Header Ads

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΘΝΙΚΑ & ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑΑλβανία: Χιλιάδες Αλβανοί από όλη την επικράτεια στη διαμαρτυρία εναντίον του ΡάμαΓια τη διαμαρτυρία της ενιαίας αντιπολίτευσης, η οποία ζητά την παραίτη­ση του πρωθυπουργού Έ­ντι Ράμα και την προκήρυ­ξη πρόωρων εκλογών, χι­λιάδες Αλβανοί έχουν με­ταβεί στην αλβανική πρω­τεύουσα, σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρω­σης. Η syri.net, αναφέρει ότι για την 9ηδιαμαρτυρία της αντιπολίτευσης κύμα­τα πολιτών κυρίως με ιδιω­τικά μέσα έχουν κατακλεί­σει τα Τίρανα. Πολίτες α­πό το Δυρράχιο και τη Σκό­ντρα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής στη διαμαρτυρία αφού υπολο­γίζεται ότι ήρθαν περίπου έξι χιλιάδες από κάθε πό­λη. Από της περιοχή της Ντίμπρα (Δίβρη) ξεκίνησαν τρεις χιλιάδες διαδηλωτές, από το Ελμπασάν 2,5 χι­λιάδες, δύο χιλιάδες από κάθε πόλη: Αυλώνα, Κορυ­τσά, Κούκες και χίλιοι πε­ντακόσιοι από κάθε πόλη: Λέζα, Φίερ και Μπεράτ. 
Οι διοργανωτές της δι­αμαρτυρίας δεν έχουν α­κόμη δημοσιεύσει επίση­μη αναφορά για τη συμμε­τοχή των διαδηλωτών από την επικράτεια, αλλά οι α­ριθμοί αναφέρονται από τα τοπικά ΜΜΕ. Ο πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπε­ρίσα στο Facebook αναφέ­ρει ότι οι διαδηλωτές που θα συμμετάσχουν στη δια­δήλωση είναι μεταξύ των 170 και 200 χιλιάδων.


Μονάδες του τουρκικού στρατού μετακινούνται στα σύνορα με Συρία

Μονάδες του τουρκικού στρατού κατευθύνονται στα συριακά σύνορα για την ενίσχυση των στρατευ­μάτων στις νότιες επαρχίες που συνορεύουν με τη Συ­ρία. Το στρατιωτικό κομβόι έφθασε, ήδη, στην επαρχία Χατάι. Η μετακίνηση αφορά τεθωρακισμένα και έμπειρο προσωπικό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. ύμ­φωνα με την Γενί Σαφάκ, η Τουρκία ενισχύει την στρα­τιωτική παρουσία της στα σύνορα με τη Συρία, μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου Ρ.Τ. Ερντογάν ότι η Άγκυρα θα ξεκινήσει σύντομα μια διασυνορια­κή στρατιωτική επιχείρηση κατά των ένοπλων κουρ­δικών ομάδων του YPG στη βόρεια Συρία. Από το 2016, η Τουρκία έχει πραγματο­ποιήσει με επιτυχία δύο πα­ρόμοιες στρατιωτικές επι­χειρήσεις στη βόρεια Συρί­α, όπως σημειώνεται.

Επικεφαλής της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος: «Το ISIS εξακολουθεί να υπάρχει, πιθανή μια επίθεση στη Γερμανία ανά πάσα στιγμή»

Ο επικεφαλής της Γερμα­νικής Ομοσπονδιακής Υπη­ρεσίας Προστασίας του Συ­ντάγματος προειδοποιεί ότι το Ισλαμικό Κράτος συνεχί­ζει να υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι τζιχάντες και τα παιδιά τους που επιστρέφουν στις χώρες τους αποτελούν απειλή, το­νίζει ακόμη. Πάνω από 2.000 οι δυνητικοί τρομοκράτες. «Καμπανάκι» σχετικά με τον κίνδυνο της τρομοκρατίας έ­κρουσε πρόεδρος της Γερ­μανικής Ομοσπονδιακής Υ­πηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, Τόμας Χόλ­ντενγουάνγκ, σημειώνοντας ότι δεν θα υποτιμούσε την απειλή που θέτει το Ισλαμι­κό Κράτος, μετά τη στρατι­ωτική του ήττα. «Πρέπει να λάβουμε επίσης υπ’όψιν ότι το Ισλαμικό Κράτος θα μπο­ρούσε να προχωρήσει σε ε­πίθεση στη Γερμανία ανά πά­σα στιγμή», δήλωσε ο ίδιος στην Die Welt am Sonntag, προσθέτοντας ότι το Ισλα­μικό Κράτος εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ η Ευρώπη έχει καταστεί η σκηνή ενός «ει­κονικού χαλιφάτου στον κυ­βερνοχώρο, που υποκινεί ε­πιθέσεις».
Προειδοποίησε επίσης ότι ε­ξακολουθούν να υπάρχουν υπόγειες ομάδες του Ισλα­μικού Κράτους στη Συρία και στο Ιράκ και ότι η υπηρεσία ασφαλείας συνεχίζει να λαμ­βάνει πληροφορίες σχετικά με σχεδιαζόμενες επιθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθ­μός των ατόμων που η υπη­ρεσία του έχει υποδείξει ως πιθανούς επικίνδυνους ισλα­μιστές αυξήθηκε κατά 300 άτομα από πέρυσι. Συνολι­κά 2.240 άνθρωποι θεωρού­νται δυνητικοί τρομοκράτες που θα μπορούσαν να πραγ­ματοποιήσουν ή να υποστη­ρίξουν μία επίθεση ανά πά­σα στιγμή.
Έλληνας καθηγητής «στήνει στον τοίχο» τον Τσίπρα: «Οι μετανάστες είναι κίνδυνος, θα αλλάξουν εθνολογικά τον ελληνικό πληθυσμό»


14 Απριλίου 2019 Μπορεί ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί­πρας να θεωρεί ότι οι μετανά­στες και οι πρόσφυγες από την Ασία και την Αφρική θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, ωστόσο οι ειδικοί είναι κατηγορηματικοί. «Αυτοί οι άν­θρωποι δεν είναι η λύση για το οξύ πρόβλημα της υπογεννη­τικότητας, που τείνει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην Ελλάδα, γιατί θα αλλάξει εθνο­λογικά ο πληθυσμός της χώ­ρας, ενώ δεν ενσωματώνονται και δεν αφομοιώνονται» ανέ­φερε ο Γεώργιος Δασκαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής Μαι­ευτικής και Γυναικολογίας – Εμ­βρυομητρικής Ιατρικής ΕΚΠΑ.
«Παράδειγμα, η Γερμανία, που είχε προσκαλέσει Αφγανούς και Πακιστανούς, όμως έπειτα από χρόνια διαπίστωσαν ότι αυτοί οι μετανάστες δεν μπόρεσαν να αφομοιωθούν, ενώ παράλ­ληλα δεν απέκτησαν τις δεξι­ότητες που είχε ανάγκη, π.χ., η βιομηχανία τους. Γι’ αυτό οι Γερμανοί θέλουν Ελληνες, Ιτα­λούς, Ισπανούς, που έχουν την ίδια κουλτούρα και μπορούν να ενσωματωθούν. Στη χώρα μας θα μπορούσαν εν μέρει να βο­ηθήσουν μετανάστες και πρό­σφυγες χριστιανοί από την Ευ­ρώπη, την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής, όχι όμως α­πό τη μαύρη φυλή».
Συνέντευξη: Ο κ. Δασκαλά­κης έδωσε αυτές τις απαντή­σεις -μεταξύ άλλων- στη χθεσι­νή συνέντευξη Τύπου που πα­ραχώρησε η Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΠΙ) με αφορμή την Ημερίδα Ευαι­σθητοποίησης για την Υπογεν­νητικότητα με τίτλο «Ας γεννή­σουμε λύσεις», που θα πραγ­ματοποιηθεί την Κυριακή 14 Α­πριλίου στο Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».Το ποσοστό γεννητι­κότητας (περίπου 1,35 γεννή­σεις ανά Ελληνίδα) είναι από τα πιο χαμηλά στην Ευρώπη, σε σχέση με το απαιτούμενο 2,1 για τη σταθεροποίηση του πληθυσμού. Το 2017 σημειώ­θηκε αρνητικό ρεκόρ γεννήσε­ων σε σχέση με τους θανάτους (90.000 γεννήσεις, οι οποίες μεταφράζονται σε μείωση 4,7% σε σχέση με το 2016). Εως το 2035, η συρρίκνωση του πλη­θυσμού της Ελλάδας θα κυμαί­νεται μεταξύ 4,1% και 12,4% σε σχέση με το 2015.
«Το δημογραφικό είναι υποχρέ­ωση της Πολιτείας και όχι των ΜΚΟ» τόνισαν οι ειδικοί, που πρότειναν το κράτος να δώσει φορολογικά κίνητρα ώστε τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν πάνω από δύο παιδιά. «Ο ά­ντρας να παίρνει άδεια πατρό­τητας για έναν χρόνο, χωρίς να κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, να γίνει αναβάθμιση και α­νακαίνιση των δημόσιων μαι­ευτηρίων, ώστε οι γυναίκες να μην είναι πέντε έξι μέσα σε ένα δωμάτιο, και φυσικά να υπάρ­χουν θέσεις εργασίας για να μειωθεί η μετανάστευση των Ελλήνων».

Αμερικανός Γερουσιαστής : Δεν θα δεχόμαστε πλέον την επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική ΜεσόγειοΟ Αμερικανός γερουσιαστής ΡόμπερτΜενέντεζ, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολι­τείες της Αμερικής δεν θα ανε­χθούν παραβιάσεις της Τουρκί­ας στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρει ηCyprus Mail. «Έχουμε καταστήσει σαφές ό­τι δεν θα δεχόμαστε πλέον την επιθετικότητα της Τουρκί­ας στην περιοχή της Ανατολι­κής Μεσογείου», ανέφερε η ε­φημερίδα, σύμφωνα με τις δη­λώσεις του Μενέντεζ.
Ο γερουσιαστής είπε ότι οι Α­μερικανοί «πρέπει να αυξήσουν την υποστήριξη που θα επιτρέ­ψει την Ελλάδα να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσι­ο του ΝΑΤΟ» και να αρθεί το ε­μπάργκο όπλων κατά της Κυ­πριακής Δημοκρατίας, που ε­πιβλήθηκε το 1987, προκειμέ­νου να ενθαρρυνθεί η επανέ­νωση στο νησί. Η Κύπρος χω­ρίστηκε το 1974 από τουρκική εισβολή μετά από ένα πραξικό­πημα με στόχο την ένωση με την Ελλάδα. Οι Τουρκοκύπρι­οι ίδρυσαν μια αποσχισθείσα πολιτεία στο βόρειο τμήμα του νησιού, αναγνωρισμένη μόνο από την Τουρκία. Νομοσχέδιο που αποσκοπούσε στην άρση του εμπάργκο όπλων στην Κύ­προ εισήχθη πέρυσι στο αμερι­κανικό Κογκρέσο, αλλά δεν τέ­θηκε σε ισχύ.
Η Τουρκία βρίσκεται σε μια πι­κρή διαμάχη με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την κρά­τηση ορισμένων Αμερικανών πολιτών στη χώρα και τη συμ­φωνία της Άγκυρας για την α­γορά ενός ρωσικού αμυντι­κού συστήματος, καθώς και με την Ελλάδα και την Κύπρο, για την αποκλειστική οικονομική ζώνη του νησιού και την εξό­ρυξη υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

ahvalnews.comΑλβανικά Όνειρα : Συνομοσπονδία τεσσάρων κρατών των ΒαλκανίωνΟ πρώην πρωθυπουργός του Κοσσυφοπεδίου,Μπαϊράμ Κο­σούμι, προτείνει οι τέσσερις «μικρές χώρες των Βαλκανίων»- η Αλβανία, το Κοσσυφοπέδιο, η Βόρεια Μακεδονία και το Μαυ­ροβούνιο, να σχηματίσουν μια «σύγχρονη συνομοσπονδία», με βάση την κοινή διπλωματία και στρατό, το εμπόριο και την ε­λεύθερη κυκλοφορία των αν­θρώπων και αγαθών, όπως γρά­φει η σκοπιανή Βέτσερ. 
Η Συνομοσπονδία θα έχει περί­που 8,5 εκατομμύρια κατοίκους, εκ των οποίων τα 5,5 εκατομμύ­ρια ή το 67% θα είναι Αλβανοί, ενώ οι Σλάβοι θα είναι περίπου 1,5 εκατομμύρια και η συμμετο­χή τους στην Συνομοσπονδία θα είναι με λιγότερο από 18% και θα αποτελούν μειονότητα.
Θα ήταν ένα μεγαλύτερο αλ­βανικό κράτος, μεγαλύτερο α­πό το σχέδιο για τη Μεγάλη Αλ­βανία.
Στο πρωτότυπο κείμενο, το ο­ποίο δημοσιεύεται στα μέσα μα­ζικής ενημέρωσης στην Πρίστι­να, ο Μπαϊράμι λέει ότι μια τέ­τοια ιδέα θα μπορούσε να πραγ­ματοποιηθεί επειδή οι χώρες αυτές δεν έχουν έχθρα μετα­ξύ τους.


ΠΗΓΕΣ: ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, greeknation.blogspotgr, el.gr, voicenews.gr, militaire.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια