Header Ads

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΑ φ.1709

Χρίστος Δήμας:

« 81 εκατ. ευρώ για τους τομείς της αγροδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων»Συνέντευξη του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστου Δήμα στην Εφημερίδα «Ύπαιθρος - Χώρα»

1. Πως θα λειτουργεί το Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων και με ποιους τρόπους θα βοηθήσει τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις;

Τον Ιούλιο νομοθετήσαμε το Εθνικό Μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί εντός της πλατφόρμας Elevate-Greece η οποία θα είναι η πύλη εισόδου του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας. Αναμένεται να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα. Η πρωτοβουλία εξυπηρετεί μια σειρά από βασικές προτεραιότητες για την οργάνωση του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπως είναι η πλήρης καταγραφή και χαρτογράφηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας. Γίνεται λοιπόν περεταίρω εφικτή, η μεταξύ τους δικτύωση, με δυνατότητα διείσδυσης στις διεθνείς αγορές ενώ θα παρακολουθείται η πορεία τους στη βάση κρίσιμων δεικτών (KPIs) μέσω ειδικού dashboard με metadata analysis. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για την εύρεση εξειδικευμένων-επιστημονικών θέσεων εργασίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Μητρώο αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης για επενδυτές: Αngel Investors, Venture Capital Funds και επιχειρήσεις από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Τέλος, επιδιώκεται η μεθοδευμένη υποστήριξη των startup με διάφορα δυνητικά ευεργετήματα, σε επίπεδο χρηματοδότησης από την Πολιτεία (π.χ. ΕΣΠΑ, επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, φοροαπαλλαγών), και χορήγησης επιχειρηματικών βραβείων από τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από το ίδιο το κράτος.

2. Υπάρχουν αρκετές ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και έχουν διεθνή δραστηριότητα (πχ Augmenta, Centaur Analytics). Ποιος είναι, κατά τη γνώμη σας ο ρόλος των agristart-ups στην ανάδειξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας και εξωστρεφούς χαρακτήρα στον πρωτογενή τομέα;

Η Ελλάδα διαθέτει εύφορη γη, πλούσια ηλιοφάνεια, ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες και πλούσια και σε πολλά είδη, σπάνια χλωρίδα και πανίδα προκειμένου να αναπτύξει αποτελεσματικά την αγροτική της οικονομία και παραγωγή. Αυτό όμως που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα, με το ιδανικό τουλάχιστον αποτέλεσμα, είναι να συνδέσουμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο την γεωργική οικονομία και την παραγωγή, με την έρευνα και την επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό με την χρήση των νέων τεχνολογιών. Ήδη από το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας, υπάρχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων που συνεργάζονται με τα Ερευνητικούς Φορείς της χώρας. Με βάση τα σημερινά δεδομένα και την 18η απόφαση ένταξης του Ά και του ΄Β κύκλου του προγράμματος Ερευνώ - Καινοτομώ- Δημιουργώ, στον θεματικό τομέα «Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων» έχουν ενταχθεί 176 έργα, στα οποία συμμετέχουν 524 επιχειρήσεις, στη συντριπτική τους πλειοψηφία μικρομεσαίες και κάποιες από αυτές συμπεριλαμβάνονται στις επονομαζόμενες ως startup.

O συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 96.860.389 εκ. ευρώ άθροισμα εκ των οποίων τα 81.078.026 εκ. ευρώ είναι Δημόσια Δαπάνη και 15.782.364 εκ. ευρώ ιδιωτική συμμετοχή. Όπως γίνεται αντιληπτό πρέπει να παρέχουμε περισσότερα κίνητρα στον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει στον χώρο. Επιπλέον μέσω του Elevate – Greece δύναται να αποκτήσουμε μια πιο σαφή εικόνα για το πόσες είναι, τι ακριβώς κάνουν και τι περιθώρια εξελιξης έχουν οι agristart-ups, προκειμένου η πολιτεία να μπορέσει να προωθήσει στοχευμένες και ουσιαστικές πολιτικές ή χρηματοδοτικά εργαλεία που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυσή τους.

3. Μία στρατηγική προτεραιότητα σας ήταν να αυξηθούν οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της χώρας. Πού βρισκόμαστε σήμερα και πώς μπορούν, κατά τη γνώμη σας, τα ευεργετήματα της έρευνας και της καινοτομίας να μετασχηματίσουν τον παραγωγικό τομέα της χώρας;

Οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους οικοδομούμε την ατζέντα μας για την προώθηση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας στην Ελλάδα είναι οι εξής: Πρώτον, η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών και του αξιόλογου ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Με τις διατάξεις που ψηφίσαμε πριν λίγες εβδομάδες δίνουμε την δυνατότητα της εξαίρεσης από το ενιαίο μισθολόγιο των ερευνητών που συμμετέχουν σε προγράμματα μη χρηματοδοτούμενα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην πράξη αυτό σημαίνει πως ανοίγει ο δρόμος για την πρόσληψη και χρηματοδότηση ερευνητών με πιο ανταγωνιστικούς μισθούς, με σκοπό να κρατήσουμε τους επιστήμονες μας στην χώρα, να επαναπατρίσουμε κάποιους αλλά και να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στα ερευνητικά μας κέντρα. Δεύτερον, η σύνδεση της Έρευνας και της Καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Μία ενδεικτική αλλά ουσιαστική μας πρωτοβουλία που τέθηκε ήδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, ήταν ο υπερτριπλασιασμός των φορολογικών κινήτρων, στις υπερεκπτώσεις δαπανών από 30% στο 100%, για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D). Αυτό αναμένεται να προκαλέσει μια σειρά από θετικές επιδράσεις που θα ωφελήσουν την οικονομία και την κοινωνία, αναβαθμίζοντας παράλληλα τους δείκτες ανταγωνιστικότητας της χώρας. Τρίτον, η χαρτογράφηση και ενίσχυση του οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων (startups), για την οποία σας μίλησα πιο πριν μέσω του Elevate Greece. Δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, αλλά μελετώντας βέλτιστες πρακτικές ξένων χωρών και εκμεταλλευόμενοι το σπουδαίο ερευνητικό-επιχειρηματικό ταλέντο που διαθέτουμε, στοχεύουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο επενδυτικό – ερευνητικό περιβάλλον.
Στην Θεσσαλονίκη με τον Πρωθυπουργό ο Χρίστος ΔήμαςΑθήνα, 4.9.2020 Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας, συμμετείχε στο Κυβερνητικό σχήμα, που πλαισίωσε τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη προγραμματίστηκε, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εργασιών για την εκδήλωση, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, αντί της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ακυρώθηκε λόγω Covid19.

Στις πρώτες τους συναντήσεις, υποδέχθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Μακεδονίας-Θράκης, τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της πόλης και της Βόρειας Ελλάδας. Η συζήτηση περιείχε μια επιγραμματική επισκόπηση της σημαντικής προόδου που έχει συντελεστεί τους τελευταίους 12 μήνες στη Θεσσαλονίκη όσον αφορά τις εξελίξεις για το ThessINTEC, το εμβληματικό πάρκο τεχνολογίας και καινοτομίας αλλά και για τις υπόλοιπες σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης, στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Δήμας τόνισε :

«Τα project Καινοτομίας εδώ στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο και προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Η πόλη έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε «κόμβο» Έρευνας & Καινοτομίας στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Λίγο αργότερα ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισκέφτηκε με τον Πρωθυπουργό το μεγαλύτερο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα, την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, όπου συναντήθηκαν με μέλη του οικοσυστήματος (Startuppers) του Cluster Τεχνητής Νοημοσύνης. Τέλος, ξεναγήθηκαν, στις νέες εγκαταστάσεις, της εταιρείας Deloitte όπου απασχολούνται απόφοιτοι Πανεπιστημίων, οι οποίοι εκπαιδεύονται σε τεχνολογίες αιχμής, σ’ ένα περιβάλλον που προσφέρει συνεχιζόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης.

Μετά το τέλος των συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Βουλευτής Κορινθίας, Χρίστος Δήμας προέβη στην εξής δήλωση:

« Στόχος μας να επενδύσουμε στο σπουδαίο ερευνητικόεπιστημονικό και επιχειρηματικό ταλέντο που διαθέτουμε προκειμένου να αποτελέσουν την προμετωπίδα της ανάπτυξης στην Ελλάδα του αύριο. Διαμορφώνουμε ένα καλύτερο επενδυτικό και ερευνητικό περιβάλλον για τους νέους μας επιστήμονες που θα συμβάλλει και στην αντίστροφη του «brain-drain».»


Δεν υπάρχουν σχόλια