Header Ads

ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η καταγγελία για παράνομο κάπνισμα δημιουργεί «χαφιεδισμό» …
Αρχαία Σικυών τη 10η Οκτ. 2019

Κύριε Διευθυντά
     Δια του τύπου της 9ης Οκτ. επληροφορήθημεν ότι το Υπουργείο Υγείας «εισάγει ένα ακόμη όπλον στον αγώνα κατά του καπνίσματος», την καθιέρωσιν ήτοι , τριψηφίου τηλεφωνικού αριθμού δια του οποίου οι πολίτες θα δύνανται να καταγγέλουν όσους παραβιάζουν τον περί καπνίσματος νόμον, είς την Δημοτικήν Αστυνομίαν, είτε εις την κανονικήν τοιαύτην, δι΄έλεγχον των παραβατών και επιβολήν των προβλεπομένων προστίμων. Υπό του νόμου δε, προβλέπεται πρόστιμον δια τον καπνιστήν, αλλά και τον καταστηματάρχην. Μήπως η καταγγελία δημιουργεί χαφιεδισμό;
     Νομίζω ότι η μέθοδος αυτή τυγχάνει εσφαλμένη.
   Πρώτον. Ο γράφων, ως πολέμιος του καπνίσματος, ουδέποτε θα τολμούσε να καταγγείλη ανθρώπους μετά των οποίων διαβιοί εις την ίδιαν μικράν συνήθως κοινωνίαν, αναλαμβάνων προσέτι καθήκοντα αστυνομεύσεως. 
   Δεύτερον. Το πρόστιμον εις βάρος του καταστηματάρχου το θεωρώ άδικον, καθ΄όσον θα ευρίσκεται εις αντιδικίαν μετά των πελατών του. Ο καταστηματάρχης να υποχρεούται όπως εις περίοπτον θέσιν του καταστήματός του έχει ανηρτημένην πινακίδα αναφέρουσα απαγόρευσιν του καπνίσματος και τον σχετικόν νόμον δι΄ού αυτή επιβάλλεται και να μην υπάρχουν σταχτοδοχεία. Αι πινακίδες δε, δέον όπως είναι ομοιόμορφες. 
    Κατόπιν αυτών η εφαρμογή του νόμου είναι έργον της Αστυνομίας και μόνον, ήτις δι΄εφόδων ελέγχει την μη τήρισίν του, επιβάλλουσα τας προβλεπομένας κυρώσεις.
Μετά τιμής

Ανδρέας Ντάνος
Αντισμήναρχος ε.α.

Δεν υπάρχουν σχόλια