Header Ads

ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΕ ΓΡΑΜΜΟ - ΒΙΤΣΙ φ.1710

 

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

Για την απουσία εκπροσώπησης της Κυβέρνησης στο ετήσιο Μνημόσυνο των πεσόντων στο Γράμμο –Βίτσι

  


Αρχαίαι Σικυών τη 2α Σεπ. 2020

Κύριε Διευθυντά

Την Τετάρτη 26ην Αυγ. Η ΕΣΤΙΑ ανήγγειλε ότι εις το τελούμενον την 30ην Αυγ. εις Γράμμον μνημόσυνον, υπό της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), προς τιμήν ¨των ηρωικώς αγωνισμένων και ευκλειώς πεσόντων¨ κατά τον συμμοριτοπόλεμου του ΚΚΕ 1946 -49, την κυβέρνηση θα εκπροσωπούσε ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης Στρατηγός κ. Αλκιβιάδης Στεφανής. Ο αγών των τιμωμένων υπήρξεν ιεράς, αφού έπεσαν υπέρ Πίστεως και Πατρίδος, παραδόσαντες εις τους επιγενομένους Πατρίδα ακεραίαν και ελευθέραν διασώσαντες αυτήν εκ της κομμουνιστικής τυραννίας. Υποχρέωσις και καθήκον οιασδήποτε μη κομμουνιστικής Κυβερνήσεως, επέβαλεν όπως αυτή εκπροσωπήται κατ΄έτος εις την εκδήλωσιν αυτήν. Το καθήκον τούτο, αι δημοκρατικαί και κυβερνήσεις είχαν απεμπολήσει, φοβούμενοι μήπως εχαρακτηρίζοντο υπό των κομμουνιστικών ότι λαμβάνουν μέρος εις εορτάς μίσους, όπως απεκάλουν το ιερόν αυτό μνημόσυνο.

Η είδησις της εκπροσωπήσεως της Κυβερνήσεως εις την εκδήλωσιν αυτήν και η απότισις φόρου τιμής εις ΕΚΕΙΝΟΥΣ οίτινες έμειναν εκεί τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι, αιώνισι φρουροί των δικαίων της Πατρίδας, ενέπλησον χαράς τους εθνικώς σκεπτομένους Έλληνας, διότι επίσημος Ελληνική Πολιτεία θ΄ανεγνώριζε επί τέλους το χρέος της. Δυστυχώς όμως, την Δευτέραν 31ην Αυγ. Έκπληκτοι επληροφορήθημεν ότι ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως δε παρέστη εις τας εκδηλώσεις, υπέρ των πεσόντων εις τον κατά των κομμουνιστοσσυμοριτών αγώνα 1946-49.

Η ΕΣΤΙΑ της 1ης Σεπ. εις την στήλη ‘‘ Το περίπτερο‘‘ και εις το πρώτο σχόλιόν της υπό τον τίτλον ‘‘Το λάθος‘‘ θέλουσα προφανώς ν΄αναδείξη τους λόγους της υπαναχωρήσεως της Κυβερνήσεως εις την εκπροσώπησίν της εις Γράμμον, αναφέρεται εις σειράν λαθών υπ΄αυτής διαπραχθέντων. Εκ των αναφερομένων εν τω σχολίω λαθών της κυβερνήσεως, απάντων σοβαρών, θ΄αναφερθώ εις τα δύο τελευταία δία γράφει : Ήταν λάθος που η Κυβέρνησις υπέκυψε στους κήρυκες του μίσους και δεν θέλησε να τιμήσει τους πεσόντες του πολέμου που έσωσε την Ελλάδα από τον ερυθρό ολοκληρωτισμό. Ήταν λάθος τέλος, που η Κυβέρνησις με την απουσία της αυτή έδειξε ότι αγνοεί την νεώτερη Ιστορία της χώρας μας και συντάσσεται με τους παραχαράκτες της.

Κατόπιν των ως άνω ποιοι είναι οι ‘‘κήρυκες του μίσους‘‘ εις την θέλησιν των οποίων ‘‘υπέκυψε‘‘ η Κυβέρνησις και ποιοι οι ‘‘παραχαράκτες‘‘ της ιστορίας με τους οποίους αύτη ‘‘συντάσσεται‘‘, αφού αυτή ‘‘αγνοεί την νεώτερη ιστορία της χώρας μας; Εξ όλων αυτών, δηλώσεων και γεγονότων του παραλθόντος, συνάγεται αβίαστως ότι ‘‘κήρυκας του μίσους και παραχαράκτες της ιστορίας είναι οι κομμουνισταί αφού αυτοί έχουν χαρακτηρίσει τας εκδηλώσεις Βιτσίου και Γράμμου ως ‘‘εορτές μίσους‘‘. Διερωτάται κανείς σήμερον, αι ο κομμουνισμός έχει τεθεί εις το περιθόριον, ακόμη και εις την γενέτειράν του, η Ελληνική Κυβέρνησις ‘‘ υποκύπτει ‘‘ και ‘‘συντάσσεται‘‘ προς τας ιδεοληψίας κάποιων κομμουνιστών τους οποίους κακώς έχει εις τους κόλπους της;

Πάτων ό, τι κι αν συμβεί, ο πολιτικός κόσμος διετήρησε και εφέτος την διαχρονικώς εκδηλουμένην αχαριστίαν του προς ΑΥΤΟΥΣ, οίτινες εθυσιάσθησαν δια το μεγαλείον της Ελλάδος.

Μετά τιμής Ανδρέας Ντάνος Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια