Header Ads

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ : Οι ΗΠΑ θα υποχωρήσουν στη Συρία υπό όρους…*Του Μιχάλη Ιγνατίου

Τρίτη, 30 Απριλίου 2019 :  βουλεύσεις για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα της Τουρκίας στη Συ­ρία και ως αντάλλαγμα να επανε­ξετάσει την απόφαση της να αγο­ράσει το ρωσικό σύστημα S-400, φαίνεται να βρίσκονται στην κο­ρυφή των διαπραγματεύσεων με­ταξύ της Άγκυρας και της Ουάσι­γκτον. 
Καμία εκ των δύο πλευρών δεν έχει τοποθετηθεί επί του θέ­ματος και δημόσια παραμένουν σταθερές στις θέσεις τους: 
Η Τουρκία επιμένει να εγκατα­στήσει στο τουρκικό έδαφος τους S-400 και να εισβάλει στη Βόρεια Συρία, και η Αμερική δεν υποχωρεί από την απαίτησή της να ακυρω­θεί η παραγγελία του ρωσικού συ­στήματος, διαφορετικά -όπως έ­χει ανακοινωθεί- δεν θα μεταφερ­θούν στην Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά F-35 και θα κινηθεί η δι­αδικασία σκληρών κυρώσεων στη βάση του νόμου CAATSA. 
Όμως, φαίνεται ότι στο παρα­σκήνιο διεξάγονται εντατικές συ­νομιλίες, οι οποίες όμως δεν έ­χουν οδηγηθεί ακόμα πουθενά. Οι θέσεις των δύο πλευρών παραμέ­νουν διαμετρικά αντίθετες. 
Μια τελευταία πρόταση που κατατέθηκε και είναι αντικείμενο συζήτησης αυτή τη στιγμή, προ­βλέπει τη δημιουργία ζώνης α­σφάλειας στη Βόρεια Συρία πλά­τους 32 χιλιομέτρων, η οποία θα ελέγχεται από τουρκικές και αμε­ρικανικές δυνάμεις. 
Η αρχική πρόταση έγινε από την Τουρκία και πρόβλεπε τον έ­λεγχο της ζώνης μόνο από τα τουρκικά στρατεύματα. Οι Αμε­ρικανοί απέρριψαν την πρόταση, καθώς θεωρούν ότι θα τεθούν σε μεγάλο κίνδυνο οι σύμμαχοι τους, οι Κούρδοι της Συρίας. 
Όμως φαίνεται ότι η Άγκυρα για να επιτύχει τον στόχο της, να εισέλθει στη Βόρεια Συρία, δέχε­ται και τη συμμετοχή αμερικανι­κών δυνάμεων στην προστασία της «ζώνης ασφαλείας». Με τον τρόπο αυτό οι Αμερικανοί θα προ­στατεύουν τους Κούρδους της Συ­ρίας (YPG) και την ίδια στιγμή θα αποτρέπουν επιθέσεις (των Κούρ­δων μαχητών) εναντίον της Τουρ­κίας. Η πρόταση θεωρείται καλή αν και φαίνεται ότι δεν λύνει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, την παρουσία στρατιωτικών δυνάμε­ων του Ιράν στη Συρία. Οι Αμερικα­νοί, σε συνεννόηση με το Ισραήλ, απαιτούν την αποχώρηση των Ιρα­νών, οι οποίοι στηρίζουν το συρια­κό καθεστώς και τη Χεζμπολάχ. 
Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Τούρκος ομόλογός του μί­λησαν χθες τηλεφωνικά, και συ­ζήτησαν και τα δύο θέματα: και το πρόβλημα των S-400 και το θέμα της ζώνης ασφαλείας στη Βόρει­α Συρία. Οι ανακοινώσεις του Λευ­κού Οίκου και της Τουρκικής Προ­εδρίας δεν είναι διαφωτιστικές για την ουσία του περιεχομένου της συνομιλίας. 
Όμως μία δήλωση Αμερικα­νού αξιωματούχου στο πρακτο­ρείο Reuters, είναι αποκαλυπτι­κή για τις διαθέσεις των Αμερικα­νών. Απαντώντας σε σχετική ερώ­τηση εάν τέθηκε στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας το θέμα των S-400, δήλωσε ότι πάντα στο υψηλότερο επίπεδο εκφράζονται με σαφήνεια οι σοβαρές αμερικα­νικές ανησυχίες. 
Λευκός Οίκος: Τράμπ-Ερντογάν συζήτησαν την πρόοδο των συζη­τήσεων για Συρία και S-400 
Στην ανακοίνωση του Λευ­κού Οίκου αναφέρεται ότι ο κ. Τραμπ και ο πρόεδρος της Τουρκί­ας«συζήτησαν την πρόοδο των δι­απραγματεύσεων για την αντιμε­τώπιση των αντίστοιχων ανησυχι­ών για την ασφάλεια στη βόρεια Συρία και την προγραμματισμένη αγορά του συστήματος πυραυλι­κής άμυνας S-400 από την Τουρκί­α». Επίσης συνομίλησαν για διμε­ρή θέματα, όπως είναι η επιθυμί­α των δύο χωρών για αύξηση του εμπορικών σχέσεων. Για να κερ­δίσει χρόνο, η τουρκική πλευρά πρότεινε τη δημιουργία ομάδας εργασίας η οποία υποτίθεται θα α­σχοληθεί με τον τρόπο προστασί­ας των F-35 από τους S-400. 
Η Τουρκική Προεδρία κάνει ει­δική αναφορά στην τουρκική πρό­ταση και μάλιστα φρόντισε να δη­μοσιοποιηθεί ευρύτατα ότι αυ­τή συζητήθηκε με τον Πρόεδρο Τραμπ. Όμως ο Λευκός Οίκος δεν περιέλαβε την τουρκική πρόταση στη δική του ανακοίνωση. Αναφο­ρικά με τους S-400, οι Τούρκοι δή­λωσαν ότι προτίθενται να κάνουν αλλαγές στο ρωσικό σύστημα, ώ­στε να μην αποτελεί κίνδυνο για τα συστήματα των δυτικών χω­ρών. 
Το επιχείρημα αυτό δεν το «α­γόρασαν» οι επιτελείς του Πεντα­γώνου, οι οποίοι επιμένουν στη βασική τους θέση για ακύρωση της αγοράς των S-400. 
Με τα σημερινά δεδομένα και με βάση τις ανακοινώσεις της Ά­γκυρας και της Ουάσιγκτον, φαίνε­ται ότι διεξάγονται ευαίσθητες δι­απραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, στις οποίες συμμετέχουν πλέον ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Ταγίπ Ερντογάν. Πιστεύεται ότι για να φτάσουν στο σημείο να ανα­μειχθούν οι δύο πρόεδροι, η δια­πραγμάτευση βρίσκεται είτε στο στάδιο των «μεγάλων αποφάσε­ων», είτε ότι επικρατεί το απόλυ­το αδιέξοδο. Πάντως, με τα δεδο­μένα που έχουμε ενώπιον μας αυ­τή τη στιγμή, η επίλυση των δύο προβλημάτων, των S-400 και της ζώνης ασφαλείας στη Βόρειο Συ­ρία, δεν φαίνεται ότι είναι κοντά. 
Αντίθετα, σημαντικοί αξιωμα­τούχοι στην αμερικανική κυβέρ­νηση, όπως ο υπουργός Εξωτερι­κών Μαικ Πομπέο και ο σύμβου­λος Εθνικής Ασφάλειας του Λευ­κού Οίκου, Τζον Μπόλτον, επιμέ­νουν ότι η Τουρκία πρέπει να απα­γκριστρωθεί από τη Ρωσία και να τερματίσει τις «ανάρμοστες» σχέ­σεις της με την Τεχεράνη και το Καράκας, δύο χώρες οι οποίες βρί­σκονται υπό καθεστώς αμερικανι­κών κυρώσεων. Επίσης θέτουν ως προϋπόθεση για τη βελτίωση των σχέσεων την απελευθέρωση υ­παλλήλων του αμερικανικού προ­ξενείου στην Κωνσταντινούπολη, και ενός υπαλλήλου της NASA, οι οποίοι κατηγορούνται από τις τουρκικές αρχές για «τρομοκρατι­κές» ενέργειες, χωρίς να παρουσι­άσουν σοβαρά στοιχεία. 
Οι αναλυτές στην Ουάσιγκτον δεν βλέπουν πως θα μπορέσει η Τουρκία να ακυρώσει την αγορά των S-400 χωρίς να χάσει την αξι­οπιστία της σε παγκόσμιο επίπεδο και χωρίς να εισέλθει σε νέο κύ­κλο αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, όπως πριν το 2016, όταν οι τόνοι μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυ­ρας ήταν «πολεμικοί»… 

Πηγή: Hellasjournal

Δεν υπάρχουν σχόλια