσει συμμετοχή οι φοιτητικοί σύλλογοι Ιστορικού - Αρχαιολογικού, Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Τουρκικών Σπουδών, ΕΜΠ και ΤΕΙ Αθήνας. Το κάλεσμα έχει γίνει και α­πό το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών που πρόσκει­ται στο ΚΚΕ. «Δεν θα μείνουμε θεατές στη σφαγή ενός λαού και στην επικίνδυνη εμπλοκή της χώ­ρας μας στο μακελειό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Α­ΝΕΛ αναλαμβάνει εγκληματικές ευθύνες, συμμε­τέχοντας στην πολεμική εμπλοκή, αποτελώντας τον σημαιοφόρο των σχεδίων ΗΠΑ - ΝΑΤΟ στην περιοχή» αναφέρει σε σχετική ανακοίνω­σή του, με την οποία καλεί σε μαζική συμμετοχή. 
 Λεβέντης: 
Το λάθος του Φω­κά είναι ό­τι δεν έκα­νε νεύμα να σταματήσουν  «Απλά πα­ρίστατο σε μια συ­γκέντρω­ση όπου τα πνεύματα οξύνθηκαν»
«Το μόνο λάθος ήταν ό­τι δεν έκανε νεύμα να στα­ματήσει το σύνθημα» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο πρό­εδρος της Ένωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης για το υβρι­στικό σύνθημα «να καεί η πο... να η Βουλή» που φώναξε και ο βουλευτής του κόμματός του Αριστείδης Φωκάς σε συ­γκέντρωση οπαδών του ΠΑ­ΟΚ το Σάββατο. Ο κ. Λεβέντης υποστήριξε ότι «δεν την είπε την κουβέντα (σ.σ. ο βουλευ­τής Φωκάς), παρέστη σε μια συνάθροιση που την είπαν άλλοι». Σύμφωνα με την εκ­δοχή του κ. Λεβέντη ο βου­λευτής του κόμματός του «α­πλά παρίστατο σε μια συγκέ­ντρωση όπου τα πνεύματα ο­ξύνθηκαν. Οι οπαδοί του ΠΑ­ΟΚ νιώθουν προδομένοι, κι ε­σείς να ήσασταν δεν θα α­ντιδρούσατε διαφορετικά». Παραδέχθηκε, μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6, ότι «δεν είδα το βίντεο γιατί αγανάκτησα με ό­σα λέγονται γι’ αυτό. Το βίντε­ο το είδαν δικοί μου άνθρωποι και μου είπαν ότι η ευπρέπεια που υπάρχει στην Ένωση Κε­ντρώων έπρεπε να κάνει νεύ­μα και να πει ότι δεν πρέπει να υβρίζεται ενώπιόν μου η Βου­λή». Σχολιάζοντας την τιμωρία του ΠΑΟΚ είπε ότι «έπρεπε να βάλουν πρόστιμο στον Σαββί­δη αλλά δεν έπρεπε να πει­ράξουν τον ΠΑΟΚ». Κατά τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρώ­ων «η ιστορία με τον Φωκά έ­γινε σε έδαφος που έχετε δη­μιουργήσει όλοι εναντίον της Μακεδονίας». Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για το Σκοπιανό είπε ότι «εγώ μίλησα με τους Αμερικανούς και ξέρω ότι καίγονται. Θα πιέσουν τρο­μακτικά την Ελλάδα». 

Πέφτει στο κενό το σκάνδαλο NOVARTIS
Αναρμόδια δηλώνει η Προανακριτική Επιτροπή
 Tο πόρισμα – παρωδί­α που θα συζητηθεί στην Ολο­μέλεια εως το τέλος Απριλί­ου θα προτείνει την επιστρο­φή της δικογραφίας στην τα­κτική δικαιοσύνη επισημαίνο­ντας την αναρμοδιότητα της Βουλής να διενεργήσει έλεγχο! 
Τίτλους τέλος και επισήμως αναμένετο να θέσει η κυβερνη­τική πλειοψηφία της επιτροπής προανακριτικής εξέτασης της υ­πόθεσης Novartis κατά την συ­νεδρίαση που έχει προγραμμα­τιστεί για τις 6 το απόγευμα της Τρίτης. Όπως έχουν ήδη προα­ναγγέλλει οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ που μετέχουν στην δι­αδικασία, το τελικό πόρισμα δεν θα περιλαμβάνει νέα στοιχεία ή ενδείξεις τέλεσης αδικημάτων, καθώς η επιτροπή απέφυγε να μπει σε επί της ουσίας διερεύ­νηση. Στην πράξη το πόρισμα – παρωδία που θα συζητηθεί στην Ολομέλεια έως το τέλος Απριλί­ου θα προτείνει την επιστρο­φή της δικογραφίας στην τακτι­κή δικαιοσύνη επισημαίνοντας την αναρμοδιότητα της Βου­λής να διενεργήσει έλεγχο! Υ­πενθυμίζεται πως από τις εργα­σίες της προανακριτικής έχει α­ποχωρήσει σύσσωμη η αντιπο­λίτευση καταγγέλλοντας «σκευ­ωρία» και κυβερνητικούς τακτι­κισμούς προκειμένου να πλη­γούν οι πολιτικοί της αντίπαλοι. 
 Πρώτα το κομματικό συμφέρον, μετά οι δημότες
 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατά την προσφιλή τακτική της, αντί να επικεντρώνεται στην επίλυση των ουσιαστι­κών προβλημάτων της αυτο­διοίκησης που υποφέρει από την άγρια περικοπή πόρων, την πολυνομία και την επικά­λυψη αρμοδιοτήτων, εστιάζει στην υιοθέτηση της απλής α­ναλογικής με στόχο το κομμα­τικό όφελος και επενδύει σε προσλήψεις για την ενίσχυση του κομματικού στρατού της. Η υιοθέτηση της απλής ανα­λογικής θα οδηγήσει τους δή­μους σε λειτουργική διάλυση, αφού ο εκλεγμένος δήμαρχος θα είναι δέσμιος των εκάστο­τε συσχετισμών. Το κριτήριο του ΣΥΡΙΖΑ είναι για άλλη μια φορά, όχι η επίλυση των προ­βλημάτων των δημοτών, αλ­λά η ενίσχυση της κομματικής παρουσίας του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια