Header Ads

ΜΟΝΟ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ UNESCO φ.1711

 

ΜΟΝΟ Η ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ UNESCO


 


Εγκρίθηκε από ολόκληρη την χώρα στο Δίκτυο «Οι πόλεις που μαθαίνουν», μεταξύ των 55 νέων συνολικά πόλεων που εντάχθηκαν για το έτος 2020 από 23 χώρες του κόσμου! Ο Δήμαρχος Βασίλης Νανόπουλος ανεβάζοντας τον πήχη των ενεργειών του δηλώνει ικανοποιημένος αναφέροντας τρεις βασικούς άξονες Αυτοδιοικητικού στόχου στην εκδήλωση επίσημης ένταξης …


ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


      Η Κόρινθος είναι η μοναδική πόλη της χώρας που έλαβε για το έτος 2020 το «πράσινο φως» και αποτελεί πλέον μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου της Unesco «Learning Cities», ένα δίκτυο του οποίου στόχος είναι η υποστήριξη και η επιτάχυνση της πρακτικής της διά βίου μάθησης, μιας διαδικασίας αναπτυξιακής που θα οδηγήσει σε μια πόλη χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλή, ανθεκτική που έχει ως όραμα την κοινωνική συνοχή, την οικονομική και πολιτιστική ευημερία , την βιώσιμη ανάπτυξη. Το μεσημέρι της Τετάρτης, σε σύνδεση με τους 55 Δημάρχους των 27 χωρών που εντάσσονται για την φετινή χρονιά στο δίκτυο, ο Δήμαρχος Κορινθίων κ.Βασίλης Νανόπουλος χαιρέτισε την ένταξη, παρουσίασε την πόλη και τα χαρακτηριστικά της και βεβαίως τα οφέλη από την ένταξή της στο «Learning Cities».

Το μήνυμα του Δημάρχου Κορινθίων Βασίλη Νανόπουλου στην τελετή ένταξης

 
«Η Κόρινθος είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία και πολλά υποσχόμενο μέλλον! Στο δήμο μας έχουμε τρείς πυλώνες, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Αυτό είναι το όραμά μας για την πόλη και επενδύουμε σε αυτούς τους τρείς πυλώνες και προς τούτο ελπίζουμε πως με την στήριξη του Δικτύου «Learning cities» θα υιοθετήσουμε τις καλύτερες πρακτικές και θα τις εφαρμόσουμε ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής των δημοτών της πόλης μας . Θα μοιραστούμε με τις άλλες πόλεις του δικτύου τις δικές μας καλύτερες πρακτικές, όλα όσα «έρχονται» από τη μακρά ιστορία και την εκπαίδευση μας. «Η Κόρινθος, ως Εκπαιδευτική Πόλη GNLC της UNESCO, θα ενισχύσει και θα εμπλουτίσει όλες τις σχετικές δημοτικές πολιτικές της για την αναβάθμισή της, εκπληρώνοντας το σημαντικό της διά βίου μάθησης, πολιτιστικό και τουριστικό δυναμικό” σημείωσε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό του Δήμαρχος Κορινθίων.

Η παρουσίαση της Κορίνθου στην σελίδα της Unesco «Δια βίου μάθηση και ανάπτυξη μέσω της ιστορίας και του πολιτισμού»

     Η Κόρινθος είναι μια παραθαλάσσια πόλη που έχει πλούσια ιστορική και αρχαιολογική σημασία. Είναι το σπίτι στο κανάλι της Κορίνθου, ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα της σύγχρονης Ελλάδας. Μια πόλη με μοναδική ιστορία, φυσική ομορφιά, πολιτιστική κληρονομιά και σύγχρονη κοινωνία, η Κόρινθος επιδιώκει ενεργά να βελτιώσει τη δική της ποιότητα και να προωθήσει την πολιτιστική, εκπαιδευτική και τουριστική της ανάπτυξη. Όραμα και κίνητρα Το όραμα της πόλης προήλθε από διαδοχικές συναντήσεις ενεργών, ενδιαφερόμενων Κορινθίων και βασίζεται σε τρεις ρεαλιστικούς και δυναμικούς πυλώνες: Εκπαίδευση (δια βίου μάθηση), Πολιτισμός (σύγχρονη και πολιτιστική κληρονομιά) και Τουρισμός (αρχαιολογικά, θρησκευτικά κ.λπ.).

     Το κίνητρο προήλθε από μια σειρά πρωτοβουλιών από τη Μονάδα Δια Βίου Μάθησης στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Η πόλη στοχεύει να προχωρήσει με ένα δομημένο, οργανωμένο και συνεπές πλαίσιο σχετικών δράσεων βάσει των ακόλουθων αξιών: ολιστικό, χωρίς αποκλεισμούς, φιλικό προς όλες τις ηλικίες και με γνώμονα την ποιότητα. 

Προκλήσεις και στόχοι

     Η πόλη της Κορίνθου φιλοδοξεί να εκπληρώσει περαιτέρω τις αξίες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο δράσης της: Ολιστική: αντιμετώπιση όλων των μορφών εκπαίδευσης για όλες τις ηλικίες και αναζήτηση συνεργιών μεταξύ τους. Περιλαμβάνει: παροχή πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλους τους Κορινθίους, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες, μαθησιακών δυσκολιών ή ανήκουν σε ευάλωτες και μειονοτικές ομάδες Φιλικό για όλες τις ηλικίες: ανταπόκριση στις εκπαιδευτικές ανάγκες και φιλοδοξίες των πολιτών όλων των ηλικιών. Με γνώμονα την ποιότητα: εστίαση σε καινοτόμες, αποτελεσματικές και δημοκρατικές πολιτικές και λύσεις.

     Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα έχει γενικά πολύ χαμηλούς δείκτες στη διά βίου μάθηση, ιδίως όσον αφορά άτομα με χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο. Έτσι, η πόλη στοχεύει στην ενίσχυση και τον συντονισμό όλων των οργανώσεων, ενώσεων και ενώσεων που συμμετέχουν στην παροχή δια βίου μάθησης. Επιπλέον, η πόλη προτίθεται να δώσει μεγαλύτερη έμφαση σε προγράμματα που παράγονται από τις σχετικές δημοτικές δομές και υπηρεσίες που εστιάζουν σε περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες.

 

Σχέδιο και υλοποίηση

    Το σχέδιο για την πόλη μάθησης βασίζεται στους τρεις βασικούς πυλώνες:

Εκπαίδευση: προαγωγή κοινοτήτων μάθησης και αξιοποίηση συνεργιών δικτύωσης. Αυτά θα παρακολουθούνται για να παρέχουν ανατροφοδότηση και να εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα των διαφόρων δομών και συνεργατών στην Κόρινθο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Πολιτισμός: δημιουργία μεγαλύτερης προβολής της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορίνθου και της επωνυμίας της. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στον σύγχρονο πολιτισμό μέσω της αύξησης και της ευρύτερης διάδοσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων.

Τουρισμός: αξιοποιώντας καλύτερα τα περιουσιακά στοιχεία της πόλης, αυξήστε τους τύπους και τις μορφές τουρισμού που προσφέρονται και τον αριθμό των επισκεπτών και παρατείνετε τη διαμονή τους.


Αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν σταδιακά μέσω του καθορισμού απτών και εφικτών στόχων. Προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, θα χρησιμοποιηθούν διάφορες δράσεις, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων, διασκέψεων, μνημονίων κατανόησης και συνεργασίας, έργων, προγραμμάτων και συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η ένταξη της Κορίνθου στο Δίκτυο της Unesco λαμβάνει ιδιαίτερη αξία αν κανείς σημειώσει και την συμμετοχή της πόλης στο δίκτυο των «Έξυπνων Πόλεων», το δίκτυο που δίνει την ευκαιρία και δυνατότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού συνολικά και ειδικότερα «ανοίγει δρόμους» για

• την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης 
 • την ανοικοδόμηση της οικονομίας τους 
 • την πράσινη – έξυπνη βιώσιμη ανάπτυξη 
 • την βελτίωση της ποιότητα ζωής 
 • την δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρηματικές τους κοινότητες 
 • την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια